Tr

Associate Professor ÇİMEN KARATAŞ ÇETİN MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Den.İş.Yön.B. (İng)  2002
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2011
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2012
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Yönetim ve Strateji Bilim Alanı  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına...  2016
  2  Supply Chain Integration of Container Terminals Located in Aegean Region of Turkey...  2016
  3  Stratejik Proje Planlaması ve Pazarlama: Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri için Bir Araşt...  2016
  4  Value-Driven Corporate Social Responsibility in Ports...  2015
  5  Sürdürülebilirlik Raporlamasında Paydas Katılımı: Türkiye'deki Firmaların Analizi....  2015
  6  Stratejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim: 2001-2013 Yılları Arası Bibli...  2015
  7  Liman İnovasyonları ve Bilgi Sistemleri: Türkiye Limanları Üzerine Bir Araştırma...  2014
  8  Organizational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems: A Survey Resear...  2014
  9  Kültürel Zeka: Uzakyol Kaptanları ve Uzakyol Birinci Zabitleri Üzerinde Bir Araştırma...  2014
  10  Logistics Research Beyond 2000: Theory, Method and Relevance...  2013
  11  Port Sustainability and Stakeholder Management in Supply Chains: A Framework on Resource Dependence ...  2012
  12  The Place of Ports in Development Plans of Turkey: A Strategic Analysis for the Years 1985-2010...  2012
  13  Türkiye'de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme...  2012
  14  Organizational Effectiveness at Seaports: A Systems Approach...  2010
  15  Uluslararası Ulaştırma Koridorlarında Türkiye'nin Stratejik Rolü...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Bilişsel haritalama yöntemiyle iş gören ve karar vericilerin örgütsel adalet algılarının ka... 03/11/2017 - 04/11/2017
  2  A general view of ports and harbours in Aegean islands... 19/10/2017 - 20/10/2017
  3  Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına... 05/11/2015 - 06/11/2015
  4  Liman Rekabetçiliği ve Etkinlik: Türkiye Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz... 05/11/2015 - 06/11/2015
  5  Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri Ve Rekabete Etkileri: Ege Bölgesi Konteyner Limanla... 05/11/2015 - 06/11/2015
  6  Port Competitiveness and Efficiency: An Analysis of Turkish Container Ports... 24/06/2015 - 27/06/2015
  7  Evaluating Container Terminal Supply Chain Integration from Users Perspective... 24/06/2015 - 27/06/2015
  8  Pazarlama Araştırmalarında Kuram ve Uygulama Arasındaki Kopukluk: Keşifsel Bir Çalışma... 19/06/2013 - 22/06/2013
  9  Stratejik Yönetim Yazınının Entelektüel Yapısında Değişim: 2001-2012 Yılları Arası Bibli... 30/05/2013 - 01/06/2013
  10  Türkiye'deki Limanlarda Yönetimsel Değişim... 16/05/2013 - 18/05/2013
  11  Organizational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems: Results of a Su... 21/05/2012 - 22/05/2012
  12  Organizational Change in Ports and Effectiveness in Port Value Chain Systems: A Survey Research... 16/01/2012 - 17/01/2012
  13  Port Effectiveness in Logistics Chains... 17/01/2011 - 18/01/2011
  14  Organizational Change at Seaports: Impact on Effectiveness... 23/06/2009 - 26/06/2009
  15  Organizational Effectiveness at Seaports: A Systems Approach... 07/05/2009 - 08/05/2009
  16  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 19/01/2009 - 21/01/2009
  17  Organizatonal Effectiveness at Seaports According to the Systems Approach... 02/04/2008 - 04/04/2008
  18  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 14/01/2008 - 16/01/2008
  19  Aktarma Limanlarının Seçim Kriterleri... 25/10/2007 - 28/10/2007
  20  Doğu Akdeniz Bölgesindeki Aktarma Yük Trafiğinin Süre ve Maliyet Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  21  The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors... 16/06/2005 - 19/06/2005
 • NO NAME YEAR
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  2  Limanlarda Örgütsel Değişim ve Değer Zinciri Sistemlerinde Etkililik Analizi...  2012
  3  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Logistics Innovation:A Service-Dominant Logic-Based Conceptual Framework Effective Marketing in Contemporary Globalism...  2014
  2  Liman İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  3  Discovering the Nexus between Market Orientation and Open Innovation: A Grounded Theory Approach Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation...  2013
  4  Ports and Logistics Chains: Changes in Organisational Effectiveness Maritime Logistics: A Complete Guide to Effective Shipping and Port Management...  2012
  5  Organizational Effectiveness in Seaports: A Systems Approach International Handbook of Maritime Business...  2010
  6  Organizational Change and Effectiveness in Seaports from a Systems Viewpoint The Handbook of Maritime Economics and Business...  2010
  7  The Critical Role of Turkish Ports in Scope of the International Transport Corridors The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  2  Derince Limanı Fizibilite Raporu...  11/2007 - 11/2007
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK  2009
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty Management In Marine Transportation , Vice Director of Science Branch, April 2015- April 2018
  2 Maritime Faculty Management In Marine Transportation , Vice Director of Science Branch, August 2014- April 2015