DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor BARIŞ BAKLAN
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF NEUROLOGY KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI
E-Mail :   baris.baklan@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124056 - 4056
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1980
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1987
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1995
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Klinik Norofizyoloji  2011
NO NAME YEAR
1  Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2015
2  Sleep disturbances in patients with alzheimer disease and dementia with lewy bodies...  2014
3  Identification of the variations in CPT1B and CHKB genes along with HLA-DQB1*06:02 allele in Turkish...  2014
4  Influence of gender, obesity and neck circumference on sleep-disordered breathing in a sleep referra...  2013
5  A case report of surgically treated drug resistant epilepsy associated with subependymal nodular het...  2012
6  Steroid-responsive recurrent limbic encephalitis associated with small cell lung cancer and neuropil...  2011
7  The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep Breath....  2009
8  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
9  Ictal fear and aggression as the presenting symptom of epileptic seizures...  2008
10  Sexual Function Status in Women with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2007
11  Automatic detection of epileptiform events in EEG by a three-stage procedure based on artificial neu...  2005
12  İdiyopatik longitüdinal myelit: üç olgu sunumu...  2004
13  Diagnosis profile and comparison of risk factors in major types of dementia:An hospital based study....  2004
14  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
15  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
16  Nokturnal nöbetli hastalarda polisomnografi incelemesi...  2003
17  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
18  Epileptik olgularda panik bozukluğu görülme sıklığı...  2003
19  Epileptik hastalarda contingent negative variation çalışması...  2002
20  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği (Overlap Sendromu)...  2002
21  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
22  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
23  MRI follow-up basal ganglia involvement in subacute sclerosing panecephalitis...  2001
24  Mesencephalic cavernoma causing reversible nuclear third nerve palsy and obstructive hydrocephalus...  2001
25  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
26  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
27  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
28  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
29  Crossed aphasia. Report of two cases...  1999
30  Migren ve cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı...  1999
31  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
32  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci....  1998
33  Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (Olgu Sunumu)...  1997
34  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
35  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
36  Multipl Sklerozlu Hastalarda lenfosit subtipleri ve HLA-Klas I antijen ekspresyonu...  1995
37  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
38  Tek yakınması diplopi; tek bulgusu bilateral internükleer oftalmopleji olan bir multipl skleroz olgu...  1995
39  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif analiz...  1995
40  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
41  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
42  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
43  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü " Kistik Kompo...  1994
44  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
45  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
46  Amiyotrofik lateral skleroz ve multipl myeloma iki olgu nedeniyle...  1994
47  Lityum entoksikasyonu ve aşağı vurumlu nistagmus...  1994
48  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
49  Shy-Drager Sendromunda MRG ve Xamoterol Sağaltımı....  1993
50  Opsoklonuslu yetişkin bir olgu...  1993
51  Paget ve demans ,...  1993
52  Diazepam'a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu....  1992
NO NAME DATE
1  Dominant Hemisphere Functional Connectivity Differences in Temporal Lobe Epilepsy Patients...
 02/03/2016 - 06/03/2016
2  Temporal Lob Epilepsi Hastalarında Dominant Hemisfer Fonksiyonel Bağlantılarının Araştırılması...
 19/02/2016 - 21/02/2016
3  İlaç Kesimi Yapılan Epilepsi Hastalarında Relaps Öncesi Nöbet Tipi İle Relaps Sonrası Nöbet Tipinin ...
 27/11/2015 - 03/12/2015
4  Halüsinasyonlarla Seyreden, Temporal Lob Semiyolojisi Gösteren ve İnteriktal Parietal Odak Saptanan ...
 21/11/2014 - 
5  Late Soleus Response in Restless Legs Syndrome...
 16/09/2014 - 20/09/2014
6  İzole Hipoglossal Sinir Felci...
 15/11/2013 - 21/11/2013
7  Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu...
 06/10/2013 - 10/10/2013
8  Status epileptikus: olgu sunumu...
 06/10/2013 - 10/10/2013
9  Evaluation of Sleep Related Breathing Disorders and Obstructive Sleep Apnea in Patients with Interst...
 07/09/2013 - 11/09/2013
10  İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstruktif Uyku Apne Açı...
 03/04/2013 - 07/04/2013
11  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ...
 01/09/2012 - 05/09/2012
12  Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Komplikasyonu: Fraktür...
 24/05/2012 - 27/05/2012
13  Nadir Epileptik Fenomen: Koprolali...
 24/05/2012 - 27/05/2012
14  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Karakter ve Mİzaç Özellikleri...
 25/11/2011 - 01/12/2011
15  Alzheimer ve Lewy cisimli demans hastalarında uyku profili...
 25/11/2011 - 01/12/2011
16  Psikojen Nonepileptik Atakların Semiyolojik Özellikleri...
 25/11/2011 - 01/12/2011
17  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Nöbet ilişkili Kognitif Etkilenme...
 25/11/2011 - 01/12/2011
18  Identification of two SNPs located upstream and intron of CPT1B gene and HLA DQB1*0602 allele in Tur...
 28/05/2011 - 31/05/2011
19  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Parame...
 14/05/2011 - 16/05/2011
20  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İlişki...
 14/05/2011 - 16/05/2011
21  Periventriküler Heterotopi ve İlaca Dirençli Epilepsisi Olan bir Hastada Cerrahi Tedavi...
 27/04/2011 - 01/05/2011
22  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirmesinde Saha Testle...
 13/04/2011 - 17/04/2011
23  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Parame...
 13/04/2011 - 17/04/2011
24  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda polinöropati varlığı ve hastalık şiddeti ile ilişkisinin a...
 04/12/2010 - 09/12/2010
25  Epilepsi hastalarında siklik alternan patternde(CAP) ortaya çıkan değişiklikler...
 04/12/2010 - 09/12/2010
26  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda otonom sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemler ve Sch...
 04/12/2010 - 09/12/2010
27  The relationship between quality of life and exercise capacity in patients with obstructive sleep ap...
 03/05/2010 - 04/05/2010
28  The effects of exercise program on the exercise capacity and health-related quality of life...
 03/05/2010 - 04/05/2010
29  The effect of home-based exercise program on the functional parameters in patients with obstructive ...
 12/09/2009 - 16/09/2009
30  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda ev egzersiz programının fonksiyonel parametreler üzerine e...
 08/04/2009 - 12/04/2009
31  Geriatrik Hastalarda Obstruktif Uyku-Apne Sendromu...
 08/04/2009 - 12/04/2009
32  Epileptik Vertigo?...
 11/11/2008 - 16/11/2008
33  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ...
 06/10/2008 - 09/10/2008
34  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ...
 04/10/2008 - 08/10/2008
35  Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve yaş...
 23/04/2008 - 27/04/2008
36  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Tanılı Hastalarda Solunumsal Parametrelerin Egzersiz Kapasitesi Ve Ya...
 11/04/2008 - 13/04/2008
37  MSLT periyotlarının değeri ve klinik korelasyonu...
 10/11/2007 - 15/11/2007
38  Hashimoto's encephalopathy and status epilepticus....
 07/07/2007 - 11/07/2007
39  Hemiplejik Migren Plus...
 12/11/2006 - 17/11/2006
40  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi...
 25/10/2006 - 29/10/2006
41  Frequency of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome...
 05/09/2006 - 05/09/2006
42  A case presenting with dialysis dementia....
 15/07/2006 - 20/07/2006
43  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan Müller m...
 21/05/2005 - 26/05/2005
44  A familial translocation associated with complex partial epilepsy with a breakpoint within the Mille...
 07/05/2005 - 10/05/2005
45  Ostruktif uyku-apne sendromlu bayan hastalarda cinsel fonksiyon düzeyi...
 27/04/2005 - 01/05/2005
46  Primer hipertansiyon tanılı hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı...
 07/11/2004 - 09/11/2004
47  Üniversite Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Düzeyi...
 07/11/2004 - 09/11/2004
48  CPAP tedavisi uygulanan OSAS'lı olgularda tedavi uyumu ve etkinliğinin değerlendirilmesi...
 07/11/2004 - 09/11/2004
49  Mezensefalik kavernomun neden olduğu santral uyku-apne sendromu....
 07/11/2004 - 09/11/2004
50  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
51  Juvenil Myoklonik Epilepsili hastalarda tanı gecikmesi, klinik ve tüm gece uyku EEG özelliklerinin d...
 29/09/2004 - 03/10/2002
52  Automatic Spike Detection in EEG Using Radial Basis Support Vector Machines...
 02/06/2003 - 04/06/2003
53  Automatic Spike Detection in EEG by a Two-Stage Procedure Based on Artificial Neural Networks...
 01/01/2003 - 01/01/2003
54  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)...
 19/10/2002 - 23/10/2002
55  Uyku-apne sendromu ve boyun çevresi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
56  All-night sleep video-EEG and spindles in patients with nocturnal seizures...
 06/10/2002 - 10/10/2002
57  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Apne Araştırma Grubu Sonuçları...
 26/09/2002 - 28/09/2002
58  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların yakınmaları ile polisomnografi (PSG) bulgularının k...
 26/09/2002 - 28/09/2002
59  The association of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syndrome (overlap syndrome)...
 14/09/2002 - 18/09/2002
60  Headache and polysomnographic findings....
 26/06/2002 - 30/06/2002
61  Nokturnal nöbetli hastalarda tüm gece Uyku video-EEG ve Uyku iğcik özellikleri...
 08/06/2002 - 13/06/2002
62  Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve obstruktif uyku-apne sendromu birlikteliği (Overlap Sendromu)...
 24/04/2002 - 28/04/2002
63  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?...
 31/10/2001 - 04/11/2001
64  Longitüdinal myelit: bir olgu sunumu...
 31/10/2001 - 04/11/2001
65  Basal ganglia involvement in subacute sclerosing panencephalitis: serial MRI follow up?...
 17/06/2001 - 22/06/2001
66  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?...
 17/06/2001 - 22/06/2001
67  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi...
 30/05/2001 - 02/06/2001
68  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes...
 02/04/2001 - 02/04/2001
69  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki...
 02/11/2000 - 05/11/2000
70  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)...
 02/11/2000 - 05/11/2000
71  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klinik se...
 02/11/2000 - 05/11/2000
72  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları...
 02/11/2000 - 05/11/2000
73  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri...
 02/11/2000 - 05/11/2000
74  Uyku epilepsileri...
 10/10/2000 - 15/10/2000
75  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi...
 10/10/2000 - 15/10/2000
76  Reversible nuclear third nerve palsy caused by mesencephalic cavernoma....
 10/09/2000 - 13/09/2000
77  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik relaps...
 24/10/1999 - 28/10/1999
78  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyle gele...
 24/10/1999 - 28/10/1999
79  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....
 27/10/1997 - 27/10/1997
80  Epilepside düşük serum düzeyi ile nöbet kontrolü...
 25/10/1997 - 29/10/1997
81  Yoğun Bakım Hastalarının sedasyonunda midazolam ve propofolün karşılaştırılması...
 24/10/1997 - 28/10/1997
82  Karbamazepin ve valproik asit tedavisi alan epileptik hastalarda p300 ve CNV çalışması...
 24/10/1997 - 28/10/1997
83  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı...
 24/10/1997 - 28/10/1997
84  P300 study in epileptic patients....
 14/06/1997 - 18/06/1997
85  A contingent negative variation study in epileptic patients...
 04/06/1997 - 08/06/1997
86  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys...
 04/06/1997 - 08/06/1997
87  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients....
 04/06/1997 - 08/06/1997
88  Epileptik hastalarda P300 çalışması....
 13/10/1996 - 18/10/1996
89  Epileptik Hastalarda CNV çalışması...
 13/10/1996 - 18/10/1996
90  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu...
 13/10/1996 - 18/10/1996
91  Bir olgu dolayısıyla parsiyel kompleks nöbetlerde SPECT'in önemi...
 25/09/1996 - 28/09/1996
92  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci....
 08/07/1996 - 12/07/1996
93  Differential aphasia due to viral encephalitis....
 08/06/1996 - 12/03/1996
94  İnme sonrası epilepsi...
 24/09/1995 - 28/09/1995
95  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi...
 24/09/1995 - 28/09/1995
96  Sağ ve sol hemisfer fokuslu epileptik hastalarda mental testler...
 24/09/1995 - 28/09/1995
97  Migren ve Cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı...
 24/09/1995 - 28/09/1995
98  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I...
 03/09/1995 - 06/09/1995
99  Anticardiolipin antibodies in migraine....
 17/06/1995 - 21/06/1995
100  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients...
 17/06/1995 - 21/06/1995
101  Tek yakınması diplopi, tek bulgusu bilateral INO olan bir multipl skleroz olgusu...
 09/11/1994 - 14/11/1994
102  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk...
 09/11/1994 - 14/11/1994
103  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria....
 09/10/1994 - 14/10/1994
104  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları....
 09/10/1994 - 14/10/1994
105  SPECT and EEG Abnormalities in migraine....
 25/06/1994 - 29/06/1994
106  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,...
 25/06/1994 - 29/06/1994
107  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings...
 25/06/1994 - 29/06/1994
108  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc...
 25/06/1994 - 29/06/1994
109  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis...
 25/06/1994 - 29/06/1994
110  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis...
 05/05/1994 - 06/05/1994
111  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri...
 01/11/1993 - 04/11/1993
112  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG...
 04/10/1993 - 06/10/1993
113  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....
 04/10/1993 - 06/10/1993
114  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi...
 04/10/1993 - 06/10/1999
115  ALS ve multipl myelom (2 olgu nedeniyle)...
 04/10/1993 - 06/10/1993
116  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri....
 04/10/1993 - 06/10/1993
117  Konjugal Parkinsonizm....
 04/10/1993 - 06/10/1993
118  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk...
 04/10/1993 - 06/10/1993
119  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler...
 04/10/1993 - 10/10/1993
120  Hodgkin'li iki hastada gelişen paraneoplastik serebellar dejenerasyon....
 03/05/1993 - 07/05/1993
121  Hodgkin lenfomaya bağlı bir paraneoplazik sendrom olarak subakut serebellar sendrom....
 21/10/1992 - 25/10/1992
122  Opsoklonuslu bir yetişkin olgu...
 21/10/1992 - 25/10/1992
123  Shy-Drager sendromunda MRG ve xamoterol sağaltımı....
 21/10/1992 - 25/10/1992
124  Lityum entoksikasyonu ve aşağı vurumlu nistagmus...
 21/10/1992 - 25/10/1992
125  Bilateral Talamik İnfarkt, Talamik Demans, Ballistik Hareket. 5. Ulusal Nöroloji Kongresi...
 21/10/1992 - 25/10/1992
126  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü kistik kompone...
 21/10/1992 - 25/10/1992
127  Paget ve demans,...
 21/10/1992 - 25/10/1992
128  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği....
 21/10/1992 - 21/10/1992
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  uykunun mekanizmaları ve normal uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
2  uyku ile ilişkili epilepsiler uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
3  yaşlıların uykusu uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
4  çocuklarda uyku uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
NO NAME DATE
1  Tüm Genomdaki Kopya Sayısı Değişiklikleri ve Nükleotid Polimorfizmlerinden Yararlanarak Narkolepsi ile İlişkili Aday Genlerin Belirlenmesi...  3/2011 - 6/2015
2  Narkolepside ilgili olabilecek gen polimorfizmlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2008
3  Kromozomal Değişikliklerden Yararlanarak Epilepsi ile İlişkili Yeni Genlerin Belirlenmesi.-Tubitak Projesi, SBAG-3377 (106S099) 2007-2010, Proje Yürütücüsü....  3/2007 - 3/2010
NO Görev
1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015-Devam ediyor
2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2015-Devam ediyor
3 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016
4 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
5 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
6 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2008- Şubat 2010
7 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1999- Kasım 2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi