Tr

Professor Doctor BİLGİN CÖMERT FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Gülhane Military Medicine Academy Gülhane Askeri Tıp Fakültesi  1988
  Specialization in Medicine  Gülhane Military Medicine Academy Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1995
  Associate Professor  Gülhane Military Medicine Academy Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2002
  Full Professor  Gülhane Military Medicine Academy Gülhane Askeri Tıp Fakültesi  2008
  Specialization in Minor  Gülhane Military Medicine Academy Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S...  2018
  2  Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic shock pa...  2018
  3  Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu...  2018
  4  Mortality Related Risk Factors in High-Risk Pulmonary Embolism in the ICU...  2016
  5  Hasta Yakınlarında Yoğun Bakım Algısı ve Memnuniyeti...  2016
  6  Erişkin Yoğun Bakımda Entübe Hastalarda Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Faktörler ve Zamanı...  2016
  7  Pheochromocytoma Presenting with Adrenal Necrosis due to Spontaneous Hemorrhage: A Case Report...  2016
  8  Impact of time to antiobiotics on mortality in severe sepsis and septic shock...  2016
  9  Impact of factors at admittance predicting intensive care unit mortality in critically ill cancer pa...  2016
  10  A New Combination Therapy in Severe Acute Pancreatitis: Hyperbaric Oxygen Plus 3-Aminobenzamide: An ...  2015
  11  Type 1 Kounis syndrome and multiorgan failure secondary to metamizole...  2015
  12  Hiperkalsemi ve Patolojik Kemik Fraktürü İle Prezente Olan Bir İntravasküler B Hücreli Lenfoma...  2015
  13  Paraoxonase 1 Activity and Survival in Sepsis Patients...  2015
  14  Appreciation of trimetazidine treatment in experimental sepsis rat model....  2015
  15  Evaluation of mid-regional pro-atrial natriuretic peptide, procalcitonin, and mid-regional pro-adren...  2012
  16  Effects of infliximab on bacterial translocation in experimental acute necrotizing pancreatitis....  2012
  17  A randomized clinical trial comparing the effect of rapidly infused crystalloids on acid-base status...  2012
  18  Comparison of GlideScope video laryngoscope and intubating laryngeal mask airway with direct laryngo...  2011
  19  Mirizzi Syndrome Causing Delirium in an Elderly Patient....  2009
  20  Ultrastructural changes in hepatocytes after taurine treatment in CCl4 induced liver injury...  2008
  21  Combination of allopurinol and hyperbaric oxygen therapy, a new choice of treatment in experimental ...  2007
  22  Allopurinol in rat chronic pancreatitis: effects on pancreatic stellate cell activation....  2007
  23  Is There Any Relation Between Insulin Resistance And Cognitive Function?...  2007
  24  Pegylated Interferon-alpha Plus Taurine Treatment In Rat Liver Fibrosis...  2007
  25  Effects of long term hydrophilic bile acid therapy on in vitro contraction of gallbladder muscle str...  2007
  26  Ursodeoxycholic acid treatment improves hepatocyte ultrastructure in rat liver fibrosis...  2007
  27  The Role of Allopurinol on Bacterial Translocation in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis....  2006
  28  Antioxidant treatment with taurine ameliorates chronic pancreatitis in an experimental rat model....  2006
  29  The role of allopurinol in experimental acute necrotizing pancreatitis....  2006
  30  Acinar cell ultrastructure after taurine treatment in rat acute necrotizing pancreatitis....  2006
  31  Rat liver fibrosis regresses better with pegylated interferon alpha2b and ursodeoxycholic acid treat...  2006
  32  Hyperbaric oxygen-induced changes in bacterial translocation and acinar ultrastructure in rat acute ...  2005
  33  A fatal case of severe serotonin syndrome accompanied by moclobemide and paroxetine overdose....  2005
  34  The Effect of Activated Protein C on Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis....  2005
  35  Severe esophageal stricture probably resulting from chronic detergent exposure....  2005
  36  Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında klinik tanı ve tedavi....  2005
  37  The effect of taurine treatment on oxidative stress in experimental liver fibrosis....  2004
  38  Yaşlılarda Sık Görülen İnfeksiyon Hastalıkları....  2004
  39  Akut nonvarisyel gastrointestinal kanamalarda tedavi....  2004
  40  The effect of combination therapy of hyperbaric oxygen, meropenem, and selective nitric oxide syntha...  2004
  41  Deferoxamine and meropenem combination therapy in experimental acute pancreatitis....  2003
  42  Brucella: a rare causative agent of spontaneous bacterial peritonitis?...  2003
  43  Is late antibiotic prophylaxis effective in the prevention of secondary pancreatic infection....  2003
  44  The role of inducible nitric oxide synthase inhibitor, meropenem, and taurine in experimental acute ...  2003
  45  The effect of antibiotic and probiotic combination therapy on secondary pancreatic infections and ox...  2003
  46  Comparison of effects of cholecystokinin and erythromycin on bile chemistry and gallstone formation ...  2002
  47  Transfusion-transmitted virus prevalence in subjects at high risk of sexually transmitted infection ...  2002
  48  Has the oxidative stress an important role in late phase of experimental acute necrotizing pancreati...  2002
  49  Effects of losartan treatment on T-cell activities and plasma leptin concentrations in primary hyper...  2001
  50  Insulin resistance in non-alcoholic steatohepatitis...  2001
  51  Inhibition of inducible nitric oxide synthase reduces bacterial translocation in a rat model of acut...  2001
  52  CA-125; a new marker for diagnosis and follow-up of patients with tuberculous peritonitis....  2000
  53  Hepatitis G virus infection among patients undergoing hemodialysis....  1998
  54  Sindaktili Tip II İle Hipertansiyon Arasındaki İlişki....  1998
  55  Kızamık enfeksiyonuna bağlı antifosfolipid sendromu (bir olgu nedeniyle)....  1998
  56  Salmonella paratyphi-A ya bağlı splenik absenin perkütan drenajı....  1997
  57  Behçetli hastalarda sinovial sıvı özellikleri....  1996
 • NO NAME DATE
  1  Diffüz alveolar hemorajinin nadir nedeni: Akut mitral yetmezlik... 23/10/2018 -
  2  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S... 19/04/2018 - 22/04/2018
  3  LEVOTİROKSİN SODYUM İNTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU... 04/10/2017 - 07/10/2017
  4  Sepsis ve septik şokta nötrofil/lenfosit oranı mortalite için belirleyici olabilir mi?... 04/10/2017 -
  5  Metanol intoksikasyonunda putaminal tutulum kötü nörolojik prognozu erken öngörebilir mi?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  6  Türkiye'de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  7  Yoğun Bakım Ünitesinde Otonomik Disfonksiyonun Ön Planda Olduğu Multisistem Atrofi Tanısıyla ... 02/11/2016 - 05/11/2016
  8  Yoğun bakım hastalarında global kas kuvveti ile kavrama kuvveti arasındaki ilişki: Pilot çalı... 15/10/2016 - 19/10/2016
  9  Evaluation of the factors affecting the prognosis of patients with solid tumors and hematologic mali... 03/10/2015 - 07/10/2015
  10  Factors impact on insufficient nutrition and effects of timely adequate nutrition support on patient... 03/10/2015 - 07/10/2015
  11  Effects Of Cholinesterase Inhibitors On Gait and Balance In Elderly People With Alzheimer?s Disease.... 13/07/2013 - 18/07/2013
 • NO NAME YEAR
  1  Sepsiste Yeni Ufuklar...  2007
  2  Kolestazın Hücresel ve Moleküler Mekanizmaları...  2004
  3  Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı...  2003
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Approach to the Elderly Patient with Delirium: The Intensive Care Specialist's PerspectiveDelirium in Elderly Patients...  2017
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Internal Medicine Yoğun Bakim Bilim Dali , Director of Science Branch, May 2018-Continues
  2 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Internal Medicine Yoğun Bakim Bilim Dali , Director of Science Branch, May 2015- May 2018
  3 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2014- August 2015
  4 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Internal Medicine Yoğun Bakim Bilim Dali , Director of Science Branch, May 2012- May 2015