DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor HASAN CAN CİMİLLİ
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PSYCHIATRY
E-Mail :   can.cimilli@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124155 -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
Specialization in Medicine  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  1986
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD  1996
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
NO NAME YEAR
1  Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanli Araştırmalarda Temel Bulgular ve Gelecek için Ön...  2014
2  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
3  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
4  Psikiyatride kültürel formülasyon...  2012
5  Önsöz (Bedensel Hastalıklarda Psikiyatrik Tanı ve Tedavi)...  2012
6  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
7  Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamaları ve farmakoterapi tercihlerinde değişim...  2007
8  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
9  Diyabet hastalarında depresyon ve öfke yönetiminin leptin düzeyleri ve glisemik kontrol ile ilişkisi...  2007
10  Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel ...  2007
11  Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği...  2005
12  Deliryum tedavisinde yeni bir yaklaşım atipik antipsikotikler...  2005
13  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum...  2003
14  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
15  HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönleri...  2001
16  Reevaluation of Serum Cortisol in Conversion Disorder With Seizure(Pseudoseizure)...  2000
17  PANİK BOZUKLUĞUNDA ATAKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: Q YÖNTEMİ İLE BİR ÇALIŞMA...  1998
18  KONVERSİYON BOZUKLUKLARINDA DEKSAMETAZON SUPRESYON TESTİ...  1995
NO NAME DATE
1  Bir üniversite hastanesinde tıpta uzmanlık öğrencilerinin deliryum bilgi düzeyinin ve tutumunun değe...
 09/10/2012 - 13/10/2012
2  Aripiprazol'e bağlı geç diskinezi...
 11/04/2012 - 14/04/2012
3  Bakımverenin yapay bozukluğu olgusu...
 26/10/2011 - 30/10/2011
4  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süresi, ...
 26/10/2011 - 30/10/2011
5  Palyatif bakım...
 18/10/2011 - 18/10/2011
6  Uzman olduktan sonra psikiyatri-Üniversitede çalışmak...
 28/05/2011 - 28/05/2011
7  Psikiyatrik belirtilerle başlayan Sistemik Lupus Eritematosus olgusu...
 12/04/2011 - 16/04/2011
8  Kanserde psikososyal destek...
 18/03/2011 - 18/03/2011
9  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health...
 14/10/2009 - 18/10/2009
10  Bir üniversite hastanesi kliniğinde yatan geriatrik hastaların dökümü...
 15/04/2009 - 18/04/2009
11  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri...
 19/11/2008 - 23/11/2008
12  Kompulsif Spor Davranışı ve Oluşan Ciddi Sağlık Sorunlarına Bir Örnek: Bir Konjestif Kalp Yetmezliği...
 14/10/2008 - 19/10/2008
13  Alexthymia and emotional intelligence in patient s with panic disorder , generalized anxiety disorde...
 25/06/2008 - 28/06/2008
14  Panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu,major depresyon hastalarında emosyonel zekâ ve aleksitim...
 23/10/2007 - 27/10/2007
15  Emosyonel zeka ölçeği gözden geçirilmiş formu: psikiyatri poliklinik hastalarının değerlendirilmesi...
 25/04/2007 - 28/04/2007
16  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi...
 25/04/2007 - 28/04/2007
17  Tıp fakültesi öğrencilerinde sosyal anksiyete ve kan-enjeksiyon-yaralanma fobisi...
 25/04/2007 - 28/04/2007
18  Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarında değişim1998-2005...
 01/11/2006 - 05/11/2006
19  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi...
 01/11/2006 - 05/11/2006
20  Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda leptinin öfke ve psikolojik değişkenlerle ilişki...
 27/05/2006 - 30/05/2006
21  Depresyon Ölçeği Puanlarının Belirlenmesi....
 22/09/2005 - 25/09/2005
22  Determination of Depression Scale Scores of Patients Admitting to an Academic Emergency Department w...
 02/09/2005 - 05/09/2005
23  Bir genel hastanede psikiyatri konsültasyonlarında depresyon görülme oranı...
 28/09/2004 - 03/10/2004
24  Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda öfkenin metabolik ve psikolojik değişkenlerle ilişkisi...
 05/09/2004 - 09/09/2004
25  Impaired Reward Dependence Dimension on TPQ in Remitted Depression but not in Euthymic Bipolar Pati...
 01/03/2004 - 04/03/2004
26  Characteristics of Temperament in Conversion Disorder: Similarities and Differences with Depression...
 09/02/2004 - 13/02/2004
27  Konversiyon Bozukluğunda Temperement Özellikleri...
 14/10/2003 - 19/10/2003
28  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum...
 01/04/2003 - 07/04/2003
29  Burnout syndrome in the emergency room physicians...
 03/06/2002 - 08/06/2002
30  Dibe Vurmak-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III, Modül 8...
 02/10/2001 - 06/10/2001
31  ECT in bipolar disorder...
 02/04/1998 - 05/04/1998
32  Somatoform Otonomik İşlev Bozukluğu ve Distimi Komorbiditesi Gösteren Dirençli bir Olguda Antidepres...
 10/12/1997 - 14/12/1997
33  Pratisyen hekimlere depresyonla ilgili eğitim programı...
 10/12/1997 - 14/12/1997
34  An open-label study of the clinical efficacy of tianeptine for depression: one center results of a m...
 13/09/1997 - 17/09/1997
35  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araştırılması...
 09/09/1994 - 14/09/1994
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Deliryum Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
NO Görev
1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2016-Devam ediyor
2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
4 Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Ağustos 2011
5 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2007- Mart 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi