Tr

Associate Professor BANU DİLEK FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  2004
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2010
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Preference of patients with neuromuscular diseases concerning complementary and alternative medical ...  2019
  2  Efficiency of pulsed electromagnetic fields on pain, disability, anxiety, depression, and quality of...  2019
  3  An investigation into the effects of kinesiotaping for posture correction on kyphosis angle, pain, a...  2019
  4  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  5  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  6  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  7  An Attypiicall Case off Subacutte Combiined Degenerrattiion Wiitth Concomiittantt Copperr Deffiiciie...  2018
  8  Calcaneal Stress Fracture: A case Report...  2018
  9  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  10  Is continuous passive motion effective in patients with lymphedema? A randomized controlled trial...  2018
  11  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  12  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  13  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  14  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  15  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  16  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  17  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  18  Contribution of Ultrasounography to Diagnosis and Fast Symptomatic Recovery: A Ganglion Cyst Causing...  2016
  19  Efficacy of Pulsed and Continuous Therapeutic Ultrasound in Myofascial Pain Syndrome: A Randomized C...  2015
  20  Analjezikler, Nonsteroidal Anti-inflamatuar İlaçlar ve Opioidler...  2014
  21  Relationship between serum leptin level and disease activity in patients with systemic sclerosis...  2014
  22  Relation of Asymmetric Dimethylarginine and Cardiac Involvement In Systemıc Sclerosis...  2014
  23  Prevalence of osteoporosis and vertebral fractures and related factors in patients with ankylosing s...  2014
  24  Vitamin D Levels and Related Factors in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain...  2014
  25  Depressive and Anxious Temperaments in Patients with Complex Regional Pain Syndrome Secondary to Ten...  2014
  26  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  27  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin K Levels of Patients with Postmenopausal ...  2014
  28  Comparison of PA Spine, Lateral Spine and Femoral BMD Measurements to Determine Bone Loss in Ankylos...  2013
  29  Sexualty of men with fibromyalgia: What are the factors that cause sexual dysfunction?...  2013
  30  Spondiloartropatiyi Taklit Eden Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifizyal Displazi Tarda Olgusu...  2013
  31  Sleep Quality and Associated Factors in Ankylosing Spondylitis Relationship with Disease Parameters,...  2013
  32  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  33  HLA-DRB1 Alleles Distribution in Patients With Rheumatoid Arthritis in A Tertiary Center in the Sout...  2013
  34  Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2013
  35  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  36  Relationship of the sexual functions with the clinical parameters,radiological scores and qualty of ...  2013
  37  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  38  The impact of ankylosing spondylitis on female sexual functions...  2013
  39  Rheumatoid Nodulusis:Avariant of Rheumatoid Arthritis: Case Report...  2012
  40  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  41  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  42  A Case with Type I Gaucher Primarily Involved Pelvis...  2012
  43  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  44  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  45  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  46  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  47  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  48  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  49  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  50  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
 • NO NAME DATE
  1  The effects of ergonomic interventions on musculoskeletal complaints in intensive care units... 22/10/2019 - 24/10/2019
  2  Meme ca Tanılı Türk Kadınlarının Bası Giysisi Kullanımı ile İlişkili Gerçek Yaşam Veril... 11/10/2019 - 13/10/2019
  3  Meme Ca ile İlişkili Lenfödemde Ultrasonografinin Tanısal Katkısı... 11/10/2019 - 13/10/2019
  4  Assesing The Effects of Pulsed Ultrasound Treatment on Pain, Functionality, Synovial Fluid and Carti... 12/06/2019 - 15/06/2019
  5  Servikal Disk Hernili Hastalarda Pulse Elektromanyetik Alan Tedavisinin Ağrı, Dizabilite, Psikoloj... 17/04/2019 - 21/04/2019
  6  Postmenopozal Osteoporoza Bağlı Torakal Kifozu Olan Hastalarda Postürü Düzeltmeye Yönelik Kine... 17/04/2019 - 21/04/2019
  7  Meme kanserli hastalarda osteoporoz farkındalığı, bilgi düzeyi ve etkili faktörler: Ön çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  8  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  9  Complementary and alternative therapies in neuromuscular diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  10  Ergonomic risk factors in intensive care unit and musculoskeletal symptoms... 29/04/2018 - 04/05/2018
  11  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  12  Birinci karpometakarpal eklem osteoartozunda trapeziektomi ve tendon interpozisyon/ süspansiyon art... 24/10/2017 - 29/10/2017
  13  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  14  Hekimlerin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Branşı Hakkında Temel Bilgilerinin Sosyal Medya Aracı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  15  Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Polikliniklerine Gelen Hastaların Fiziksel Tıp ve R... 25/04/2017 - 29/04/2017
  16  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  17  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  18  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  19  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  20  Sosyal Medya Kullanıcılarının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile ilgili Farkındalığı... 25/04/2017 - 29/04/2017
  21  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  22  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  23  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  24  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  25  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  26  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  27  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  28  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  29  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  30  Bisikletçilerde Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları ve Sorunları; Anket Çalışması... 21/09/2016 - 21/09/2016
  31  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  32  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  33  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  34  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  35  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  36  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  37  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  38  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  39  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  40  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  41  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  42  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  43  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  44  Rheumatoid Nodulosis: A variant of Rheumatoid Arthritis... 11/04/2013 - 14/04/2013
  45  Serum Osteocalcin, Bone Alkaline Phosphatase and Cathepsin With Disease Activity and Joint Damage... 11/04/2013 - 14/04/2013
  46  Sexualty of Men With Fibromyalgia: What are the factors that cause sexual Dysfunction?... 11/04/2013 - 14/04/2013
  47  Serebral Palsili Hastalarımızın Annelerinde Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi... 27/03/2013 - 31/03/2013
  48  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda Affektif Mizaç... 27/03/2013 - 31/03/2013
  49  İzole Hemihipertrofili Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  50  Farklı Bir Polimorfizm Saptanan Kamptodaktili- Artropati- Koksa Vara- Perikardit Sendromlu Bir Olgu... 27/03/2013 - 31/03/2013
  51  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  52  Relationship of the sexuel functions with the clinical parameters, radiological and quality of life ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  53  Ankilozan spondilitli Hastalarda Uyku Kalitesinin Hastalık Aktivitesi, Mobilite ve Yaşam Kalitesi ... 27/03/2012 - 31/03/2012
  54  Facial Palcy and Horner Syndrome Associated with Sarcoidosis... 27/03/2012 - 31/03/2012
  55  Ankilozan Spondilitli hastalarda Depresyonun Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi... 27/03/2012 - 31/03/2012
  56  Sistemik Sklerozda Leptin Düzeyinin Hastalık Aktivitesi, Osteoporoz ve Yaşam Kalitesi ile İlişk... 27/03/2012 - 31/03/2012
  57  Kronik Nonspesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda 25- OH D vitamini Düzeyi ve İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  58  Sistemik Sklerozda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografik Bulguları ile Serum ADMA Düzeyleri Ar... 27/03/2012 - 31/03/2012
  59  Ankilozan Spondilitte Kemik kaybı ve Kompresyon Kırıkları ile İlişkili Faktörler... 27/03/2012 - 31/03/2012
  60  HLA DRB1 Expression in the Rheumatoid Arthritis Patients Among The Population In The Southeast Anato... 25/01/2012 - 28/01/2012
  61  Spondilartropati Tanısı Almış Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifiziyal Displazi Tarda Olgu... 26/09/2011 - 30/09/2011
  62  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  63  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  64  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  65  Kalça Tutulumu Ön Planda Olan Tip 1 Gaucher Olgusu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  66  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  67  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  68  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  69  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  70  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  71  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  72  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  73  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  74  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  75  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  76  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  77  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  78  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  79  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  80  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  81  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  82  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Spora Dönüş Kriterleri Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  2  Bandajlama ve Ortez Kulanımı Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  3  Lenfödemde Klinik Dışı Diğer Tanı ve Ölçüm Yöntemleri Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  4  Multiple Skleroz ve Rehabilitasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  5  Patella ve Diz Eklem Çevresi Kırıkları ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  6  Patellofemoral Ağrı Sendromu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  7  Perioperatif Dönem ve Yoğun Bakım Sürecinde Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  8  Spinal Kord Yaralanmalarında İş Uğraşı Tedavisi Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO NAME DATE
  1  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  3  Diz Osteoartritinde Kesikli Ultrason Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonellik, Sinovyal Sıvı ve Kıkırdak Kalınlığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  9/2017 - 4/2019
  4  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  5  Stronsiyum ranelat tedavisi gören postmenopozal osteoporozlu hastalarda tedavinin klinik, laboratuar ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin gözlenmesi....  12/2006 - 12/2007
 • NO NAME DATE
  1  TRASD Araştırma Görevilisi Bilimsel Teşvik Ödülü/ Üçüncülük...  2008
  2  En iyi sözel bildiri...  2010
  3  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  4  Bilimsel Yayın Teşfik Ödülü...  2013
  5  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2013
  6  44. Geleneksel Çubukçu Günlerinde Çubukçu Araştırma Yarışması ikincilik ödülü...  2013
  7  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2013
  8  En başarılı Araştırma türünde 3. ÖÇM posteri...  2014
  9  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2015
  10  Bilimsel yayın teşvik ödülü...  2015
  11  En iyi Poster Bildiri Ödülü...  2019