Tr

Associate Professor HAKAN ELÇİTORBALI VOCATIONAL SCHOOL İNŞAAT BÖLÜMÜ GEOTECHNIC

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği  1999
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Jeoloji  2011
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu  2015
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Utilisation of crushed floor and wall tile wastes as aggregate in concrete production...  2016
  2  Limestone dimension stone quarry waste properties for concrete in Western Turkey...  2015
  3  İzmir Karaburun Yarımadasındaki Farklı Kireçtaşlarının Beton Agregası Olarak Değerlendiril...  2014
  4  Rock mass block quality designation for marble production...  2014
  5  Block Volume Estimation from the Discontinuity Spacing Measurements of Mesozoic Limestone Quarries, ...  2014
  6  Karaburun Yarımadası Kireçtaşları Ocaklarında Üretilecek Blokların Hacimlerinin Ölçülen S...  2013
  7  Effects of surface-finishing forms and cement-filling on porous dimension limestone deterioration in...  2011
  8  Waste disposal on karstic terrain: a case study from the ancient marble quarries in Iznik (Nicaea), ...  2011
  9  Effect of freeze-thaw process on the abrasion loss value of stones...  2010
  10  Alaçatı(Çeşme) Tüfünün Karo Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  2009
  11  Göktepe (Muğla) Beyaz Mermerlerinin Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğini Etkileyen Je...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Türk Doğal Taş Sektörü Açısından Nitelikli Ara Eleman Sorunu ve Mesleki Eğitim... 11/05/2017 - 13/05/2017
  2  Using p-XRF analysis for the petro-chemical properties of ancient stones used in Aphrodisias (Aydın... 05/09/2016 - 09/09/2016
  3  İzmir Karaburun Yarımadası'ndaki Mesozoik Karbonat Kayaların Beton Agregası ve Yapı Taşı Öz... 03/09/2015 - 05/09/2015
  4  An Evaluation of the Properties of Karaburun Mesozoic Limestone for Dimension Stone Production... 22/10/2014 - 25/10/2014
  5  Archaometric Approaches for the Comprarison of ancient Natural Stone Used in Metropolis with ancient... 22/10/2014 - 25/10/2014
  6  Blok Taş İşletmeciliği İçin Kayaç Blok Kalite Katsayısı... 01/04/2013 - 05/04/2013
  7  Doğaltaş Dinamik Yüzey Sertliği (DYS) Tayininde TS 699 (2009) Standardına Alternatif Deney Yön... 13/12/2012 - 15/12/2012
  8  Mimaride taş kaplamaların kullanım ömrümü etkileyen faktörler... 13/12/2012 - 15/12/2012
  9  Milas Mermer ve Karaburun Kireçtaşı Ocaklarında yerinde ve Üretilen Blok Boyutlarının Mukayes... 02/04/2012 - 06/04/2012
  10  İzmir metropol alanı için çoklu parametre tekniği kullanılarak CBS destekli katı atık depola... 02/04/2012 - 06/04/2012
  11  Kayaç Kütlesi İçindeki Süreksizliklerin Ve Jeolojik Yapıların Eğim Ve Doğrultularının Fa... 21/11/2011 - 23/11/2011
  12  Kireçtaşı Fasiyeslerinin Beton Kalitesine Etkisi... 06/10/2011 - 07/10/2011
  13  Utilization of Dimension Stone Quarry Waste as Aggregate in Concrete... 20/09/2011 - 22/09/2011
  14  Relation Between the Facies and Material Properties of the Upper Cretaceous Limestone of the Karabur... 18/10/2010 - 22/10/2010
  15  İthal bir mermerin Türkiyedeki uygulamasında kararlılığın araştırılması: Alicante kireçt... 14/10/2010 - 15/10/2010
  16  Karaburun Yarımadası Karbonat Kayalarında Blok Taş Üretimi Yapılan Statigrafik Düzeylerin Do... 02/02/2010 - 04/02/2010
  17  Dombaylı - Kızılhavlu (Salihli-Manisa, Batı Türkiye) Trabej Tipi Travertenlerinin Fiziko-Mekani... 02/02/2010 - 04/02/2010
  18  Karaburun Yarımadası (İzmir) blok taş üretimi yapan kireçtaşı ocakları atıklarının beto... 16/10/2009 - 17/10/2009
  19  Unkkown Ancient Marble Quarries of Western Asia Mınor... 08/06/2009 - 13/06/2009
  20  İznik çevresindeki antik mermer ocaklarına boşaltılan sıvı atıkların yeraltı suyu kalitesi... 13/04/2009 - 17/04/2009
  21  Karaburun Yarımadasında Kireçtaşı Blok Taş Üretimi Yapan Aktaş Mermer Ocağı Atıklarının... 25/02/2009 - 27/02/2009
  22  Alaçatı (Çeşme) Tüfünün Karo Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 26/11/2008 - 28/11/2008
  23  Donma-çözünmenin kayaçların aşınma değerine etkisi... 30/10/2008 - 31/10/2008
  24  Using dimension stone quarry wastes as concrete aggregate... 16/06/2008 - 20/06/2008
  25  Mesozoik yaşlı Akhisar kireçtaşlarının mühendislik özellikleri ve onların blok verimini etk... 25/10/2007 - 25/10/2007
  26  Batı Anadolu mermerlerinin ısı iletkenlik katsayıları.... 06/09/2007 - 07/09/2007
  27  Belevi (Selçuk-İzmir) Mermerlerinin Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  28  Muğla İli Üst Kretase Göktepe Beyaz Mermerlerinin Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğ... 19/09/2006 - 22/09/2006
  29  Çeşme Alaçatı Tüflerinin Malzeme Özellikleri ve Doğal Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirlikl... 19/09/2006 - 22/09/2006
  30  Menderes Masifi Şistlerinde Anizotropi... 19/09/2006 - 22/09/2006
  31  The discovery of previously unknown ancient marble quarries in the Göktepe region of Muğla (Wester... 12/06/2006 - 18/06/2006
  32  Discovery and Preliminary Investigation of The Göktepe Marble Quarries (Muğla, Turkey) and their ... 12/06/2006 - 18/06/2006
  33  Göktepe (Muğla) Traverten ve Mermer Ocaklarında Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.... 25/05/2006 - 27/05/2006
  34  Selçuk ve Çevresinin Mühendislik Jeolojisi... 12/11/2001 - 14/11/2001
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Aphrodisias ve Göktepe'de Yeni Keşfedilen Mermer Ocakları Aphrodisias'tan Roma Portreleri...  2008
 • NO NAME DATE
  1  Metropolis antik kentinde kullanılan doğal taşların malzeme özelliklerininin araştırılması ve ocak lokasyonlarının belirlenmesi...  9/2010 - 9/2011
  2  İzmir ili alternatif atık depolama sahalarının temel uygunlugunun arastırılması...  1/2009 - 1/2010
  3  Yaya yollarında kullanılan Dogal ve Yapay Parke ve Bordür taslarının kullanıldıgı alanlarda, özelleklerinin degradasyonunun ve kırılma mekanizmalarının arastırılması...  6/2009 - 6/2011
  4  Göktepe (Muğla ) Mermerlerinin Jeolojisi, Malzeme Özellikleri ve Antik Roma Döneminde Kullanım Alanlarının Belirlenmesi...  6/2007 - 7/2010
  5  Karaburun Yarımadası (İzmir) Kireçtaşlarının Doğal Yapı Taşı ve Agrega Olma Potansiyelinin Araştırılması...  6/2007 - 7/2010
  6  İzmir-Selçuk İlçesinin Mühendislik Jeolojisi...  5/2002 - 5/2004
 • NO Responsibility
  1 Arkeometri Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, March 2017-continues
  2 Torbalı Vocational School Geotechnic , Head of The Programme, May 2016-continues
  3 Torbalı Vocational School , Member of College Board, May 2016-continues