DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Assistant Professor NURİ ADIYEKE
FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   nuri.adiyeke@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1986
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  1994
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  1996
NO NAME YEAR
1  XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo (Girit) Manastır Vakıfları...  2015
2  Girit'in İslamizasyonu...  2015
3  Osmanlı Sistemi İçinde Girit Adası'nın Genel Çerçeveden Farklılıkları, Bu Farklılıkların Gerekçeleri...  2015
4  Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sitemi...  2014
5  1856 Girit Depremi...  2012
6  Yunan Ayaklanması Sırasında Girit Resmo'da Müsadere ve Müzayedelere Dair Bir İnceleme...  2011
7  Mübadele Öncesi Yunanistan'daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: Mecmua-yı Kava...  2010
8  Bir Siyasi-İdari Kurum Olarak Osmanlı'da Cami...  2010
9  Olive Production in Crete in 19th Century...  2007
10  Recent Discoveries in Turkish Archives: Kadi Registers of Midilli...  2007
11  Türk Denizcilik Tarihi Açısından Girit Savaşı ve Önemi...  2007
12  Bestekar Osmanlı Sultanları ve Abdülaziz'in Az Bilinen Bir Eseri...  2007
13  Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İngiltere'nin Kıbrıs'ta Türk Toplumu İle İdari İlişkisi...  2006
14  Osmanlı Çevreselleşme Süreci İçinde Güllük Limanı...  2005
15  Girit'te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri...  2005
16  Girit'te Millet Sisteminin Örnekleri Kapıda İşaret Hamamda Çıngırak...  2005
17  Stavrinidis ve Girit'teki Osmanlı Kadı Sicilleri [Stavrinidis, Nicolas, Metafrasis Turkikon İstoriko...  2004
18  İ Apostasies apo to İslam stin Kriti sti Diarhia tis Ellinikis Epanastasi...  2004
19  Tarih Boyunca Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Odaklı Güç Dengeleri...  2004
20  Girit'te Cemaatler Arası Evlilikler...  2003
21  Girit Nikah Defterleri ve Girit'teki Evlilikler...  2002
22  Bir Kitap ya da Osmanlı Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak [Kastamonu Jurnal Defteri 1252-1253/ 1836-1837]...  2002
23  The Poll Tax in the Years of Cretan War (Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance)...  2001
24  Newly Discovered in Turkish Archives: Kadi Registers and Other Documents on Crete...  2001
25  Yunan İsyanı Sırasında Girit'te İrtidat Olayları...  2000
26  Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri...  2000
27  Toplumsal Çözümler ve Tarih Bilinci...  1999
28  Osmanlı Siyasal Sistemi İçinde Yerel Geleneksellikler...  1999
29  Osmanlı Tarih Yazımında Zaman ve Mekanın Kuramsal Tuzakları...  1998
30  Kentleşemeyen Kent Mersin...  1998
31  Osmanlı İmparatorluğu'nda İnanç Özgürlüğüne Dair...  1996
32  İdealize Edilen Geçmiş...  1996
33  Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Sorunları...  1996
NO NAME DATE
1  Girit'te Osmanlı Yönetiminin Kurulması, Gündelik Yaşam , Toplumsal İlişkiler ve Kimlik Şekillenmesi...
 18/12/2014 - 19/12/2014
2  Tesisü'l-İdaretü'l-Osmaniyye fi ceziret-i Girit el-hayatü'l-yevmiyye, al-alakatü'l-ictimaiyye ve Tek...
 18/12/2014 - 19/12/2014
3  Ailede Bir Yabancı: Evlatlık-Besleme Kızlar ve Ailenin Namusu (Girit Örneği)...
 07/10/2014 - 11/10/2014
4  17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Girit'te Mülkiyetin Değişmesinde Olağan ve Olağanüstü Koşullar...
 01/10/2013 - 05/10/2013
5  Şeriye Sicilleri Çerçevesinde XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo Manastır Vakıfları...
 27/06/2012 - 01/07/2012
6  A Mediterranean Paradox: Open Life-Isolated Life...
 20/10/2011 - 21/10/2011
7  XVIII. Yüzyıl Midilli'sinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılımı...
 11/07/2011 - 15/07/2011
8  19. Yüzyılın Sonunda Girit'de Milliyetçi Çatışmalar, Kandiye Olayları ve Arap Coğrafyasına Sürgün Ed...
 10/12/2010 - 12/12/2010
9  Osmanlı Akdenizi'nde Girit'e Dair Mitler ve Gerçekler...
 03/06/2010 - 06/06/2010
10  Taşınabilir Kültür Varlıklarından Mübadele Sırasında Göç Eden Makedonya ve Selanik Arşivleri...
 30/05/2010 - 06/06/2010
11  1912-24 Yılları Arasında Selanik'te El Konulan Müslüman Vakıf Emlakı ve Eşyası...
 13/05/2010 - 15/05/2010
12  Bir İsimlendirme Problemi Olarak Tarihsel Süreçte 'İçel-Mersin'...
 19/11/2008 - 22/11/2008
13  Girit'te Askeri ve Toplumsal Bir Kurum: Yerli Yeniçeriler-Gönüllüyan Zümresi...
 11/09/2006 - 15/09/2006
14  Multi-dimensional Complications of Conversion to Islam in Ottoman Crete...
 13/01/2006 - 15/01/2006
15  Mersin Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Tarsus Şeriye Sicilleri...
 22/09/2005 - 24/09/2005
16  Rum Cemaat Örgütlenmesi Olarak 'Dimoyerandiya'lar: Girit Örneği...
 22/10/2003 - 24/10/2003
17  Osmanlı Döneminde İçel'in Merkez Kaymaları, Etki Alanı Değişimleri ve Mersin Kentinin Doğuşu...
 18/04/2002 - 20/04/2002
18  Halk Edebiyatı'nın Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı Sorunu ve Osmanlı Sistemi Örneği...
 26/05/2000 - 28/05/2000
19  Anadolu Osmanlı Ölçeğinde Yerel Tarih Yazımında Kuramların Değişimi: Merkez-Çevreden Çevreselleşmeye...
 09/12/1999 - 11/12/1999
20  Kandiye'nin Fethi ve Psikolojik Sonuçları...
 04/10/1999 - 08/10/1999
21  Osmanlı Siyasal Söyleminde Cemaat-Millet ve Anadolu Uygulaması...
 30/04/1997 - 02/05/1997
NO NAME YEAR
1  Girit Nikah Defteri (1916-1921) ve Girit'teki Aile Adları...  2011
2  Çağdaş Türkiye Tarihi...  2007
3  The Annexation of Crete to Greece (A Historical Case in Understanding The Cyprus Question)...  2003
4  Kıbrıs Sorununun Anlaşılmasında Tarihsel Bir Örnek Olarak Girit'in Yunanistan'a Katılması...  2002
5  XIX. Yüzyılda Milas Kazası...  1995
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Kuantum Tarih Kurgusu (Makroskobik Tarihten Mikroskobik Tarihe) Türkiye'de Tarihyazımı...  2011
2  Girit'e Bakıp Kıbrıs'ı Görmek Kıbrıs Laboratuarı...  2005
3  Modernleşmenin Doğurduğu Kent: Mersin Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin...  2004
4  Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan Devraldığı Dinsel Miras Cumhuriyet'in 80. Yılı Armağanı...  2004
5  Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları Türkler/9...  2002
6  Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri Pax Ottoman Studies in Memorioam Prof. Dr. Nejat Göyünç...  2001
7  Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Gayrımüslimlerin Yaşantılarına Dair Osmanlı/4...  1999
NO NAME DATE
1  18. Yüzyıla Ait Midilli Şeriye Sicillerinin Yaygın Kullanıma Kazandırılması...  6/2007 - 6/2009
NO NAME YEAR
1  Yüksek Öğretim Kurulu  2013
NO Responsibility
1 Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2016-Devam ediyor
2 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2013- Mart 2016
3 Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2013- Mart 2016
4 Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Mart 2013
5 Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2010- Haziran 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi