Tr

PINAR EGELİ İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü  1990
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Para ve Banka) Anabilim Dalı  1996
 • NO NAME YEAR
  1  THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH FOR SOME DEVELOPED AND DEVELOPING COUN...  2017
  2  Azerbaycan Ülke Profili...  2006
  3  Turizm sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi...  2005
  4  İş Yaşamında Kriz ve Stres Yönetimi...  2005
  5  Türkiye-Orta Asya İlişkileri...  2005
  6  Bizim İçin Asya Nedir?...  2004
  7  Kırgızistan'ın Dış Ticaret Yapısı...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Türki Cumhuriyeti Ülkelerinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği... 09/09/2015 - 11/09/2015
  2  Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etki Mekanizmaları... 01/05/2010 - 05/05/2010
  3  Globalleşme ve Küresel Kriz... 17/06/2009 - 19/06/2009
  4  Rusya Federasyonu İle Türkiye'nin Ekonomik İlişkilerinin Analizi... 22/02/2008 - 24/02/2008
  5  İhracat- Milli Gelir İlişkisi:Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi... 10/09/2007 - 15/09/2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  The Sustainability of External Debts For Turcic Countries Euroasian Economies in Transition...  2017