Tr

Associate Professor SEDA OKAY INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1999
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  2001
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2013
  Associate Professor  Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Modeling of the Foca-Uzunada magnetic anomaly and thermal structure in the gulf of Izmir, western Tu...  2018
  2  Control of active faults and sea level changes on the distribution of shallow gas accumulations and ...  2016
  3  Steady late quaternary slip rate on the Cinarcik section of the North Anatolian fault near Istanbul,...  2013
  4  Evidence for Widespread Creep on the Flanks of the Sea of Marmara Transform Basin from Marine Geophy...  2012
  5  The Physical and Acoustic Poperty of Gas-Bearing sediments of Yeosu Bay, South Sea of Korea...  2012
  6  Uniform basin growth over the last 500 ka, North Anatolian Fault, Marmara Sea, Turkey...  2012
  7  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacından Bir Resif Yapısının Sismik Analizi...  2012
  8  Morphological and Stratigraphic Investigation of a Holocene Subaqueous Shelf Fan, North of the İsta...  2011
  9  Gravity Anomalies of the Cyprus Arc and their Tectonic Impilactions...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Marmara Denizi-Kumburgaz Havzası'nda Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin İncelenmesi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Messiniyen Tuzluluk Krizinin Güney Marmara Denizi'ndeki Etkisi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Trabzon Fayı: Doğrultu Atımlı Fay Zonu... 09/05/2018 - 12/05/2018
  4  Tectonic Activity and Stratigraphic History Over the Last 130-540 ka on the Southern Shelf of the Se... 13/12/2016 - 16/12/2016
  5  Güney Marmara Şelfinde, Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu Boyunca Sığ Gaz Birikimleri ve Gaz Birikim... 01/06/2016 - 03/06/2016
  6  Investigation of sea-level changes and shelf break prograding sequences during the Late Quaternary o... 17/04/2016 - 22/04/2016
  7  Trabzon Fayının Çok Kanllı Sismik Yansıma Verileri ile İncelenmesi... 05/06/2015 - 07/06/2015
  8  Sığacık Körfezi ve Çevresinin Deniz Altı Stratigrafik ve Yapısal Özelliklerinin Yüksek Çö... 05/06/2015 - 07/06/2015
  9  Marmara Denizinde Sığ Gaz Birikimleri... 05/06/2015 - 07/06/2015
  10  2B Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin Kalite Kontrolü... 05/06/2015 - 07/06/2015
  11  Çınarcık Havzasının ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi İçerisindeki Devamının Çok ... 05/06/2015 - 07/06/2015
  12  Kıbrıs Yayı'nın Gravite ve Manyetik Anomalileri ve Tektonik Özellikleri... 07/05/2015 - 08/05/2015
  13  MessinianSalinity Crisis andCourse of Messinian Valleys in theSouthern Shelf of theSea of Marmara... 12/04/2015 - 17/04/2015
  14  Collaborative Research: The North Anatolian Fault System in the MarmaraSea,Turkey-Insights from the ... 12/04/2015 - 17/04/2015
  15  The central branch of the North Anatolian Fault InTheSouthern MarmaraSea: Evidence for a distributed... 12/04/2015 - 17/04/2015
  16  Seismic Evidence And Complex Trace Attributes Of Shallow Gas Structures InTheSea Of Marmara... 12/04/2015 - 17/04/2015
  17  Tectonic Structures offshoreTrabzon-Rize Area in the Eastern Black Sea... 12/04/2015 - 17/04/2015
  18  Activity on the multi-stranded Central Branch of the North Anatolian Fault along the southern shelf ... 15/12/2014 - 19/12/2014
  19  Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolunun Güney Marmara Şelfindeki Devamlılığının Araştırlması... 25/11/2013 - 27/11/2013
  20  Marmara Denizi-Çınarcık Havzası'nın Tektonik ve Stratigrafik Yorumu... 25/11/2013 - 27/11/2013
  21  İzmir Körfezi'ndeki Aktif İzmir ve Uzunada Fayları... 25/11/2013 - 27/11/2013
  22  Steady Quaternary Deformation along the North Anatolian Fault System in Marmara Sea, Turkey... 08/09/2013 - 12/09/2013
  23  The Impact of the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara Sea... 08/09/2013 - 12/09/2013
  24  Çınarcık Havzası'nın Aktif Tektoniği ve Kuzey Anadolu Fayı?nın Marmara Denizi İçerisinde ... 15/05/2013 - 17/05/2013
  25  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratların ve Sığ Gaz Birikimlerinin Akustik Özellikleri ile ilgili Yap... 15/05/2013 - 17/05/2013
  26  The evolution and activity of strands of the Central Branch of the North Anatolian Fault in Marmara ... 05/11/2012 - 07/11/2012
  27  3D Seismic Data Pre-interpretation on Western High, Sea of Marmara.... 05/11/2012 - 07/11/2012
  28  Time-variable deformation during last 135ka North anatolian fault in çınarcık basin from high res... 05/11/2012 - 07/11/2012
  29  Quality Control, Seismic Processing And Interpretation of 2d Multichannel Seismic Reflection Data on... 05/11/2012 - 07/11/2012
  30  Gas hydrate and tectonic investigations in the seas surrounding Turkey, International Geoscience Wor... 05/11/2012 - 07/11/2012
  31  Investigation of Gas Hydrates Related Structures in the Eastern Black Sea and Studies Related with A... 05/11/2012 - 07/11/2012
  32  Eastern Black Sea Structures About of the Existence of Gas Hydrate... 05/11/2012 - 07/11/2012
  33  Steady Late Quaternary Slip on the North Anatolian Fault in Çınarcık Basin, Marmara Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  34  Active Tectonism of the Çınarcık Basin and the North Anatolian Fault in the Sea of Marmara Using ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  35  The Evolution and Activity of Strands of the Central Branch of the North Anatolian Fault in Marmara ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  36  Horizontal Offsets on the North Anatolian Fault (NAF) Coupled with Basin Formation in the Marmara Se... 01/10/2012 - 05/10/2012
  37  Evidence for Widespread Gravitational Creep and Abundant Gas in the Sea of Marmara Transform Basin f... 01/10/2012 - 05/10/2012
  38  Seismic Reflection Studies for Gas Hydrate and Tectonic Researches in the Seas Surrounding Turkey... 01/10/2012 - 05/10/2012
  39  2D - 3D high resolution seismic survey in the Sea of Marmara - Western High... 22/04/2012 - 27/04/2012
  40  Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  41  New discovered Izmir and Busan Mud Volcanoes and Application of Seismic Attributes and AVO Analysis ... 22/04/2012 - 27/04/2012
  42  Investigaton of Çınarcık Basin and North Anatolian Fault Within the Sea of Marmara with Multichan... 22/04/2012 - 27/04/2012
  43  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Bir Resif Yapısının Sismik Analizi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  44  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Sığ Gaz Ve Gaz Hidrat Birikimlerinin Sismik Analizi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  45  Türkiye'yi Çevreleyen Kıtasal Yamaç ve Şelflerde Gaz Hidratların Araştırılması... 02/04/2012 - 06/04/2012
  46  Çok Kanallı Sismik ve Chirp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Ana... 02/04/2012 - 06/04/2012
  47  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar... 02/04/2012 - 06/04/2012
  48  Steady-state Quaternary Basin Formation Along the North Anatolian Fault System in Marmara Sea, Turke... 05/12/2011 - 09/12/2011
  49  Quaternary Evolution of Cinarcik Basin, Marmara Sea, Turkey from structural and stratigraphic interp... 05/12/2011 - 09/12/2011
  50  Doğu Karadeniz Kıtasal Yamacının Akustik Yapısı, Sığ Gaz ve BSR yapıları: İlksel Sonuçla... 11/05/2011 - 13/05/2011
  51  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Gaz ve Gaz Hidrat Birikimleri... 11/05/2011 - 13/05/2011
  52  Çınarcık Ve Tekirdağ Basenleri; Marmara Denizi Tektoniğinde Anahtar Bölgeler... 23/11/2010 - 26/11/2010
  53  Acoustics and Physical Characteristics of Gas Bearing Sediments around the Yeosu Sound, the South Se... 23/11/2010 - 26/11/2010
  54  Multiple Seismic Studies in the Marmara Sea for High Resolution Mapping of the North Anatolian Fault... 10/05/2010 - 14/05/2010
  55  Kuzey Anadolu Fayının yüksek ayrımlı haritalanması için TAMAM sismik çalışması... 05/04/2010 - 09/04/2010
  56  Gas, slumps and faulting in the Marmara Sea: new results from TAMAM high-resolution seismic reflecti... 14/12/2009 - 18/12/2009
  57  High Resolution Multichannel imaging of basin growth along a continental transform... 10/09/2009 - 12/09/2009
  58  Basins beyond Bends along Continental Transforms in NW Turkey and southern California rapid,asymmetr... 10/09/2009 - 12/09/2009
  59  The extension of the Bosphorus Channel (Istanbul strait) at the Black Sea shelf... 22/08/2009 - 31/08/2009
  60  Facilities of SeisLab Seismic Laboratory at the Institute of Marine Sciences and Technology... 02/02/2009 - 05/02/2009
  61  Kuşadası ve Sığacık körfezlerinde 2005 deprem dizileri öncesi-sonrasında gerçekleştirlen y... 04/11/2008 - 09/11/2008
  62  Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinde Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yöntemlerle Denizaltı Ak... 14/10/2008 - 17/10/2008
  63  Investigation of Sigacik and Kusadasi Gulf?s underwater Active tectonics using High Resolution Seism... 14/10/2008 - 17/10/2008
  64  Acoustic observations of shallow gas accumulations, gas seeps and active pockmarks in the Gulf of İ... 15/09/2008 - 19/09/2008
  65  Yüksek Ayrımlı Deniz Jeofiziği Yöntemleri ile Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesi... 30/04/2008 - 02/05/2008
  66  Multi-Channel Seismic Reflection Survey in Gulf of Sigacik and Kusadasi (Western Turkey)... 15/04/2007 - 20/04/2007
  67  Geophysical Investigations at Bosphorus Outlet in Black Sea... 15/04/2007 - 20/04/2007
  68  Multi Channel High resolution seismic Reflection Survey in Sığacık Gulf (Izmir) and Surrounding R... 09/04/2007 - 13/04/2007
  69  Geophysical Investigations at Bosphorus Outlet... 09/04/2007 - 13/04/2007
  70  Deniz Sismik Laboratuvarı SeisLab ve Yapılan Seferler... 14/11/2006 - 17/11/2006
  71  Sığacık Körfezi ve Çevresinde Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Çalısması: İlk Sonuçlar... 14/11/2006 - 17/11/2006
  72  Ekim-2005 İzmir Depremleri Öncesi Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinde Yüksek Çözünürl... 02/11/2006 - 04/11/2006
  73  Sea trials of SEISLAB in the Aegean and Black Sea... 18/04/2006 - 22/04/2006
  74  A tributary canyon system, shallow gas accumulations and an unnamed mud volcano at Bosphorus outlet ... 02/04/2006 - 07/04/2006
  75  Preliminary Results from High Resolution Geophysical Study on the Kozlu High... 04/10/2005 - 07/10/2005
  76  Preliminary results of 2-7 Chirp Sonar and Multibeam Echosounder Data at Bosphorus Outlet In the Bla... 04/10/2005 - 07/10/2005
  77  A Retrogressive Canyon at Bosphorus Outlet and Shallow Gas Accumulations... 17/05/2005 - 22/05/2005
  78  Results of the R/V Poseidon Cruise 317/4 (16 Oct-4 Nov 2004) to the Continental Margin off Georgia a... 17/05/2005 - 22/05/2005
  79  Gas Hydrates and Exploration of Gas Hydrates in Black Sea, Turkey... 11/05/2005 - 13/05/2005
  80  Gas hydrate accumulations... 29/11/2004 - 30/11/2004
  81  Kıbrıs Yayı'nın Gravite ve Manyetik Anomalileri ve Tektonik Anlamı... 20/10/2003 - 23/10/2003
  82  Boğaz Çıkışında Multibeam ve Chirp Sonar Çalışmaları... 20/10/2003 - 24/10/2003
  83  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  84  Recent Canyon Heads Evidenced at the Bosphorus Outlet... 06/12/2002 - 10/12/2002
 • NO NAME YEAR
  1  Yüksek Ayrımlı Deniz Jeofiziği Yöntemleri...  2005
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Black Sea, Seismic Profiling Data Preliminary results of investigations during the TTR-15 cruise of RV Professor Logachev June-August...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas for Europe (MIGRATE) Cost Action ES1405...  3/2015 - 3/2019
  2  Batı Karadenizde Pilot Alanda Gazhidrat Potansiyeli Etüt ve Araştırma Projesi...  12/2014 - 6/2018
  3  Sinop Offshore Survey for Sinop Nuclear Power Plant Project...  9/2013 - 10/2013
  4  7. çerçeve AB projesi , Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards (Alert)...  10/2013 - 10/2017
  5  MARE/2012/10 nolu EMODnet-Geology 2 (European Marine Observation and Data Network)...  4/2013 - 4/2016
  6  SUGAR - Submarine Gas Hydrate Reservoirs project in the investigation of the Black Sea Danube Delta for gas hydrate accumulations by seismic reflection survey onboard of German research vessel R/V Maria S Merian...  10/2013 - 1/2014
  7  Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay Sistemi-Çok Kollu Transform Fayının Kuvaterner Sonrası Evriminin İncelenmesi...  8/2012 - 8/2015
  8  Gwangyang körfezi ve Karadeniz'deki sığ gaz birikimlerinin fiziksel ve akustik özellikleri...  5/2009 - 5/2011
  9  Marmara Denizinde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi Projesi" (ABD Columbia Üniversitesi, Lamont Doherty Earth Observatory Bölümü İşbirliği İle)...  4/2008 - /
  10  Derin Deniz Araştırmaları Koşullarına Uygun, Sismik Yeteneği Gelişkin Bir Araştırma Gemisi olarak Çakabey Gemisinin Tasarımı, İnşaatı, Donatımı ve İşletim Modeli Kurulması (ÇAKABEY)...  1/2007 - 1/2010
  11  İstanbul Boğazı-Karadeniz Şelfi çıkışının yüksek ayrımlı sismik çalışma ile Geç Kuvaterner Karadeniz-Akdeniz bağlantısının incelenmesi...  5/2007 - 5/2009
  12  6.Çerçeve ESONET - European Seas Observatory Network NoE is a Network of Excellence (NoE)...  3/2007 - 2/2010
  13  HERMES- Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas...  2/2005 - 2/2009
  14  İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışının Jeofizik Verilerle İncelenmesi...  9/2005 - /2007
  15  Geleceğin Enerji Kaynağı Olarak Batı Karadeniz'deki Gaz Hidratların Araştırılması...  1/2005 - 1/2007
  16  Doğu Karadeniz Türkiye Şelf Ve Yamacında Gaza Doygun Tortullar ve Gaz Hidratların Sismik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2003 - /
  17  İstanbul Boğazı Ve Karadeniz Çıkışının Oluşumunun İncelenmesi...  7/2002 - /2004
 • NO NAME YEAR
  1  Fransız Konsolosluğu (EGIDE)  2004