Tr

Associate Professor RUKİYE ŞEBNEM YAŞAR İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Boğaziçi University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  1998
  Master's Degree  İzmir University of Economics Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Dalı  2008
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2015
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Muhasebe Bilim Alanı  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırma: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme...  2019
  2  Kalıpların Dışına Çıkmak: Yetkinlik Odaklı Muhasebe Eğitimi...  2019
  3  Büyük Sorgulama: Muhasebe ve Şiddet İlişkisi...  2018
  4  Etkililik ve Uygulanabilirlik Yönünden Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırılması...  2018
  5  Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Konteyner Terminallerinde Maliyet Analizi...  2017
  6  Osmanlı İmparatorluğu'nda Çift Taraflı Kayıt Yöntemine Geçişin Sebepleri ve Sonuçları: Ka...  2016
  7  Matrahları Yakınsama ve Iraksama İkileminde TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Uygulamaları...  2016
  8  Dengeli Puan Kartıyla Performans Ölçümü: Bir Denetim Şirketi Uygulaması...  2016
  9  Ulusal Kültür Bağlamında Yönetim Kurullarındaki Bağımsız Üyelerin Bağımsızlığı: Gri ...  2016
  10  Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların TMS 37 Standardı Kapsamında İncelenme...  2013
  11  TMS 10 Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardına İlişkin Uygulamalar...  2013
 • NO NAME DATE
  1  Dijital Bir Dünyada Muhasebenin Dönüşümü ve Yeni Eğilimler: Bulut ve Sosyal Medya... 19/04/2019 - 23/04/2019
  2  Büyük Sorgulama: Muhasebe ve Şiddet İlişkisi... 13/09/2018 - 15/09/2018
  3  Etkililik ve Uygulanabilirlik Yönünden Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırılması... 26/04/2018 - 28/04/2018
  4  Kalıpların Dışına Çıkmak: Yetkinlik Odaklı Muhasebe Eğitimi... 18/04/2018 - 22/04/2018
  5  Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırma: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme... 04/05/2017 - 07/05/2017
  6  Ulusal Kültür Bağlamında Yönetim Kurullarındaki Bağımsız Üyelerin Bağımsızlığı: Gri ... 23/10/2015 - 25/10/2015
  7  Implementation and Applications of IAS 10 - Events after the Reporting Period (Balance Sheet Date)... 19/06/2013 - 22/06/2013
 • NO NAME YEAR
  1  Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi Teknikleri...  2016
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri ve Tür Değiştirmeleri Şirketler Muhasebesi...  2018
  2  Limited Şirketler Şirketler Muhasebesi...  2018