DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor EGEMEN İDİMAN
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF NEUROLOGY
E-Mail :   egemen.idiman@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124053 - 4053
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1973
Specialization in Medicine  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1976
Associate Professor  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  1981
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
NO NAME YEAR
1  Different types of exercise in multiple sclerosis: Aerobic exercise or Pilates, a single-blind clini...  2016
2  Effects of Pilates exercises on sensory interaction, postural control and fatique in patients with ...  2016
3  Improvement in cognition, quality of life, and physical performance with clinical Pilates in multipl...  2016
4  Utilization of the Expanded Disability Status Scale as a distinctive instrument for walking impairme...  2016
5  Tau protein levels in the cerebrospinal fluid of the patients with multiple sclerosis in an attack p...  2015
6  What does an isolated cerebrospinal fluid band mean: a tertiary centre experience...  2015
7  Determinants of physical activity in minimally impaired people with multiple sclerosis...  2015
8  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
9  Contingent negative variation is associated with cognitive dysfunction and secondary progressive dis...  2014
10  Early Deterioration In Quality Of Life And Physical Functioning Of Multiple Sclerosis Patients....  2014
11  Caregiver burden, quality of life and walking ability in different disability levels of multiple scl...  2014
12  Anti-John Cunningham virus antibody prevalance in Multiple Sclerosis patients in Turkey...  2014
13  An Unusual Presenting Symptom of Transverse Sinus Thrombosis: Gyratory/ Rotatory Seizure...  2014
14  Evaluation of clinical parameters during and after treatment of attack in patients with clinically i...  2013
15  Responsiveness of the Multiple Sclerosis International Quality of Life questionnaire to disability c...  2013
16  Health-related quality of life as an independent predictor of long-term disability for patients with...  2013
17  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ve Ya...  2013
18  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
19  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalitesi Üzer...  2013
20  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ve Ya...  2013
21  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalitesi Üzer...  2013
22  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
23  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
24  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
25  Quality Of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Programme in Multiple Sc...  2012
26  Quality of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Program in Multiple Scle...  2012
27  The limited demyelinating diseases: the voyage of optic neuritis and transverse myelitis to multiple...  2011
28  The significance of oligoclonal bands in multiple sclerosis: Relevance of demographic and clinical f...  2009
29  Difference between generic and multiple sclerosis-specific quality of life instruments regarding the...  2007
30  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a study based on human leuc...  2006
31  Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and q...  2006
32  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
33  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...  2005
34  Intrathecal sICAM-1 production in multiple sclerosis Correlation with triple dose Gd-DTPA MRI enhanc...  2005
35  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
36  Ultrastructural and immunohistochemical similarities of two distinct entities; multiple sclerosis an...  2004
37  Visual evoked potential is superior to triple dose magnetic resonance imaging in the diagnosis of op...  2004
38  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
39  Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...  2004
40  Expanded disability status scale'in işlevsel sistemleri ile sağlıkla ilişkili yaşlam kalitesinin ili...  2004
41  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
42  Multipl Sklerozda "Multiple Sclerosis Functional Composite"in Kullanımı...  2004
43  Sneddon sendromlu bir olgu...  2004
44  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde multiple sclerosis inte...  2004
45  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...  2004
46  Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and h...  2004
47  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
48  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...  2003
49  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...  2003
50  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
51  Primer progresif multipl sklerozda demografik ve klinik özellikler...  2003
52  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile karşılaştırılması...  2003
53  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...  2003
54  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştırılması...  2003
55  Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu...  2003
56  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...  2002
57  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
58  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
59  İnterferon beta-1b sağaltımında 5 yıllık deneyim...  2002
60  Coexistence of myasthenia gravis and multiple sclerosis in two cases; a coincidence?...  2002
61  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller...  2001
62  Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biop...  2001
63  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta-1b sağaltımı: klinik ve manyetik rezonans görü...  2001
64  Multipl sklerozda interferon beta 1a ve kognitif testler...  2000
65  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
66  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
67  Beta interferon sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent Negative Variat...  2000
68  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's Disease. Case report....  1999
69  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
70  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri...  1997
71  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
72  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
73  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
74  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
75  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif analiz...  1995
76  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
77  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
78  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü " Kistik Kompo...  1994
79  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
80  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
81  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
82  Multipl Sklerozda Yüksek Doz Metil Prednizolon Tedavisinin Klinik Tablo Üzerine Etkileri...  1993
83  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
84  Multipl Sklerozda Akkiz Monoküler Pendüler Nistagmus...  1990
85  beckwith-wiedemann sendromu...  1990
86  Hallervorden-Spatz Hastalığı...  1990
NO NAME DATE
1  Multipl skleroz optik nevriti ve nöromiyelitis optika optik nevriti ile anti mog antikorlarının iliş...
 29/11/2016 - 
2  Multipl Skleroz 'da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi...
 11/11/2016 - 12/11/2016
3  What is the relationship of Anti-MOG antibodies with optic neuritis of multiple sclerosis and neurom...
 14/09/2016 - 17/09/2016
4  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema...
 08/09/2016 - 11/09/2016
5  Ailesel ve Sporadik Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde MikroRNA Ekspresyonundak...
 02/06/2016 - 05/06/2016
6  AQP Antikor Pozitif ve Negatif Farkli Demiyelinizan Hastalikli Hastalarda Anti-Mog Antikor Varliği...
 02/06/2016 - 05/06/2016
7  What are the differences determined by optic coherence tomography and neuroophthalmological paramete...
 07/10/2015 - 10/10/2015
8  serum chitinase 3 like 1 levels in patient with multiple sklerosis and neuromyelitis optica...
 07/10/2015 - 10/10/2015
9  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with clinically isolated syndrome, mult...
 07/10/2015 - 10/10/2015
10  Multipl Sklerozlu Hastalarda Klinik Pilates ve Egzersiz Tedavisinin Etkilerinin Karşılaştırılması: R...
 20/05/2015 - 24/05/2015
11  Multipl Sklerozlu Hastalarda Egzersiz İnanışları ve Dvaranışlarının İncelenmesi. pilot çalışma...
 20/05/2015 - 24/05/2015
12  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu...
 23/04/2015 - 26/04/2015
13  Akut Demiyelinizan Hastalığı Olan Olgularda Beyin Omurilik Sıvısı Oligoklonal IgM Bantlarının Anlamı...
 23/04/2015 - 26/04/2015
14  Existence and significance of antibody against the inward rectifying potassium channel KIR4.1 in pat...
 18/04/2015 - 25/04/2015
15  Serum chitinase 3-like 1 levels in patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica...
 18/04/2015 - 25/04/2015
16  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye...
 18/04/2015 - 23/04/2015
17  Multipl sklerozlu kadın hastalarda fiziksel performans, denge ve yorgunluk değerlendirmeleri...
 05/03/2015 - 07/03/2015
18  Ben 'EMES' miyim? Uyku paralizisi ile başlayan bir radyolojik izole sendrom...
 21/11/2014 - 27/11/2014
19  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?...
 21/11/2014 - 27/11/2014
20  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi...
 21/11/2014 - 27/11/2014
21  Familyal otoimmun miyastenia gravis: Bir ailede iki olgu...
 21/11/2014 - 27/11/2014
22  Narkolepsi ve multipl skleroz: Bir olgu sunumu...
 21/11/2014 - 27/11/2014
23  Serum antiaquaporin antikoru ile nöromiyelitis optika ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkların...
 21/11/2014 - 27/11/2014
24  94 Optik Nevrit Olgusunun Analizi...
 21/11/2014 - 27/11/2014
25  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye...
 10/09/2014 - 13/09/2014
26  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience...
 10/09/2014 - 13/09/2014
27  Physical activity and walking differences between working and unemployed women with multiple scleros...
 31/05/2014 - 03/06/2014
28  Analysis of Optic Neuritis Cases and Correlation of Demographic Features in Turkish patients...
 26/04/2014 - 03/05/2014
29  İlk Trimestrda Ağır Atakla Başvuran Tümefaktif Lezyonları Olan RRMS Tanılı Gebe...
 03/04/2014 - 
30  Üveit Atakları İle Seyreden Behçet Hastalığı Tanısı İle Anti-TNF Tedavisi Uygulanan Bir Çocukluk Çağ...
 19/12/2013 - 
31  Demiyelinizan Optik Nevrit'İN Maküler Hastalıktan Ayırımında Elektrofizyolojik Fotostres Geri Dönüş ...
 15/11/2013 - 21/11/2013
32  Six Spot Step Testinin Hafif Multipl Skleroz Hastalarında Kullanımı...
 15/11/2013 - 21/11/2013
33  ansefolopati tablosuyla başvuran balo'nun konsantrik sklerozu...
 02/11/2013 - 03/01/2013
34  Multipl Sklerozlu Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...
 30/10/2013 - 03/11/2013
35  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with acute demiyelinating diseases...
 03/10/2013 - 05/10/2013
36  The relationship between low expanded disability status scale (EDSS) scores and walking tests in mul...
 02/10/2013 - 05/10/2013
37  Using the six spot step test (SSST) in mild multiple sclerosis patients...
 02/10/2013 - 05/10/2013
38  The Effect of Walking Impairment of Multiple Sclerosis Patients on Caregiver Burden...
 31/05/2013 - 01/06/2013
39  RELAPSİNG PROGRESSİF SEYİRLİ, SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BEYAZ CEVHER TUTULUMU GÖSTEREN, FARKLI BOS VE MR...
 16/11/2012 - 22/11/2010
40  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti...
 25/11/2011 - 01/12/2011
41  Multipl skleroz ve klinik izole sendromda faces symbol testin kullanımı: PASAT ile karşılaştırma...
 25/11/2011 - 01/12/2011
42  Klinik izole sendromda mikro-RNA ifade profili...
 25/11/2011 - 01/12/2011
43  MicroRNAs in slinically isolated syndrome...
 19/10/2011 - 22/10/2011
44  The faces symbol test is a reliable surrogate for the Paced Auditory Serial Adition Test in both cli...
 19/10/2011 - 22/10/2011
45  The relationship between blood cytokine level and physical-mental fatigue in patients with myastheni...
 10/09/2011 - 13/09/2011
46  The Relationship between Blood Cytokine Level and Physical-Mental Fatigue in Patients with Myastheni...
 03/06/2011 - 05/06/2011
47  Fatigue in Clinically Isolated Syndrom: Affecting Factors and Comparison with Multiple Sclerosis...
 09/04/2011 - 16/04/2011
48  Optical Coherence Tomography in Clinically Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis as a Measure of ...
 06/04/2011 - 16/04/2011
49  The Effects of Supervised Exercise Programme on Functional Status, Fatigue and Quality of Life in Pa...
 13/10/2010 - 16/10/2010
50  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri...
 13/10/2010 - 16/10/2010
51  Correlation between magnetic resonance imaging lesions and intrathecal immunoglobulin synthesis in p...
 19/06/2010 - 23/06/2010
52  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c...
 19/06/2010 - 23/06/2010
53  Premenstrual worsening in multiple sclerosis: physical disability and cognitive decline...
 19/06/2010 - 23/06/2010
54  Possible predictive parameters to converse multiple sclerosis in patients with clinically isolated s...
 19/06/2010 - 23/06/2010
55  Fatigue in multiple sclerosis: comparison of premenstrual period and ovulation phase in patients wit...
 19/06/2010 - 23/06/2010
56  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat...
 13/05/2010 - 16/05/2010
57  Klinik izole sendromun multipl skleroza dönüşümünü etkileyen immunolojik etmenler...
 10/11/2009 - 15/11/2009
58  Multipl sklerozda intratekal immunoglobulin sentezi ile manyetik rezonans görüntüleme lezyonlarının ...
 10/11/2009 - 15/11/2009
59  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis Fuctio...
 10/11/2009 - 15/11/2009
60  Multipl sklerozlu hastalarda ev egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi, yorgunluk ve denge fonksiyonları...
 10/11/2009 - 15/11/2009
61  Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Genini 8,9,12,13,14,16 ve 18 nolu Ekzonlarındaki M...
 10/11/2009 - 15/11/2009
62  Menstruel siklusta yorgunluk: multipl skleroz hastalarında premenstruel periyot ve ovulasyon fazının...
 10/11/2009 - 15/11/2009
63  Multipl sklerozda premestruel kötüleşmenin fiziksel özürlülük ve bilişsel bozulma ile ilişkisi...
 10/11/2009 - 15/11/2009
64  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels,immunological parameters of the cerebros...
 09/09/2009 - 12/09/2009
65  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent...
 25/04/2009 - 02/05/2009
66  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: gender basis differences...
 25/04/2009 - 02/05/2009
67  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study...
 25/04/2009 - 02/05/2009
68  Cognitive impairment and mental fatigue in multiple sclerosis and myasthenia gravis...
 25/04/2009 - 02/05/2009
69  Multipl skleroz hastalarında cinsel disfonksiyon...
 11/11/2008 - 16/11/2008
70  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ...
 11/11/2008 - 16/11/2008
71  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma...
 11/11/2008 - 16/11/2008
72  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve immunoloji...
 11/11/2008 - 16/11/2008
73  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üzerine e...
 11/11/2008 - 16/11/2008
74  Multipl sklerozda premenstrüel dönemin hastalık üzerine etkisi...
 11/11/2008 - 16/11/2008
75  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations...
 17/09/2008 - 20/09/2008
76  Optic coherence tomography in cases with optic neuritis...
 17/09/2008 - 20/09/2008
77  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab...
 17/09/2008 - 20/09/2008
78  The physiotherapy outcomes applied during an acute attack...
 23/08/2008 - 26/08/2008
79  Exercise perception in patients with multiple sclerosis based on disability level...
 23/08/2008 - 26/08/2008
80  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel...
 12/04/2008 - 19/04/2008
81  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition...
 12/04/2008 - 19/04/2008
82  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl...
 12/04/2008 - 19/04/2008
83  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation...
 12/04/2008 - 19/04/2008
84  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w...
 12/04/2008 - 19/04/2008
85  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve aktivites...
 10/11/2007 - 15/11/2007
86  Optik nöritiste optik koherans tomografinin yeri ve önemi...
 10/11/2007 - 15/11/2007
87  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine etkileri...
 10/11/2007 - 15/11/2007
88  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı...
 10/11/2007 - 15/11/2007
89  Multipl sklerozda akut atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının sonuçları...
 10/11/2007 - 15/11/2007
90  Multipl skleroz hastalarında egzersiz algısının değerlendirmesi...
 10/11/2007 - 15/11/2007
91  Multiple skleroz hastalarında atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının etkilerinin değerlend...
 04/05/2007 - 06/05/2007
92  Hepatit B aşılaması sonrası gelişen MS ile aşılamadan bağımsız gelişen MS olgularının kaşrılaştırılm...
 12/11/2006 - 17/11/2006
93  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: yaşa...
 12/11/2006 - 17/11/2006
94  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görüntüleme temel...
 12/11/2006 - 17/11/2006
95  Multipl sklerozda hareket bozuklukları...
 12/11/2006 - 17/11/2006
96  Yürüme bozukluğunun multipl sklerozlu hastalarda nesnel değerlendirilmesi...
 12/11/2006 - 17/11/2006
97  Importance of oligoclonal banding in multiple sclerosis: relation with demographic, clinical feature...
 27/09/2006 - 30/09/2006
98  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a prospective study based o...
 27/09/2006 - 30/09/2006
99  The concurrence of trigeminal and glossopharyngeal neuralgia in multiple sclerosis...
 27/09/2006 - 30/09/2006
100  Two cases with clinically isolated conus medullaris syndrome...
 27/09/2006 - 30/09/2006
101  The association of human leukocyte antigens with disease severity and prognosis in patients with mul...
 27/09/2006 - 30/09/2006
102  Clinic neuroophtalmologic, electrophysiologic and imaging methods in optic neuritis diagnosis...
 27/09/2006 - 30/09/2006
103  Utilization of multiple sclerosis functional composite in multiple sclerosis: 5-year follow-up...
 27/09/2006 - 30/09/2006
104  Laküner enfarkt nedeni olarak intrakranial venöz hipertansiyon...
 25/05/2006 - 27/05/2006
105  Optik nevrit tanısında klinik nörooftalmolojik, elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemlerinin yeri...
 09/12/2005 - 
106  Klinik olarak izole conus medullaris sendromlu multipl skleroz olgusu...
 08/12/2005 - 08/12/2005
107  Familial Multipl Skleroz'da demografik ve klinik özellikler:Sporadik MS ile karşılastırma...
 05/12/2005 - 10/12/2005
108  Do MS-specific quality of life instruments improve measurement on the basis of multiple sclerosis fu...
 28/09/2005 - 01/10/2005
109  Balo's concentric sclerosis in a Turkish patient: a serial MRI and MRS study...
 28/09/2005 - 01/10/2005
110  Multiple sclerosis functional composite is more sensitive for detecting the treatment effects in mul...
 06/10/2004 - 09/10/2004
111  Fatigue and its associations with disability and sociodemographic variables in patients with multipl...
 06/10/2004 - 09/10/2004
112  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...
 06/10/2004 - 09/10/2004
113  Difference between generic and MS-specific quality of life instruments regarding the assessment of t...
 06/10/2004 - 09/10/2004
114  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m...
 06/10/2004 - 09/10/2004
115  Multipl sklerozda yorgunluğun özürlülük düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi: relaps ve ...
 29/09/2004 - 03/10/2004
116  Genel ve MS-özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğini değerlendirmedeki...
 29/09/2004 - 03/10/2004
117  Trigeminal sinirde kontrast tutulumu olan bir multipl skleroz olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
118  Multiple sclerosis functional composite MS'te tedavi etkinliğini saptamada expanded disability statu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
119  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilateral...
 29/09/2004 - 03/10/2004
120  Multiple sclerosis functional composite'in multipl sklerozun izleminde kullanımı: hastalık tipi, özü...
 29/09/2004 - 03/10/2004
121  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multipl ...
 29/09/2004 - 03/10/2004
122  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
123  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient...
 27/05/2004 - 30/05/2004
124  Neurobrucellosis:report five cases...
 01/05/2004 - 04/05/2004
125  Akut sağırlık ve multipl skleroz (3 olgu nedeniyle)...
 22/10/2003 - 26/10/2003
126  Multipl skeroz hastalarında yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...
 22/10/2003 - 26/10/2003
127  Çok geç başlangıçlı bir multipl skleroz olgusu...
 22/10/2003 - 26/10/2003
128  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde MuSIQoL'ün kullanımı: 2...
 22/10/2003 - 26/10/2003
129  Süperior Sagittal dinüs dural AVF tedavisinde alternatif yaklaşımlar...
 22/10/2003 - 26/10/2003
130  Multipl sklerozda hastalık aktivitesinin belirlenmesinde laboratuvar/MRG göstergeleri ve sICAM-1 ili...
 22/10/2003 - 26/10/2003
131  Multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesinin MuSIQoL ile ölçümü ve MuSIQoLile özürlülük arasındaki...
 22/10/2003 - 26/10/2003
132  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trigram...
 22/10/2003 - 26/10/2003
133  Klinik çalışmalarda EDSS'yi kim uygulamalı: deneyimli ve deneyimsiz uygulayıcıların EDSS değerlendir...
 22/10/2003 - 26/10/2003
134  Superiyor sagittal sinüs dural arteriyovenöz fistül tedavisinde transkraniyal embolizasyon...
 08/10/2003 - 11/10/2003
135  A case of very-late-onset multiple sclerosis with a benign course...
 17/09/2003 - 20/09/2003
136  Health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patientsinvolved in the international M...
 17/09/2003 - 20/09/2003
137  Changes in health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patients involved in the int...
 17/09/2003 - 20/09/2003
138  Evaluation of fatigue and its effects on patients with multiple sclerosis...
 17/09/2003 - 20/09/2003
139  Who should use EDSS for evaluating multiple sclerosis in clinical trials: comparison of EDSS assessm...
 17/09/2003 - 20/09/2003
140  Comparison of expanded disability status scale and multiple sclerosis functional composite in remiss...
 17/09/2003 - 20/09/2003
141  Çocuk ve ergenlerde başağrısı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
142  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
143  Antifosfolipid sendrom: Olgu sunumu...
 19/10/2002 - 23/10/2002
144  Multipl skleroz olgularının pulse metilpredizolon ile tedavi edilen ataklarının izleminde EDSS ve "m...
 19/10/2002 - 23/10/2002
145  Multipl sklerozda hastalık aktivite göstergesi: nitrik oksid...
 19/10/2002 - 23/10/2002
146  Sağlık personelinde multipl skleroz sıklığı artışı bir rastlantı mıdır?...
 19/10/2002 - 23/10/2002
147  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
148  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
149  Multipl sklerozda remisyon döneminde EDSS ve MSFC'nin kullanımı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
150  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
151  Optik sinir patolojilerinin tanısında GUP'in orbita MRG'ye üstünlüğü...
 19/10/2002 - 23/10/2002
152  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...
 18/09/2002 - 21/09/2002
153  Correlations between "functional systems" of expanded disability status scaleand health related qual...
 18/09/2002 - 21/09/2002
154  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...
 18/09/2002 - 21/09/2002
155  Türk toplumuna uyarlanmış "multipl skleroz yaşam kalitesi ölçeği" ile "expanded disability status sc...
 31/10/2001 - 04/11/2001
156  Beş yıllık izlem dönemi ardından interferon beta-1b ile kazanılan deneyimler...
 31/10/2001 - 04/11/2001
157  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...
 31/10/2001 - 04/11/2001
158  Primer progresif multipl sklerozda seyir özellikleri...
 31/10/2001 - 04/11/2001
159  "Multiple sclerosis quality of life" ölçeğinin Türk multipl skleroz topluluğuna uyarlanma ve geçerli...
 31/10/2001 - 04/11/2001
160  Survey of multiple sclerosis: preliminary results...
 12/09/2001 - 15/09/2001
161  Course of primary progressive multiple sclerosis...
 12/09/2001 - 15/09/2001
162  Expriences of interferon beta-1b treatment after 5-year follow-up...
 12/09/2001 - 15/09/2001
163  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?...
 17/06/2001 - 22/06/2001
164  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes...
 02/04/2001 - 02/04/2001
165  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)...
 02/11/2000 - 05/11/2000
166  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri...
 02/11/2000 - 05/11/2000
167  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klinik se...
 02/11/2000 - 05/11/2000
168  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları...
 02/11/2000 - 05/11/2000
169  Uyku epilepsileri...
 10/10/2000 - 15/10/2000
170  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik relaps...
 24/10/1999 - 28/10/1999
171  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyle gele...
 24/10/1999 - 28/10/1999
172  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1b sağaltımı: klinik ve MRG sonuçları...
 24/10/1999 - 28/10/1999
173  Periferik ve Santral Sinir Sisteminin Birlikte Tutulduğu Demyelinizan Hastalıkta Sural Sinirde Ekstr...
 24/10/1999 - 28/10/1999
174  Cause of death in multiple sclerosis...
 14/09/1999 - 16/09/1999
175  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler...
 26/04/1998 - 30/04/1998
176  Cognitive tests and beta interferon 1A in multiple sclerosis...
 02/11/1997 - 05/11/1997
177  Serial analysis of serum tumor necrosis factor alpha and interferon gamma in patients with multiple ...
 02/11/1997 - 05/11/1997
178  MRI activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: the effects of recombinant int...
 02/11/1997 - 05/11/1997
179  Interferon beta-1a (Rebif) therapy in relapsing- remitting multiple sclerosis: Clinical results...
 02/11/1997 - 05/11/1997
180  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97....
 02/11/1997 - 05/11/1997
181  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97....
 02/11/1997 - 05/11/1997
182  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis...
 02/11/1997 - 05/11/1997
183  Serial recordings of endogenous evoked potentials in patients with multiple sclerosis during interfe...
 02/11/1997 - 05/11/1997
184  Relapsing-remitting multiple sklerozlu hastalarda manyetik rezonans görüntüleme aktivitesi: rekombin...
 24/10/1997 - 28/10/1997
185  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1a tedavisi: Klinik Sonuçlar...
 24/10/1997 - 28/10/1997
186  Multipl sklerozlu olgularda interferon beta-1a tedavisi süresince serum tümör nekrozis faktör alfa v...
 24/10/1997 - 28/10/1997
187  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller....
 24/10/1997 - 28/10/1997
188  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı...
 24/10/1997 - 28/10/1997
189  Beta interferon 1-A (Rebif) sağaltımı alan multpl sklerozlu hastalarda P300 ve Contingent Negative V...
 24/10/1997 - 28/10/1997
190  Multipl Sklerozda interferon beta-1a ve kognitif testler...
 24/10/1997 - 28/10/1997
191  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's disesase....
 04/06/1997 - 08/06/1997
192  Neuromyotonia and epilepsy: a case report....
 04/06/1997 - 08/06/1997
193  Multiple sklerozda BOS ve serumda nöron spesifik enolaz değerleri...
 13/10/1996 - 18/10/1996
194  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis....
 08/06/1996 - 12/06/1996
195  Importance of nystagmus in etiologic diagnosis and lesion localization....
 08/06/1996 - 12/06/1996
196  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis....
 08/06/1996 - 12/06/1996
197  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri, ....
 14/05/1996 - 15/05/1996
198  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi...
 24/09/1995 - 28/09/1995
199  The association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis....
 03/09/1995 - 06/09/1995
200  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I...
 03/09/1995 - 06/09/1995
201  Anticardiolipin antibodies in migraine....
 17/06/1995 - 21/06/1995
202  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients...
 17/06/1995 - 21/06/1995
203  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk...
 09/11/1994 - 14/11/1994
204  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria....
 09/10/1994 - 14/10/1994
205  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları....
 09/10/1994 - 14/10/1994
206  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings...
 25/06/1994 - 29/06/1994
207  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis...
 25/06/1994 - 29/06/1994
208  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,...
 25/06/1994 - 29/06/1994
209  SPECT and EEG Abnormalities in migraine....
 25/06/1994 - 29/06/1994
210  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc...
 25/06/1994 - 29/06/1994
211  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis...
 05/05/1994 - 06/05/1994
212  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri...
 01/11/1993 - 04/11/1993
213  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....
 04/10/1993 - 06/10/1993
214  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri....
 04/10/1993 - 06/10/1993
215  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi...
 04/10/1993 - 06/10/1999
216  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG...
 04/10/1993 - 06/10/1993
217  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk...
 04/10/1993 - 06/10/1993
218  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler...
 04/10/1993 - 10/10/1993
219  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği....
 21/10/1992 - 21/10/1992
220  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü kistik kompone...
 21/10/1992 - 25/10/1992
221  Multipl Sklerozda kognitif fonksiyonlardaki değişiklikler ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları...
 08/11/1990 - 11/11/1990
222  Beckwith-Widemann Sendromu: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
223  Multipl Sklerozda Monoküler Akkiz Pandüler Nistagmus: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
224  Hallervorden Spatz Hastalığı: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
NO NAME DATE
1  akut ve kronik optik nöritli ve mlf tutulumu olan multipl sklerozlu hastalarda optik koherans tomografi, difüzyon tensor traktografi, nörooftalmolojik değerlendirme yöntemlerinin birbirlerine olan üstünlüklerinin değerlendirilmesi...  9/2010 - 9/2011
2  Multiple Skleroz Olgularının Atak ve İyileşme Dönemleri Arasında Periferik ve Beyin Omurilik Sıvısı T-Lenfositlerinin Ekspresyon Paternlerinin Mikroarray Yöntemi ile Karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2005
NO Responsibility
1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2013- Haziran 2014
2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Haziran 2013
3 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2010- Ocak 2013
4 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 1999- Temmuz 2001
5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1999- Mayıs 2001
6 Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 1999- Kasım 1999
7 Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 1996- Kasım 1999

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi