Tr

SEMA SAL ALTAN FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CHILD HEALTH AND ILLNESS NURSING

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Gülhane Military Medicine Academy Hemşirelik Yüksekokulu  2007
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Psychometric properties of the Turkish version of the weight efficacy lifestyle questionnaire short-...  2019
  2  Palliative Care Difficulties and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Esteem B...  2019
  3  Effects of adolescents' self-efficacy and social anxiety on attitudes toward pros and cons of smokin...  2019
  4  -Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  5  The effects of parental feeding styles, children's self- efficacy and social anxiety on adolescent o...  2017
  6  The Effect of Adolescents' Internet Addiction on Smartphone Addiction...  2017
  7  The Effect of Symptom Frequency on the Fatigue and Sleep Quality of Adolescent Cancer Patients...  2017
  8  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Smoking Outcome Expectation Scale and the ...  2017
  9  Determination of the interventions of families intended for the symptoms of children with cancer...  2017
  10  Oral ve Maksillofasial Travma...  2016
  11  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Eating Scale for Children and Adoles...  2016
  12  Relationship between Fatigue and Sleep Quality of Cancer Patients and Caregivers...  2016
  13  Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T)...  2016
  14  Effects of Perceived Smoking-Cancer Relationship and Cardiovascular Health Attitudes on Childrens? V...  2015
  15  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  2015
 • NO NAME DATE
  1  ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖZYETERLİLİK VE ÇOCUKLAR İÇİN S... 26/02/2020 - 29/02/2020
  2  Adölesanlarda Obez Çocuklara Yönelik Tutumu Etkileyen Faktörler ... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  Adölesanlar İçin Kilo Kontrol Öz Yeterliliği Yaşam Tarzı Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Vers... 27/11/2019 - 30/11/2019
  4  Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının Mezuniyet Sonrası Çocuk Kliniklerinde Ça... 27/11/2019 - 30/11/2019
  5  Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Öl... 28/09/2018 - 29/09/2018
  6  Ebeveyn Besleme Tarzları ile Çocukların Öz-yeterlilik ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çocuklarda... 29/11/2017 - 02/12/2017
  7  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  8  Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Akıllı Telefon Kullanımı Üzerine Etkisi... 04/12/2015 - 04/12/2015
  9  Türkiye'de Çocuklarda Bası Yarası Gelişmesini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi... 01/12/2015 - 04/12/2015
  10  Çocuk ve Adölesanlar için Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikle... 17/11/2015 - 18/11/2015
  11  Çağımızın Vebası:Çocuklarda Obezite... 17/11/2015 - 18/11/2015
  12  Kanserli Çocukların Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Ebeveynlerin Uyguladıkları Girişimlerin... 17/11/2015 - 18/11/2015
  13  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri... 13/06/2014 - 13/06/2014
 • NO NAME DATE
  1  Yüksek Lisans Birincilik Ödülü...  2016