Tr

Professor Doctor MEHTAP KARTAL FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF FAMILY MEDICINE

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Marmara University Tıp Fakültesi  1994
  Specialization in Medicine  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  2000
  Master's Degree  Gazi University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2004
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Aile Hekimliği  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Health literacy levels affect breast cancer knowledge and screening attitudes of women in Turkey: A ...  2019
  2  Health literacy levels of the workers in a steel factory: A cross sectional study in Turkey...  2018
  3  Attitudes toward the elderly among young family physicians in Turkey...  2018
  4  Sociocultural risk factors for developmental delay in children aged 3?60 months: a nested case-contr...  2018
  5  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp ve Hemşirelik Fakültelerine Başvuran Öğrencilerin, Sağlık Ok...  2017
  7  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  8  The association between diabetes and post-traumatic stress disorder...  2017
  9  Evaluation of home care services at a training and research hospital in Izmir...  2016
  10  Tıp Eğitiminde Olgu Yazımı ve Kullanımı...  2016
  11  Erkek ve Kanser...  2016
  12  Evde Bakım Hastasının İzlemi: Varfarin Kullanımı...  2016
  13  Sağlık Okuryazarlığı nedir? Nasıl ölçülür? Neden önemli?...  2016
  14  Halsizlikle gelen 19 yaşında erkek hastada adrenal yetmezlik...  2016
  15  The prevalence of developmental delay among children aged 3-60months in Izmir, Turkey...  2016
  16  Birinci Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir İç Savaş-Otoimmün Pankreatit...  2016
  17  Periferik Arter Hastalığında "Yürüme Mesafesinin Azalması Ölçeği" Geçerlilik ve Güvenilir...  2016
  18  Health Promotion Lifestyle Profile Scores are not associated with Obesity in High School Students?...  2016
  19  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  20  A Qualitative Study of Elders' Views on Medicine Usage...  2015
  21  Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendromu Konusundaki Farkındalık, Tutum ve Bilgileri...  2015
  22  The use of virtual patients in medical education...  2015
  23  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  24  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross...  2014
  25  Diagnosis, treatment characteristics, and survival of women with breast cancer aged 65 and above: a ...  2013
  26  Yaşlıda görme kaybı...  2012
  27  Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım...  2012
  28  Çocukluk Dönemine Ait Önemli Bir Sorun: Gelişme Geriliği ve Erken Tanının Önemi...  2012
  29  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitesin...  2012
  30  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  31  Yaşam Döngüsünde Yaşlılığın Psikolojik Boyutu...  2012
  32  Asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında mesleki memnuniyetleri ve yaşam koşullar...  2012
  33  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  34  Fibromyalji sendromlu hastaların yaşadıkları psikolojik sıkıntılar ile sosyal destek, öz yet...  2011
  35  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?...  2011
  36  Diyabet hastalarının özbakım bilinci...  2009
 • NO NAME DATE
  1  İzmir İli Aile Sağlık Merkezlerinde Görev Yapan Hekimlerin Diyabetik Ayak Yönetimi Hakkında B... 21/11/2019 - 23/11/2019
  2  Birinci Basamakta Annelerin Ek Gıdaya Başlama Konusundaki Bilgileri ve Uygulamaları... 21/11/2019 - 23/11/2019
  3  Kan Bağışında Bulunan Bireylerin Kök Hücre Bağışına İlişkin Bilgi Düşünce ve Tutumlar... 21/11/2019 - 23/11/2019
  4  Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Konusundaki Beklentileri Nelerdir?... 21/11/2019 - 23/11/2019
  5  Miyofasyal ağrı sendromlu hastalarda egzersiz ve kinesyotape uygulamalarının etkinliğinin değe... 16/10/2019 - 20/10/2019
  6  Aile hekimlerinin sosyal medya kullanım özellikleri ve sosyal medyanın mesleki yaşalarındaki ye... 16/10/2019 - 20/10/2019
  7  İzmir il merkezindeki 13-60 aylık çocuğu olan ebeveynlerin tuvalet eğitimine yaklaşımlarını... 16/10/2019 - 20/10/2019
  8  The brief resident wellness profile: validity and reliability of the Turkish version... 26/06/2019 - 29/06/2019
  9  Reliability And Validity Study Of TREatment MOtivation and REadiness Test (TRE-MORE)... 26/06/2019 - 29/06/2019
  10  The impact of education on women's knowledge, attitudes and behaviors in breast cancer prevention... 26/06/2019 - 29/06/2019
  11  Abnormal eating attitudes and behaviors: the effect of family structure and social appearance anxiet... 26/06/2019 - 29/06/2019
  12  EASM'ye Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocukları Olan Ebeveynlerin Ateş Yönetiminin Değerlendirilmes... 11/04/2019 - 13/04/2019
  13  Üniversiteye Başlayan Öğrencilerde Aile Yapısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Yeme Bozukl... 11/04/2019 - 13/04/2019
  14  İzmir İl Merkezindeki 13-60 Ay Arası Çocukların Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Prevala... 11/04/2019 - 13/04/2019
  15  Birinci Basamağa Başvuran Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Bilgi ve Farkındalı... 11/04/2019 - 13/04/2019
  16  Gebelik Öncesi Danışmanlık Hizmetleri: Kadınlar Farkındalar mı?... 15/11/2018 - 17/11/2018
  17  Community-based screening: What we gain? What are the missing points?... 04/10/2018 - 05/10/2018
  18  Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle Koruyucu Sağlı... 13/04/2018 - 14/04/2018
  19  Dokuz Eylül Üniversitesindeki Asistan Hekimlerin Akdeniz Tipi Beslenmeye Uyumunu Etkileyen Faktör... 13/04/2018 - 14/04/2018
  20  Birinci Basamak Hekimlerinin Besin-İlaç Etkileşimi ve Bazı Hastalıklar için Beslenme Öneriler... 09/11/2017 - 12/11/2017
  21  İzmir İl Merkezinde 11-16 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Depresyon Prevalansı... 09/11/2017 - 12/11/2017
  22  İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin Çocukların Tuvalet Eğitimi Konusundaki Yaklaşımlarının Bel... 09/11/2017 - 12/11/2017
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Ve Hemşirelik Fakültelerine Başvuran Öğrencilerin Sağlık Okur... 08/04/2017 - 09/04/2017
  24  Kısa Asistan İyilik Hali Profili'nin Türkçe Geçerlik - Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  25  Aile Hekimlerinin Üriner İnkontinans Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi... 10/11/2016 - 13/11/2016
  26  Jet-Lag ve Sirkadyen Ritm Bozukluklarının Kabin Memurları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  27  12-18 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Disiplin Davranışları Hakkında Bilgi Düzeyleri ve ... 10/11/2016 - 13/11/2016
  28  Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Premenstrüel Sendrom Sıklığının ve Olası Risk Faktörlerinin... 10/11/2016 - 13/11/2016
  29  Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Televizyon İzleme Sıklığı ve Annelerin Televizyon İzlemen... 10/11/2016 - 13/11/2016
  30  Annelerin 0-12 Aylık Bebeklerinde Kabızlık ve Gaz Sancısı İçin Bitkisel İçerikli Ürün Kul... 10/11/2016 - 13/11/2016
  31  Attitudes towards the elderly among the young family physicians in Turkey... 15/06/2016 - 18/06/2016
  32  Relationship between health literacy level and breast cancer knowledge and screening behavior of wom... 15/06/2016 - 18/06/2016
  33  Over 100 years in Turkey: evaluation of a centenarian woman living in residential home ... 15/06/2016 - 18/06/2016
  34  Türkiye'de asırlık bir yaşam: Huzurevinde kalan 100 yaş üzeri bir yaşlının değerlendirmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  35  Asistan hekimlerin iyilik hallerinin değerlendirilmesi ve uyku kaliteleri ile ilişkisi... 09/04/2016 - 10/04/2016
  36  Polypharmacy and related factors in elderly living in residential home... 02/12/2015 - 03/12/2015
  37  Knowledge and Attitudes of Pregnant Women and Their Postpartum Behaviors about Breastfeeding... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  Look or See... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  Alcoholic Cardiomyopathy... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Evaluation of Screening and Risk Factors for Breast and Cervix Cancer in Rize, 2011... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  I do not want amputation!... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  Management of Pressure Wound: Two Doctors-Two Smart Phones... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  44  Effect of obesity on Cognitive Functions of Individuals Aged 65 and above... 22/10/2015 - 25/10/2015
  45  The prevalence of developmental delay among children aged 3-60 months in Izmir city center... 22/10/2015 - 25/10/2015
  46  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  47  Depression Prevalence Among Elderly People Aged 65 Years And Above in Izmir... 22/10/2015 - 25/10/2015
  48  Self-esteem, Social Appearance Anxiety, Body Cathexis In Obese Individuals... 22/10/2015 - 25/10/2015
  49  Family physician approach to peripheral artery disease: An old patient... 22/10/2015 - 25/10/2015
  50  Empathy Levels and Affecting Socio-Demographic Characteristics Of Medical Students... 22/10/2015 - 25/10/2015
  51  Resident Physician's Empathy Levels and Related Factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  52  What is the health literacy of students who entered for medical and nursery faculty in Dokuz Eyl... 22/10/2015 - 25/10/2015
  53  Elderly Healthy Rotation: What Does Family Medicine Residents Think About?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  54  Validity and Reliability of Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Hyperlipidemia... 22/10/2015 - 25/10/2015
  55  İzmir il merkezinde 3-60 ay arası çocuklarda gelişme geriliği prevalansı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  56  Obez Bireylerde Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Vücut Algısı... 01/05/2015 - 05/05/2015
  57  Fotoğraflarla Konsültasyon: Bası Yarası... 01/05/2015 - 05/05/2015
  58  Öyle Sarhoş Olsam ki: Alkolik Kardiyomiyopati... 01/05/2015 - 05/05/2015
  59  Hipoglisemi ile başvuran bir Munchausen Sendromu Olgusu... 02/04/2015 - 05/04/2015
  60  Adrenal Insufficiency... 26/03/2015 - 28/03/2015
  61  Attitudes Towards the Elderly Among the Young Family Physicians in Izmir, Turkey... 20/02/2015 - 21/02/2015
  62  A new Approach for Health Promotion: Development of an internationally-shared, updated "Healthy" Web... 20/02/2015 - 21/02/2015
  63  Yaşlı bireylerde polifarmasi ve akılcı ilaç kullanımı... 06/11/2014 - 09/11/2014
  64  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  65  Follow-up of a home care patient: warfarin usage... 02/07/2014 - 05/07/2014
  66  With or without vitamin D... 02/07/2014 - 05/07/2014
  67  Patient education and counseling: a need even for a medical student... 02/07/2014 - 05/07/2014
  68  Who Benefit From Home-Care Services and How?... 02/07/2014 - 05/07/2014
  69  Birinci Basamakta Antikoagülan Tedavinin Takibi: Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  70  Buzdağının Altı=Diyabetik Ayak... 23/04/2014 - 27/04/2014
  71  Hasta eğitimi ve danışmanlık: Bir tıp fakültesi öğrencisi için bile önemli bir ihtiyaç... 23/04/2014 - 27/04/2014
  72  Hastane Önünde Yine Neden Bayıldın?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  73  Periferik Arter Hastalığına Aile Hekimliği Yaklaşımı: Yaşlı bir olgu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  74  Ya Bir Daha Kırılırsa?: Yaşlıda Vitamin D, Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 27/04/2014
  75  Yaşlı Sağlığı Rotasyonu: Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencileri Ne Düşünüyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  76  Asistan Hekimlerin Empati Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler... 23/04/2014 - 27/04/2014
  77  Yaşlılar süreğen hastalıkları için ilaç kullanırken neler yaşıyor?... 23/04/2014 - 27/04/2014
  78  Halsizliğin Ardından... 23/04/2014 - 27/04/2014
  79  Aile hekimlerinin, "çocuk istismarı ve ihmali" konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri... 20/03/2014 - 23/03/2014
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyleri ve Etkileyen Sosyodemo... 07/11/2013 - 10/11/2013
  81  Evde Bakımverenlerin Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi... 07/11/2013 - 10/11/2013
  82  Obezitenin nörokognitif fonksiyonlar üzerinde etkisi var mı?... 07/11/2013 - 10/11/2013
  83  İzmir il merkezinde 65 yaş ve üstü yaşlılarda depresyon prevalansı... 07/11/2013 - 10/11/2013
  84  Simulation based medical education applications in Turkey: What do the studies show?... 02/10/2013 - 06/10/2013
  85  45 Yaş ve Üstü Bireylerde "AYAK BİLEĞİ/ÖN KOL İNDEKSİ" VE SF-36 ile Periferik Arter Hastal... 25/09/2013 - 29/09/2013
  86  Restless leg in family medicine and improvement of symptoms with vitamin B12 therapy: A case report... 25/06/2013 - 29/06/2013
  87  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  88  Factors affecting service quality perceived in providing corporate elderly care service and corporat... 25/06/2013 - 29/06/2013
  89  Diagnosis, treatment characteristics, and survival of breast cancer women aged 65 years and above... 25/06/2013 - 29/06/2013
  90  Older patients` views about medicine use: A qualitative study... 25/06/2013 - 29/06/2013
  91  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  92  Meme Kanserli 65 Yaş Ve Üzeri Kadınların Tanı, Tedavi Özellikleri Ve Sağkalımlarına Olan Et... 15/05/2013 - 19/05/2013
  93  Evde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bağımlılık Durumları Ve Gereksinim Duydukla... 15/05/2013 - 19/05/2013
  94  Hipertansiyon Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Risk Eşliğinde Hasta Eğitiminin Tedavi U... 15/05/2013 - 19/05/2013
  95  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  96  A research about requirement for education of family physicians who work for primary health care in ... 04/07/2012 - 07/07/2012
  97  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms... 04/07/2012 - 07/07/2012
  98  Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivitenin, Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi... 16/05/2012 - 20/05/2012
  99  Resident doctors' professional satisfaction and its effects on their lives.... 10/05/2012 - 13/05/2012
  100  Birinci Basamakta Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin, Huzursuz Bacak Sendro... 18/11/2011 - 20/11/2011
  101  Health promotion life-style profile associated with obesity in high school students' ages 15-17 in I... 08/09/2011 - 11/09/2011
  102  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15-17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 21/05/2011
  103  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?... 18/05/2011 - 21/05/2011
  104  Balçova bölgesindeki liselerde öğrenim gören 15?17 yaş arası öğrencilerde obezite sıklığ... 18/05/2011 - 22/05/2011
  105  Self-efficacy in staff caregivers of elderly... 19/05/2010 - 23/05/2010
  106  Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımında gözden kaçanlar: bir olgu sunumu... 06/05/2010 - 09/05/2010
  107  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  108  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  109  Psychological distress and related variables in fibromyalgia syndrome patiens... 04/09/2008 - 07/09/2008
  110  Yaşlı bakımı verenlerde özyeterlik... 18/06/2008 - 22/06/2008
  111  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  112  Kanser hastalarının travma sonrası gelişimleri... 23/10/2007 - 26/10/2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Kaza ve Yaralanmalardan Sonra Travma Sonrası Gelişim Travma Sonrası Gelişim...  2019
  2  Yaşlılarda Sık Görülen Ortopedik SorunlarBirinci Basamakta Yaşlı Sağlığı - 2019...  2019
  3  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları...  2015
 • NO NAME DATE
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2009
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2010
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2012
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2014
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2015
  7  Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2016
  8  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2018
  9  Sözel bildiri Birincilik Ödülü...  2019
 • NO NAME YEAR
  1  International Federation of Medical Students' Association  1992
  2  National School of Public Health Department of Health Economics, Athens, Greece  2003
  3  National Cancer Institute  2006
 • NO Responsibility
  1 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, March 2018-Continues
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, March 2018-Continues
  3 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, March 2018-Continues
  4 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018