Tr

Assistant Professor NURİ ADIYEKEFACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1986
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  1996
 • NO NAME YEAR
  1  XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo (Girit) Manastır Vakıfları...  2015
  2  Girit'in İslamizasyonu...  2015
  3  Osmanlı Sistemi İçinde Girit Adası'nın Genel Çerçeveden Farklılıkları, Bu Farklılıkları...  2015
  4  Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet S...  2014
  5  1856 Girit Depremi...  2012
  6  Yunan Ayaklanması Sırasında Girit Resmo'da Müsadere ve Müzayedelere Dair Bir İnceleme...  2011
  7  Mübadele Öncesi Yunanistan'daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: Me...  2010
  8  Bir Siyasi-İdari Kurum Olarak Osmanlı'da Cami...  2010
  9  Olive Production in Crete in 19th Century...  2007
  10  Recent Discoveries in Turkish Archives: Kadi Registers of Midilli...  2007
  11  Türk Denizcilik Tarihi Açısından Girit Savaşı ve Önemi...  2007
  12  Bestekar Osmanlı Sultanları ve Abdülaziz'in Az Bilinen Bir Eseri...  2007
  13  Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İngiltere'nin Kıbrıs'ta Türk Toplumu İle İdari İlişkisi...  2006
  14  Osmanlı Çevreselleşme Süreci İçinde Güllük Limanı...  2005
  15  Girit'te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri...  2005
  16  Girit'te Millet Sisteminin Örnekleri Kapıda İşaret Hamamda Çıngırak...  2005
  17  Stavrinidis ve Girit'teki Osmanlı Kadı Sicilleri [Stavrinidis, Nicolas, Metafrasis Turkikon İstor...  2004
  18  İ Apostasies apo to İslam stin Kriti sti Diarhia tis Ellinikis Epanastasi...  2004
  19  Tarih Boyunca Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Odaklı Güç Dengeleri...  2004
  20  Girit'te Cemaatler Arası Evlilikler...  2003
  21  Girit Nikah Defterleri ve Girit'teki Evlilikler...  2002
  22  Bir Kitap ya da Osmanlı Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak [Kastamonu Jurnal Defteri 1252-1253/ 1836-183...  2002
  23  The Poll Tax in the Years of Cretan War (Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance)...  2001
  24  Newly Discovered in Turkish Archives: Kadi Registers and Other Documents on Crete...  2001
  25  Yunan İsyanı Sırasında Girit'te İrtidat Olayları...  2000
  26  Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri...  2000
  27  Toplumsal Çözümler ve Tarih Bilinci...  1999
  28  Osmanlı Siyasal Sistemi İçinde Yerel Geleneksellikler...  1999
  29  Osmanlı Tarih Yazımında Zaman ve Mekanın Kuramsal Tuzakları...  1998
  30  Kentleşemeyen Kent Mersin...  1998
  31  Osmanlı İmparatorluğu'nda İnanç Özgürlüğüne Dair...  1996
  32  İdealize Edilen Geçmiş...  1996
  33  Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Sorunları...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Girit'te Osmanlı Yönetiminin Kurulması, Gündelik Yaşam , Toplumsal İlişkiler ve Kimlik Şeki... 18/12/2014 - 19/12/2014
  2  Tesisü'l-İdaretü'l-Osmaniyye fi ceziret-i Girit el-hayatü'l-yevmiyye, al-alakatü'l-ictimaiyye v... 18/12/2014 - 19/12/2014
  3  Ailede Bir Yabancı: Evlatlık-Besleme Kızlar ve Ailenin Namusu (Girit Örneği)... 07/10/2014 - 11/10/2014
  4  17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Girit'te Mülkiyetin Değişmesinde Olağan ve Olağanüstü Koşullar... 01/10/2013 - 05/10/2013
  5  Şeriye Sicilleri Çerçevesinde XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo Manastır Vakıfları... 27/06/2012 - 01/07/2012
  6  A Mediterranean Paradox: Open Life-Isolated Life... 20/10/2011 - 21/10/2011
  7  XVIII. Yüzyıl Midilli'sinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılımı... 11/07/2011 - 15/07/2011
  8  19. Yüzyılın Sonunda Girit'de Milliyetçi Çatışmalar, Kandiye Olayları ve Arap Coğrafyasına... 10/12/2010 - 12/12/2010
  9  Osmanlı Akdenizi'nde Girit'e Dair Mitler ve Gerçekler... 03/06/2010 - 06/06/2010
  10  Taşınabilir Kültür Varlıklarından Mübadele Sırasında Göç Eden Makedonya ve Selanik Arşiv... 30/05/2010 - 06/06/2010
  11  1912-24 Yılları Arasında Selanik'te El Konulan Müslüman Vakıf Emlakı ve Eşyası... 13/05/2010 - 15/05/2010
  12  Bir İsimlendirme Problemi Olarak Tarihsel Süreçte 'İçel-Mersin'... 19/11/2008 - 22/11/2008
  13  Girit'te Askeri ve Toplumsal Bir Kurum: Yerli Yeniçeriler-Gönüllüyan Zümresi... 11/09/2006 - 15/09/2006
  14  Multi-dimensional Complications of Conversion to Islam in Ottoman Crete... 13/01/2006 - 15/01/2006
  15  Mersin Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Tarsus Şeriye Sicilleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  16  Rum Cemaat Örgütlenmesi Olarak 'Dimoyerandiya'lar: Girit Örneği... 22/10/2003 - 24/10/2003
  17  Osmanlı Döneminde İçel'in Merkez Kaymaları, Etki Alanı Değişimleri ve Mersin Kentinin Doğu... 18/04/2002 - 20/04/2002
  18  Halk Edebiyatı'nın Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı Sorunu ve Osmanlı Sistemi Örneği... 26/05/2000 - 28/05/2000
  19  Anadolu Osmanlı Ölçeğinde Yerel Tarih Yazımında Kuramların Değişimi: Merkez-Çevreden Çevr... 09/12/1999 - 11/12/1999
  20  Kandiye'nin Fethi ve Psikolojik Sonuçları... 04/10/1999 - 08/10/1999
  21  Osmanlı Siyasal Söyleminde Cemaat-Millet ve Anadolu Uygulaması... 30/04/1997 - 02/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Girit Nikah Defteri (1916-1921) ve Girit'teki Aile Adları...  2011
  2  Çağdaş Türkiye Tarihi...  2007
  3  The Annexation of Crete to Greece (A Historical Case in Understanding The Cyprus Question)...  2003
  4  Kıbrıs Sorununun Anlaşılmasında Tarihsel Bir Örnek Olarak Girit'in Yunanistan'a Katılması...  2002
  5  XIX. Yüzyılda Milas Kazası...  1995
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Kuantum Tarih Kurgusu (Makroskobik Tarihten Mikroskobik Tarihe) Türkiye'de Tarihyazımı...  2011
  2  Girit'e Bakıp Kıbrıs'ı Görmek Kıbrıs Laboratuarı...  2005
  3  Modernleşmenin Doğurduğu Kent: Mersin Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin...  2004
  4  Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan Devraldığı Dinsel Miras Cumhuriyet'in 80. Yılı Armağanı...  2004
  5  Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları Türkler/9...  2002
  6  Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri Pax Ottoman Studies in Memorioam Prof. Dr. Nejat Göyünç...  2001
  7  Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Gayrımüslimlerin Yaşantılarına Dair Osmanlı/4...  1999
 • NO NAME DATE
  1  18. Yüzyıla Ait Midilli Şeriye Sicillerinin Yaygın Kullanıma Kazandırılması...  6/2007 - 6/2009
 • NO NAME YEAR
  1  Yüksek Öğretim Kurulu  2013
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı , Director of Science Branch, March 2016-continues
  2 Faculty of Letters Department of History , Vice Director of Department, April 2013- March 2016
  3 Faculty of Letters Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı , Director of Science Branch, March 2013- March 2016
  4 Faculty of Letters Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı , Director of Science Branch, June 2010- March 2013
  5 Faculty of Arts and Sciences Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı , Director of Science Branch, March 2010- June 2010