DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Assistant Professor İBRAHİM GÜNDOĞAN
FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING MINEROLOJI - PETROGRAFI
E-Mail :   ibrahim.gundogan@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3017327 - 17327
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1990
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Mineraloji-Petrografi) Anabilim Dalı  1994
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Mineraloji-Petrografi) Anabilim Dalı  2000
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2002
NO NAME YEAR
1  Stratigraphy, mineralogy and depositional environment of the evaporite unit in the Aşkale (Erzurum) ...  2015
2  Cretaceous-Tertiary (K-T) boundary evaporites in the Malatya Basin, eastern Turkey...  2015
3  Geochemistry and Petrology of the Early Miocene lamproites and related volcanic rocks in the Thrace ...  2014
4  A genetic model for Na-carbonate mineral precipitation in the Miocene Beypazarı trona deposit, Ankar...  2013
5  Tectonosedimentary Development and Palaeoenvironmental Changes in the Acıgöl Shallow-Perennial Playa...  2013
6  Mineralogy, diagenesis and hydrochemical evolution in a probertite-glauberite-halite saline lake (Mi...  2011
7  Occurrence of a new sulphate mineral: Ca7Na3K(SO4)9 in the Emet borate deposits, western Anatolia (T...  2010
8  Fontarnauite, a new Sulphate-Borate Mineral from the Emet borate District (Turkey)...  2010
9  Gypsiferous carbonates at Honaz Dağı (Denizli): First documentation of Triassic gypsum in western Tu...  2008
10  Modern halolites (halite oolites) in the Tuz Gölü, Turkey...  2007
11  Sedimentology, petrography and diagenesis of Eocene-Oligocene evaporites: the Tuzhisar Formation, SW...  2005
12  Presence and distribution of lithium in borate deposits and some recent lake waters of West-Central ...  2004
13  Sodium sulphate deposit of Neogene age: the Kirmir Formation, Beypazarı Basin, Turkey...  2002
14  Sedimentological and petrographical aspects of Upper Miocene evaporites in the Beypazarı and Çankırı...  2001
15  Sulphate-borate genetic relations in an evaporitic lacustrine environment: the Sultançayır Gypsum Me...  1998
16  Geology, mineralogy, geochemistry and economic potantial of the Bolluk Lake and adjacent area Cihanb...  1996
17  Sultançayır (Susurluk-Balıkesir) boratlı jips havzasının jeolojisi, mineralojisi ve ekonomik potansi...  1993
NO NAME DATE
1  Palaeovegetational Dynamic of the Cihanbeyli-Yeniceoba from The Cretaceous to Early Pliocene (Salt L...
 16/09/2016 - 18/09/2016
2  The pollen of Fupungopollenites wackersdorfensis and Margocolporites vanwijhei in the Cenozoic depos...
 26/11/2015 - 27/11/2015
3  Petrographic, Mineralogic And Geochemical Properties of Yeniceoba-Cihanbeyli Tertiary Basin-Fill Dep...
 22/06/2015 - 25/06/2015
4  Gypsum Conglomerate and its Environmental Implication : An Example of Cihanbeyli-Yeniceoba Tertiary ...
 22/06/2015 - 25/05/2015
5  Its Sedimentary Environments, Basinal Architecture, and Structural Relationship with Tuzgölü and Hay...
 22/06/2015 - 25/06/2015
6  Pırnakapan (Aşkale, Erzurum) civarındaki evaporitlerin jeolojik, mineralojik ve petrografik özellikl...
 01/04/2013 - 05/04/2013
7  Aşkale ( Erzurum ) civarındaki Tersiyer yaşlı evaporitlerin petrografisi, tüm-kayaç ve izotop jeokim...
 01/04/2013 - 05/04/2013
8  Acıgöl sığ-kalıcı, playa-göl havzasının tektonosedimenter çatısı ve ortamsal gelişimi, GB Anadolu, T...
 02/04/2012 - 06/04/2012
9  Sandıklı (Afyon) Volkanitlerinin Jeolojik Konumu ve Karacaören Siyenitoidinin Jeokronolojik Yaşının ...
 02/04/2012 - 06/04/2012
10  Sandıklı (Afyon) Jeotermal Alanı Çevresinde Görülen Hidrotermal Alterasyonun Mineralojik ve Petrogra...
 11/05/2011 - 13/05/2011
11  Borehole geology and subsurface hydrothermal alteration of the Sandıklı geothermal field, Afyon-Türk...
 25/04/2010 - 30/04/2010
12  From reef to pelagic and evaporite evolution of transgressive and regressive successions in the nort...
 20/09/2009 - 23/09/2009
13  An example of (Cretaceous/Paleocene boundary) depositional environment with transitional facies fro...
 13/05/2009 - 15/05/2009
14  Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenit-Monzonit Porfirine Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonların Min...
 13/04/2009 - 17/04/2009
15  Na-Ca Sülfat Mineral Dönüşümlerinin Petrografik Özellikleri ve Madencilik Araştırmalarındaki Önemi...
 13/04/2009 - 17/04/2009
16  Malatya Havzası Kuzey Bölümünde Üst Kretase (Meastrihtiyen)?-Paleosen Sınırında Evaporit Oluşumları,...
 13/04/2009 - 17/04/2009
17  Ülkemizdeki Na-Sülfat madenciliği ve Na-Sülfat aramacılığında petrografik dokuların önemi...
 23/10/2008 - 25/10/2008
18  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) lateritik Ni-Co yatağının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özellikler...
 25/10/2007 - 27/10/2007
19  Tuz Gölünde biyojenik ve abiyojenik süreçlerde çökelen özel tip mevsimsel halit oluşumları...
 20/03/2006 - 24/03/2006
20  Beypazarı trona yatağında otijenik mineral oluşumları...
 20/03/2006 - 24/03/2006
21  Microtextural properties of halite oolites (halolites) in the Tuz Lake (Tuz Gölü), Central Anatolia,...
 11/09/2005 - 13/09/2005
22  Mineralogy, petrography and diagenetic aspects of the Beypazarı trona deposit, Middle Miocene, Turke...
 04/09/2005 - 07/09/2005
23  Sodyüm sülfatın ülkemizdeki önemi ve dünyadaki gelişimi...
 04/04/2004 - 06/04/2004
24  Sodyüm klorürün (NaCl) ülkemizdeki önemi ve dünyadaki gelişimi...
 04/04/2004 - 06/04/2004
25  Sodyüm sülfat üretimi ve kullanım alanları...
 03/05/2002 - 05/05/2002
26  Kızılyer (Denizli) jipsli karbonat istifinin stratigrafisi ve tektonik konumu...
 11/03/2002 - 15/02/2002
27  Sodium sulphate deposits of Neogene age: the Kirmir Formation, Beypazarı Basin, Turkey...
 24/09/2001 - 28/09/2001
28  Geology, mineralogy, petrography and economic potential of the gypsum bearing Tuzhisar Formation: Lo...
 21/05/2001 - 25/05/2001
29  Geologic setting and mineralogic-petrographic properties of the upper Miocene evaporites in the Çank...
 21/05/2001 - 25/05/2001
30  Sodyum sülfat aramacılığında petrografik çalışmaların önemi...
 08/03/1999 - 14/03/1999
31  Sedimentologic and petrographic aspects of Upper Miocene evaporites in the Beypazarı and Çankırı-Çor...
 31/08/1998 - 04/09/1998
32  Miyosen yaşlı Sultançayır Havzasındaki evaporit oluşumlarında sülfat ve borat ilişkisi (Batı Anadolu...
 30/04/1997 - 03/05/1997
33  Sulphate and borate relationship in the evaporitic formation of the Sultançayır Miocene Basin, W.Ana...
 09/10/1995 - 14/10/1995
34  Geology and recent evaporite formations of Bolluk and Tersakan lakes, Konya, Tukey...
 06/09/1995 - 08/09/1995
35  Türkiyedeki acı göllerden sodyum sülfat üretimi...
 21/04/1995 - 22/04/1995
36  Bolluk ve Tersakan gölleri çevresinin jeolojisi ve güncel evaporit oluşumları...
 02/02/1994 - 06/02/1994
NO NAME YEAR
1  Neogene Borate Deposits: Mineralogy, Petrology and Sedimentalogy; A workshop with special emphasis o...  2012
NO NAME DATE
1  Sarıcakaya (Eskişehir) Kalsedon Oluşumlarının Mineralojik-Petrografik İncelemesi ve Kökeni...  2/2015 - /
2  Sarayköy (Denizli) bölgesindeki jipsli evaporitik kayaçların mineralojisi ve petrografisi...  6/2012 - 6/2015
3  Aşkale (Erzurum) cıvarındaki evaporitlerin mineralojik, jeokimyasal ve izotopik özellikleri, KD Türkiye...  5/2011 - 5/2013
4  Sandıklı (Afyon), Çevresindeki Neojen Volkanizmasıyla İlişkili Hidrotermal Alterasyon ve Cevherleşmelerin Mineralojisi ve Jenetik İlişkisi...  10/2006 - 10/2009
5  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası Ve Oluşum Modeli...  7/2005 - 1/2008
6  Beypazarı tona yatağının mineralojisi-petrografisi ve diyajenetik evrimi...  7/2003 - 7/2005
7  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
8  Kızılyer (Denizli) jipslerinin Batı Anadolu stratigrafisindeki yeri ve tektonik önemi...  7/1999 - 7/2001
9  Sivas (Küçüktuzhisar, Yeniköy ve Ortaköy) dolayındaki jips ve anhidritlerin jeokimyası, endüstriyel hammadde olanakları ve işletme teknolojisi...  7/1998 - 7/2001
10  Beypazarı, Çankırı-Çorum ve Sivas havzalarındaki evaporitlerin mineralojisi - petrografisi ve ekonomik potansiyeli...  7/1996 - 7/1999
11  Beypazarı ve Çankırı - Çorum havzalarındaki evaporitlerin mineralojisi, petrogafisi ve ekonomik potansiyeli...  7/1995 - 7/1998
NO NAME YEAR
1  TEV (Türk Eğitim Vakfı)  1991
2  BAYG (Bilim Adamı Yetiştirme Grubu)  1990
NO Responsibility
1 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2015-Devam ediyor
2 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Nisan 2005- Nisan 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi