Tr

Associate Professor SONER ESMER MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT LOGISTICS AND TRANSPORT MANAGEMENT

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng)  2001
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Pazarlama  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması...  2017
  2  Effects of Prolonged Port Privatization Process: A Case Study of Port of Izmir Alsancak....  2017
  3  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi...  2017
  4  Port Industry Related Relationship Marketing Applications...  2017
  5  Port Governance in Turkey...  2017
  6  Liman Merkezli Lojistik: Ege Bölgesi İçin Bir Değerlendirme (Port Centric Logistics: An Evaluati...  2016
  7  Non-price Competition in the Port Sector: A Case Study of Ports in Turkey...  2016
  8  Container Transportation at the Black Sea:An Evaluation of the Ports in Turkey...  2016
  9  Cargo Demand Analysis of Container Terminals In Turkey...  2015
  10  Türkiye'de Boş Konteynerlerin Yeniden Konumlandırılması Sorunu Üzerine Nitel Bir Araştırma...  2015
  11  Determinants of Operational Efficiency at Chemical Cargo Terminals...  2014
  12  Farklı Yöntemler İle Türk Konteyner Limanlarının Verimliliği....  2014
  13  Türk Konteyner Terminalleri Üzerinde 2009 Yılı Küresel Finans Krizinin Etkileri...  2013
  14  Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi...  2013
  15  A new simulation modelling approach to continuous berth allocation...  2013
  16  Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri...  2010
  17  A Simulation for Optimum Terminal Truck Number in a Turkish Port Based on Lean and Green Concept...  2010
  18  İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi...  2008
  19  Performance Measurements of Continer Terminal Operations...  2008
  20  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi...  2007
  21  Gemi İşletim Maliyetlerinde Gider Minimizasyonu...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması... 19/10/2017 - 21/10/2017
  2  Tersine Lojistikte Sürdürülebilirlik... 19/10/2017 - 21/10/2017
  3  The Strategic Importance of Black Sea in China's One Road One Belt Initiative.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  4  An Evaluation for the Future of Container Transport in The Black Sea.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  5  Çin'in Kara Ve Deniz İpek Yolu Girişiminde (One Belt One Road) Türkiye'nin Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  6  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  7  Exploring the Relationship Marketing Strategy of Ports... 23/08/2016 - 26/08/2016
  8  Port Productivity Assessment for Major Container Terminals of Turkey... 23/08/2016 - 26/08/2016
  9  Ulaştırma Sistemleri İçinde Ro-Ro Taşımacılığının Önemi... 26/05/2016 - 28/05/2016
  10  Türkiye'de Limanlar İçin Fiyatlandırma Faaliyetine Etki Eden Yasal Faktörler.... 26/05/2016 - 28/05/2016
  11  Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri ve Limanlar Üzerine Etkileri... 05/11/2015 - 06/11/2015
  12  Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme... 05/11/2015 - 06/11/2015
  13  Effects of Port Privatızation Process on Users: A Case Study of Izmir Port... 22/10/2015 - 23/10/2015
  14  The Competitiveness of Services Offered by Liner Shipping Companies Based on Their Logistical Resour... 22/10/2015 - 23/10/2015
  15  Operations Research in CMC... 22/10/2015 - 23/10/2015
  16  Kafkasya ve Orta Asya Ticaretinde Hopa Limanının Önemi.... 01/10/2015 - 03/10/2015
  17  Non-Price Competition in the Port Sector: A case Study of Port in Turkey... 23/08/2015 - 27/08/2015
  18  Determinants of dry bulk port selection... 24/06/2015 - 27/06/2015
  19  A qualitative research on empty container repositioning problem in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  20  Non-Price competition on port industry.... 24/06/2015 - 27/06/2015
  21  The dry ports: A review of the concept and its applications in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  22  Kruvaziyer Limanlarında Yer Seçimi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  23  Talep Tahminleri Işığında Türk Limanlarına Yönelik Kapasite Analizi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  24  Green Port Management Concept And Applications: A Preliminary Qualitative Study With Port Authoritat... 30/10/2014 - 31/10/2014
  25  Küresel Tedarik Zincirinde Limanların Değişen Rolü: Liman Merkezli Lojistik Kavramı.... 15/05/2014 - 17/05/2014
  26  Konteyner Terminali Yük Operasyonlarındaki Gelişmeler... 15/05/2014 - 17/05/2014
  27  VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: Karadeniz Konteyner Terminalleri Uygulaması... 01/11/2013 - 02/11/2013
  28  VZA MALMQUİST Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: 2009 Küresel Finans Kriz Sonrası Türk Kontey... 16/05/2013 - 18/05/2013
  29  Konteyner Terminali Projelerinde Yük Operasyonlarının Simülasyon Yöntemi İle Değerlendirilmes... 16/05/2013 - 18/05/2013
  30  Türkiyenin Dış Ticaret Hedeflerinin Yeni Liman Yatırımlarına Etkisi... 16/05/2013 - 18/05/2013
  31  Rizenin Kalkınmasında Rize (Riport) Limanının Rolü... 03/05/2013 - 04/05/2013
  32  Samsun Limanın Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  33  Doğu Akdenizde Konteyner Potansiyeli: İskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti... 14/11/2012 - 17/11/2012
  34  İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli... 14/11/2012 - 17/11/2012
  35  2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  36  UlusIararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü, Bugünü ve Geleceği... 16/04/2012 - 17/04/2012
  37  Samsun Limanının Deniz Ticaretindeki Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 13/10/2011 - 16/10/2011
  38  A Comparative Post Crisis Analysis on Worlds Leading and Turkish Container Ports... 22/06/2011 - 24/06/2011
  39  A Review of The Studies On Empty Container Repositioning Problem... 22/06/2011 - 24/06/2011
  40  Veri Zarflama Analizi ile Türkiye?deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü... 26/05/2011 - 29/05/2011
  41  Liman İşletmelerinde Pazarlama İletişimi... 05/05/2011 - 07/05/2011
  42  Bursa Gemlik Limanlarının Günümüzdeki Ve Gelecekteki Rolleri ... 29/04/2011 - 30/04/2011
  43  Port Privatization in Turkey... 17/01/2011 - 18/01/2011
  44  The Effects Of 2009 Economic Crisis On Turkish Seaports... 04/11/2010 - 05/11/2010
  45  Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı... 26/10/2010 - 29/10/2010
  46  Özelleştirme ve Özelleştirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi... 27/04/2010 - 01/05/2010
  47  Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği... 27/04/2010 - 01/05/2010
  48  The Role of Lean and Green Ports in Global Supply Chains: A Simulation for a Turkish Port... 20/04/2010 - 23/04/2010
  49  Türkiyede Konteyner Limanlarının Geleceği... 27/05/2008 - 30/05/2008
  50  Modeling Ship Berthing at İzmir Port Container Terminal Through Simulation Method... 02/04/2008 - 04/04/2008
  51  Characteristics of Turkish Cruise Ports and Environmental Sustainability... 04/10/2007 - 06/10/2007
  52  Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  53  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simulasyon Yönteminin Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  54  Minimization of Running Cost... 12/07/2006 - 14/07/2006
  55  An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) On East Mediterranean Port Selection: A Perspecti... 01/09/2005 - 04/09/2005
  56  The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach... 16/06/2005 - 19/06/2005
  57  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  58  Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz ve Talep Projeksiyonu... 04/05/2004 - 07/05/2004
 • NO NAME YEAR
  1  Temel Denizcilik Bilgisi...  2015
  2  Liman İşletmelerinde Performans Ölçümü...  2013
  3  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2012...  2012
  5  Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması: Pazarlama İletişimi...  2011
  6  Temel Denizcilik Bilgisi...  2011
  7  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2011...  2011
  8  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  2010
  9  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  10  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Factors Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Ecology...  2013
  2  Liman İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  3  Port Governance In Turkey Devolution, Port Governance and Port Performance...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama...  10/2014 - 10/2015
  2  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  3  İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanı Modelleme Çalışması...  4/2009 - 7/2009
  4  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  5  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  6  Derince Limanı Fizibilite Raporu...  11/2007 - 11/2007
  7  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  9/2006 - 9/2008
  8  Güllük Gemi Yanaşma İskelesi Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu...  2/2003 - 5/2003
 • NO NAME YEAR
  1  TUBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Avustralya)  2014
 • NO Responsibility
  1 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015-continues
  2 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Vice Director of Department, July 2015-continues
  3 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2013- November 2014
  4 Maritime Faculty Logistics and Transport Management , Director of Science Branch, April 2013- April 2016
  5 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  6 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Director of Department, October 2012- June 2015
  7 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2012- June 2015
  8 Maritime Faculty Management In Marine Transportation , Vice Director of Science Branch, December 2009- April 2012