Tr

Associate Professor NURDAN YILMAZ TORBALI VOCATIONAL SCHOOL

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Eskişehir Osmangazi University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  2001
  Master's Degree  Eskişehir Osmangazi University Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden İşletme Bilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Eskişehir Osmangazi University Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı  2010
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu  2013
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Mühendisliği  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Deliveries for your article "Diamond tool specific wear rate assessment in granite machining by mean...  2017
  2  Correlative relations between three-body abrasion wear resistance and petrographic properties of sel...  2017
  3  Influence of rock cradle block geometry on rebound hardness...  2016
  4  Rock cuttability assessment using the concept of hybrid dynamic hardness (HDH)...  2015
  5  Size Analysis of the Chips Generated During Abrasive Machining of Granite in Relation to Productivit...  2015
  6  Elmas Soketli Dairesel Testere Uygulamalarında Kesilebilirlik Parametreleri ve Ortalama Talaş Kal...  2014
  7  Process Efficiency Comparison of a Sandwich-Core Sawblade and a Conventional Sawblade Used in Stone-...  2013
  8  Particle Size Distribution (PSD) and Shape Characterization of the Chips Produced During Granite Mac...  2012
  9  Abrasion Wear Characterization of Some Selected Stone Flooring Materials With Respect to Contact Loa...  2012
  10  The Influence of Testing Procedures on Uniaxial Compressive Strength Prediction of Carbonate Rocks f...  2012
  11  Considerations on the European Standard EN 14157 Test Methods: Abrasion Resistance of Natural Stones...  2012
  12  An investigation of The Petrographic and Physico-Mechanical Properties of True Granites İnfluencing...  2011
  13  Abrasivity Assessment of Granitic Building Stones in Relation to Diamond Tool Wear Rate Using Minera...  2011
  14  Relations between some quantitative petrographic characteristics and mechanical strength properties ...  2011
  15  Relative Brittleness characterization of some selected granitic building Stones: Influence of minera...  2009
  16  Comparison of averaging procedures for point load testing of rock...  2008
  17  Prediction of radial bit cutting force in high-strength rocks using multiple linear regression analy...  2007
  18  A comparative study of some Schmidt hammer testing procedures with reference to machine performance ...  2005
  19  A Semi-empirical approach to cutting force prediction for point-attack picks...  2005
  20  A new methodology for the analysis of the relationship between rock brittleness index and drag pick ...  2005
  21  Türkiye doğal taşlarının coğrafi bilgi sistemi ortamında değerlendirilmesi...  2005
  22  Effect of sawing rate on force and energy requirements in the circular sawing of granites...  2005
  23  Eskişehir ili doğal taş potansiyeli...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Asidik ve Bazik İçerikli Ticari Granitlerin Kesilebilirlik Özelliklerinde Gözlenen Farklılıkla... 01/10/2015 - 02/10/2015
  2  The Influence of Leeb Hardness Testing Procedures on Uniaxial Compressive Strength Prediction of Som... 01/09/2015 - 06/09/2015
  3  Mermer Madenciliğinde Katı Atık Yönetimi... 26/05/2015 - 29/05/2015
  4  Türkiye Mermer (Doğaltaş) Sektöründe Kullanılan Teknik Terimler Üzerine Düşünceler: ST (S/... 13/12/2012 - 15/12/2012
  5  Doğaltaş Dinamik Yüzey Sertliği (DYS) Tayininde TS 699 (2009) Standardına Alternatif Deney Yön... 13/12/2012 - 15/12/2012
  6  Granitlerin dairesel testerelerle işlenmesinde jeoteknik aşındırıcılık indekslerinin testere ... 13/10/2011 - 15/10/2011
  7  Correlations between Equotip and Model C-2 Shore hardness testers for selected natural building Ston... 26/07/2011 - 29/07/2011
  8  Soketli Bir Dairesel Testerenin Oluşturduğu Gürültünün Çalışma Parametreleri Ve Taş Özell... 05/05/2011 - 06/05/2011
  9  Granit S/Tlerinde performans analizi... 05/05/2011 - 06/05/2011
  10  Abrasıon Resıstance Predıctıon Of Turkısh Hard Buıldıng And Decoratıve Stones Usıng Physıc... 01/01/2011 - 02/01/2011
  11  Hidrolik kırıcılar ve madencilik uygulamaları... 29/09/2005 - 01/10/2005
 • NO NAME DATE
  1  Doğal Taş İşletmelerinde Kullanılan Blok Kesicilerde (S/T) Sürdürülebilir Üretim İçin Kesilebilirlik Analizleri ve Testere Aşınmasının Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntemin Uygulanabilirliği...  8/2016 - 2/2018
  2  Elmaslı Sondajlarda Delinebilirlik Analizleri...  6/2013 - 6/2014
  3  TÜRKiYE DOGAL TASLARININ KNOOP VE EQUOTiP SERTLiK iNDiSLERiNiN BELiRLENMESi...  5/2012 - /
  4  Schmidt çekici ile kayaçların tek eksenli basma dayanımlarını belirlemede, uygun ölçme yöntemi, numune boyutu ve çekiç tipinin belirlenmesi...  6/2012 - /
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Natural Building Stones and Gemstones , Vice Director of Science Branch, April 2015- April 2017