DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
E-Mail :   Phone :  
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Hastane ve Sağ.Kur.Yön.  1997
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2003
NO NAME YEAR
1  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
2  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
3  Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi?ne davet edilenlerin ba...  2012
4  Bir üçüncü basamak acil servisine başvuran akut organofosfat zehirlenmesi vakalarının değerlendirilm...  2011
5  Evaluation of cases with acute organophosphate pesticide poisoning presenting at a tertiary training...  2011
6  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
7  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenlerin iş kazalarına etkileri...  2010
8  Sağlık Etki Değerlendirmesi Nedir? Ne Değildir?...  2010
9  Gıda Güvenliği...  2010
10  Yeni Maden Yasa Tasarısı ve Belediyeler...  2010
11  Management of health care waste in Izmir, Turkey...  2010
12  Tıbbi Atık Yönetimi ve Belediyelerin Sorumlulukları...  2009
13  İzmir Kemalpaşa İlçesi'ndeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi...  2008
14  Halk sağlığı bakışı ile belediyeler ve çevre sağlığı uygulamaları...  2008
15  Türkiye'de gıda güvenliği ve mevzuatı...  2007
16  Belediyeler ve Gıda Denetimi...  2007
17  Su ile ilişkili hastalıklar...  2007
18  Kapalı Ortam Hava Kirliliği...  2007
19  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve güvenilirliğini...  2007
20  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastalığı il...  2007
21  Belediyeler ve Çevre Sağlığı...  2007
22  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
23  The prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey...  2005
NO NAME DATE
1  İZMİR'iN ALİAĞA İLÇESİ BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 2011 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLERİN NEDENLERİ ...
 20/10/2014 - 
2  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence...
 06/05/2013 - 07/05/2013
3  Social determinants of health and smoking status in Balcova...
 06/05/2013 - 07/05/2013
4  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler...
 03/04/2013 - 07/04/2013
5  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey...
 08/12/2011 - 09/12/2011
6  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma...
 04/10/2011 - 07/10/2011
7  İzmir'de sağlık kurumlarına yemek üretim ve dağıtım hizmetinde çalışanların besin hijyeni ile ilgili...
 04/10/2011 - 07/10/2011
8  Balçova İlçesinde 30 Yaş Üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve etkileyen faktörler...
 04/10/2011 - 07/10/2011
9  Güzelbahçe'de içkili restoranlarda çalışanlarda alkol ve sigara kullanım sıklığı ve etkileyen Etmenl...
 08/05/2011 - 11/05/2011
10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-2011...
 05/05/2011 - 07/05/2011
11  Toplum tabanlı Sigara Bırakma Merkezi'ne davet edilen ve başvuranların değerlendirilmesi,...
 18/10/2010 - 22/10/2010
12  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova belediyesi işbi...
 05/05/2010 - 09/05/2010
13  Management of health-care waste in Izmir...
 09/12/2009 - 11/12/2009
14  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenler ve iş kazaları üzerindeki etkileri...
 27/04/2009 - 01/05/2009
15  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project...
 28/11/2008 - 02/12/2008
16  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He...
 28/11/2008 - 02/12/2008
17  The preparation period of the heart of Balcova Project...
 28/11/2008 - 02/12/2008
18  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov...
 28/11/2008 - 02/12/2008
19  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project...
 28/11/2008 - 02/12/2008
20  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci...
 21/10/2008 - 25/10/2008
21  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçova'nın kalbi p...
 21/10/2008 - 25/10/2008
22  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi...
 21/10/2008 - 25/10/2008
23  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi...
 21/10/2008 - 25/10/2008
24  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin değerlendir...
 21/10/2008 - 25/10/2008
25  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağı Yaz Stajı ...
 06/05/2008 - 09/05/2008
26  Poisoning with pesticides: Profilre of cases admitted to Ataturk Research and Training Hospital's In...
 26/11/2007 - 29/12/2007
27  Evaluation of environmental health in Izmir's Kemalpasa Country Primary Schools...
 26/11/2007 - 29/11/2007
28  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran pestisit zehirlenme olgularının değerlendiri...
 23/10/2007 - 26/10/2007
29  İzmir Kemalpaşa İlçesindeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi...
 23/10/2007 - 26/10/2007
30  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı...
 23/10/2007 - 26/10/2007
31  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Servisine 2005-2006 yıllarında başvuran ...
 23/10/2007 - 26/10/2007
32  Social determinants of job strain in municipality workers...
 11/06/2006 - 16/06/2006
33  İzmir Konak ilçesinde gıda sicili belgesi uygulamasının değerlendirilmesi...
 07/06/2006 - 09/06/2006
34  Universiade 2006 İzmir ve sağlıklı su...
 18/01/2006 - 21/01/2006
35  İzmir-Konak'ta gayrisıhhı müessese ruhsatlandırmalarının değerlendirilmesi...
 28/09/2005 - 01/10/2005
36  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler...
 28/09/2005 - 01/10/2005
37  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population...
 21/08/2005 - 25/08/2005
38  İzmir Konak'ta bir işbirliği öyküsü; Gıda Denetimi 1999-2004...
 05/05/2005 - 06/05/2005
39  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması...
 03/11/2004 - 06/11/2004
40  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi...
 03/11/2004 - 06/11/2004
41  İzmir'in Mevcut Çevre Sorunlarının Değerlendirilmesi...
 03/11/2004 - 06/11/2004
42  Association of employment status and hypertension in young males...
 23/09/2004 - 25/09/2004
43  The prevalence of metabolic syndrome in young adults and its relation to other cardiac risk factors....
 10/09/2003 - 13/09/2003
44  The prevalence of hypertension in young adults and its relation with cardiac risk factors....
 13/06/2003 - 17/06/2003
45  The prevalence of metabolic syndrome in young adults...
 13/06/2003 - 17/06/2003
NO NAME YEAR
1  Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu...  2011
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Association of employment status and hypertension in young males Unemployment, precarious work and health; Research and policy issues...  2012
2  Çevre/Tarım İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı...  2011
3  Çevre Sağlığı Mevzuatından Yararlanma Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım...  2008
4  Birinci ve İkinci Körfez Savaşları ve Çevre Irak'ta Savaş ve Sağlık...  2005
NO NAME DATE
1  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
2  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
NO Görev
1 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2007- Nisan 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi