DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Associate Professor AYLİN ÖZBEK
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
E-Mail :   aylin.ozbek@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123553 - 3553
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2012
NO NAME YEAR
1  Is Triple P Positive Parenting Program Effective on Anxious Children and Their Parents ? 4th Month F...  2016
2  A comparison of extra and intra-familial sexual abuse of children and adolescents...  2016
3  Assesment for Sexual Abuse in a Case Presenting with Genital Herpes...  2015
4  Bir üniversite kliniği deneyimi:Erken çocukluk döneminde psikotrop ilaç kullanımı...  2015
5  A new diagnostic approach for Turkish speaking populations DAWBA Turkish version...  2013
6  Türkçe Güçler ve Güçlükler anketinin ileri psikometrik özellikleri...  2013
7  Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuğu olan annelerin psikososyal özellikleri: Diyabetik kontrolle i...  2012
8  Effects of early litter loss on maternal behavior and subsequent generations in rats: an attempt for...  2011
9  Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış...  2010
10  Çocuk ve ergenlerin yatarak tedavisinde iyilesme ne kadar kalıcı oluyor?...  2010
11  Birinci basamak hekimlerinin sürekli mesleki gelişimi için bir model araştırması: çocuk ve ergen ruh...  2010
12  Yeni türk ceza kanununun çocuk ve ergen psikiyatrisinde adli değerlendirmeye etkileri...  2010
13  Child and adolescent mental health inpatient services in turkey is there aneed and are they effectiv...  2009
14  Bir olgu üzerinden bebek gözlemi seminerlerinin psikanaliz ve psikoterapi eğitimindeki yeri ve önemi...  2008
15  Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri...  2008
16  Maternal psychosocial aspects in hypernatremic dehydration with high sodium concentrations in breast...  2008
17  Suspected child abuse among victims of home accidents being admitted to the emergency department: a ...  2006
18  Adjunctive olanzapine treatment in bipolar adolescents responding insufficiently to mood stabilizers...  2006
19  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
20  Development and behavior of non-handicapped preterm children from a developing country...  2005
21  Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Prematürite...  2003
22  Tourette sendromunda ketiapin sağaltımı...  2003
23  Okul öncesi çocuklarda psikotrop ilaç kullanımı...  2003
24  Hypernatraemic dehydration due to high sodium concentrations in breast milk: possible relationship w...  2002
NO NAME DATE
1  Association of prenatal attachment and infant outcomes at around two years of age....
 29/05/2016 - 02/06/2016
2  Perinatal depression and anxiety: Do they last? If so what are the consequences for infants after tw...
 29/05/2016 - 02/06/2016
3  A case report with lithium induced myasthenia...
 20/04/2016 - 24/04/2016
4  An Early-Onset Schizophrenia with Amisulpride Treatment...
 15/04/2015 - 19/04/2015
5  Düşük doz klozapin tedavisinden faydalanan tedaviye dirençli erken başlangıçlı şizofreni olgusu...
 01/04/2015 - 04/04/2015
6  Erken Başlangıçlı Şizofreni Tedavisinde İkili Antipsikotik Kullanımı...
 01/04/2015 - 04/04/2015
7  Bir olgu üzerinden evlat edinme ve idealleştirilmiş öteki fantezisine bakış...
 01/04/2015 - 04/04/2015
8  Long Term Effectiveness of Triple-P Positive Parenting Programme on Childhood Anxiety Disorders: A R...
 18/10/2014 - 22/10/2014
9  The provision of parenting support in low and middle income countries. A population based parenting ...
 11/08/2014 - 15/08/2014
10  A population-based parenting implementation trial in turkey...
 11/08/2014 - 15/08/2014
11  Prenatal Attachment; contributors, obstacles, pre and perinatal consequences...
 14/06/2014 - 18/06/2014
12  Does Mother's emotions effect breastmilk content?...
 14/06/2014 - 18/06/2016
13  Trikotillomani Tanılı Hastalarda Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi...
 09/04/2014 - 12/04/2014
14  Effectiviness of triple-p positive parenting program on childhood anxiety disorders: a prospective c...
 19/02/2014 - 21/02/2014
15  First population roll-out of triple-p in turkey...
 19/02/2014 - 21/02/2014
16  'yeterki yesin'...
 15/05/2013 - 18/05/2013
17  Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirilmesi...
 24/04/2012 - 27/04/2012
18  Yeni bir tanılama aracı (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi tanı paketinin Türkçe geçerlik güv...
 25/04/2011 - 28/04/2011
19  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab...
 12/03/2011 - 15/03/2011
20  Çocuk ve ergen ruh sağlığı poliklinik hizmetlerinde öncelik belirleme yöntemlerinin değerlendirilmes...
 25/04/2010 - 28/04/2010
21  A case of absence epilepsy presenting with attention deficit...
 14/06/2008 - 17/06/2008
22  Forensic assessment in child psychiatry. What do the forensic reports tell us?...
 30/04/2008 - 03/05/2008
23  Dişi Sıçanlarda Erken Yavru Kayıplarının İzleyen Gebelik Sonrası Doğan Yavrulara Etkileri...
 19/04/2007 - 22/04/2007
24  Psychosocial aspects of mothers with high sodium in breast milk and hypernatremic dehydration in the...
 24/05/2006 - 27/05/2006
25  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanların ann...
 20/04/2006 - 23/04/2006
26  1. basamak `?Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Eğitimi??nin hekimlerin bilgi düzeylerine ve mesleksel doyum...
 20/04/2006 - 23/04/2006
27  Dişi sıçanların erken yavru kayıplarına tepkileri ve bu durumun maternal davranışlarına etkileri...
 20/04/2006 - 23/04/2006
28  İzmir ili merkez sağlık ocaklarında en sık görüldüğü bildirilen çocuk ve ergen ruh sağlığı yakınmala...
 20/04/2006 - 23/04/2006
29  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanların ann...
 12/04/2006 - 16/04/2006
30  The process of a school consultation for 2 years in terms of a multidisciplinary crises intervention...
 22/09/2005 - 23/09/2005
31  HIV and Children...
 21/09/2005 - 24/09/2005
32  Tip 1 Diabettes Mellitus tanılı çocukların annelerinin psikososyal özellikleri ve diabetik kontrolle...
 21/04/2005 - 24/04/2005
33  Ev kazaları ile başvuran çocuklarda sosyodemografik ve glişim özelliklerinin, ebeveyn tutumlarının, ...
 21/04/2005 - 24/04/2005
34  Güçler ve güçlükler anketi (GGA) "strength and difficulties questionnaire-SDQ" ergen formunun Türkçe...
 21/04/2005 - 24/04/2005
35  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ergen formunun Türkçe ç...
 21/04/2005 - 24/04/2005
36  Asperger Bozukluğu tanısı almış 6 olgunun Rorschach değişkenlerinin incelenmesi....
 05/10/2004 - 07/10/2004
37  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis...
 09/09/2004 - 12/09/2004
38  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ebeveyn formunun Türkçe...
 21/04/2004 - 24/04/2004
39  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler...
 21/04/2004 - 24/04/2004
40  Asperger Sendromuna ve yüksek işlevli otizme sahip çocukların Rorschach protokollerinin karşılaştırı...
 21/04/2004 - 24/04/2004
41  Güçler ve güçlükler anketi "strength and difficulties questionaire-SDQ" anne-baba formunun Türkçe çe...
 20/04/2004 - 24/04/2004
42  0-6 yaş arası çocuklarda psikotrop ilaç kullanımı...
 07/03/2003 - 09/03/2003
43  Prematüre çocuklarda gelişimsel, davranışsal, coşkusal özellikler ile bunlara etki eden etmenler...
 07/03/2003 - 09/03/2003
44  Quetiapine treatment in patients with Tourette's syndrome...
 05/09/2002 - 08/05/2002
45  Asperger Sendromu Tanısı Almış 6 Olgunun İzlem Süreci....
 26/04/1998 - 29/04/1998
NO NAME YEAR
1  İnsan Olurken: Tavistock Modeli Bebek Gözlemi Seminer Notları...  2004
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Bağlanma Bozuklukları BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
2  Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kayıplar ve Yas BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
3  Bağlanma ve Gelişimi BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
4  HIV/AIDS ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
NO NAME DATE
1  Olumlu Annebabalık Programı-Triple P'nin Balçova İlçesinde Yaşayan Annebabaların Tutumlarına ve Genel Sağlık Durumlarına, Çocukların Duygusal ve Davranışsal Sorunlarına Etkileri...  5/2012 - 4/2014
2  Balçovanın çocukları daha mutlu büyüyecek...  5/2012 - 4/2014
3  Güçler ve Güçlükler Anketi Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışması...  12/2006 - 12/2006
4  Türkiye'de anne bebek etkileşiminin kültürel ve sosyal boyutu ve bunun gelişmsel sorunlara etkisi...  1/2006 - 12/2007
5  DİŞİ SIÇANLARDA ERKEN YAVRU KAYIPLARININ İZLEYEN ERKEN GEBELİK SONRASI MATERNAL DAVRANIŞLARA VE YAVRULARA ETKİLERİ...  8/2005 - 7/2006
NO NAME YEAR
1  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Çocuk Psikiyatisi Poster ödülü....  2003
2  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Çocuk Psikiyatisi Poster ödülü....  2004
NO NAME YEAR
1  TUBİTAK  2005
2  TUBİTAK  2005
NO Responsibility
1 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
2 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Kasım 2009- Şubat 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi