Tr

Professor Doctor CENK DEMİRDÖVER GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF TRANSLATIONAL MEDICINE WOUND HEALING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1995
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D.  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2007
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi  2013
  Full Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2019
 • NO NAME YEAR
  1  DESMOID FIBROMATOSIS MIMICKING THE BREAST CANCER AFTER NIPPLE-SPARING MASTECTOMY: A CASE REPORT...  2020
  2  Necrotising fasciitis or pyoderma gangrenosum: A fatal dilemma...  2019
  3  Citation Styles and Systems...  2019
  4  Primary Mucinous Carcinoma of Lower Eyelid: A Case Report...  2019
  5  Tips and Tricks in Breast Augmentation and Mastopexy-Augmentation...  2019
  6  The Plagiarism...  2019
  7  Is Histological Evaluation of Reduction Mammaplasty Specimens Worthwhile?...  2018
  8  The Turkish Journal of Plastic Surgery: Past and Present...  2018
  9  A New Modification of Fan Flap for Large Lower Lip Defects...  2018
  10  H-index and the Other Metrics in Analyzing Authors' Impact...  2018
  11  Surgical treatment and functional outcomes of multicomponent soft tissue injuries of the wrist...  2018
  12  Göğüs Duvarının Replasmanı ve Rekonstrüksiyonu...  2018
  13  How to calculate journal impact factor?...  2018
  14  Extracorporeal liposuction technique for lipofilling after standard abdominoplasty procedure...  2018
  15  Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma...  2018
  16  Editorial...  2018
  17  Mastopeksi...  2015
  18  Yara Tedavisinde Kök Hücre...  2015
  19  A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksi...  2015
  20  The Effects of Implantation of Differentiated Embryonic Stem Cells (dESC) and Differentiated Bone Ma...  2014
  21  Primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible...  2014
  22  Necrotising fasciitis in the central part of the body: diagnosis, management and review of the liter...  2013
  23  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries...  2013
  24  Keloid formation after circumcision and its treatment...  2013
  25  Necrotizing fasciitis: diagnosis, treatment and review of the literature...  2012
  26  Use of a perichondrial autograft on the peritendinous adhesion: an experimental study in rabbits....  2012
  27  The versatile use of temporoparietal fascial flap....  2011
  28  The Q-Switched Nd: YAG Laser in Tattoo Removal and the Effect of Lymphatic Elimination: An Experimen...  2011
  29  Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması...  2011
  30  Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2011
  31  Anatomic and functional improvements achieved by rehabilitation in Zone II and Zone V flexor tendon ...  2011
  32  Isolated fibrous dysplasia of the zygomatic bone....  2010
  33  Extensive scrotal calcinosis...  2010
  34  Faringokutanöz Fistülün Tedavisinde Basit Güvenli Bir Yöntem: Lokal Turnover Flep Kullanımı...  2010
  35  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  36  Malignant melanoma of the lower lip: Case report...  2009
  37  Early Rehabilitation Outcome and Demographic and Clinical Features of Patients with Traumatic Tendon...  2009
  38  Bir Yıl İçinde Opere Edilen 124 Mandibula Fraktürü Olgusunun Geriye Dönük İncelenmesi...  2009
  39  Fournier's gangrene: Evaluation of 68 patients and analysis of prognostic variables...  2008
  40  A Comparison of Vascularized Fibular Flap and Iliac Crest Flap for Mandibular Reconstruction...  2008
  41  Maximizing Breast Projection with Combined Free Nipple Graft Reduction Mammaplasty...  2007
  42  Periocular metatypical cell carcinoma: clinicopathologic correlation, management, and follow-up in 3...  2006
  43  Komplike hipospadias olgularında tedavi modaliteleri: Olgu sunumu...  2006
  44  Fournier Gangreni: 10 Olgunun Sunumu...  2006
  45  An Anatomic Variation of the Mental Nerve and Foramina: a Case Report....  2006
  46  Prefabricated nasolabial flap for reconstruction of full-thickness distal nasal defects....  2005
  47  Yüz Bölgesi Ateşli Silah Yaralanmaları: Klinik Deneyimlerimiz...  2005
  48  Meme Rekonstrüksiyonu ve Meme Deformitelerinin Düzeltilmesinde Becker Protez Kullanımı...  2005
  49  Yanık Skarlarının Re-ekspansiyon Tekniğiyle Giderilmesi...  2004
  50  Reduction Mammaplasty for Phyllodes Tumor Causing Asymmetry in an Adolescent Female...  2003
  51  Treatment Options in Extravasation Injury. An Experimental Study in Rats...  2002
  52  Reconstruction of Soft Tissue Defects Following Total Knee Arthroplasty...  2002
  53  Reverse Temporalis Muscle Flap for the Reconstruction of Orbital Exenteration Defects...  2002
  54  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  55  Göz kapağı diffüz nörofibromu: Nörofibromatozis tip-1 birlikteliği olan bir olgu sunumu...  2001
  56  Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...  2001
  57  Delayed prefabricated arterial composite venous flaps: an experimental study in rabbits...  2000
  58  Dermoid cyst at the Suprasternal Notch...  2000
  59  Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Yanık Kontraktürü Bulunan Olgulara Yaklaşım... 26/10/2019 - 30/10/2019
  2  Üst Blefaroplasti Olgularının Değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  3  Dentigiröz Kist Küretajı Sonrası Gelişen Lokal Agresif Seyirli Ameloblastom... 26/10/2019 - 30/10/2019
  4  Pediatrik Hastada Transtibial Amputasyon Güdüğüne Kemik Köprü Yapılması... 26/10/2019 - 30/10/2019
  5  Kliniğimizde 2014-2019 Yılları Arasında Opere Edilmiş Bası Yaraları Olgularının Değerlendi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  6  Prognostik Faktörlerin Nipple ve Cilt Koruyucu Mastektomi Sonrası Komplikasyon Gelişimine Etkisi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  7  Bir veya Birden Fazla Kötü Prognoz Kriteri İçeren SCC Hastalarında Sentinel Lenf Nodu Pozitifli... 26/10/2019 - 30/10/2019
  8  Subkutan Mastektomi Hastalarında Pentoksifilin Kullanımının Flep Nekrozuna Etkisi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  9  Skalpte Multifokal Kutanöz Anjiyosarkom... 26/10/2019 - 30/10/2019
  10  Parmak Amputasyonu Olgularının Yaş ve Yaralanma Şekli Açısından Değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  11  Mandibular Kistlere Yaklaşım... 26/10/2019 - 30/10/2019
  12  Primary management of patients with cleft lip and palate... 09/05/2019 - 11/05/2019
  13  Rhinoplasty My Personal Approach... 08/11/2018 - 11/11/2018
  14  Surgical Treatment and Functional Outcomes of Spaghetti Wrist Injuries... 08/11/2018 - 11/11/2018
  15  Dermabrasion and chemical peel... 23/10/2018 - 27/10/2018
  16  Surgical treatment and functional outcomes of multicomponent soft tissue injuries of the wrist... 23/10/2018 - 27/10/2018
  17  Dermabrasion, chemical peel, and lasers... 23/10/2018 - 27/10/2018
  18  Kadavrada Flep Diseksiyon Kursu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  19  Editör Yazarlardan Ne İster?... 17/10/2018 - 21/10/2018
  20  EBOPRAS Nedir?... 17/10/2018 - 21/10/2018
  21  Spagetti Elbileği Yaralanmaları... 17/10/2018 - 21/10/2018
  22  SLN Örneklemesi... 17/10/2018 - 21/10/2018
  23  Nadir Görülen İnce Barsak Malign Melanom Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  24  Konjenital Temporomandibular Eklem Ankilozu ? Maksillomandibuler Füzyon: Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  25  Nötropeni ile birlikte yarık dudak olgu sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  26  Penil Lenfanjiyoma ve Hipospadias Birlikteliği... 17/10/2018 - 21/10/2018
  27  Alt Gözkapağı Primer Müsinöz Karsinomu: Bir Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  28  Rekonstrüktif Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi... 06/09/2018 - 09/09/2018
  29  Atel, Tampon ve Postoperatif Bakım... 07/06/2018 - 10/06/2018
  30  Geriatrik Hastalarda Serbest Flep Cerrahisinde Önemli Noktalar Nelerdir?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  31  What Does an Editor Expect from Authors?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  32  Melanom cerrahisinde önemli noktalar... 08/05/2018 - 13/05/2018
  33  Transgender Surgery... 01/11/2017 - 03/11/2017
  34  Dermabrasion, chemical peeling, laser therapy... 01/11/2017 - 03/11/2017
  35  Lower extremity soft tissue reconstruction... 01/11/2017 - 03/11/2017
  36  MiR-29b-2 reduces lysyl oxidase activity in primary hypertrophic scar cells.... 15/10/2017 - 17/10/2017
  37  Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu... 11/10/2017 - 14/10/2017
  38  İnguinal Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusunun Geniş Abdominal Flep İle Onarımı... 11/10/2017 - 14/10/2017
  39  Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu... 11/10/2017 - 14/10/2017
  40  Subkutan mastektomi ve aynı seansta protez ile rekonstrüksiyonda adipodermal flep tekniği... 11/10/2017 - 14/10/2017
  41  Spagetti El Bileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım... 11/10/2017 - 14/10/2017
  42  Bilateral subkutan mastektomi ve aynı seansta protez ile rekonstrüksiyon hastalarında profilaktik... 11/10/2017 - 14/10/2017
  43  The presence of miR-29 family in skin hypertrophic scars and normal skin.... 10/09/2017 - 14/09/2017
  44  Yüz Bölgesine Yönelik Minimal İnvaziv Estetik Girişimler... 01/04/2017 - 05/04/2017
  45  Alt-Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonu, Lenfödem... 01/04/2017 - 05/04/2017
  46  Tıbbi Bilişim... 06/01/2017 - 08/01/2017
  47  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  48  Chronic leg ulcers... 02/11/2016 - 04/11/2016
  49  Principles of lower extremity soft tissue reconstruction... 02/11/2016 - 04/11/2016
  50  Bipediküllü Orbikularis Oküli Kas Flebi ve Bipediküllü Tars Flebi ile Üst Göz Kapağı Rekons... 27/10/2016 - 30/10/2016
  51  Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri... 27/10/2016 - 30/10/2016
  52  Medial Kantal BCC ve Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  53  Dudak ve damak Yarığı ile Ektopik Yerleşimli Kalp Birlikteliği... 27/10/2016 - 30/10/2016
  54  Tip-2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  55  Alar Geometri, Taban ve Deformitelerine Yaklaşım... 09/04/2016 - 10/04/2016
  56  Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları... 19/02/2016 - 19/02/2016
  57  Bir Meslek Hastalığı Pilonidal Sinüs... 06/11/2015 - 07/11/2015
  58  Virginal meme hipertrofisi: Olgu sunumu... 06/11/2015 - 07/11/2015
  59  Microtia klinik deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  60  Amniotik Band Sendromu Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  61  Gender Reassignment Surgery... 28/10/2015 - 30/10/2015
  62  Epidermodisplasia Verruciformis: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 17/10/2015
  63  Gövde ve Genital Bölge Rekonstrüksiyonu... 01/10/2015 - 01/10/2015
  64  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  65  Successful Excision of a Giant Solitary Fibrous Tumor: Case Report and Review of the Literature... 26/03/2015 - 29/03/2015
  66  Servikal Bölgede Dev Schwannom - Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  67  Tessier 30- Fasiyal Yarık -Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  68  Otoplastide Klinik Deneyimlerimiz... 29/10/2014 - 01/11/2014
  69  Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonun Yeri... 29/10/2014 - 01/11/2014
  70  Principles of lower extremity soft tissue reconstruction... 07/10/2014 - 09/10/2014
  71  The Spaghetti Wrist: The Evaluation and Management of 156 Patients... 04/09/2014 - 06/09/2014
  72  The Effects of Implantation of Differentiated Embryonic Stem Cells (dESC) and Differentiated Bone Ma... 21/08/2014 - 24/08/2014
  73  Hump rezeksiyonu... 09/05/2014 - 11/05/2014
  74  Jüvenil hyalin fibromatozis... 28/10/2013 - 31/10/2013
  75  Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz... 28/10/2013 - 31/10/2013
  76  Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  77  Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  78  Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon... 28/10/2013 - 31/10/2013
  79  Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi... 28/10/2013 - 31/10/2013
  80  Sakrokoksigeal Bölgede İhmal Edilmiş Hidradenitis Süpürütiva Zemininde Gelişmiş Skuamöz Hü... 28/10/2013 - 31/10/2013
  81  Oral Mukozada İğsi Hücreli Malign Melanom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  82  Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması... 28/10/2013 - 31/10/2013
  83  Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  84  Seckel Sendromlu Hastada Redüksiyon Mammoplasti... 31/10/2012 - 04/11/2012
  85  Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  86  Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  87  Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  88  Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  89  Kosta Greftiyle Nazal Dorsum Augmentasyonu... 31/10/2012 - 04/11/2012
  90  Bası yaralarına sistemik yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  91  Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  92  Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  93  Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız... 31/10/2012 - 04/11/2012
  94  Burun Sırtının Düşürülmesi, Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması... 10/05/2012 - 12/05/2012
  95  Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  96  Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  97  Mandibulanın Odontojenik Kistleri... 14/09/2011 - 18/09/2011
  98  Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  99  Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonda 20 Yıllık Deneyim 200 Hastalık Klinik Serimiz... 14/09/2011 - 18/09/2011
  100  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 14/09/2011 - 18/09/2011
  101  Jinekomasti Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  102  Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları... 14/09/2011 - 18/09/2011
  103  Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  104  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  105  Nekrotizan Fasiit ve Fournier Gangreni Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  106  Maksillofasiyal Bölgede Poröz Polietilen Uygulamalarımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  107  Çocukluk Çağında Malign Melanom Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  108  Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  109  Parotidektomi Olgularının Klinik ve Histolojik Analizi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  110  Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  111  Yanık Deformitelerinin Rekonstrüksiyonu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  112  Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  113  Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  114  Augmentasyon Mastopeksi Olgularımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  115  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  116  Otolog Yağ Grefti Uygulamaları 59 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  117  Lipofillingde Adiposit Viabilitesi... 06/07/2011 - 10/07/2011
  118  Jinekomasti Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  119  Venöz Ülserlere Yaklaşım... 15/09/2010 - 19/09/2010
  120  El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  121  Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  122  Total Üst Göz Kapağı Defektinin Paramedian Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  123  Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  124  Perine ve Alt Ekstremitenin Nekrotizan Enfeksiyonları... 15/09/2010 - 19/09/2010
  125  Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi... 15/09/2010 - 19/09/2010
  126  Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  127  Uyluk Yerleşimli Konjenital Dev Lipom Olgu Sunumu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  128  Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  129  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  130  Makroglosside Cerrahisinde Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  131  Skalp yerleşimli marjolin ülser... 17/12/2009 - 20/12/2009
  132  Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz... 17/12/2009 - 20/12/2009
  133  Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız... 17/12/2009 - 20/12/2009
  134  Konjunktivanın Primer Bazal Hücreli Karsinomu ve Primer Malign Melanomu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  135  Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  136  Periorbital hemanjiom : olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  137  Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  138  Taşlama Makinası ( canavar ) nedeniyle Oluşan travmatik yaralanmalar... 17/10/2009 - 21/10/2009
  139  Topuk rekonstrüksiyonları... 17/10/2009 - 21/10/2009
  140  Orbital Nörofibromatozis Olgularının Cerrahi Tedavisi... 17/10/2009 - 21/10/2009
  141  Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız... 17/10/2009 - 21/10/2009
  142  Negatif Basınçlı Yara Kapama Tekniği ile Laparostomi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  143  Üst Göz Kapağında Konjunktivoid (Dermoid) Kist... 17/10/2009 - 21/10/2009
  144  Primer Orbital Leimyosarkom... 17/10/2009 - 21/10/2009
  145  Çok Nadir Bir Preaurikuler Kitle Nedeni: Villonoduler Sinovit... 17/10/2009 - 21/10/2009
  146  Total Diz Artroplastisi (TDP) Sonrası Gelişen Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı... 17/10/2009 - 21/10/2009
  147  Periorbital konjenital dev nevüs... 17/10/2009 - 21/10/2009
  148  Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım... 17/10/2009 - 21/10/2009
  149  Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz... 17/10/2009 - 21/10/2009
  150  Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon... 17/10/2009 - 21/10/2009
  151  Endometriyum karsinomunun izole skalp metastazı: Olgu sunumu.... 25/09/2009 -
  152  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  153  Kesik Sinir Ucundan Salınan Büyüme Faktörlerinin ve Sinire Uygulanan Elektrik Stimülasyonunun F... 15/10/2008 -
  154  Yüz Bölgesinde Kontür Düzeltilmesinde Farklı Bir Seçenek: Serbest Skapuler Flep... 15/10/2008 -
  155  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  156  Sentetik Dolgu Materyali Olarak Kullanılan Hyaluronik Asidin DegradasyonununGeciktirilmesinde Kromo... 15/10/2008 -
  157  Tatuajların Silinmesinde Q-Switch Nd-YAG Laser Kullanımının Etki Mekanizmasının Araştırılma... 15/10/2008 -
  158  Kliniğimizde Uygulanan Prefabrike Radial Önkol Serbest Flep ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonlar... 15/10/2008 -
  159  Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  160  Skalpte Kemik Erozyonuna Yol Açan Marjolin Ülser ve Serbest Latissimus Dorsi Flebi ile Rekonstrük... 15/10/2008 -
  161  Aynı Zamanda Yüz Bölgesinde Gelişen 3 Farklı Tümör Rabdomyosarkom, Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  162  Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu... 15/10/2008 -
  163  Yanığa Bağlı Boyun Bölgesindeki Kontraktürün Ekspanse Serbest Paraskapular Flep ile Onarımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  164  Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  165  Lomber Bölgedeki Dev Boyutta Konjenital Kıllı Nevüs ve Abdominal Flep ile Onarımı... 15/10/2008 -
  166  Nadir Görülen Parotis Tümörleri... 15/10/2008 -
  167  Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu... 15/10/2008 -
  168  Üçüncü Molar Diş Çekimine Bağlı Gelişen Mandibula Angulus Fraktürü... 15/10/2008 -
  169  Paramedian Alın Flebi İle Nazal RekonstrÜksiyon Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  170  Lenfomanın Nadir Bir Klinik Görünümü Yüz Bölgesinde Oluşan Lezyon... 15/10/2008 -
  171  Lipom Eksizyonu Sonrası Nekrotizan Fasiit... 15/10/2008 -
  172  205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi... 15/10/2008 -
  173  Üst Ekstremite Yerleşimli Malign Tümörlerin Tedavisi... 15/10/2008 -
  174  Spitzoid Tümör Olgu Sunumu... 15/10/2008 -
  175  Yanığa Bağlı El, Kol ve Yüz Bölgesinde Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 15/10/2008 - 18/10/2008
  176  Kavram Haritaları Oluşturmada CMAP Araçlarının Kullanımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  177  Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students... 22/09/2008 - 25/09/2008
  178  Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuç... 16/05/2008 -
  179  58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 - 19/05/2008
  180  18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız... 16/05/2008 -
  181  Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 16/05/2008 -
  182  197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 -
  183  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  184  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibuler Eklem Ankilozu: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  185  Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı... 06/05/2008 -
  186  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  187  Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değel... 26/11/2007 - 27/11/2007
  188  Temporoparietal Fasya Flebi ile Trakeal Rekonstrüksiyon... 26/11/2007 - 28/11/2007
  189  Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı... 26/11/2007 - 28/11/2007
  190  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  191  Penil Keloid... 17/10/2007 - 20/10/2007
  192  Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  193  Sağlıklı El Parmaklarının Self Kannibalizmi: Olgu Sunumu... 17/10/2007 -
  194  Kimyasal Yanık Skarı Zemininde Gelişmiş Mukozal Malign Melanom... 17/10/2007 -
  195  Serbest Radial Frearm Flep ile Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Önkolda Palpebra Prefabrikasyonu... 17/10/2007 -
  196  Kepçe Kulak Deformitesinin Düzeltilmesinde Modifiye Tüp Yöntemi Kullanılması... 17/10/2007 -
  197  Juvenil Gigantomasti... 17/10/2007 - 20/10/2007
  198  Köstebek Tuzağıyla Oluşan El Yaralanmaları... 17/10/2007 -
  199  Spagetti El Bilek Yaralanmaları... 17/10/2007 -
  200  Kompozit Baş Boyun Defektlerinde Temporoparietal Fasya Flebi ile Rekonstrüksiyon... 17/10/2007 -
  201  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  202  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma... 17/10/2007 - 20/10/2007
  203  Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyon... 17/10/2007 - 20/10/2007
  204  Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  205  Surgical Management and Results of Dentofacial Deformities... 26/06/2007 - 30/06/2007
  206  Spaghetti Wrist Trauma: Treatment and Results... 26/06/2007 - 30/06/2007
  207  Maximizing Breast Projection with Combined Free Nipple Graft Reduction Mammoplasty and Backfolded De... 26/06/2007 - 30/06/2007
  208  Inferior Pedicle Breast Reduction Using Pedicle Suspension with Dermal Flap: 38 Patient Results... 26/06/2007 - 30/06/2007
  209  Y Modified Tubing Technique in the Correction of Prominent Ear Deformity... 22/05/2007 - 26/05/2007
  210  Inferior Pedicle Breast Reduction Using Pedicle Suspension with Sutures: Results in 52 Patients... 22/05/2007 - 26/05/2007
  211  Masif Kanamayı Durdurmada Çuvaldız ile Kompartmanizasyon Yöntemi: İnterplast Deneyimi... 20/09/2006 - 23/09/2006
  212  Skrotal Kalsinozis... 20/09/2006 - 23/09/2006
  213  Comparison of Aesthetic Outcomes and Morbidity of Total Nasal Reconstruction with Forehead Flaps and... 17/05/2006 - 20/05/2006
  214  Comparison of Functional Recovery in Early and Late Primary Repair of Nerve Injuries... 17/05/2006 - 20/05/2006
  215  The Free Deltoid Flap: Clinical Applications to Upper Extremity, Lower Extremity and Maxillary Defec... 17/05/2006 - 20/05/2006
  216  561 Maksillofasiyal travma olgusunun geriye dönük değerlendirilmesi... 16/11/2005 - 20/11/2005
  217  El ve önkol yaralanması olan 141 hastada damar, sinir, tendon onarımları... 16/11/2005 - 20/11/2005
  218  Makroglossi ve Cerrahi Tedavisi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  219  Zigomatik Kemiğin Fibröz Displazisi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  220  Çok Delikli ya da Deliksiz Olmasına Göre Kıkırdak Greftlerin Fiksasyon Yeteneklerinin Araştır... 14/09/2005 - 17/09/2005
  221  Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Yağ Greftlerinde Adiposit Viabilitesinin Mikroskobik Olarak Değer... 14/09/2005 - 17/09/2005
  222  Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 171 Olgu Sunumu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  223  Metastatik Parotis Lezyonları: 73 Parotidektomi Olgusunun Retrospektif Analizi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  224  Perioküler Metatipik Karsinom Sonuçlarımız: 35 olgu sunumu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  225  Göğüs Duvarının Geniş Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu ile Tedavi Edilen Rekürren Malign Fibr... 01/09/2005 - 03/09/2005
  226  The Effects of Fat Grafts on Healing of Cranial Bone Defects: An Experimental Study in Rats... 30/08/2005 - 03/09/2005
  227  The Interaction of The Botulinum Toxin Type A with Local Anesthetic Agents: An Experimental Study in... 30/08/2005 - 03/09/2005
  228  Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu... 02/07/2005 - 04/07/2005
  229  Akut dönemde sinir grefti ile onarımlarım uygulanan alt ekstremite travmatik sinir yaralanmaları... 02/07/2005 - 04/07/2005
  230  Fibrous Dysplasia of the Zygomatic Bone... 25/05/2005 - 27/05/2005
  231  What Should Be the Treatment Modality in Giant Cutaneous Lipomas? Review of the Literature and Repor... 25/05/2005 - 27/05/2005
  232  Isolated Familial Syndactyly: A Case Report and Review of the Literature... 25/05/2005 - 27/05/2005
  233  A Systematic Approach to Infraorbital Region Reconstruction... 25/05/2005 - 27/05/2005
  234  Fasciitis Ossificans of the Gluteal Region... 25/05/2005 - 27/05/2005
  235  The Use of Becker Prosthesis in Breast Reconstruction and in Correction of Breast Deformities... 25/05/2005 - 27/05/2005
  236  Metastatic Parotid Lesions: A Retrospective Analysis of 74 Parotidectomy Cases... 25/05/2005 - 27/05/2005
  237  Do complicated wounds heal with time?... 08/07/2004 - 13/07/2004
  238  Pectoralis major myocutaneous flap for the treatment of skin erosion secondary to pacemaker reaction... 08/07/2004 - 13/07/2004
  239  Do Holes in Cartilage Graft Improve the Capacity of Fixation?: An Experimental Study in Rabbits... 08/07/2004 - 13/07/2004
  240  Behavior of the Different Implant Materials in Acute Infection and Efficacy of Antibiotic: Experimen... 08/07/2004 - 13/07/2004
  241  Recent Advances In Diabetic Wound Care... 08/07/2004 - 13/07/2004
  242  Effectiveness of gold weights with single hole and multiple holes... 01/10/2003 - 05/10/2003
  243  Late presenting tumors: how will they end up?... 01/10/2003 - 05/10/2003
  244  Reconstruction of complex abdominal and chest wall defects... 01/10/2003 - 05/10/2003
  245  Delayed prefabricated arterial composite venous flaps: an experimental study in rabbits.... 01/10/2003 - 05/10/2003
  246  Tissue expanders: do they expand our minds?... 01/10/2003 - 05/10/2003
  247  Radial forearm flap for reconstruction of hand defects... 01/10/2003 - 05/10/2005
  248  The prelaminated nail enfolded nasolabial flap for reconstruction of full-thickness ala nasi defects... 01/10/2003 - 05/10/2003
  249  Bası yaraları ve cerrahi tedavisinin uzun dönem sonuçları... 18/10/2002 - 20/10/2002
  250  Çok ender bir parotis tümörü: Adenoskuamöz karsinom... 18/10/2002 - 20/10/2002
  251  Tuberöz Ksantomlar... 18/10/2002 - 20/10/2002
  252  Dermis Şerit Greftleri ile Dolgu Uygulamaları... 18/10/2002 - 20/10/2002
  253  Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon... 18/10/2002 - 20/10/2002
  254  Long term results in 728 pressure ulcers... 18/09/2002 - 21/09/2002
  255  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries... 20/06/2002 - 23/06/2002
  256  The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap... 20/06/2002 - 23/06/2002
  257  Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor... 20/06/2002 - 23/06/2002
  258  Comparison of treatment of periorbital rhytids with conventional methods... 26/05/2002 - 29/05/2002
  259  Augmentation of periorbital and glabellar wrinkles with periorbital fat graft... 26/05/2002 - 29/05/2002
  260  The correction of striae with dermal strips... 26/05/2002 - 29/05/2002
  261  Evaluation of the outcomes of reduction mammoplasty with different techniques... 26/05/2002 - 29/05/2002
  262  A Problem Based Approach to Difficult Noses for Rhinoplasty... 26/05/2002 - 29/05/2002
  263  Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop... 29/04/2002 - 30/04/2002
  264  Neurotization of the Denervated Muscles with end-to-side Nerve Grafts... 29/04/2002 - 30/04/2002
  265  Baş bölgesinde lokalize diffüz nörofibroma: Nörofibromatozis Tip I birlikteliği olan bir olgu ... 20/10/2001 - 26/10/2001
  266  Farklı Konsantrasyonlarda Adrenalin İçeren Lokal Anesteziklerin Deri Flep Yaşamina Etkisi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  267  Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  268  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  269  Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  270  Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  271  Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  272  Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapul... 27/09/2001 - 30/09/2001
  273  Kliniğimizde Baş-boyun Ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlar... 27/09/2001 - 30/09/2001
  274  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  275  Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  276  Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 27/09/2000 - 01/10/2000
  277  Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutan Flep Kullanımı.... 27/09/2000 - 01/10/2000
  278  Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri... 27/09/2000 - 01/10/2000
  279  Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  280  Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  281  Reverse Temporal Kas Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  282  Suprasternal Dermoid Kist... 30/09/1999 - 03/10/1999
  283  Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması... 30/09/1999 - 03/10/1999
  284  Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstr... 30/09/1999 - 03/10/1999
  285  Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanmas... 10/10/1998 - 12/10/1998
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Pediyatrik Fasiyal Travma ÇOCUK ACİL TIP: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  2  Yara Kapama Yöntemleri ve Yara Bakımı ÇOCUK ACİL TIP: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  3  Yanıklar ÇOCUK ACİL TIP: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO NAME DATE
  1  Fibro-proliferatif Skar Dokularında miR-29 ailesi varlığının, miR29'un kollajen maturasyonuna etkisinin ve ekstrasellüler matriks sentezi ile ilişkili sinyal yolaklarındaki rolünün incelenmesi...  7/2016 - 7/2019
  2  Fare Kuyruğunda Oluşturulan Sekonder Lenfödem Modelinde Embriyonik Kök Hücre ve Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinin Lenfanjiogenezis Üzerine Etkisi...  6/2013 - 1/2014
  3  Malign Melanomda Regülatör T Hücrelerinin Yeri...  9/2008 - 9/2011
 • NO NAME YEAR
  1  European Association of Plastic Surgeons  2008