Tr

İLKE SEZİN AYAZ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Bülent Ecevit University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü  2013
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Deniz Taşımacılığında Çevresel Sürdürülebilirlik...  2016
 • NO NAME DATE
  1  What Do Postgraduates Know About Knowledge Management in Turkey?... 09/11/2017 - 11/11/2017
  2  Lojistik Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerilerinin İncelenmesi... 19/10/2017 - 21/10/2017
  3  Trade Between Turkey and the Aegean Islands: The Hidden Opportunities... 19/10/2017 - 20/10/2017
  4  Örgütsel Güvenin İşe Bağlılık Üzerine Etkisi: 3PL Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama... 19/10/2017 - 21/10/2017
  5  Uzakyol Güverte Zabiti Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Seviyelerinin Ölçülmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  6  1994-2016 Yılları Arasında Türkiye'de Sürdürülebilirlik Alanında Yapılan Lisansüstü Tez ... 04/05/2017 - 06/05/2017
  7  New Opportunities for 3PL Companies in Social Media... 01/12/2016 - 02/12/2016
  8  İş Karakteristiği ve Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Zonguldak İli Deni... 26/05/2016 - 28/05/2016