DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Associate Professor YÜKSEL ERKİN
FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION Algeology
E-Mail :   yuksel.erkin@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4122809 - 2809
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1994
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji  2011
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2014
NO NAME YEAR
1  In vitro comparison of epidural bacteria filters permeability and screening scanning electron micros...  2015
2  Kanser Ağrısı...  2015
3  Effects of line type blood-liquid warmer on two different infusion sets....  2015
4  Ağrı Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Yakınlarının Psikososyal Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2015
5  Phantom extremity pain responding to stellate ganglion blockage: Case report...  2013
6  A New Technique for Long Time Catheterization of Sacral Epidural Canal in Rabbits...  2013
7  Is Ther Risk of Emboli during Infusion with Line Type Blood-Liquid Warmers?...  2013
8  The Assessment of Memory under Total Intravenous Anesthesia...  2013
9  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom...  2013
10  Kanser Dışı Kronik Ağrıda Opioid Kullanımı...  2012
11  Transient Allodynia Following Caudal Lipoma Excision: A Case Report...  2011
12  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
13  Prevalence of Peripheral Neuropathy and Painful Peripheral Neyropathy in Turkish Diabetic Patients...  2011
14  Permanent neurological complication after central neuraxial blockage : a case report...  2009
15  Epidural lornoxicam administration - innocent...  2007
16  Baş ağrısı ve kraniofasial nevraljiler...  2007
17  The Analgesic effect of morphine on postoperative pain in diabetic patients....  2004
18  Evaluation of quality in patient-controlled analgesia provided by an acute pain service....  2003
19  Transient Blindness Following Hysteroscopy...  2003
20  Penetration of Amikacin into Aqueous Humor of Rabbits...  2001
21  Effects of octreotide and morphine on the clearance rate of indium-111-pentetreotide from the epidur...  2000
22  Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: iki olgunun sunumu?,...  1999
23  Topikal fortifiye damla, subkonjonktival enjeksiyon ve antibiyotik emdirilmiş yumuşak kontakt lens i...  1997
24  Coccygodynia,...  1997
25  Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması...  1995
26  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
NO NAME DATE
1  The Analgesic Effect of Morphine on Postoperative Pain in Diabetic Patients...
 17/11/2014 - 19/10/2014
2  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması...
 20/11/2013 - 24/11/2013
3  Levobupivakainin Pseudomonas Aeruginosa Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin in-vitro Araştırılması...
 07/12/2012 - 11/12/2012
4  Elektrik Çarpması Sonrası Kolu Ampüte Edilen Hastada Fantom Ağrısı...
 07/12/2012 - 11/12/2012
5  Terminal Dönem Serviks Kanseri Hastasında Ağrı Palyasyonu Amacıyla Torakal Epidural Kateter Uygulama...
 07/12/2012 - 11/12/2012
6  Sıçanlarda Tramadolün İntraarteriyel Uygulamasının Damar Duvarına Etkilerinin Değerlendirilmesi...
 07/11/2012 - 11/11/2012
7  Kan sıvı ısıtıcısının iki farklı serum seti üzerine etkileri...
 26/10/2011 - 30/10/2011
8  Hasta kontrollü epidural analjezi modelinde levobupivacainindüşük ve standart konsantrasyonlarınınan...
 26/10/2011 - 30/10/2011
9  Total kalça protezi revizyonu yapılan sklerodermalı hastada postoperatif geçici körlük...
 26/10/2011 - 30/10/2011
10  Hiperkoagülabilite nedeniyle antikoagülan kullanan olguda spinal anestezi...
 26/10/2011 - 30/10/2011
11  Line tipi iki farklı kan-sıvı ısıtıcısının serum seti üzerine etkileri...
 26/10/2011 - 30/10/2011
12  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom...
 29/09/2011 - 02/10/2011
13  Epidural kateter tesbit materyaline bağlı ciltte gelişen mantar enfeksiyonu...
 29/09/2011 - 02/10/2011
14  Nöropatik Ağrı Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Ketamin ve Tramadol Kombinasyonunun Etkinliği...
 27/10/2010 - 31/10/2010
15  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri...
 27/10/2010 - 31/10/2010
16  İki farklı epidural kateter bakteri filtresinin invitro olarak bakteri geçirgenliğimin kıyaslanması...
 12/06/2008 - 15/06/2008
17  TAVŞANLARDA EPİDURAL TEK DOZ LORNOKSİKAM'IN ANALJEZİK VE NÖROTOKSİK ETKİLERİ...
 23/11/2005 - 27/11/2005
18  KARDİYAK YÜKSEK RİSKLİ OLGUDA DİZALTI AMPUTASYONU İÇİN KOMBİNE POPLİTEAL SİYATİK VE DİZ SEVİYESİNDE ...
 23/11/2005 - 27/11/2005
19  Kan Glukoz Düzeylerinin Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisi...
 27/11/2003 - 01/12/2003
20  Alt batın cerrahisi uygulanan hastalarda preemptif verilen selektif COX-2 inhibitörü rofekoksibin po...
 17/05/2003 - 19/05/2003
21  BOTULINUM TOXIN TYPE-A USE IN REFRACTORY MYOFASCIAL PAIN...
 17/08/2002 - 22/08/2002
22  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasının Ağrı Tedavisinde Toplam Kalite Yönetimi Programı (TQPM)...
 25/10/2000 - 29/10/2000
23  Nöropatik Ağrılı Hastada Oral Meksiletin Kullanımı...
 03/10/1999 - 06/10/1999
24  Coccygodynia...
 15/05/1998 - 19/05/1998
25  Sudeck Atrofisinde Sempatik Blokajın Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi...
 26/03/1998 - 29/03/1998
26  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın serum kreatinin kinaz (CK), aspartat amino trans...
 26/03/1996 - 30/03/1996
27  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın plazma glutamat değerlerine etkisi...
 26/03/1996 - 30/03/1996
28  The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral isch...
 30/10/1995 - 03/11/1995
29  The effect of magnesium sulphate to serum creatine kinase, aspartate amino transferase, lactate dehi...
 30/10/1995 - 03/11/1995
30  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wake-up ...
 07/11/1990 - 10/11/1990
31  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan bazı yöntemle...
 07/11/1990 - 10/11/1990
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Brakiyal Pleksus Anatomisi Santral ve Periferik Sinir Blokları El Kitabı...  2004
NO NAME YEAR
1  NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KETAMİN VE TRAMADOL KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİ başlıklı ...  2010
NO NAME YEAR
1  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1998
2  Anesthesiology Research at Mayo Clinic (G-1 vizesi ile)  1994
NO Responsibility
1 Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2015-Devam ediyor
2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi