Tr

DUYGU ŞAHAN MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İzmir University of Economics İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi  2009
  Master's Degree  Middle East Technical University Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ananbilim Dalı  2013
 • NO NAME YEAR
  1  PREDICTING BALTIC DRY INDEX WITH LEADING INDICATORS...  2018
  2  Türkiye'de Taşımacılığın Çevresel Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Analizi ve Politika Ö...  2017
 • NO NAME DATE
  1  Ulaştırma Altyapısı, Büyüme ve Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği... 19/12/2019 -
  2  Environmental Innovation of Transportation Sector in OECD Countries... 14/09/2018 - 14/09/2018
  3  An Exploratory Study on Aegean Islands in the Age of a Humanitarian Crisis... 19/10/2017 - 20/10/2017
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Türkiye için Ulaştırma Sektöründe Çevresel Yenilik Stratejilerinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma Türkiye için Denizcilik Stratejileri...  2019
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK  2009