Tr

Professor Doctor REŞAT LEVENT AYSEVER FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF SCIENCE

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü  1984
  Master's Degree  Hacettepe University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı  1987
  PhD (Doctorate)  Hacettepe University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı  1994
  Associate Professor  Hacettepe University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Bir Söz Edimi Olarak Yargı Edimi...  2013
  2  Antigone'nin Muhalefeti ya da Muhalefet Etmenin Tarzları Üzerine...  2012
  3  Modern Dil ve Anlam Anlayışının Bize Öğrettikleri Üzerine...  2007
  4  Felsefede Dil ve Zihin...  2006
  5  Derrida ve Söz Edimleri Kuramı...  2006
  6  Bu Çağın Metinleri...  2004
  7  Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış...  2003
  8  Sözün Yurtsuzluğu...  2003
  9  Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi...  2002
  10  Bir Şey Anlat(maya Çalış)mak: H. Paul Grice'a Eleştirel bir Bakış...  2001
  11  Makine ve Zeka...  2001
  12  Anlam Sorunu...  1996
  13  Anlam Sorununun Sınırları...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Sokrates'in Ölümü ve Kentin İstikrarı... 24/05/2013 - 25/05/2013
  2  Şiddetin Ontolojisi... 09/05/2013 - 10/05/2013
  3  Augustinusgil Dil Tasarımı Bağlamında Tractatus ve Felsefi Soruşturmalar... 21/12/2009 - 21/12/2009
  4  Sanal Dünya ve Kalp Bilgi... 13/05/2005 - 13/05/2005
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Söylemek ve Yapmak'a Sunuş Söylemek ve Yapmak...  2009
  2  Dilegetirilebilirlik İlkesi Felsefe Ansiklopedisi...  2006
  3  Doğalcılık-Yanılgısı Yanılgısı Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  4  Düzsöz Edimi Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  5  Edimseller Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  6  Edimsöz Edimi Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  7  Edimsöz Gücü Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  8  Etkisöz Edimi Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  9  Gözlemleyiciler Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  10  Kesinleme Yanılgısı Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  11  langue Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  12  parole Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  13  Söz Edimi Yanılgısı Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  14  Söz Edimleri Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  15  Sözcelem Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  16  Doğalcılık Yanılgısı Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  17  Anlam Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  18  Dilegetirilebilirlik İlkesi Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü...  2002
  19  Dil Felsefesi, Söz Edimleri Kuramı ve John R. Searle Söz Edimleri...  2000
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Philosophy , Director of Department, October 2016-continues
  2 Faculty of Letters Department of Science , Director of Science Branch, October 2016-continues
  3 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2016-continues
  4 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, October 2015- October 2016
  5 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, December 2013- December 2016
  6 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, October 2012- October 2015
  7 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, March 2011- October 2012