DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor MEHMET ENSARİ GÜNELİ
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES
E-Mail :   ensari.guneli@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124652 - 4703
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi  1992
PhD (Doctorate)  Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı  1999
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2003
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi ÜAK (Sağlık Hizm.M.Y.O.) Farmakoloji  2009
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2014
NO NAME YEAR
1  Effect of magnesium sulfate on renal ischemia-reperfusion injury in streptozotocin-induced diabetic ...  2016
2  Renal ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: the rol of local ishemic preconditioning...  2016
3  The Role of Rac1 on Carbachol-induced Contractile Activity in Detrusor Smooth Muscle from Streptozot...  2015
4  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Teophyllin/Aminophylline Intoxication: An Experime...  2014
5  Comparison of the effects of dexmedetomidine administered at two different times on renal ischemia/r...  2014
6  The effects of alpha-lipoic acid on MMP-2 and MMP-9 activities in a rat renal ischemia and re-perfus...  2014
7  Effects of Dexmedetomidine İn Conjuction With Remote İschemic Preconditioning on Renal İschemia-Repe...  2014
8  Anti-inflammatory and antioxidant effects of ethyl pyruvate on colitis: In a rat model...  2014
9  The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N-Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditio...  2014
10  Immunohistochemical expression of Hepatocyte Growth Factor/c-Met in heart and aorta of diabetic rats...  2014
11  Evaluation of the effectiveness of Sugammadex for verapamil intoxication...  2013
12  The Effect of Insulin Treatment on Rac1 Expression in Diabetic Kidney....  2013
13  The effect of Rho kinase inhibitor Y-27632 on endotoxemia-induced intestinal apoptosis in infant rat...  2012
14  Esterified hyaluronic acid improves cartilage viability in experimental tracheal reconstruction with...  2010
15  The effect of melatonin on experimentally-induced myringosclerosis in rats...  2010
16  Effects of repeated administered ghrelin on chronic constriction injury of the sciatic nerve in rats...  2010
17  Possible involvement of ghrelin on pain threshold in obesity...  2010
18  Comparison of efficacy of ivermectin and doramectin against mange mite (Sarcoptes scabiei) in natura...  2010
19  Sağlık sektörünün radyoloji teknikerlerinden beklentileri...  2009
20  Fluid resuscitation in the treatment of uncontrolled hemorrhagic shock...  2008
21  Effect of melatonin on testicular damage in streptozotocin-induced diabetes rats...  2008
22  Sıçanlarda intratekal uygulanan esmolol'ün analjezik etkinliğinin ve nörotoksisitesinin değerlendiri...  2007
23  Analysis of the antinociceptive effect of systemic administration of tramadol and dexmedetomidine co...  2007
24  Viability of crushed and diced cartilage grafts wrapped in oxidized regenerated cellulose and esteri...  2007
25  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
26  Ghrelin may attenuate proinflammatory cytokine-mediated neuropathic pain...  2007
27  Erythropoietin protects the intestine against ischemia/reperfusion injury in rats...  2007
28  Glutamine administration enhances the healing of lung parenchymal injuries and reduces air leakage i...  2006
29  The anti-oxidant effect of alpha-tocopherol in the prevention of experimentally induced myringoscler...  2006
30  Expression of CD44 and E-cadherin cell adhesion molecules in hypertrophied bladders during chronic p...  2005
31  Effects of methoctramine on bladder overactivitiy in a rat model...  2003
32  Protective effects of vitamin E, selenium and allopurinol against stress-induced ulcer formation in ...  2001
33  Aminoglikozit antibiyotikler rat uterus şeritlerinde KCl ile indüklenen tonik kontraktil yanıtları e...  2000
34  Sıçan uterus şeritlerinde nitrik oksit sentaz inhibisyonun oksitosin kontraksiyonlarına etkisi...  2000
35  Oksitosin ile uyarılan sıçan uterus şeritlerinde l-arjinin gevşeme yanıtlarının gebelik dönemleri sü...  2000
36  Bölgesel anestezi ile yapılan sünnetlerde ağız yolu ile uygulanan ketamin premedikasyonunun rolü...  2000
37  Sıçan uterus şeritlerinde oksitosin ile uyarılan kontraktil yanıtlar üzerine tokolitik ilaçların etk...  1998
38  Aminoglikozit antibiyotiklerin tokolitik etkileri var mı?...  1998
NO NAME DATE
1  HGF/cmet pathway has a role in testicular damage in diabetes induced by streptozotocine....
 26/06/2016 - 30/06/2016
2  Diyabetik sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarında lokal iskemik önkoşullamanın etkilerinin değ...
 02/12/2015 - 06/12/2015
3  Taurinin iskemi reperfüzyon hasarında MMP-2, MMP-9 ve ilişkili sinyal ileti yolağı üzerine etkileri...
 03/11/2015 - 06/11/2015
4  Ghrelinin İskemi-Reperfüzyona Bağlı İskelet Kası ve Uzak Organ Hasarı Üzerine Etkisinin Histopatoloj...
 07/10/2015 - 09/10/2015
5  The investigation of possible protective effect of taurine on extracellular matrix and related signa...
 04/07/2015 - 09/07/2015
6  The investigation of possible protective effect of taurine on extracellular matrix and related signa...
 20/05/2015 - 22/05/2015
7  Rac1 Inhibitor EHT1864 Improved Radiocontrast-Induced Nephropathy in Mouse Model...
 20/05/2015 - 22/05/2015
8  Uzak iskemik önkoşullama ile birlikte kullanılan deksmedetomidinin sıçan renal iskemi reperfüzyon ha...
 20/11/2013 - 24/11/2013
9  Dıgoksın İntoksıkasyonunda Sugammadeks Etkinliğinin Değerlendirilmesi...
 20/11/2013 - 24/11/2013
10  Diyabetik sıçan detrusor düz kas yanıtlarında küçük GTP'az ların rolü...
 04/11/2013 - 07/11/2013
11  Streptozotosinle Oluşturulan Diyabet Modelinde Gelişen Kognitif Bozukluklarda Etil Pirüvat Etkisinin...
 26/09/2013 - 28/09/2013
12  Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Biriminde Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen Wistar A...
 26/09/2013 - 28/09/2013
13  Alfa Lipoik Asitin Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarında MMP-2 ve MMP-9 Aktiviteleri Üzerine Etkileri...
 03/09/2013 - 06/09/2013
14  RATLARDA RENAL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE UZAK İSKEMİK ÖN KOŞULLAMA VE DEKSMEDETOMİDİN İLE FARMAKO...
 07/11/2012 - 11/11/2012
15  The role of Rac-1 in apoptosis contributes to the pathogenesis of diabetic nephropathy in rats...
 17/07/2012 - 20/07/2012
16  Insulin therapy didn't improve sufficiently the inhibitory effects of small GTPase RhoA in diabetic ...
 17/07/2012 - 20/07/2012
17  Does the small GTPase Rac1 has a role on bladder dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats...
 17/07/2012 - 20/07/2012
18  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik ön koşullama ve uzak iskemik ön koşulla...
 26/10/2011 - 30/10/2011
19  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarına iki farklı zamanda uygulanan deksmedetomidinin etkilerini...
 26/10/2011 - 30/10/2011
20  Diyabetik Sıçanlarda Mesane Fonksiyonlarında Küçük GTPaz'ların Rolü...
 19/10/2011 - 22/10/2011
21  Diyabetik Sıçanlardaki Kardiyovasküler Disfonksiyonlarda Küçük GTPazlardan Rac-1'in Rolü...
 19/10/2011 - 22/10/2011
22  The role of Rac1 GTPase on cardiovascular dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats...
 24/02/2011 - 27/02/2011
23  Nöropatik Ağrı Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Ketamin ve Tramadol Kombinasyonunun Etkinliği...
 27/10/2010 - 31/10/2010
24  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarına uzak iskemik ön koşullama ve direkt iskemik ön koşullaman...
 27/10/2010 - 31/10/2010
25  Does HGF/c-Met signalling exert its effects on vascular dysfunction by small GTPases in diabetic rat...
 17/07/2010 - 23/07/2010
26  Ghrelinin sıçan nöropatik ağrı modelinde hiperaljezi üzerine etkisi...
 04/11/2009 - 07/11/2009
27  Sıçanlarda vaginal smear yöntemiyle östrus siklus dönemlerinin saptanmasında boyasız dirak bakı ve i...
 15/10/2009 - 16/10/2009
28  Sıçanlarda nöropatik ağrı modelinde ghrelin etkisinin histolojik olarak incelenmesi...
 22/06/2009 - 25/06/2009
29  Sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyon hasarında Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin koruyucu etkisi...
 20/05/2008 - 23/05/2008
30  Eritropoietin sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyon hasarını endoteliyal nitrik oksit sentazı aza...
 24/10/2007 - 27/10/2007
31  Erythropoetin protects the intestine against ischemia/reperfusion injury in rats....
 04/09/2007 - 07/09/2007
32  Sıçanlarda hiperrefleksif mesane ve detrusör instabilitesi üzerine metoktraminin etkileri...
 15/10/2002 - 19/10/2002
33  Elektriksel olarak stimüle edilmiş sıçan mide-fundus ve ileumunda histamin ve nitrik oksidin etkiler...
 01/10/2001 - 05/10/2001
34  Rat böbreğinde iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarına karşı allopurinol, l-Arginin, l-NAME, diltiazem ve ...
 01/11/1999 - 05/11/1999
35  Oksitosin ile uyarılan gebe sıçan uterus şeritlerinde l-Argininin gevşeme yanıtlarına indometasinin ...
 01/11/1999 - 
36  Aminoglikozit antibiyotikler rat uterus şeritlerinde oksitosin veya KCl ile indüklenen kontraktil ya...
 02/06/1999 - 
37  Sıçan uterus şeritlerinde oksitosin ile uyarılan kontraktil yanıtlar üzerine tokolitik ilaçların etk...
 01/01/1997 - 
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Deneysel Hayvan Araştırmalarının Planlamasında Dikkat Edilecek Hususlar Küçük Deney Hayvanlarından Rat...  2012
NO NAME DATE
1  Renal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Taurinin Ekstrasellüler Matriks Bütünlüğü Üzerine Olası Koruyucu Etkisinin ve İlişkili Sinyal Yolaklarının Tanımlanması...  11/2013 - 4/2015
2  Küçük hücreli akciğer kanserine (KHAK) karşı ilaç direnci çalışmalarında, preklinik araç olarak fare modellerinin kullanılması...  6/2013 - /
3  Dilimlenmiş Kıkırdak Greftlerinde Tutopatch ve Tachosıl Kullanımının Greft Canlılığı Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak Tavşanlarda Karşılaştırılması...  1/2013 - /
4  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Apoptoz Ve Rac1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi...  5/2013 - 12/2015
5  DEÜ Deney Hayvanları Laboratuvarı'nda konvensiyonel olarak yetiştirilen sıçanlarda sütanne kullanımının mikrobiyolojik izlem üzerine etkileri....  11/2012 - /
6  Streptozotosinle oluşturulan diyabet modelinde gelişen kognitif bozukluklarda etil pirüvat etkisinin araştırılması....  1/2012 - 6/2012
7  Sıçanlarda Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında İnfliximab'ın Etkisi...  6/2012 - /
8  Ghrelinin İskemi-Reperfüzyona Bağlı İskelet Kası ve Uzak Organ Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  5/2011 - /
9  Diyabete bağlı kardiyovasküler değişikliklerde HGF/c-Met yolağının rolü ve rekombinant hepatosit büyüme faktörü tedavisinin etkililiği...  1/2010 - /
10  Diyabette gözlenen artmış protein yıkımının engellenmesi için proteazomal inhibisyon ve antioksidan tedavi temelli yaklaşımların geliştirilmesi...  10/2009 - 10/2012
11  Kamu ve özel sektörün tıbbi laboratuar teknikerinden beklentilerinin saptanması...  5/2007 - 5/2008
12  Kamu ve özel radyoloji merkezlerinin radyoloji teknikerinden beklentilerinin saptanması...  1/2007 - 7/2007
13  Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin intestinal iskemi-reperfüzyon hasarındaki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi...  2/2007 - 1/2008
14  Farklı laboratuarlarda yetiştirilen sıçanların yetiştirilme şartlarının bazı fizyolojik parametreler üzerine etkilerinin araştırılması...  1/2007 - /2008
15  Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin intestinal iskemi-reperfüzyon hasarındaki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi...  2/2007 - 2/2007
16  Dilimlenmiş ve ezilmiş kıkırdak greftlerinde surgicell ve merogel kullanımının greft canlılığı üzerine etkilerinin karşılaştırılması...  3/2006 - 9/2006
17  Gebelik döneminde elektromanyetik alana mauz bırakılan ratlarda ve yavrularında melatonin nin tiroid bezi üzerine etkilerinin incelenmesi...  5/2006 - 5/2006
18  Kronik intratekal deksmedetomidine uygulamasının analjezik ve nörotoksik etkisi...  5/2005 - 1/2007
19  Sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyon hasarına karşı eritropoietin etkinliğinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi...  1/2005 - 6/2006
NO NAME YEAR
1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2007
2  Poster Ödülü...  1998
3  Poster Ödülü...  2007
4  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2011
5  poster ödülü...  2013
NO NAME YEAR
1  The Animals in Science Education Trust (AS-ET)  2012
2  Laboratory Animals Ltd  2013
3  YÖK  2013
4  ICLAS  2014
NO Görev
1 İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014-Devam ediyor
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı, Şubat 2011- Mart 2011
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Mart 2011
4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2008- Mart 2011
5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Mart 2011
6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2005- Mayıs 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi