Tr

Associate Professor SULTAN KAVİLİ ARAP İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Çukurova University İkt ve İdr Bil Fak Mersin Turizm İşletmeclk ve Otelclk YO Turizm İşletmeciliği B.  1996
  Master's Degree  Mersin University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2001
  PhD (Doctorate)  İnönü University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2007
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2014
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Yerel Yönetimlerde Personel Sistemi Üzerine Bir Çözümleme...  2018
  2  Üniversite-Kent Etkileşiminden Beklentiler...  2015
  3  Kırdan Kıra Bir Göç Öyküsü...  2015
  4  40.Yılında İngiltere'de Yerel Yönetim Ombudsmanı...  2015
  5  Göçün Mekansal Etkileri ve Yerel Yönetim...  2014
  6  Meslek Yüksekokullarında Çalışan Personelin İş Doyumu: İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği...  2013
  7  Türkiye'de Rektör Belirleme Süreci ve "Mütevelli Heyeti" Tartışmaları...  2011
  8  Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye'de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeler...  2010
  9  Kamu Hizmeti Bakımından Aydın İl Özel İdaresi`nin Uygulamaları...  2009
 • NO NAME DATE
  1  An Analysis on Local Administrations Programs in Turkey... 15/09/2017 - 16/09/2017
  2  Çocuk Dostu Bornova... 18/05/2016 - 20/05/2016
  3  Narlıdere'nin (Son) Dönüşümü... 05/11/2015 - 08/11/2015
  4  Neoliberal Sermayenin Kentsel Dinamikleri Açısından Kentsel Mekanda Çocukluk... 29/11/2014 - 30/11/2014
  5  Orda Bir Köy Var Uzakta, O Köy "Bizim" Köyümüz mü?... 25/09/2014 - 26/09/2014
  6  Zengin Enerji Kaynakları ile Çevrelenmenin Bölgesel Güce Yansımaları: Türkiye'nin Enerji Poli... 12/06/2014 - 14/06/2014
  7  Belediyeler ve Katılımcı Uygulamaları: Aydın Belediyesi Örneği... 19/10/2009 - 20/10/2009
  8  Avrupa Birliğinin Devlet Algısının Türk Kamu Yönetmine Etkileri... 29/04/2008 - 30/04/2008
  9  -Kamu Yönetiminde Yapısal Değişim Süreci ve Üniversiteler... 08/11/2006 - 10/11/2006
  10  Yerel Gündem 21 ve Yerel Yönetişim... 03/12/2004 - 04/12/2004
  11  Observation on Agenda 21 Implementatıons of Turkey... 17/06/2002 - 20/06/2002
  12  "Bilgi Çağı" Kamu Yönetimi İçin Önerilen Bir Model:"Gündem 21"... 10/05/2002 - 11/05/2002
  13  Yerel Gündem 21 ve Katılım... 01/11/2000 - 02/11/2000
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Devlet-Toplum ve Sermaye İlişkileri : Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Türkiyede Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü ve Bağımsız İdari Otoriteler 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetimi Reformu...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Haskündürük'ten Germiyan'a Otuzbeş Yıllık Bir Göç Öyküsü...  5/2013 - 10/2014
 • NO Responsibility
  1 İzmir Multidisciplinary Vocational School Economics and Administrative Programme , Vice Director of Department, October 2017-Continues