Tr

Professor Doctor SONER ESMER MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT LOGISTICS AND TRANSPORT MANAGEMENT

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng)  2001
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Pazarlama  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2018
 • NO NAME YEAR
  1  The Factors Affecting the Sea Transportation in the New Globalization Era....  2018
  2  An Analysis of Seaborne Trade Through Iskenderun Bay...  2018
  3  An evaluation of competition and selection criteria between dry bulk terminals in Izmir...  2018
  4  Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations...  2018
  5  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması...  2017
  6  Effects of Prolonged Port Privatization Process: A Case Study of Port of Izmir Alsancak....  2017
  7  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi...  2017
  8  Port Industry Related Relationship Marketing Applications...  2017
  9  Port Governance in Turkey...  2017
  10  Liman Merkezli Lojistik: Ege Bölgesi İçin Bir Değerlendirme (Port Centric Logistics: An Evaluati...  2016
  11  Non-price Competition in the Port Sector: A Case Study of Ports in Turkey...  2016
  12  Container Transportation at the Black Sea:An Evaluation of the Ports in Turkey...  2016
  13  Cargo Demand Analysis of Container Terminals In Turkey...  2015
  14  Türkiye'de Boş Konteynerlerin Yeniden Konumlandırılması Sorunu Üzerine Nitel Bir Araştırma...  2015
  15  Determinants of Operational Efficiency at Chemical Cargo Terminals...  2014
  16  Farklı Yöntemler İle Türk Konteyner Limanlarının Verimliliği....  2014
  17  Türk Konteyner Terminalleri Üzerinde 2009 Yılı Küresel Finans Krizinin Etkileri...  2013
  18  Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi...  2013
  19  A new simulation modelling approach to continuous berth allocation...  2013
  20  A Simulation for Optimum Terminal Truck Number in a Turkish Port Based on Lean and Green Concept...  2010
  21  Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri...  2010
  22  İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi...  2008
  23  Performance Measurements of Continer Terminal Operations...  2008
  24  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi...  2007
  25  Gemi İşletim Maliyetlerinde Gider Minimizasyonu...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Yeni Küreselleşme Modelinde Deniz Taşımacılığını Etkileyen Unsurlar... 03/05/2018 - 05/05/2018
  2  The Effects of the New Globalization model on Sea Transportation... 19/04/2018 - 20/04/2018
  3  Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması... 19/10/2017 - 21/10/2017
  4  Tersine Lojistikte Sürdürülebilirlik... 19/10/2017 - 21/10/2017
  5  An Evaluation for the Future of Container Transport in The Black Sea.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  6  The Strategic Importance of Black Sea in China's One Road One Belt Initiative.... 12/12/2016 - 13/12/2016
  7  Çin'in Kara Ve Deniz İpek Yolu Girişiminde (One Belt One Road) Türkiye'nin Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  8  İran'ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi... 20/10/2016 - 22/10/2016
  9  Exploring the Relationship Marketing Strategy of Ports... 23/08/2016 - 26/08/2016
  10  Port Productivity Assessment for Major Container Terminals of Turkey... 23/08/2016 - 26/08/2016
  11  Türkiye'de Limanlar İçin Fiyatlandırma Faaliyetine Etki Eden Yasal Faktörler.... 26/05/2016 - 28/05/2016
  12  Ulaştırma Sistemleri İçinde Ro-Ro Taşımacılığının Önemi... 26/05/2016 - 28/05/2016
  13  Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri ve Limanlar Üzerine Etkileri... 05/11/2015 - 06/11/2015
  14  Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme... 05/11/2015 - 06/11/2015
  15  The Competitiveness of Services Offered by Liner Shipping Companies Based on Their Logistical Resour... 22/10/2015 - 23/10/2015
  16  Operations Research in CMC... 22/10/2015 - 23/10/2015
  17  Effects of Port Privatızation Process on Users: A Case Study of Izmir Port... 22/10/2015 - 23/10/2015
  18  Kafkasya ve Orta Asya Ticaretinde Hopa Limanının Önemi.... 01/10/2015 - 03/10/2015
  19  Non-Price Competition in the Port Sector: A case Study of Port in Turkey... 23/08/2015 - 27/08/2015
  20  Determinants of dry bulk port selection... 24/06/2015 - 27/06/2015
  21  Non-Price competition on port industry.... 24/06/2015 - 27/06/2015
  22  The dry ports: A review of the concept and its applications in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  23  A qualitative research on empty container repositioning problem in Turkey... 24/06/2015 - 27/06/2015
  24  Talep Tahminleri Işığında Türk Limanlarına Yönelik Kapasite Analizi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  25  Kruvaziyer Limanlarında Yer Seçimi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  26  Green Port Management Concept And Applications: A Preliminary Qualitative Study With Port Authoritat... 30/10/2014 - 31/10/2014
  27  Küresel Tedarik Zincirinde Limanların Değişen Rolü: Liman Merkezli Lojistik Kavramı.... 15/05/2014 - 17/05/2014
  28  Konteyner Terminali Yük Operasyonlarındaki Gelişmeler... 15/05/2014 - 17/05/2014
  29  VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: Karadeniz Konteyner Terminalleri Uygulaması... 01/11/2013 - 02/11/2013
  30  Konteyner Terminali Projelerinde Yük Operasyonlarının Simülasyon Yöntemi İle Değerlendirilmes... 16/05/2013 - 18/05/2013
  31  VZA MALMQUİST Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: 2009 Küresel Finans Kriz Sonrası Türk Kontey... 16/05/2013 - 18/05/2013
  32  Türkiyenin Dış Ticaret Hedeflerinin Yeni Liman Yatırımlarına Etkisi... 16/05/2013 - 18/05/2013
  33  Rizenin Kalkınmasında Rize (Riport) Limanının Rolü... 03/05/2013 - 04/05/2013
  34  2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  35  Samsun Limanın Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 14/11/2012 - 17/11/2012
  36  Doğu Akdenizde Konteyner Potansiyeli: İskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti... 14/11/2012 - 17/11/2012
  37  İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli... 14/11/2012 - 17/11/2012
  38  UlusIararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü, Bugünü ve Geleceği... 16/04/2012 - 17/04/2012
  39  Samsun Limanının Deniz Ticaretindeki Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi... 13/10/2011 - 16/10/2011
  40  A Comparative Post Crisis Analysis on Worlds Leading and Turkish Container Ports... 22/06/2011 - 24/06/2011
  41  A Review of The Studies On Empty Container Repositioning Problem... 22/06/2011 - 24/06/2011
  42  Veri Zarflama Analizi ile Türkiye?deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü... 26/05/2011 - 29/05/2011
  43  Liman İşletmelerinde Pazarlama İletişimi... 05/05/2011 - 07/05/2011
  44  Bursa Gemlik Limanlarının Günümüzdeki Ve Gelecekteki Rolleri ... 29/04/2011 - 30/04/2011
  45  Port Privatization in Turkey... 17/01/2011 - 18/01/2011
  46  The Effects Of 2009 Economic Crisis On Turkish Seaports... 04/11/2010 - 05/11/2010
  47  Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı... 26/10/2010 - 29/10/2010
  48  Özelleştirme ve Özelleştirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi... 27/04/2010 - 01/05/2010
  49  Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği... 27/04/2010 - 01/05/2010
  50  The Role of Lean and Green Ports in Global Supply Chains: A Simulation for a Turkish Port... 20/04/2010 - 23/04/2010
  51  Türkiyede Konteyner Limanlarının Geleceği... 27/05/2008 - 30/05/2008
  52  Modeling Ship Berthing at İzmir Port Container Terminal Through Simulation Method... 02/04/2008 - 04/04/2008
  53  Characteristics of Turkish Cruise Ports and Environmental Sustainability... 04/10/2007 - 06/10/2007
  54  Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  55  Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simulasyon Yönteminin Analizi... 07/11/2006 - 11/11/2006
  56  Minimization of Running Cost... 12/07/2006 - 14/07/2006
  57  An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) On East Mediterranean Port Selection: A Perspecti... 01/09/2005 - 04/09/2005
  58  The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach... 16/06/2005 - 19/06/2005
  59  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  60  Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz ve Talep Projeksiyonu... 04/05/2004 - 07/05/2004
 • NO NAME YEAR
  1  Temel Denizcilik Bilgisi...  2015
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  3  Liman İşletmelerinde Performans Ölçümü...  2013
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2012...  2012
  5  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2011...  2011
  6  Temel Denizcilik Bilgisi...  2011
  7  Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması: Pazarlama İletişimi...  2011
  8  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  9  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  2010
  10  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  11  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Factors Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Ecology...  2013
  2  Liman İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  3  Port Governance In Turkey Devolution, Port Governance and Port Performance...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama...  10/2014 - 10/2015
  2  Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 2013...  5/2013 - 8/2013
  3  İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanı Modelleme Çalışması...  4/2009 - 7/2009
  4  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  5  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  6  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  7  Derince Limanı Fizibilite Raporu...  11/2007 - 11/2007
  8  Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli...  9/2006 - 9/2008
  9  Güllük Gemi Yanaşma İskelesi Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu...  2/2003 - 5/2003
 • NO NAME DATE
  1  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü...  2018
 • NO NAME YEAR
  1  TUBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Avustralya)  2014
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2018-continues
  2 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  3 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Vice Director of Department, July 2015- March 2018
  4 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2013- November 2014
  5 Maritime Faculty Logistics and Transport Management , Director of Science Branch, April 2013- April 2016
  6 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  7 Maritime Faculty Department of Logistics Management , Director of Department, October 2012- June 2015
  8 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2012- June 2015
  9 Maritime Faculty Management In Marine Transportation , Vice Director of Science Branch, December 2009- April 2012