Tr

Professor Doctor ASLI KAÇAR INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Prog.)  1999
  Master's Degree  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü (Canlı Deniz Kaynakları Prog.)  2009
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Deniz Bilimleri ve Mühendisliği  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Microfouling bacteria and the use of enzymes in eco-friendly antifouling technology...  2019
  2  Assessment of seasonal and spatial variation of surface water quality: Recognition of environmental ...  2019
  3  Biocidal activities of a triterpenoid saponin and flavonoid extracts from the Erica manipuliflora sa...  2018
  4  Antibiofilm Potential Of Enzymes As Ecofriendly Antifouling Additives...  2018
  5  Evaluation of the relationship of picoplankton and viruses to environmental variables in a lagoon sy...  2018
  6  Assessing the seawater quality of a coastal city using fecal indicators and environmental variables ...  2017
  7  Comparison of antifouling additives activity against marine biofilm bacteria...  2017
  8  Assessment of the effect of environmental pollution in a marina on caged mussels using chemical and ...  2016
  9  Marine pollution risk in a coastal city: use of an eco-genotoxic tool as a stress indicator in musse...  2016
  10  Concentration of Heavy Metals and Investigation of Bacterial Toxic Metal Resistance in Coastal City ...  2016
  11  Investigation of HeavyMetal-Resistant Sediment Bacteria and SomeWater Quality Parameters: A Case Stu...  2015
  12  Aliağa (İzmir) Denizel Ortamındaki Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Dağılımının En-Muhtemel-...  2014
  13  Profiles of Some Beaches on Coastal Bathing Waters of Turkey in The Eastern Mediterranean...  2014
  14  In vitro Biological Activity of Liquidambar orientalis Mill against Pathogen and Marine Biofilm Micr...  2013
  15  Characterization of Heavy Metal and Antibiotic Resistant Bacteria Isolated from Aliaga Ship Dismantl...  2013
  16  Some microbial characteristics of mussels (Mytilus galloprovincialis)in coastal city area...  2011
  17  Analysis of spatial and temporal variation in the levels of microbial fecal indicators in the major ...  2011
  18  Monitoring metal contamination levels and fecal pollution in clam (Tapes decussatus) collected from ...  2010
  19  Comparison of fecal coliform bacteria before and after wastewater treatment plant in the Izmir Bay (...  2010
  20  The antifouling performance of gelcoats containing biocides and silver ions in seawater environment...  2010
  21  The development of biofilm bacteria on the panels coated by different antifouling paints in the mari...  2009
  22  İzmir İlinde Çeşitli Su Kaynaklarındaki Caulobacterlerin Karakterizasyonu ve Antibiyotik Diren...  2008
 • NO NAME DATE
  1  Çift Kabuklu Üretim Alanlarında Mikrobiyal Kirlilik.1. Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı... 09/10/2018 - 11/10/2018
  2  The Antifungal Activity of Erica Manipuliflora Salisb... 26/06/2018 - 29/06/2018
  3  The Antibiofilm Activity of Erica Manipuliflora Salisb.... 26/06/2018 - 29/06/2018
  4  İzmir Körfezi'nden Toplanan Dysidea avara Türü Süngerin Kimyasal Açıdan İncelenmesi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  5  Denizel Bacillus Türlerinin Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelleri... 09/05/2018 - 12/05/2018
  6  İzmir Kıyı Kenti Deniz Suyu Kalitesinin Fekal İndikatör Bakteri Analiziyle Yıllara Göre Değe... 02/11/2017 - 04/11/2017
  7  Evaluation Anthropogenic Impact on Coastal Areas Using Bacteriological Indicators (The Western Coast... 04/10/2017 - 07/10/2017
  8  Investigation of Microbial Abundance in the Çakalburnu Lagoon (İzmir Bay)... 04/10/2017 - 07/10/2017
  9  Assesment of Chemical Properties in Çakalburnu Lagoon (İzmir Bay)... 04/10/2017 - 07/10/2017
  10  Investigation of Microbial Dynamics Of Fish Farms Sediment by Real-Time PCR (Western Coast of Turkey... 05/07/2017 - 08/07/2017
  11  Aliağa Endüstriyel Alanındaki Tehlikeli Maddelerin Biyoindikatörler Üzerindeki Etkileri... 21/12/2016 - 23/12/2016
  12  Denizel Biyofilm Bakterileri ve Çevre Dostu Antifouling Uygulamalarda Enzim Kullanımı... 20/10/2016 -
  13  Çakalburnu Lagünü nde (İzmir Körfezi) Virüs ve Pikoplankton Düzeyinin Belirlenmesi... 05/09/2016 - 09/09/2016
  14  Hidrolitik Enzimlerin Denizel Biyofilm Bakterisi Pseudoalteromonas porphyrae e Karşı Gösterdikler... 05/09/2016 - 09/09/2016
  15  Evaluation of Metal Tolerance of Marine Microfouling Bacteria... 28/08/2016 - 01/09/2016
  16  Assessment of Genotoxic Potential of Metal Contamination in Mussel from the Coastal Areas... 28/08/2016 - 01/08/2016
  17  Kafes midyeler ile İzmir Körfezi'nde bir marinada PAH kaynaklı kirlenme ve DNA hasarı izlenmesi... 31/05/2016 - 03/06/2016
  18  Çevre Dostu Antifouling Katkılar Olarak Çeşitli Biyomoleküllerin Antibiyofilm Potansiyellerinin... 31/05/2016 - 03/06/2015
  19  Impact of ship dismantling activity on the heavy metal resistance in sediment bacteria (Aliağa, Tur... 02/11/2015 - 04/11/2015
  20  DNA Damage as a Biomarker of Genotoxic PAHs Contamination in Mytilus galloprovincialis from the East... 13/09/2015 - 17/09/2015
  21  Hidrolitik Enzim Proteazın Denizel Biyofilm Bakterisi Pseudoalteromonaslar Üzerine Etkisi... 01/09/2015 - 04/09/2015
  22  Denizel Biyofilm Bakterilerinin Çeşitli Biyositlere Karşı Toleranslarının Araştırılması... 01/09/2015 - 04/09/2015
  23  Erica manipuliflora Salisb.'nın Denizel Biyofilm Bakterileri Üzerindeki Biyosidal Aktivitesinin be... 06/05/2015 - 09/05/2015
  24  Aliağa Bölgesindeki Biyogösterge Mytilus galloprovincialis'in Genotoksikoloji Yönünden Araştı... 06/05/2015 - 09/05/2015
  25  Bafa Gölü Sedimentlerinden İzole Edilen Bacillusların Tanılanması ve Ağır Metal Dirençlilik... 23/06/2014 - 27/06/2014
  26  Heavy metal tolerance of sediment bacteria isolated from coastal city (Izmir/Turkey).... 28/10/2013 - 01/11/2013
  27  Antibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren Bakterilerin Türkiye Denizel Ortamlarındaki Dağıl... 03/09/2012 - 07/09/2012
  28  Characterization of some EPS-producing biofilm bacteria on the panels coated by different antifoulin... 24/05/2012 - 25/05/2012
  29  Investigation of heavy-metal resistance in the isolated bacteria from Aliağa ship dismantling zone ... 17/10/2011 - 20/10/2011
  30  Karadenizden elde edilen çeşitli sediment örneklerindeki mikrofloranın kalitatif ve kantitatif o... 21/06/2010 - 25/06/2010
  31  In vitro Biological activity of Liquidambar orientalis mill. Against pathogen and marine biofilm mic... 18/04/2010 - 22/04/2010
  32  İzmir Levent Marinaya Yerleştirilmiş Antifouling Boya İle Kaplanmış bir Plakadan Bazı Biyofil... 13/12/2009 - 16/12/2009
  33  İzmir Körfezinden Toplanan Akivades (Tapes Decussatus) Örneklerinde Ağır Metal ve Fekal Kirlili... 07/10/2009 - 10/10/2009
  34  Investigating of Mercury-Resistant Bacteria from River Sediments... 01/09/2009 - 05/09/2009
  35  Chemical and Microbial Pollution from the Land-Baced Sources in the Eastern Aegean... 16/02/2009 - 16/02/2009
  36  Monitoring of pollution from the land-based sources in the Eastern Aegean Sea... 01/12/2008 - 03/12/2008
  37  Biosid ve gümüş iyon içeren jelkotların denizel ortamdaki antifouling performansları üzerine ... 28/11/2008 - 30/11/2008
  38  Marine Biofilm Bacteria Developing on Test Panels Dyed by Some Antifouling Paints in the Marina of I... 11/11/2008 - 15/11/2008
  39  Küçük ve Büyük Menderes Nehirlerinin Ege Denizi'ne Etkileri... 04/11/2008 - 09/11/2008
  40  Gediz ve Bakırçay Nehri Sedimentlerinde Civa Direnci Gösteren Bakteri türlerinin Tespiti... 20/10/2008 - 23/10/2008
  41  Deniz sedimentlerinden izole edilen streptomyces marac 1-4 suşundan organik çözgen varlığında ... 23/06/2008 - 27/06/2008
  42  Ege Denizinde Kirlenme ve İzmir Körfezi... 10/01/2008 - 11/01/2008
  43  İzmir ilinde çeşitli su kaynaklarındaki Caulobacter'lerin karakterizasyonu ve antibiyotik diren... 04/09/2007 - 07/09/2007
  44  İzmir İç Körfezindeki midyelerde (Mytilus galloprovincialis) bakteriyal kirliliğin İzlenmesi... 04/09/2007 - 07/09/2007
  45  Detection of Methanogens and Methanotrophs in the Black Sea... 16/01/2006 - 20/01/2006
  46  İzmir Körfezin'de atıksu arıtma tesisi öncesi ve sonrasında fekal bakteriyal kirliliğin izlen... 01/09/2005 - 04/09/2005
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  POLLUTION AND CONSERVATION, Bacteriology of the Aegean Sea THE AEGEAN SEA; MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATION AND GOVERNANCE...  2015
  2  Characterization of some eps-producing biofilm bacteria on the panels coated by different antifouling paints in the marinas First national workshop on marine biotechnology and genomics...  2012
 • NO NAME DATE
  1  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2016 - 8/2017
  2  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum IV...  6/2015 - 4/2016
  3  Hidrolitik Enzimlerin Denizel Bakteriyal Biyofilmlere Etkileri...  2/2015 - 11/2016
  4  Çakalburnu Lagünü'nde (İzmir Körfezi) Virüs ve Pikoplankton Bolluk -Biyokütlelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Saptanması ve Besin Zinciri İle İlişkisinin Araştırılması...  8/2015 - 2/2017
  5  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  6/2014 - 3/2015
  6  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum III...  5/2014 - 12/2014
  7  İzmir ve Çandarlı Körfezlerinde Kirlilik Biyogöstergesi Olan Mytilus galloprovincialisin Eko-Genotoksikoloji Yönünden Araştırılması...  1/2014 - 1/2015
  8  Batı Karadenizde Pilot Alanda Gazhidrat Potansiyeli Etüt ve Araştırma Projesi...  12/2014 - 6/2018
  9  Aliağa Rafinerisi Deniz Sedimentlerinde Mikrobiyolojik Analizler...  4/2013 - 10/2013
  10  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2013 - 12/2013
  11  Çevre Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
  12  Püren Bitkisinin Biyoaktivite Rehberli Fitokimyasal Yönden Araştırılması...  4/2013 - 12/2016
  13  DBTE-199 Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2012 - 12/2012
  14  Ağır Metaller ile Kirletilmiş Sedimentlerde Ağır Metallere Dirençli Bakteri Türlerinin Tanılanması...  3/2012 - 9/2013
  15  Çeşme-Alaçatı Deniz Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi-2011 (DBTE 196)...  8/2011 - 11/2011
  16  Özdere, Yeni Foça, Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi Sonrası Yapılması Planlanan Derin Deniz Deşarjı İşine Yönelik Batimetrik, Geoteknik, ve Oşinografik Araştırma Projesi...  1/2010 - 9/2010
  17  Çeşme-Alaçatı Su ve Kanalizasyon Şebekesi: Alaçatı Deniz Deşarjı Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi-2010 (DBTE 188)...  8/2010 - 10/2010
  18  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  9/2009 - 9/2010
  19  "MED POL FAZ IV Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege Denizi ve kıyı alanlarında uzun süreli biyolojik izleme, değişim ve uyum izleme, Mersin Körfezi ötrofikasyon izleme programı -2009"...  1/2009 - 12/2009
  20  Çeşme-Alaçatı Su ve Kanalizasyon Şebekesi: Alaçatı Deniz Deşarjı Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi 2009...  7/2009 - 11/2009
  21  "DBTE-180 Büyük kanal projesinin İzmir Körfezi denizel ortamında fiziksel kimyasal biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçları"...  6/2008 - 6/2009
  22  MED-POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme,Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı-2008...  9/2007 - 9/2008
  23  Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
  24  MED-POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme,Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı-2007...  1/2007 - 9/2007
  25  Ambarlı Yanaşma Rıhtımı ve Boruhattı Projesi; Batimetri, Mühendislik Sismiği ve Fiziksel Oşinografi...  1/2007 - 6/2007
  26  Kurşunlu Batimetrik, Geoteknik ve Fiziksel Oşinografi Raporu ( Derin Deniz Deşarjı projesi; Batimetrik, Oşinografik, Kimya ve Mikrobiyoloji Çalışmaları)...  6/2006 - 6/2006
  27  Zeytinbağı Batimetrik Geoteknik ve Fiziksel Oşinografi Raporu (Derin Deniz Deşarjı Projesi; Batimetrik, Oşinografik, Kimya ve Mikrobiyoloji Çalışmaları)...  6/2006 - 7/2006
  28  Anti-fouling Boyaların Denizdeki Bakteriyal BiyofilmGelişimi Üzerine Etkisi...  4/2005 - 6/2008
  29  Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
  30  IMST-160 Aliağa Çinko Geri Kazanımı Tesisi Atıksuyunun Deniz Deşarjı Fizibilite Çalışması-Marine discharge of effluents of the zinc recovery plant in Aliağa, Izmir...  2/2005 - 12/2005
  31  Kuşatak Belediyeler Birliği Derin Deniz Deşarjı Projesi...  9/2004 - 12/2004
  32  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezinde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2005
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK  2011
 • NO Responsibility
  1 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, December 2018- May 2019
  2 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, December 2018- May 2019
  3 Institute of Marine Sciences and Technology , Vice Director of The Institute, December 2018- May 2019