Tr

Associate Professor HAMİT SELİM KARABEKİR FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF NEUROSURGERY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  1987
  Specialization in Medicine  Vakıf Güreba Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  1996
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Nöroşirurji  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Adolesanda Spinal Epidural Abse: Olgu Sunumu Spinal Epidural Abscess In An Adolescent: A Case Repor...  2020
  2  Cerebellar volumes in early-onset bipolar disorder: a pilot study of a stereological measurement tec...  2019
  3  Evaluation of the Efficacy of Sildenafil Citrate Following Severe Head Trauma in an Experimental Rat...  2019
  4  Cerebellar volume in early-onset schizophrenia and its association with severity of symptoms...  2019
  5  Volumetric evaluation of temporal bone structures in the cases with bilateral tinnitus: Clinical and...  2018
  6  Assesment of the orbit morphometry on West Anatolian dry skulls...  2018
  7  Comparison of three methods used for estimating area of foramen magnum....  2018
  8  Morhpometrical and clinical analysis of cervical nucleoplasty cases using coblation technique...  2016
  9  Stereological Evaluation of the Optic Nerve Volume in Alzheimer Disease....  2016
  10  Retrocerebellar arachnoid cyst resulting in syringomyelia in a patient without tonsillar herniation:...  2016
  11  A minimum 2-year comparative study of autolous cancellous bone grafting versus beta-tricalcium phosp...  2016
  12  New born children with Encephalocele...  2016
  13  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments...  2016
  14  Morphometrical Aspect on Angular Branch of Facial Artery...  2015
  15  Comparison of The Effect of 13-cis Retinoid Acid and Melatonin on The Viabilities of SH-SY5Y Neurob...  2015
  16  Spinal Trauma Classification and Principles of Treatment : A Retrospective Study of 234 Cases...  2015
  17  The Volume Prediction on the Experimental Design Hippocampus Using Stereological Method....  2014
  18  The volume of experimental design cerebellum: stereological microanatomic study....  2014
  19  ANATOMICAL FEATURES OF METOPIC SUTURE IN ADULT WEST ANATOLIAN DRY SKULLS...  2014
  20  Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırmas...  2014
  21  ANATOMY OF DELTOID FLAP BASED ON POSTERIOR SUBCUTANEOUS DELTOID ARTERY: A CADAVERIC INVESTIGATION...  2014
  22  Estimation of insular tumor size using tracing method...  2013
  23  Güncel Beyin Ölümü Değerlendirmesi...  2013
  24  Volume estimation of the rabbit thalamus. Stereological microanatomical study...  2013
  25  BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMES...  2013
  26  Apertura Piriformis ve Choana Çapları: Anatomik Bir Çalışma...  2013
  27  Ocular and periocular injuries associated with an isolated orbital fracture depending on a blunt cra...  2012
  28  Stereological Evaluation of Basal Ganglia in Parkinson's Disease...  2012
  29  Geriatrik olgularda lumbal spinal stenoz morfoloji ve kliniği...  2011
  30  Volumetric evaluation of hemicerebellar changes in migraine patients without aura....  2011
  31  Estimation of Purkinje cell quantification and volumetry in the cerebellum using a stereological tec...  2011
  32  Stereological Volumetric Evaluation of the Cerebellum in Benign Positional Vertigo...  2011
  33  Unusual scalp metastasis from follicular tyroid carsinoma: A case report...  2011
  34  A research on Patient Satisfaction with Primary Health Care in the Center of Afyonkarahisar Afyonkar...  2011
  35  Lumbal vertebra morphometry and stereological assesment of intervertebral space volumetry: A methodo...  2011
  36  Evde bakım; olgu serisi...  2011
  37  Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları iş kazaları ve eğitiminin iş kazalarını azal...  2011
  38  Residue Bone Wax Simulating Spinal Tumour: A Case Report...  2010
  39  Effect of Ligamenta Flava On Lumbar Disc Herniation With Contralateral Symptoms and Signs: A Clinica...  2010
  40  Evaluation of Cerebellar and Cerebral Volume in Migraine with Aura: A Stereological Study...  2010
  41  Evaluation of lumbal vertebral body and disc: A stereological morphometric study....  2010
  42  Morphometric analysis of hemicerebellar asymmetry with central vertigo cases: A stereological study...  2010
  43  Yaşlılarda sfenoid sinün hacminin belirlenmesinin cerrahi önemi...  2010
  44  Karpal tünel sendromlu olgularda cerrahi yaklaşımda morfolojik bakış...  2010
  45  Procalcitonin Levels as an Early Marker in Patients with Multiple Trauma under Intensive Care...  2009
  46  Comparison of Entropy and Bispectral Index During Propofol and Fentanyl Sedation in Monitored Anaest...  2009
  47  Sterelogical evaluation of the volume and volume fraction of intracranial structures in magnetic res...  2009
  48  The contribution of the micro dissection of the occipital artery to surgery...  2009
  49  Evaluation of cerebellar asymmetry with vertigo cases: a stereological study...  2009
  50  Opere servikal disk hernili geriatrik olgularda yara yeri ağrı değerlendirmesi...  2009
  51  Comparison of Unilateral Lumbar Posterior Interbody fusion with simple discectomy at degenerative di...  2009
  52  Evaluation of Cerebellar Asymmetry in Alzheimer's Disease : A Stereological Study...  2009
  53  The premasseteric branch of facial artery: Its importance for craniofacial surgery...  2009
  54  Geriatrik Olguların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi : Anket Çalışması...  2009
  55  Which is more effective in reducing secondary brain damage resulting from cyclooxygenase expression ...  2008
  56  Sterelogical evaluation of volumetric asymmetry in healty human cerebellum...  2008
  57  Nörotravmaya Yoğun Bakımda Yaklaşım...  2008
  58  Is Age A Prognostic Factor of Postoperative Outcome Of Lumbar Disc Herniations?...  2007
  59  Biochemical Changes Representing Oxidative Stress On Brain Tissue Due To Intraabdominal Hypertension...  2007
  60  Neurosurgical Gossypiboma Radiologically Mimicking A Lumbar Abcess, Case Report...  2007
  61  Spontaneous Regression Of Lumbar Disc Herniations, Report Of Three Cases....  2007
  62  Lomber Disk Hernileri ve Tedavisi...  2007
  63  Ganglion Trigeminale?ye Radiofrekans Koagülasyon Uygulamasında Anatomik Belirleyiciler...  2007
  64  Lomber Disk Hernilerinde Yara Yeri Lokal Anestezisinin Postoperatif Erken Dönem Yara Yeri Ağrısı...  2007
  65  İki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yaşlı Hastalarda Derlenme Süreleri...  2007
  66  Primary Spinal Anaplastic Ganglioglioma, Case Report....  2006
  67  Comparison of SpO2, Hearth Rate and Body Temperature Values In Abdominal Compartment Syndrome In A R...  2006
  68  Intraradicular Lumbar Disc Herniation: Report of Two Cases....  2006
  69  Elevated Intracranial Pressure Management. Review Article....  2006
  70  Lomber Disk Cerrahisi Yapılan Hastalarda Postoperatif Analjezide Lornoksikam ve Tramadolün Hasta ...  2006
  71  Monitörize Anestezi Bakımında Propofol ve Deksmedetomidinin Hemodinamik ve Bispektral Indeks Değ...  2006
  72  Sciatic Nerve Compression Caused By A Traumatic Aneurysm, Case Report....  2006
  73  Prolaktinoma-Olgu sunumu ve hiperprolaktinemilere güncel yaklaşım?...  2005
  74  HELLP sendromu , olgu sunumu...  2005
  75  Servikal Osteofite Bağlı Entübasyon Güçlüğü, Olgu Sunumu...  2005
  76  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Mekanik Ventilasyon Sonrası Görülen Hipofosfatemi...  2005
  77  Primer Serebral Kist Hidatik Olgusu...  2003
  78  Fibrolipoma Bağlı Gelişen Guyon Kanalı Sendromu ,Olgu sunumu...  2003
  79  Spinal Epidural Anjiolipoma : 3 Olgunun Sunumu....  2001
  80  Extracranial Diffuse Neurofibroma With Intracranial Extension...  2000
  81  Ventriküloperitoneal Şantın Distal Ucunun Laparoskopik Yolla Yerleştirilmesi...  1998
  82  Perikiazmal Travmatik Lezyonlara Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Bir Kiazmal Görme Kaybı Olgusu...  1995
  83  Primer Spinal Epidural Non-hodgkin Lenfoma...  1995
  84  Merkezi Sinir Sisteminin Fungal ve Paraziter Hastalıkları...  1991
 • NO NAME DATE
  1  Anatomy and morphometry of the hypoglossal canal... 27/08/2019 - 31/08/2019
  2  Anatomy and Morphometry of the Foramen Lacerum... 27/08/2019 - 31/08/2019
  3  Topographical Evaluation of the Foramen Spinosum... 27/08/2019 - 31/08/2019
  4  Inverstigation of Relation Between Basal Ganglion Volumes and Reaction Times in Elite Athletes... 27/08/2019 - 31/08/2019
  5  Evaluation of Lumbal Lordosis Biomechanics in Patients with Lumbal Disc Herniation: Clinical Stereol... 27/08/2019 - 31/08/2019
  6  Surgical Significance of Morphometrical Analysis of the Superior Orbital Fissure: Stereological Stud... 27/08/2019 - 31/08/2019
  7  Inverstigation of distal humerus morphometry... 27/08/2019 - 31/08/2019
  8  Adolesanda Spinal Epidural Abse- Olgu Sunumu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  9  Kliniğimizde Endovasküler Girişim Uygulanan Hastaların Postop Komplikasyonlarının Değerlendir... 08/11/2018 - 11/11/2018
  10  Comparison of Lumbar Simple Discectomy and Lumbar Disc Prosthesis Cases... 10/05/2018 - 13/05/2018
  11  CEREBELLAR VOLUMES IN EARLY ONSET SCHIZOPHRENIA; COMPARISON WITH HEALTHY CONTROLS AND ASSOCIATION WI... 09/05/2018 - 12/05/2018
  12  Condylus Occipitalis Morfometrisinin Stereolojik Metodla Değerlendirilmesi... 20/04/2018 - 24/04/2018
  13  Choana Morfolojisinin Stereolojik Yönetemle İncelenmesi... 20/04/2018 - 24/04/2018
  14  Servikal Bölge Deformiteleri Anterior ve Posterior Yaklaşım... 20/04/2018 - 24/04/2018
  15  Embriyonal tumor with abundant neutrophil and true rosettes: A case report... 20/08/2017 - 25/08/2017
  16  Intradural Ekstramedüller Spinal Nörofibrom Olgu Sunumu... 29/03/2017 - 02/04/2017
  17  Lomber Laminoplasti ile İntradural Ekstramedüller Miksopapiller Ependimom Eksizyonu... 29/03/2017 - 02/04/2017
  18  Travmadan iki ay sonra opere edilen odontoid fraktür olgusu... 29/03/2017 - 02/04/2017
  19  Transsfenoidal Yolla Eksize Edilen Rathke Kleft Kisti... 29/03/2017 - 02/04/2017
  20  Akut serebellar enfarkt ile birlikte olan sol oksipital gliosarkom... 08/04/2016 - 12/04/2016
  21  Kafa tabanı yerleşimli plazmositom... 08/04/2016 - 12/04/2016
  22  İki Olgu Eşliğinde Spinal Kanalın İntradural Kitlesel Oluşum Yapan Vasküler Malformasyonları... 14/10/2015 - 17/10/2015
  23  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments... 02/09/2015 - 06/09/2015
  24  Importance of volumetric data on brain in a PTEN mutation positive Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome... 04/07/2015 - 09/07/2015
  25  Physiological impact of brain volume differences on temporal lobe epilepsy in human... 04/07/2015 - 09/07/2015
  26  Gliomatozis Serebri ile Benzerlik Gösteren Glioblastoma Multiforme: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  27  Ewing Sarkomlu Hastada Beyin Absesi: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  28  Nadir Görülen Bening Bir Tümör Primer Ekstradural Meningiom: Olgu Sunumu... 17/04/2015 - 21/04/2015
  29  Epidemiological attributes of patients with head trauma treated in the neurosurgical clinic of Afyon... 12/10/2014 - 17/10/2014
  30  Spinal travmalarda sınıflama ve tedavi prensipleri:234 olguluk retrospektif klinik çalışma... 04/04/2014 - 08/04/2014
  31  THE VOLUME OF THE RABBIT CEREBELLUM: STEREOLOGICAL MICROANATOMICAL STUDY... 03/10/2013 - 05/10/2013
  32  APERTURA PIRIFORMIS VE KOANA ÇAPLARI: SEFALOMETRİK ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  33  SUTURA METOPICA?NIN BATI ANADOLU?DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDAKİ İNSİDANSI VE T... 05/09/2013 - 08/09/2013
  34  ARTERIA ANGULARIS: ANASTOMOZLARI VE ANATOMİK VARYASYONLARI... 05/09/2013 - 08/09/2013
  35  FASYAL SİNİRİN TEMPORAL DALI: ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  36  TAVŞAN TALAMUSUNDA HACİM TAHMİNİ: STEREOLOJİK MİKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  37  GLİOBLASTOMA MULTİFORME VAKASINDA STEREOLOJİK VE VOLUMETRİK CERRAHİ ANALİZ... 05/09/2013 - 05/09/2013
  38  Stereological evaluation on a pineal gland cyst: A Case report... 15/11/2012 - 18/11/2012
  39  STEREOLOGICAL EVALUATION OF SUBSTANTIAL ENLARGEMENT OF THE LATERAL VENTRICLES ON THE CASES WITH HUN... 06/11/2012 - 08/11/2012
  40  A case of nontraumatic bilateral chronic subdural hematoma: Stereological analysis... 06/11/2012 - 08/11/2012
  41  Spinal ve Kranial Travmalar... 27/06/2011 - 01/07/2011
  42  Stereological analysis on insula and whole brain of the cases with epilepsy... 08/06/2011 - 10/06/2011
  43  Ratio of Cerebellum to Intracranial Volumes of the Cases with Benign Paroxysmal Vertigo: A Morphomet... 08/06/2011 - 10/06/2011
  44  Stereological Volumetric Evidence of Cerebellum In Benign Positional Vertigo: Clinical and Anatomica... 04/06/2011 - 11/06/2011
  45  Estimation of Insular Tumor Size Using Tracing Method... 04/06/2011 - 11/06/2011
  46  Posterior Fiksasyon Yapılan Olgularda Ara Bağlantı Konulamayan ve Ara Bağlantılı Olguların Po... 22/04/2011 - 26/04/2011
  47  Sivil Ateşli Kranial Silah Yaralanmaları... 22/04/2011 - 26/04/2011
  48  Benign pozisyonel vertigo tanısı alan olgularda serebellum hacminin intrakranial hacime oranının... 22/04/2011 - 26/04/2011
  49  Benign paroksismal pozisyonel vertigoda serebellum hacminin stereolojik yöntem ile gösterilmesi: K... 09/04/2011 - 12/04/2011
  50  Benign pozisyonel vertigolu olguların serebellum hacimlerinin intrakranial hacime oranı: Morfometi... 09/04/2011 - 12/04/2011
  51  Geriatrik Travma Olgusuna Yaklaşım... 22/01/2011 - 23/01/2011
  52  Unusual Scalp Metastasis From Follicular Tyroid Carcinoma: A Case Report... 28/10/2010 - 31/10/2010
  53  2004-2010 Yılları Arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Anestezi ve Nöroşirürji Yoğun Bakım ... 28/10/2010 - 31/10/2010
  54  Manyetik Rezonans Görüntüleme Üzerinde Beyin Yapılarının Hacimsel Değerlendirilme Teknikleri... 28/10/2010 - 31/10/2010
  55  Stereological evaluation of basal ganglia and substantia nigra in Parkinson's disease... 13/06/2010 - 17/06/2010
  56  Evaluation of the trauma patient whose admitted to neurosurgery and anesthesiology intensive care un... 06/05/2010 - 09/05/2010
  57  Morphological evaluation of the craniofacial fracture localization at the head trauma patients... 06/05/2010 - 09/05/2010
  58  Spondylolysthesis and Surgical Approaches... 27/02/2010 - 28/02/2010
  59  Spinal Stenosis and Surgical Approaches... 27/02/2010 - 28/02/2010
  60  Cervical Posterior Approaches... 27/02/2010 - 28/02/2010
  61  Metastatik Omurga Tümörlerine Yaklaşım... 19/12/2009 - 19/12/2009
  62  Tıbbi Kapasite ve Yetenek Artışı... 07/12/2009 - 12/12/2009
  63  Migren Hastalarında Beyin Volümünün ve Beyincik Volümünün Beyin Volümüne Oranının Stereol... 10/11/2009 - 15/11/2009
  64  Alzheimer Hastalarında Optik Sinir Hacminin Stereolojik Olarak Degerlendirilmesi... 10/11/2009 - 15/11/2009
  65  Ağır Kafa Travmalarında Tedavi Algoritmaları; Kan Basıncı ve Oksijenizasyon... 31/10/2009 - 31/10/2009
  66  Geriatrik Olguların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması... 29/10/2009 - 01/11/2009
  67  Alzheimer Hastalarında MRI Görüntüleri Kullanılarak Cerebrum, Cerebellum, Tüm Beyin Hacminin v... 29/10/2009 - 01/11/2009
  68  Myelopatik Olgu Sunumu... 08/10/2009 - 11/10/2009
  69  Evaluation of cerebellar asymmetry in Alzheimer's disease: a stereological study?... 30/09/2009 - 04/10/2009
  70  Cerebellar volume ratio to total intracranial in central causes of vertigo... 29/06/2009 - 03/07/2009
  71  Parkinson hastalığında bazal ganglion asimetrisinin ve substansiya nigranın stereolojik olarak d... 30/04/2009 - 04/10/2009
  72  Evaluation of The Trauma and Neurotrauma Patients Those Were Admitted to Neurosurgery and Anesthesio... 17/04/2009 - 21/04/2009
  73  Importance of Morphometric and Volumetric Evaluation of Cervical and Thoracal Vertebral Bodies and I... 17/04/2009 - 21/04/2009
  74  3.Ventrikülde Tümör Görünümü Veren Ventriküler Akım Defekti, Olgu Sunumu... 17/04/2009 - 21/04/2009
  75  Anterior Servikal Diskektomi Olgularında Cerrahi ve Klinik Verilerin Değerlendirilmesi... 17/04/2009 - 21/04/2009
  76  Analysis of cervical nucleoplasty outcomes using coblation technology: 2-3 years outcome... 04/04/2009 - 05/04/2009
  77  Torakolomber travmalı hasta değerlendirilmesi... 07/03/2009 - 07/03/2009
  78  Intraspinal Ekstradural Nüks Kist Hidatik, Olgu Sunumu?... 07/11/2008 - 10/11/2008
  79  Comparison of Unilateral Posterior Lumbar Intervertebral Fusion and Bilateral Posterior Interbody Fu... 23/10/2008 - 26/10/2008
  80  Analysis of Cervical Nucleoplasty Outcomes Using Coblation Technology, 1-Year Prelminary Results... 23/10/2008 - 26/10/2008
  81  Levobupikain, Bupivakainin ve Ropivakainin Nöbet Oluşturma ve Kardiyak Etki Dozlarının Deneysel ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  82  Kuruluşundan Bu Yana Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında ... 18/04/2008 - 22/04/2008
  83  2004-2008 Yılları Arasında Nörosirürji ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Travma... 18/04/2008 - 22/04/2008
  84  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Kuruluşundan Bu Yana ... 18/04/2008 - 22/04/2008
  85  Spinal Tümör Görünümü Veren Yabancı Cisim; olgu sunumu... 18/04/2008 - 22/04/2008
  86  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Kuruluşundan Bu Yana ... 18/04/2008 - 22/04/2008
  87  Clinical outcome of cosmic dynamic neutralization system: preliminary results of 1-year... 05/04/2008 - 06/04/2008
  88  2004-2007 Yılları Arasında Nörosirürji ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Travma... 04/09/2007 - 08/09/2007
  89  Comparision Of Unilateral Posterior Lumbar Interbody Fusion And Bilateral Posterior Interbody Fusion... 28/07/2007 - 01/08/2007
  90  Degeneratif Disk Hastalığında Dinamik Sistem Kullanımı... 20/04/2007 - 24/04/2007
  91  Servikal Skolyoz, Olgu sunumu... 20/04/2007 - 24/04/2007
  92  Primary Spinal Anaplastic Ganglioglioma, Case Report.... 14/09/2006 - 19/09/2006
  93  Role of COXs on Secondary Damage After CNS Injury. Is Ca++ Channel Blockers or COX Inhibitors More E... 02/07/2006 - 07/07/2006
  94  Preoperatif Dönemde Nöroşirürji Hastalarının Hemşirelerden Beklentilerinin Araştırılması... 28/04/2006 - 02/05/2006
  95  Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Kafa Travması Hastalarının Değerlendirilmesi... 28/04/2006 - 02/05/2006
  96  Posterior Interspinöz Dinamik Stabilizasyon Sistemi, 3 Olguluk Deneyim... 28/04/2006 - 02/05/2006
  97  Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı, Listezis, Dar Kanal Tanıları ile Opere edilen Hastalarda Obe... 28/04/2006 - 02/05/2006
  98  Servikal Artifisiyel Disk Uygulaması, 3 Olguluk Deneyim.... 28/04/2006 - 01/05/2006
  99  Prosthetic Disc Nucleus (PDN) Device Uygulaması, 3 Olguluk Deneyim.... 28/04/2006 - 02/05/2006
  100  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Kafa Travması Hastalarının Değerlendirilmesi... 16/11/2005 - 20/11/2005
  101  Kafa Travmalı Hastalarda Negatif BBT Görüntülerinin Kranial MR Görüntüleri ile Karşılaştı... 16/11/2005 - 20/11/2005
  102  Biochemical Changes Representing Oxidative Stress On Brain Tissue Due To Intraabdominal Hypertension... 19/06/2005 - 24/06/2005
  103  Sciatic Nerve Compression Caused By A Traumatic Aneurysm, Case Report... 19/06/2005 - 24/06/2005
  104  Double-Crush Syndrome, Report of Two Cases... 19/06/2005 - 24/06/2005
  105  Unilateral Faset Hipertrofisi Olan Lomber Disk Hernili Hastalarda Unilateral Intervertebral Cage Uyg... 27/05/2005 - 31/05/2005
  106  Spontan Regresyon Gösteren Lomber Disk Hernileri, 3 Vakanın Sunumu... 27/05/2005 - 31/05/2005
  107  Farklı Basınçlarda Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Ratlarda Korteks, Subkorteks, Sereb... 27/05/2005 - 31/05/2005
  108  Apache II Values and Thrombocyte Levels Effects on Mortality at Septic Patients... 12/05/2005 - 14/05/2005
  109  Effects of mechanical ventilation need on infection agents and mortality... 12/05/2005 - 14/05/2005
  110  Evaluation of The Infection Agents and The Parts of The Body Where They Isolated in The Intensive Ca... 12/05/2005 - 14/05/2005
  111  Developing Abdominal Compartment Syndrome with Intraabdominal Sepsis at Bagatobag Applicated Patient... 12/05/2005 - 14/05/2005
  112  Spontaneous Regression of a Lumbar Disc Herniation... 14/04/2005 - 17/04/2005
  113  Unilateral interbody cage applications for lumbar degenerative disc herniation with unilateral facet... 14/04/2005 - 17/04/2005
  114  Farklı Basınçlarda Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Ratlarda Korteks, Subkorteks, Sereb... 01/12/2004 - 05/12/2004
  115  Farklı Basınçlarda Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Ratlarda Kan Gazı, Plazma TNF ve I... 01/12/2004 - 05/12/2004
  116  Upper Airway Obstruction by Cervical Ostheophytes, Case Report.... 30/05/2004 - 05/06/2004
  117  Double Crush Sendrom, iki olgunun sunumu... 22/05/2004 - 26/04/2004
  118  Travmatik Anevrizmal Siyatik Sinir Kompresyonu, olgu sunumu... 22/05/2004 - 26/05/2004
  119  Spinal Anaplastik Ganglioglioma, olgu sunumu.?... 22/05/2004 - 26/05/2004
  120  Servikal Osteofite Bağlı Gelişen Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu, olgu sunumu... 22/05/2004 - 26/05/2004
  121  Prolaktinoma, olgu sunumu. VI. Uluslararası katılımlı Ulusal Aile Hekimliği Kongresi... 04/05/2004 - 07/05/2007
  122  Farklı Basınçlarda Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Ratlarda SPO2, Isı ve Kalp Hızlar... 02/04/2004 - 04/04/2004
  123  Intraabdominal Sepsis ile Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Ratlarda SPO2, Isı ve Kalp Hı... 02/04/2004 - 04/04/2004
  124  Nöral Fibrolipoma Bağlı Gelişen Guyon Kanalı Sendromu , Olgu sunumu... 20/05/2003 - 24/05/2003
  125  Tek trafalı faset hipertrofisi olan disk hernilerinde tek taraflı intervertebral cage uygulaması... 20/05/2003 - 24/05/2003
  126  Primer Serebral Kist Hidatik, Olgu sunumu.... 20/05/2003 - 24/05/2003
  127  Decompression , Debridement and Insturmentation for Spinal Tuberculosis ( Evaluation of 17 Cases )... 27/08/2000 - 01/09/2000
  128  Kranium Defektlerinde Gözenekli Yüksek Dansiteli Polietilen (PHDPE) Kullanımı... 15/05/1998 - 18/05/1998
  129  A Case of Aneurysmal Bone Cyst with Cranial Expansion... 06/07/1997 - 11/07/1997
  130  A Case of Extracranially Located Neurofibromatosis with Intracranially Extensions... 06/07/1997 - 11/07/1997
  131  Spinal Epidural Angiolipoma... 06/07/1997 - 11/07/1997
  132  Anevrizmal Kemik Kisti Olgusu... 16/05/1997 - 20/05/1997
  133  Kranial Ekspansiyon Gösteren Bir Anevrizmal Kemik Kisti Olgusu... 06/10/1996 - 10/10/1996
  134  Kafa Travmaları Sonucu Gelişen Kranial Sinir Lezyonları... 24/05/1996 - 28/05/1996
  135  Kafa Travmalarına Bağlı Gelişen Orbita Fraktürlerinin Komplikasyonları ve Tedavisi... 24/05/1996 - 28/05/1996
  136  Laparoskopik Yolla Ventriküloperitoneal Distal Shunt Ucu Yerleştirilmesi... 24/05/1996 - 28/05/1996
  137  Anterolateral Dekompresyon ve Kaneda Enstürmantasyonu... 09/04/1995 - 11/04/1995
  138  Gecikmiş Optik Kiazma Travması... 09/04/1995 - 14/04/1995
  139  Anterior Fossa Fraktürlerine Bağlı Gelişen Optik Sinir Lezyonları ve Tedavileri... 08/05/1994 - 12/05/1994
  140  Merkezi Sinir Sisteminin Fungal ve Paraziter Hastalıkları... 12/12/1990 - 12/12/1990
  141  Merkezi Sinir Sisteminin Fungal ve Paraziter Hastalıkları... 12/12/1990 - 12/12/1990
 • NO NAME YEAR
  1  Sağlık Bilimlerine Yönelik Anatomi...  2019
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Bölüm 12: Sinir Sistemi-I Santral Sinir Sistemi Sağlık Bilimlerine Yönelik Anatomi...  2019
  2  Anatomic origin and molecular genetics in neuroblastoma Neuroblastoma...  2017
  3  Anatomical, Biological, and Surgical Features of Basal Ganglia Human Anatomy - Reviews and Medical Advances...  2017
  4  Anatomi Isı,ışık ve hidroterapi...  2016
  5  Importance of Anatomical Landmarks on Axillary Neurovascular Territories for Surgery Current Concepts in Plastic Surgery...  2012
  6  Anatomical and Surgical Perspective to Approach Degenerative Disc Hernias Explicasive cases of controversial issues in neurosurgery...  2012
  7  Nöroşirürjikal endoskopik Girişimler Laparoskopik Cerrahi...  2008
  8  İlkyardım ve taşıma Deprem...  2005
  9  Beyin Cerrahisi Acilleri İlk Yardım Ders Kitabı...  2003
 • NO NAME DATE
  1  iNBH Tanılı Olgularda Tekrarlayan Miller-Fisher Testinin Klinik ve Nörokognitif testler Temelinde Ventriküloperitoneal Şant Uygulaması ile Karşılaştırılması...  8/2014 - /
  2  NÖROENDOSKOPİK YÖNTEMLE TORAKAL DİSKEKTOMİ VE AÇIK CERRAHİ İŞLEM SONRASI YARA İYİLEŞMESİ...  4/2009 - 4/2012
  3  13-cis retinoik asid ve melatoninin neuroblastoma hücrelerinin morfolojileri ve viabiliteleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması (Proje No: 09-TIP-20. Kocatepe Universitesi Araştırma Projesi. Tosun M, Soysal Y, Mas N, Karabekir S Görevi: Yardımcı araştırmacı...  10/2009 - 10/2011
  4  Afyonkarahisar il merkezinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetine yönelik saha araştırması...  3/2008 - 3/2010
  5  TAVŞAN VERTEBRASINDA ANTERIOR INTERBODY CAGE VE BORON GREFT UYGULAMASININ KEMİK FÜZYONU VE FÜZYON KALİTESİNE ETKİSİ...  3/2007 - 3/2010
 • NO NAME DATE
  1  3.lük Ödülü...  2009
  2  Bilimsel Araştırma Ödülleri ? 3.lük Ödülü...  2009
  3  Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi [En iyi 15 Sözlü Bildiri]...  2010
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, February 2014- February 2015
  2 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, February 2014- February 2015
  3 Graduate School of Health Sciences , Vice Director of The Institute, February 2014- February 2015
  4 Teaching Hospital Hastane Başmüdürlüğü , Hastane Başmüdürü Vekili, November 2012- November 2013
  5 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2012- December 2013