Tr

Associate Professor CANAN ASLI YILDIRIM FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Tıp Fakültesi  2001
  Specialization in Medicine  Sağlık Bakanlığı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  2005
  Master's Degree  Boğaziçi University Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü Biyo-Medikal Mühendisliği  2006
  Associate Professor  Yeditepe University Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Göz Hastalıkları  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Survival of penetrating keratoplasty: a claims-based longitudinal analysis...  2020
  2  Ocular surface disease associated with dupilumab treatment for atopic diseases...  2020
  3  Are Rigid Gas Permeable Lenses Still the 1st Line of Choice in Corneal Ectatic Diseases?...  2020
  4  Immunopathological Features of Severe Chronic Atopic Keratoconjunctivitis and Effects of Topical Cyc...  2019
  5  Effects of preoperative topometric indices on visual gain after intracorneal ring segment implantati...  2018
  6  Management of Reverse Pellucid Type Topography...  2018
  7  Evaluation of corneal biomechanical changes after collagen crosslinking in patients with progressive...  2018
  8  Effect of intracorneal ring segment implantation on corneal asphericity...  2018
  9  Topically applied 1% voriconazole inducesdysplastic changes on the ocular surface: animalstudy...  2018
  10  Orbital apex syndrome secondary to herpes zoster ophthalmicus...  2018
  11  Surgical techniques vary for adult and pediatric Boston KPro...  2018
  12  Corneal matrix repair therapy in neurotrophic persistent epithelial defects...  2017
  13  Keratoprotez...  2017
  14  Functional impairment of reading in patients with dry eye...  2017
  15  Glokomda tanı ve tedavide yenilikler...  2017
  16  Kuru Göz Oluşum Mekanizması ve Sınıflandırılması...  2016
  17  Kronik blefaritli olgularda gözyaşı osmolaritesinin değerlendirilmesi...  2015
  18  Can the effect of transepithelial corneal collagen cross-linking be improved by increasing the durat...  2014
  19  Evaluation of ocular surface disease in patients with glaucoma...  2013
  20  Oftalmopati gelişmemiş tiroid hastalarında kan hormon seviyeleri ile Oküler Cevap Analizörü ve...  2013
  21  Intraoperative use of AS-OCT during intrastromal corneal ring segment implantation...  2012
  22  Topical Calcineurin Inhibitors in the Treatment of Steroid-Dependent Atopic Keratoconjunctivitis...  2012
  23  Laser in situ keratomileusis to manage refractive errors after deep anterior lamellar keratoplasty...  2012
  24  Intraoperative Corneal Thickness Measurements during Corneal collagen Cross-Linking with Hypoosmolar...  2012
  25  Biber gazının göz üzerine etkileri...  2012
  26  Chronic hypotony associated with Boston type I keratoprosthesis...  2012
  27  Refractive and visual outcomes after Ferrara versus Intacs intracorneal ring segment implantation in...  2011
  28  Endothelial Cell Loss after Phacoemulsification in Eyes with Previous Penetrating Keratoplasty, Deep...  2011
  29  Visual and clinical outcomes of explantation versus preservation of the intraocular lens during kera...  2011
  30  Tear osmolarity measurements in dry eye related to Sjögren Syndrome...  2011
  31  Efficacy of corneal collagen cross-linking using a custom epithelial debridement technique in thin c...  2011
  32  Clinical Features and Prognosis of Boston Type I Keratoprosthesis Associated Corneal Melt...  2011
  33  Intracorneal ring implantation by using Intralase® with partial coverage of the cone after an alkal...  2011
  34  Update and critical appraisal of the use of topical azithromycin ophthalmic 1% (AzaSite®) solution ...  2011
  35  Intralase femtosaniye laser ve Zyoptix XP mekanik keratom ile oluşturulan LASIK flep kalınlıklar...  2011
  36  Lamellar keratoplasty using gamma-irradiated corneal lenticules...  2011
  37  AS-OCT as a tool for flap thickness measurement after femtosecond-assisted LASIK...  2011
  38  Permanent keratoprosthesis combined with pars plana vitrectomy and silicone oil injection for visual...  2010
  39  In vivo confocal microscopy in presumed central cloudy dystrophy of François...  2010
  40  Crescenteric amniotic membrane grafting in keratoprosthesis-associated corneal melt...  2010
  41  Clinical review: Topical ophthalmic use of cyclosporine A....  2010
  42  Short-term visual outcomes of Boston type 1 keratoprosthesis implantation...  2010
  43  Sferik ve asferik yumuşak kontakt lenslerin görme kalitesi üzerindeki etkilerinin karşılaştır...  2010
  44  Lift & crack technique for risky cataract cases...  2010
  45  Oftalmoloji literatüründe otolog serum gözdamlası kullanımı: Genişleyen endikasyonlar...  2010
  46  Combined Kerarings and Artisan/Artiflex IOLs in keratectasia...  2010
  47  Visante® anterior segment OCT in a patient with gas bubbles in the anterior chamber after femtoseco...  2010
  48  Comparison of anterior chamber depth measurements taken with the Pentacam, Orbscan IIz and IOLMaster...  2009
  49  Autofluorescence imaging of pingueculae...  2009
  50  Korneanın ektatik hastalıklarının tedavisinde kollajen çapraz bağlama - İlk deneyimlerimiz...  2009
  51  Glokomda eşik-üstü kontrast algılanması...  2009
  52  Management of ocular complications of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome...  2009
  53  LASIK in children with hyperopic anisometropic amblyopia....  2008
  54  Evaluation of corneal topography with Orbscan II in first-degree relatives of patients with keratoco...  2008
  55  Menstruasyon siklusunun kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisi...  2008
  56  İris lezyonlarının ön segment optik koherens tomografisi ile değerlendirilmesi...  2008
  57  Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis göz içi basıncı i...  2008
  58  Complicated flap creation with femtosecond laser after radial keratotomy...  2007
  59  Evaluation of the corneal topographic characteristics of keratoconus with Orbscan II in patients wit...  2007
  60  Optik koherens tomografi ile peripapiller retina sinir lifi tabakası ve maküla kalınlığı ? Tü...  2007
  61  Pars plana vitrectomy revealed Toxocara canis organism...  2007
  62  Evaluation of macular changes after uncomplicated phacoemulsification surgery by optical coherence t...  2007
  63  Femtosaniye lazerler ve genişletilmiş endikasyonları...  2007
  64  ZB5M anterior chamber and Fyodorov's posterior chamber phakic intraocular lenses: Long-term follow-u...  2006
  65  Optical coherence tomography evaluation of macular edema after intravitreal triamcinolone acetonide ...  2006
  66  Santral retinal ven tıkanıklıklarında pars plana vitrektomi, internal limitan membran soyulmasi ...  2006
  67  Moria M2 mikrokeratomu kullanılarak yapılan LASİK cerrahisinde istenen ve elde edilen flep çapı...  2006
  68  Primer açık açılı glokom olgularında görme alanı defekt skorlamasına göre optik koherens t...  2006
  69  2004 Türk Refraktif Cerrahi Anketi...  2006
  70  Radial Keratotomy for the optical rehabilitation of mild to moderate keratoconus: More than 5 years?...  2006
  71  Pediatrik katarakt olgularına cerrahi yaklaşımımız...  2006
  72  Evre 3 ve 4 maküla deliği tedavisinde vitrektomi ve internal limitan membran soyulmasının anatom...  2006
  73  Tedaviye dirençli oküler yuzey patolojilerinin tedavisinde amniyon zarı implantasyonu sonuçları...  2005
  74  Subfoveal neovaskuler membrani bulunan YBMDlu hastalarda FA ve İSYVA'da ölçülen en geniş lezyon...  2005
  75  Traksiyonel diyabetik makula dekolmanında pars plana vitrektomi...  2005
  76  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda fundus fluoresein anjiografi ve indosiyanin yeşil videoanjio...  2005
  77  Şaşılık operasyonlarında ayarlanabilir sütür tekniğinin etkinliği...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Lakrimal bez doku mühendisliği... 27/12/2019 - 28/12/2019
  2  Thygeson'un yüzeyel punktat keratiti olgusu... 06/11/2019 - 10/11/2019
  3  Sistemik hastalıklar ile ilişkilendirilen periferik steril kornea infiltratları... 06/11/2019 - 10/11/2019
  4  Boston Tip 1 Keratoprotez implantasyonu uygulanan hastalarda glokom sıklığı ve yönetimi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  5  Derin Anterior Lamellar Keratoplastide Görsel Ve Refraktif Sonuçlarımız... 06/11/2019 - 10/11/2019
  6  Boston Tip 1 Keratoprotez implantasyonu uygulanan hastalarda vitreoretinal cerrahi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  7  Tedaviye dirençli şiddetli kornea erimesinin anti-tümör nekrozis faktör-? (anti-TNF?) monoklona... 06/11/2019 - 10/11/2019
  8  Development of microfluidic platfrom for cornea organoid culture... 17/10/2019 - 20/10/2019
  9  Induced pluripotent stem cells (iPSC) derived lacrimal gland... 17/10/2019 - 20/10/2019
  10  Bioengineering of Lacrimal Gland in Microfludics... 17/10/2019 - 20/10/2019
  11  Development of Microfluidic Platfrom for Cornea Organoid Culture... 17/10/2019 - 20/10/2019
  12  Real-Life Survival of Penetrating Keratoplasty: A Claims Based Analysis... 12/10/2019 - 15/10/2019
  13  Lakrimal Doku Mühendisliği... 15/12/2018 - 16/12/2018
  14  Kornea Organoid Kültürüne Yönelik Mikroakışkan Platform Geliştirilmesi... 15/12/2018 - 16/12/2018
  15  Keratoprotez-Kornea cerrahisinde yeni teknikler... 07/12/2018 - 07/12/2018
  16  Kornea halkaları-Kornea ve Oküler Yüzey Birimi İnteraktif Toplantısı 1 - Kornea Ektazilerinde ... 15/11/2018 - 15/11/2018
  17  Sjögren Sendromuna Bağlı Kuru Göz... 15/11/2018 - 15/11/2018
  18  Yüzey ablasyonları-Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu 1... 15/11/2018 - 15/11/2018
  19  Torik Göziçi Lensi Hesaplamaları... 14/11/2018 - 18/11/2018
  20  Doku Mühendisliği Yöntemiyle Kök Hücreler Kullanarak Lakrimal Bezin Geliştirilmesi... 22/10/2018 - 23/10/2018
  21  Kornea çapraz bağlama tedavisi-Keratokonus... 18/10/2018 - 18/10/2018
  22  EDOF lensler-EDOF vs Trifokal Lensler (Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli (Panel 3) Kat... 29/06/2018 - 26/09/2018
  23  Cataract with 1.5 D. Corneal Astigmatism - I prefer toric IOLs... 16/06/2018 - 19/06/2018
  24  Modified Boston Type I Keratoprosthesis Surgery in Severe Ocular Surface Disease... 15/06/2018 - 15/06/2018
  25  Kuru Gözde Tanı - Oküler Yüzey Hastalıkları, Kuru Göz ve Keratitler... 25/05/2018 - 25/05/2018
  26  Boston tip 1 keratoprotez implantasyonunda takip süresi ve etyolojiye bağlı sonuçlarımız... 04/05/2018 - 06/05/2018
  27  ORA, CORVIS - Kornea hastalıklarında yardımcı görüntüleme yöntemleri... 17/03/2018 - 17/03/2018
  28  Keratoprotez uygulamaları... 25/02/2018 - 25/02/2018
  29  Katarakt cerrahisinde kornea topografisinin yeri... 18/02/2018 - 18/02/2018
  30  Topikal vorikonazol damla uygulaması oküler yüzeyde displaziye neden olur mu? Hayvan çalışmas... 24/10/2017 - 29/10/2017
  31  Fungal keratitlerde klinik görünüm... 24/10/2017 - 28/10/2017
  32  Doku mühendisliği yöntemiyle kök hücreler kullanarak lakrimal bezin geliştirilmesi... 19/10/2017 - 20/10/2017
  33  Topical matrix regenerative theraphy for corneal advanced neurotrophic ulcers... 07/10/2017 - 11/10/2017
  34  Modified type 1 Boston keratoprosthesis surgery for severe cicatrizing keratoconjunctivitis... 10/06/2017 - 13/06/2017
  35  Tips for Successful Combined Boston Type 1 Keratoprosthesis and Cataract / Vitreoretinal surgery... 18/05/2017 - 21/05/2017
  36  Clinical Results of superficial keratectomy & amniotic membrane transplantation in Salzmann's nodula... 05/05/2017 - 09/05/2017
  37  Conjunctival dysplasia after hourly topical antifungal treatment for two months in a case with Fusar... 05/05/2017 - 09/05/2017
  38  Modified Type 1 Boston Keratoprosthesis for End Stage Dry Eye Patients... 21/04/2017 - 23/04/2017
  39  Presbiyopi düzeltici trifokal göziçi lensi implantasyonu sonrası erken dönem Nd:YAG laser kapsu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  40  İnce korneada yüksek astigmatizmanın cerrahi tedavisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  41  Post-RK Fakoemulsifikasyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  42  Kombine Boston tip 1 keratoprotez implantasyonu, ön kamara GİL eksplantasyonu, pars plana vitrekto... 09/11/2016 - 13/11/2016
  43  Boston tip 1 keratoprotez implantasyonu sonrası silikon hidrojel kontakt lens uygulamasının ön s... 09/11/2016 - 13/11/2016
  44  Geçirilmiş tekrarlayıcı grefon rejeksiyonunda titanyum arka plakalı Boston keratoprotez uygulam... 09/11/2016 - 13/11/2016
  45  İlerleyici keratokonusta uygulanan standart ve kontakt lens asiste de-epitelize hızlandırılmış... 09/11/2016 - 13/11/2016
  46  İntrakorneal halka implantasyonu ile kornea asferisitesi değişimleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  47  Keratoprotezlerin dünü, bugünü ve geleceği (SOE Konferansı)... 09/11/2016 - 13/11/2016
  48  Yüksek Kornea Astigmatizması Ve İnce Korneası Olan Bir Olguda Refraktif Amaçlı Kornea İçi Ha... 09/11/2016 - 13/11/2016
  49  Kuru göz tanı ve tedavisinde yenilikler (KOY-BİLEP)... 09/11/2016 - 13/11/2016
  50  Yüzey ablasyonları ve LASIK sonrası kornea biyomekaniği ölçümleri, en son ne diyor? (KRC-BİL... 09/11/2016 - 13/11/2016
  51  İlerleyici keratokonusta uygulanan hızlandırılmış kornea çapraz bağlama tedavisinin kornea a... 09/11/2016 - 13/11/2016
  52  Geçirilmiş tekrarlayıcı grefon rejeksiyonunda titanium arka plakalı Boston tip 1 keratoprotez u... 09/11/2016 - 13/11/2016
  53  Herpes zoster oftalmikusa bağlı orbital apeks sendromu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  54  Yüksek kornea astigmatizması ve ince korneası olan bir olguda refraktif amaçlı intrakorneal hal... 09/11/2016 - 13/11/2016
  55  Scleral Contact Lenses In Difficult Corneas... 30/09/2016 - 01/10/2016
  56  Short-term result of contact lens-assisted collagen cross-linking in thin corneas with keratoconus... 10/09/2016 - 14/09/2016
  57  The role of matrix regenerating agent in epithelialization time after collagen cross-linkimg for pro... 10/09/2016 - 14/09/2016
  58  Scheimpflug topometric parameters after intracorneal ring implantation in keratoconus... 10/09/2016 - 14/09/2016
  59  Comparison of different corneal collagen cross-linking protocols... 10/09/2016 - 14/09/2016
  60  Evaluation of stromal demarcation line after corneal crosslinking by anterior segment optical cohere... 06/05/2016 - 10/05/2016
  61  Endothelial Cell Counts After Fellow Eye Penetrating and Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in a Ch... 06/05/2016 - 10/05/2016
  62  Hızlandırılmış kornea çapraz bağlama tedavisi sonrası nörotrofik persistan epitel defektini... 04/11/2015 - 08/11/2015
  63  Silicone hydrogel keratoconus lens fitting in corneal ectatic diseases... 16/10/2015 - 17/10/2015
  64  Management of a case with recurrent corneal graft rejection after spontaneous corneal perforation du... 05/09/2015 - 09/09/2015
  65  Asetazolamide bağlı geçici bilateral miyopik kayma... 06/11/2013 - 10/11/2013
  66  Boston tip 1 keratoprotez implantasyonu sonrası tekrarlayan retroprostetik membran oluşumu ve Nd:Y... 06/11/2013 - 10/11/2013
  67  Blefarit olgularında gözyaşı ozmolaritesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  68  Üveite bağlı keratik presipite morfolojisinin konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  69  Keratokonus olgularında gözyaşı ozmolaritesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Işık Oftalmolojide Lazerler...  2019
  2  WAVEFRONT (ÖNCÜLDALGA) ANALİZİ Oftalmolojide Lazerler...  2019
  3  Gözün Optik Özellikleri Oftalmolojide Lazerler...  2019
  4  Ultrasonik Biyometri / Ön Segment Optik Koherens Tomografi Temel Göz Hastalıkları...  2015
 • NO NAME DATE
  1  Modelling Corneal Dystrophy Using CRSIPR/Cas9 Mutagenesis in Zebrafish...  7/2019 - /
  2  Maküler Kornea Distrofisi için yeni bir topikal tedavi yönteminin geliştirilmesi...  11/2019 - /
  3  Doku Mühendisliği Yöntemiyle Kök Hücreler Kullanarak Lakrimal Bezin Geliştirilmesi...  12/2017 - /
  4  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
 • NO NAME DATE
  1  III. İzmir İnovasyon Ödülleri Yarışması, İnovatif Fikir...  2015
  2  Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)...  2018
  3  Leaders in Innovation Fellowship...  2017