Tr

Associate Professor FERHAT MATUR FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF BIOLOGY GENERAL BIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  2001
  Master's Degree  Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü  2005
  PhD (Doctorate)  Bülent Ecevit University Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü  2009
  Associate Professor  Biyoloji  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Yabani Kemiricilerde Eski Dünya Hantavirus IgG Antikorlarının Saptanması için ELISA ve I?mmüno...  2016
  2  Evolutionary history and species delimitations: a case study of the hazel dormouse, Muscardinus avel...  2016
  3  Two new cytotypes and additional karyological records for blind mole rats, Nannospalax xanthodon and...  2015
  4  Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea Region of Turkey...  2015
  5  Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis, Turkey, ....  2014
  6  Cytoypes of Nannospalax xanthodon (Satunin, 1898) (Rodenia: Spalacidae) from Western Anatolia...  2013
  7  Karyological characteristics, morphological peculiarities and a new distribution locality of Talpa d...  2013
  8  Chromosomal evolution in the genus Nannospalax (Mammalia: Rodentia) from West. Turkiye....  2013
  9  Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from mitochondrial c...  2012
  10  Distribution of chromosomal forms of Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) in ...  2011
  11  Chromosome differentiation of four 2n = 50 chromosomal forms of Turkish mole rat, Nannospalax nehrin...  2011
  12  On the karyology, morphology and biology of Chionomys gud (Satunin, 1909) (Mammalia: Rodentia) in Tu...  2009
  13  A cytogenetic investigation on Taurus Ground Squirrel, Spermophilus taurensis Gunduz et al., 2007 (M...  2009
  14  Discrimination of 2n= 60 Spalax leucodon cytotypes (Spalacidae, Rodentia) in Turkey by means of clas...  2008
  15  Karyology of Myotis myotis (Borkhausen, 1979), Myotis bschsteinii (Kuhl, 1817) and Myotis brandtii (...  2007
  16  Some karyological records and a new chromosomal form for Spalax (Mammalia: Rodentia) in Turkey...  2006
  17  Karyology of some bat species (Chiroptera: Rhinolophidae, Molossidae) from Turkey....  2006
  18  Karyological and some morphological characteristic of Spalax leucodon Nordmann 1840 (Mammalia: Roden...  2006
  19  A karyological study on Subterrranean Mole Rats of the Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rod...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Türkiye Podarcis siculuslarının filogenisi ve genetik çeşitliliğinin araştırılması...  12/2017 - /
  2  Türkiyenin Akdeniz (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye Ve Hatay) ve İç Anadolu Bölgelerindeki (Konya, Aksaray, Niğde, Karaman) Bazı Illerde Yaşayan Apodemus spp, Microtus spp, Rattus spp. Ve Talpa davidiana Türlerinde Hantavirüs Varlığının ve Dağılımının Araştırılması...  8/2015 - /
  3  Anadolu Endemik Memelilerinin Yayılış Alanlarının ve Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi, Öncelikli Koruma Alanlarının Önerilmesi...  10/2013 - /
  4  Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) Sitotiplerinde İskelet Morfolojisinin Geometrik Morfometrik Analizi...  12/2012 - 12/2014
  5  Zonguldak İli'nde Yayılış Gösteren Apodemus ve Myodes (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Populasyon Yapısı...  6/2012 - 6/2013
  6  Türkiye Nannospalaxlarının Sismik İletişim Özelliklerinin İncelenmesi...  6/2012 - 12/2013
  7  Moleküler Sistematik Laboratuarında Devam Eden Projeler İçin Alt Yapı Kurulması ve Hizmet Alımı Gerçekleştirilmesi...  2/2012 - 2/2013
  8  Zonguldak İli'nde Yayılış Gösteren Apodemus Sp.ve Myodes Glareolus (Mammalia: Rodentia) Türlerinde Kuduz (Lyssavirus) Taranması...  10/2012 - 10/2013
  9  Nannospalax Nehrıngı (Satunın, 1898) (Mammalia: Rodentia)'nın Kuzey Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren 2n= 50, 2n= 52, 2n= 60 Kromozomal Formlarının Yayılış Alanının Belirlenmesi...  8/2007 - 8/2009
  10  Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) Kromozomal Formlarında Scapula, Humerus ve Mandibula Şekil Analizi...  7/2007 - 7/2009
  11  Batı Anadolu Körfarelerinin, Nannospalax Nehrıngı (Mammalia: Rodentia) Kromozomal Formlarının Belirlenmesi...  9/2007 - 9/2008
  12  Batı Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) Kromozomal Formlarının G Ve C Bantlama Yöntemleriyle Karşılaştırılması...  9/2007 - 9/2009
  13  Marmara Bölgesi Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının karyolojik ve Morfolojik Özellikleri...  10/2004 - 10/2007
  14  Bilecik İli Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia)?larının Karyolojik ve Morfolojik Analizi...  9/2004 - 9/2005
  15  Karabük, Bolu ve Ankara Bölgesi Spalax Guldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) populasyonlarının Karyolojik ve Morfolojik Özellikleri...  2/2002 - 2/2005
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Sciences Department of Biology , Vice Director of Department, April 2018-continues
  2 Faculty of Sciences Molecular Biology , Director of Science Branch, December 2017-continues
  3 Fauna Ve Flora Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, October 2016-continues
  4 Faculty of Sciences Department of Biology , Vice Director of Department, June 2016- February 2018