Tr

Associate Professor ÖZLEM GÜRSOY ÇALAN FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL BIOCHEMISTRY

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  2010
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Tıbbi Biyokimya  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Brain Injury Markers: S100 calcium-binding protein B, Neuron-Specific Enolase and Glial Fibrillary A...  2018
  2  Serum galectin-1 levels are positively correlated with body fat and negatively with fasting glucose ...  2017
  3  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  4  The Effect of Dichloronitrophenol on Amyloid Beta Toxicity and Steroid Levels...  2017
  5  The Relationship of Serum Zonulin Level with Clinical and Laboratory Parameters in Childhood Obesity...  2017
  6  THE EFFECTS OF NMDA RECEPTOR SUBUNITS AND CHOLESTEROL ON AMYLOID BETA TOXICITY IN SHSY-5Y CELLS...  2016
  7  Relation of serum irisin level with metabolic and antropometric parameters in obese children...  2016
  8  Elevated circulating levels of betatrophin are associated with polycystic ovary syndrome...  2016
  9  A possible connection between tumor necrosis factor alpha and adropin levels in polycystic ovary syn...  2016
  10  Transferrin İzoformlarının Analizinde İki Farklı Elektroforez Sisteminin Karşılaştırılmas...  2016
  11  Circulating betatrophin concentration is negatively correlated with insulin resistance in obese chil...  2016
  12  Amyloid Beta Peptides Affect Pregnenolone and Pregnenolone Sulfate Levels in PC-12 and SH-SY5Y Cells...  2016
  13  Increased adipsin is associated with carotid intima media thickness and metabolic disturbances in po...  2016
  14  Serum nesfatin-1 and leptin levels in non-obese girls with premature thelarche...  2015
  15  Comparison of pre- and post-levothyroxine high-sensitivity c-reactive protein and fetuin-a levels in...  2015
  16  Significance of serum neurokinin B and kisspeptin levels in the differential diagnosis of premature ...  2015
  17  The Levels of Soluble Intercellular Adhesion Molecule, Vascular Adhesion Molecule and Se-Selectin Le...  2015
  18  Comparison of sCD40L levels in patients with subclinical hypothyroidism before and after levothyroxi...  2014
  19  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  20  Subclinical hypothyroidism: Comparison of adhesion molecule levels before and after levothyroxine th...  2014
  21  Comparison of high-sensitivity C-reactive protein and fetuin-A levels before and after treatment for...  2014
  22  The Assesment of Vital Responses of Human and Rat Neuronal Cells Against to Amyloid Beta Peptide and...  2014
  23  The relationship of urotensin II with insulin resistance and hs-CRP in patients having PCOS....  2013
  24  Fetuin-A levels in hyperthyroidism...  2013
  25  Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler...  2013
  26  Examination of adhesion molecules, homocysteine and hs-CRP in patients with polygenic hypercholester...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Acil Serviste Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında İskemi Modifiye Albumin'in Prognostik Değ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  2  Panik Değer Sonuçları Tekrarlanmalı mı?... 01/10/2017 - 05/10/2017
  3  Ölçüm Belirsizliğinin 75gr OGTT Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi... 01/10/2017 - 05/10/2017
  4  Serum Levels of S100B, Neuron-Specific Enolase (NSE) and Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) in P... 14/09/2017 - 17/09/2017
  5  The Relation of Serum Galectin-1 Level with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children... 14/09/2017 - 17/09/2017
  6  Pulmoner Emboli Öntanılı Hastaların D-Dimer, CRP ve WBC Test Sonuçlarının Korelasyonu... 04/05/2017 - 07/05/2017
  7  Laboratuvarda Kullanılan İmmunassay Sistem Sonuçlarının Hastanın Klinik Tablosu İle Birlikte ... 04/05/2017 - 07/05/2017
  8  Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  9  Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi... 26/04/2017 - 30/04/2017
  10  A Different Approach For Evaluating Biochemical Test Results: A Machine Learning Algorithm C4.5 Dec... 24/03/2017 - 25/03/2017
  11  Kronik malnütrisyonda serum nesfatin-1 düzeyinin, metabolik ve antropometrik parametreler ile olan... 05/10/2016 - 09/10/2016
  12  Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Zonulin Düzeyinin Klinik veMetabolic Parametreler ile Olan İl... 05/10/2016 - 09/10/2016
  13  Göğüs Ağrısıyla Acil Servise Başvuran Hastada Yalancı Troponin-I Yüksekliği... 27/09/2016 - 01/10/2016
  14  Increased adipsin is associated with carotid intima media thickness and metabolic disturbances in po... 28/05/2016 - 31/05/2016
  15  Elevated circulating levels of betatrophin are associated with polycystic ovary syndrome.... 28/05/2016 - 31/05/2016
  16  "Abbott Sentinel" ve Archem Direct HDL Cholesterol" Kitlerinin Aynı Analizörde Karşılaştırılm... 05/05/2016 - 08/05/2016
  17  The effects of NMDA receptor subunits and cholesterol on amyloid beta toxicity in SHSY-5Y cells... 04/05/2016 - 07/05/2016
  18  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  19  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  20  Obez ve Sağlıklı Çocuklarda Serum Betatrofin Düzeyinin Metabolik ve Klinik Parametreler ile Ola... 20/10/2015 - 22/10/2015
  21  Obez Çocuklarda Yüksek Saptanan İrisin Düzeyinin Antopometrik Ve Metabolik Parametrelerle Olan ... 20/10/2015 - 22/10/2015
  22  Elevated Serum Irisin Level is not Related to Metabolic and Anthropometric Parameters in Obese Child... 01/10/2015 - 03/10/2015
  23  A Possible Connection Between TNFa and Adropin Levels in Polycystic Ovary Syndrome... 05/05/2015 - 08/05/2015
  24  İki Farklı Marka ESH Tüpü Kullanımının Preanalitik ve Analitik Evreye Etkilerinin Karşılaş... 23/04/2015 - 26/04/2015
  25  Önlenemeyen Preanalitik Hata (!) : İn Vivo Hemoliz... 23/04/2015 - 26/04/2015
  26  Santral erken puberte tanısında serum nörokinin B düzeyinin önemi ve serum kisspeptin ve leptin... 04/11/2014 - 08/11/2014
  27  Prematür telarş olgularında serum nesfatin-1 düzeyinin klinik önemi ve serum leptin düzeyi ile... 22/10/2014 - 26/10/2014
  28  Low apelin levels are associated with a marked increase in risk for development of the gestational d... 03/05/2014 - 07/05/2014
  29  Amiloid Beta Peptit ve Kolesterolün Nöronal Hücre Canlılığına Etkisi... 30/10/2013 - 03/11/2013
  30  Nöronal Hücrelerde Kolesterolün Amiloid Beta Varlığında Nörosteroidlerin Sentezi Üzerine Etk... 30/10/2013 - 03/10/2013
  31  Comparison of hs-CRP and Fetuin-A Levels Before and After the Treatment of Subjects with Subclinical... 27/04/2013 - 01/05/2013
  32  Comparison of Pre- and Post-levothyroxine hs-CRP and Fetuin-A Levels in Subclinical Hypothyroidism... 27/04/2013 - 01/05/2013
  33  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  34  Gestasyonal diyabette maternal serum Fetuin-A, leptin ve hs-CRP düzeyi... 17/04/2013 - 21/04/2013
  35  Pregnenolone ve Pregnenolone Sülfatın Sıçan ve İnsan Kaynaklı Nöronal Hücre Hatlarında Vita... 12/04/2012 - 15/04/2012
  36  Prenatal Risk Belirlemede Kullanılan İki farklı Bilgisayar Programının Karşılaştırılması... 12/04/2012 - 15/04/2012
  37  I. Trimestr Prenatal Risk Belirlemede İki Farklı Sistemin analitik ve Risk Hesaplama Yöntemlerini... 12/04/2012 - 15/04/2012
  38  The Effect of DCNP on Amyloid Beta Peptide Toxicity and Pregnenolone Sulfate Synthesis... 03/11/2010 - 05/11/2010
  39  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  40  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  41  Serum levels of inflamatuar cytokine and acute phase reactans,hematological parameters,bioelectiric ... 29/09/2006 - 03/10/2006
  42  Metastatik Meme Kanserli Hastalarda İnflamatuar Sitokin, Akut Faz Reaktanlar, Hematolojik Parametre... 06/09/2006 - 10/09/2006
  43  24 saatlik idrar toplanmasının doğruluğunun ve idrar kalsiyum analizinde kalsiyum/kreatinin oran... 09/09/2005 - 12/09/2005
 • NO NAME DATE
  1  Farelerde alfa-Amanitin ile oluşturulan hepatotoksisitede çörek otu yağında çözünen Hypericum Perforatum ve çörek otu yağının koruyucu etkileri...  5/2017 - /
  2  Farelerde alfa-Amanitin ile oluşturulan hepatotoksisitede çörek otu yağında çözünen Hypericum Perforatum ve çörek otu yağının koruyucu etkileri...  5/2017 - /
  3  Acil serviste ağır sepsis ve septik şok tanısı alan erişkin hastalarda İskemi modifiye albumin (İMA) değerlerinin prognostik etkisi...  1/2014 - 1/2016
  4  Aminoglutethimidin nöronal hücre hatlarında steroid sentezi ve amiloid beta peptit toksisitesi üzerine etkisi...  5/2013 - 10/2015
  5  Nöronal hücre hattında amiloid beta peptidin oluşturduğu hasarda nörosteroidlerin rolü;nörosteroid sentezi...  1/2006 - 1/2010
  6  nöronal hücre hattında amiloid beta peptidin oluşturduğu hasarda nörosteroidlerin rolü...  12/2006 - 1/2008
  7  Stronsiyum ranelat tedavisi gören postmenopozal osteoporozlu hastalarda tedavinin klinik, laboratuar ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin gözlenmesi....  12/2006 - 12/2007
 • NO NAME DATE
  1  61.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Sözel Poster Üçüncülük Ödülü...  2017