Tr

ESRA BARAN MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  2013
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2016
 • NO NAME YEAR
  1  The Effects of Internal Marketing on Ship Agents' Job Satisfaction: A Quantitative Research...  2017
 • NO NAME DATE
  1  What Do Postgraduates Know About Knowledge Management in Turkey?... 09/11/2017 - 11/11/2017
  2  Bilişsel haritalama yöntemiyle iş gören ve karar vericilerin örgütsel adalet algılarının ka... 03/11/2017 - 04/11/2017
  3  Lojistik Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerilerinin İncelenmesi... 19/10/2017 - 21/10/2017
  4  Örgütsel Güvenin İşe Bağlılık Üzerine Etkisi: 3PL Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama... 19/10/2017 - 21/10/2017
  5  Çalışanların Örgütsel Bağlılığı: İzmir'de Taşıma İşleri Komisyoncuları Üzerine Bir... 19/10/2017 - 21/10/2017
  6  İçsel Pazarlamanın Temel Unsurlarının Değerlendirilmesi: Bir İçerik Analizi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  7  1994-2016 Yılları Arasında Türkiye'de Sürdürülebilirlik Alanında Yapılan Lisansüstü Tez ... 04/05/2017 - 06/05/2017
  8  Uzakyol Güverte Zabiti Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Seviyelerinin Ölçülmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017