Tr

DİLEK YÜCEL ENGİNDENİZ İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü  2000
  Master's Degree  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı  2004
 • NO NAME YEAR
  1  Sera Sebzeciliğinde Karşılaştırmalı Girdi Analizi...  2010
  2  Economic Analysis of Pesticide Use on Greenhouse Cucumber Growing: A Case Study for Turkey...  2006
  3  EUREPGAP Protokolünün Türkiye'nin Yaş Meyve ve Sebze Dışsatımına Olası Etkileri...  2004
  4  Türkiye İçin Bir Kuru İncir Dışpazar Araştırması...  2004
  5  Kültür Mantarı Tüketimi ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma...  2004
  6  Türkiye'de Kültür Mantarı Üretim ve Pazarlaması Üzerine Bir İnceleme...  2003
  7  Comparative Economic Analysis for Growing Organic and Conventional Cucumbers under Greenhouse Condit...  2003
  8  Factors Affecting the Profitability of Peach Growing in Turkey...  2003
  9  Alternative Opportunities for Small Farms: A Case Study on Technical and Economic Analysis of Peach ...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Dünyada Grup Tarımı Uygulamaları ve Türkiye Tarımı Açısından Değerlendirilmesi... 03/09/2014 - 05/09/2014
  2  Adaptation Measures to Climate Change and Drought in Turkish Agriculture... 25/09/2013 - 29/09/2013
  3  Recent Developments in Grenhouse Vegetable Production and Marketing in Turkey... 25/09/2013 - 29/09/2013
  4  Türkiye'de Arazi Toplulaştırması Uygulamalarının Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendiril... 05/09/2012 - 07/09/2012
  5  Küreselleşme Sürecinde Tarımsal Pazarlama ve Çevre İlişkileri... 18/09/2002 - 20/09/2002
 • NO NAME YEAR
  1  Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi...  2009
  2  Seralarda Güvenli Sebze Üretimi ve Pazarlaması...  2008
 • NO NAME DATE
  1  Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi...  7/2006 - 7/2008
  2  Kent ve Kent Çevresi Tarımının Ekonomisi ve Çağdaş Kent Yapısı ile Bütünleştirilmesi - İzmir Örneği...  10/2002 - 2/2005