Tr

Professor Doctor PEMBE KESKİNOĞLU FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS AND INFORMATICS

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1990
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2007
  Associate Professor  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Halk Sağlığı  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Tracheostomy in patients with ischemic stroke...  2019
  2  Task-oriented circuit training combined with aerobic training improves motor performance and balance...  2019
  3  Reliability, validity and responsiveness of the Squares Test for manual dexterity in people with Par...  2019
  4  Veziko üreteral reflülü çocuklarda prognozu kötüleştiren risk faktörlerinin retrospektif bir...  2019
  5  The Relationships Between Craniofacial Structure and Frontal Sinus Morphology: Evaluation With Conve...  2019
  6  Integration of Physical Examination, Old and New Biomarkers, and Ultrasonography by Using Neural Net...  2019
  7  Turkish validation of the Sino-Nasal Outcome Test-22...  2019
  8  Comparison of Some Plasma Inflammation Markers in Elite Master Athletes, Recreational Athletes and S...  2019
  9  Is European Medicines Agency (EMA) sepsis criteria accurate for neonatal sepsis diagnosis or do we n...  2019
  10  One-Year Change in the Physical Functioning of Older People According to the International Classific...  2019
  11  Prediction of ischemic placental diseases during the first trimester combined test period: a retrosp...  2019
  12  Characteristics of optic neuropathy in Behçet disease...  2018
  13  The validity and reliability studies of the University of California, Los Angeles Scleroderma Clinic...  2018
  14  Validity and Reliability of the Turkish Version of the 8-Item Parkinson's Disease Questionnaire...  2018
  15  The Turkish version of the MedRisk instrument for measuring patient satisfaction: measurement proper...  2018
  16  Araştırmacıların klinik araştırma gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunlar ve ihtiya...  2018
  17  Follow-up analysis of serum TNF related apoptosis-inducing ligand Protein and mRNA expression in per...  2018
  18  Response to ?The neurogenic bowel dysfunction score in patients with spinal cord injury: methodologi...  2018
  19  A prospective study on fetal posterior cranial fossa assessment for early detection of open spina bi...  2018
  20  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  21  Effects of aerobic plus explosive power exercises on bone remodeling and bone mineral density in you...  2017
  22  Cross-cultural adaptation and psychometric study of the Turkish version of the Rapid Assessment of P...  2017
  23  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine...  2017
  24  Vestibular migraine patients are more anxious than migraine patients without vestibular symptoms...  2017
  25  Growth evaluation in children with vesicoureteral reflux...  2017
  26  Computed Tomographic Analysis: The Effects of Frontal Recess Morphology and the Presence of Anatomic...  2017
  27  Analysis of first-trimester combined test results in preparation for a cell-free fetal DNA era...  2016
  28  Tampa Scale of Kinesiophobia for Heart Turkish Version Study: Cross-Cultural Adaptation, Exploratory...  2016
  29  Antimanic treatment via tamoxifen affects brain chemistry: A double-blind placebo-controlled 1 H mag...  2016
  30  A New Apraxia Test for Turkish Elderly; DEKODa...  2016
  31  The classification of frontal sinus pneumatization patterns by CT-based volumetry...  2016
  32  Ölceklerin Farkli Uygulama Yontemlerine Gore Tutarliliklarinin Degerlendirilmesi...  2015
  33  Termination of pregnancy for fetal abnormalities: Main arguments and a desicion-tree model...  2015
  34  Validity and reliability of the patient assessment of constipation quality of life questionnaire for...  2015
  35  Analysis of emergency department visits by elderly patients in an urban public hospital in Turkey. J...  2014
  36  The validity and reliability of 'The liver disease symptom index 2.0 ' for Turkish society...  2014
  37  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
  38  Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly....  2014
  39  A Composite score for Dokuz Eylül Cognitive State Neurocognitive test battery:A door to- door surv...  2014
  40  Bir Devlet Hastanesi Acil Servisine Başvuran Travma Olgularının Analizi. ....  2014
  41  Prevelance and risk factors of dementia among community dwelling elderly people in İzmir, Turkey...  2013
  42  ASSOCIATION OF PERIPHERAL VISFATIN LEVELS AND VISFATIN G-948T GENE POLYMORPHISM WITH ALZHEIMER'S DIS...  2013
  43  Psikoloji öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna ilişkin bilgi düzeylerinin...  2011
  44  Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Gelişiminde Sigara Dumanından Pasif Etkilenim Riski...  2010
  45  A motivating experience for emergency medical services: first Turkish ambulance rally...  2009
  46  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  47  İzmir ilindeki devlet hastanelerine hasta hakları başvurularının değerlendirilmesi....  2009
  48  Older people's use of pre-hospital emergency medical services in Izmir, Turkey...  2009
  49  İzmir ilinde 112 Acil Ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi...  2009
  50  Reliability and validity of revised Turkish version of Mini Mental State Examination (rMMSE-T) in co...  2009
  51  Infant mortality rates in Narlidere District, Turkey (1999 to 2001): Trends in rates and risk factor...  2008
  52  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: how do prevalence and risk factor...  2008
  53  Pre-test results of the revised Turkish version of standardised mini mental examination test in an e...  2008
  54  Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bir Bölgede 15 Yaş Üzerinde Sigara İçicilik Sıklığı, İçici...  2007
  55  The Impact of Passive Smoking on the Development of Lower Respiratory Tract Infections in Children...  2007
  56  Pasif sigara içiciliğinin çocuklarda solunum sistemi üzerindeki etkileri...  2007
  57  Which cut-off level of urine cotinine:creatinine ratio (CCR) should be used to determine passive smo...  2007
  58  The Prevalence and Causes of Sexual Problems among Premenopausal Turkish Women...  2007
  59  Elder abuse and neglect in two different socioeconomic districs in Izmir, Turkey...  2007
  60  Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıra...  2007
  61  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-200...  2007
  62  Gender discrimination in the elderly and its impact on the elderly health...  2007
  63  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  64  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  65  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  66  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı...  2006
  67  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ...  2006
  68  İzmir İli Uzundere Sağlık Ocağı Bölgesindeki gebelerde idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve ...  2006
  69  Relationships between cotinine, lower respiratory tract infection, and eosinophil cationic protein i...  2006
  70  The prevalence and the risk factors of dementia in the elderly population in a low socio-economic re...  2006
  71   Yarı Kırsal Bir Bölgede 20-64 Yaş Üreme Çağı ve Postmenopozal Kadınlarda Şişmanlık Sık...  2006
  72  Bekar Kadınların Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Alma Durumu ve Hizmete Ulaşım...  2006
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  74  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri...  2006
  75  İzmir'de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer e...  2006
  76  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte...  2006
  77  İlkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığı ve etkileyen etmenler...  2006
  78  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 H...  2006
  79  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  80  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve risk etmenleri...  2005
  81  Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme...  2004
  82  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar...  2004
  83  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
  84  İZMİR ÇAMDİBİ-1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ YAŞLILARINDA YETERSİZLİK VE KRONİK HASTALIK P...  2003
  85  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  86  Measles seroprevalence in Izmir with special emphasis on measles vaccination policy for Turkey...  2001
  87  Immunity to diphtheria in Izmir, Turkey....  2000
  88  Vitamin A deficiency in healthy children aged 6-59 months in Izmir Province of Turkey...  2000
  89  Rubella seroprevalence in an unvaccinated population in Izmir: recommendations for rubella vaccinati...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Vestibüler ve Koklear Toksisite Modelinde İç Kulak Etkilerinin... 13/11/2019 - 17/11/2019
  2  MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE GENETİK VARYASYON ÇEŞİTLERİNİN TAHMİNLENMESİ... 26/10/2019 - 29/10/2019
  3  Yüksek Kayıp Gözlem Oranına Sahip Çalışmalarda Derin Öğrenme Uygulaması (VUR ve İYE)... 26/10/2019 - 29/10/2019
  4  Baş Boyun Diseksiyonu Yapilan Kanserli Olgularda Skapular Diskineziyi Tahminlemek için Görüntül... 26/10/2019 - 29/10/2019
  5  THE ROLE OF PLACENTAL AUTOPHAGY IN PRETERM MORBIDITIES: PROSPECTIVE COHORT STUDY... 17/09/2019 - 21/09/2019
  6  Helicobacter pylori outer membrane protein genes expression in gastric biopsy specimens of patients ... 05/09/2019 - 07/09/2019
  7  The cagA and some outer membrane proteins gene expression profiles in gastric tissues of adult Turki... 05/09/2019 - 07/09/2019
  8  İnfantil Kolik Bir Biyoritim Bozukluğu mudur?... 03/04/2019 - 07/04/2019
  9  Plasental Otofaji ve İnflamazom Aktivasyonunun Premature Morbiditeleri ile İlişkisi... 03/04/2019 - 07/04/2019
  10  Tiroidektomi Sonrası Hipokalseminin Değerlendirilmesinde Kalsiyum ve Parathormon Tetkiklerinin Yer... 07/11/2018 - 11/11/2018
  11  Böbrek Naklinde Uygun Eşleştirme için Cox Regresyon Yöntemiyle Etkili Değişkenlerin Belirlenm... 26/10/2018 - 29/10/2018
  12  USING 1,25(OH)2 VITAMIN D3 AND PARICALCITOL INRATS, IN WHICH THE NEPHROTIC SYNDROME IS INDUCEDBY PUR... 03/10/2018 - 06/10/2018
  13  CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PEDIATRIC KIDNEY TRANSPLANTATION... 03/10/2018 - 06/10/2018
  14  Hypertension in the pediatric kidney transplant recipients... 03/10/2018 - 06/10/2018
  15  VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA RENAL SKAR GELİŞİMİ İÇİN RİSKLER VE PROGNOSTİK FAKT... 06/05/2018 - 08/05/2018
  16  SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA KAN BASINCI EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ... 06/05/2018 - 08/05/2018
  17  Pediatrik böbrek nakilli hastalarda istatistik karar destek sistemleri ile prognoz tahminlenebilir ... 06/05/2018 - 08/05/2018
  18  ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER HİPERTANSİYONUNDA RENİN, ALDESTERON ANJİOTENSİN VE LİPİD METABOLİZM... 06/05/2018 - 08/05/2018
  19  Ayırıcılığın güç olduğu bir klinik durumda farklı karar algoritmalarınınperformansı ... 25/10/2017 - 28/10/2017
  20  Glomerüler Filtrasyon Hızının Tahmininde Kullanılan İki Yöntem Arasındaki Uyumun Belirlenmes... 01/10/2017 - 05/10/2017
  21  Gender differences in functional mobility and physical activity in older adults... 20/09/2017 - 22/09/2017
  22  One-year change in weight, muscle strength, walking speed, walking endurance, and physical activity ... 20/09/2017 - 22/09/2017
  23  Sensitivity to change of Berg Balance Scale, Timed Up and Go test, Four Square Step Test for older a... 20/09/2017 - 22/09/2017
  24  The association between the walking endurance, walking speed, balance, and fear of falling in older ... 20/09/2017 - 22/09/2017
  25  Optic Neuropathy in Behçet'S Disease... 10/09/2017 - 13/09/2017
  26  Estimation of blood pressure percentiles in healthy children using polynomial regression ... 08/05/2017 - 11/05/2017
  27  Adaptation of UCLA Scleroderma Clinical Trial Consortium Gastrointestinal Tract 2.0 Questionnaire in... 11/11/2016 - 16/11/2016
  28  YAPAY SİNİR AĞLARI İLE VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ PROGNOZUNU TAHMİNLEME... 26/10/2016 - 29/10/2016
  29  PRENATAL TANI İÇİN BİYOKİMYASAL YENİ BİR BELİRTECİN AYIRT EDİCİLİĞİNİN FARKLI İSTAT... 26/10/2016 - 29/10/2016
  30  Cross-cultural adaptation and psychometric study of the Turkish version of the rapid assessment of p... 05/10/2016 - 07/10/2016
  31  The association between the upper extremity function and balance performance in older adults... 05/10/2016 - 07/10/2016
  32  Psychometric study of the International Physical Activity Questionnaire short form for older adults ... 05/10/2016 - 07/10/2016
  33  Determinants of gait speed in female older adults... 05/10/2016 - 07/10/2016
  34  The association between the lower extremity muscle strength and performance in balance and walking i... 05/10/2016 - 07/10/2016
  35  How antimanic treatment via tamoxifen may affect the brain's chemistry ? a double-blind placebo-cont... 29/08/2016 - 01/09/2015
  36  Relationship between balance, trunk impairment and hand function in Parkinson's disease... 19/06/2016 - 26/06/2016
  37  A new test for the measuring hand functions in Parkinson's disease: Psychometric evaluation of the s... 19/06/2016 - 23/06/2016
  38  A comparison study of health-related quality of life between female and male patients with Parkinson... 19/06/2016 - 23/06/2016
  39  ADAPTATION OF UCLA SCLERODERMA CLINICAL TRIAL CONSORTIUM GASTROINTESTINAL TRACT 2.0 QUESTIONNAIRE IN... 08/06/2016 - 11/06/2016
  40  YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİNE ETKİ EDEN GÜNCEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: PROSPEKTİ... 19/04/2016 -
  41  frontal sinüs morfolojisinin kraniyofasiyal gelişim ile ilişkisinin konvansiyonel antropometri ve... 12/11/2015 - 13/11/2015
  42  frontal reses bölgesi ile ilişkili anatomik varyasyonlar ile frontal sinüs morfolojisi arasındak... 12/11/2015 - 13/11/2015
  43  frontal sinüs pnömatizasyon paternlerinin bilgisayarlı tomografi tabanlı BT ile sınıflandırı... 12/11/2015 - 13/11/2015
  44  kemik nazal septum deviasyonunu değerlendirmede fotoğrafik ölçümler ile bilgisayarlı tomografi... 12/11/2015 - 13/11/2015
  45  Veri madenciliği yöntemleri ile kronik bir hastalıkta ayırıcı klinik tanı yapılabilir mi?... 05/11/2015 - 09/11/2015
  46  Kaliforniya Üniversitesi Skleroderma Klinik Çalışma Konsorsiyumu Gastrointestinal Traktus (UCLA ... 28/10/2015 - 01/11/2016
  47  Relationship between age and balance, trunk impairment in Parkinson's disease... 16/09/2015 - 18/09/2015
  48  Comparison of hand dexterity in geriatric and non-geriatric patients with Parkinson's disease... 16/09/2015 - 18/09/2015
  49  Serum TNF-ilişkili apoptoz uyarıcı ligand (trail) düzeyi iskemik inmenin akut döneminde azalmak... 29/05/2015 - 31/05/2015
  50  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  51  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  52  Vesikoüreteral reflüde, klinik ve laboratuvar yöntemlerinin ayırıcı tanıdaki yeri: Veri made... 08/03/2015 - 11/03/2015
  53  Üçüncü basamak hastanelerine başvuran vesikoüreteral reflülü çocuklarda risklerin değerlen... 08/03/2015 - 11/03/2015
  54  Nazal septum deviasyonunda antropometrik tanı değer noktalarının belirlenmesi... 05/11/2014 - 09/05/2014
  55  Sağlıklı çocuklarda kan basıncı eğrilerinin polinomiyal ve kantil regresyon modelleri ile bel... 10/09/2014 - 12/09/2014
  56  Oranı tahminlemede sırakı küme ve basit rasgele örneklemenin performensını değerlendirme: Sa... 10/09/2014 - 12/09/2014
  57  The new cut-off for cerebrospinal fluid biomarker of Alzheimer's disease in the differentiation betw... 12/07/2014 - 17/07/2014
  58  kemik septum deviasyonu ve kraniofasiyal gelişim ile ilişkisinin antropometrik olarak değerlendir... 22/05/2014 - 25/05/2014
  59  Anthropometric evaluation of bony nasal septum deviation and its relationship with craniofacial deve... 20/04/2014 - 22/04/2014
  60  Farklı santral venöz kateter pansuman tiplerinin maliyet ve iş yükü karşılaştırılması... 27/09/2013 - 29/09/2013
  61  Estimation of blood pressure precentiles model in healthy Turkish children... 25/08/2013 - 29/08/2013
  62  Erken Agresif Nütrisyon Uygulanan Preterm Bebeklerde Taburculuk Sırasında Saptanan Ekstrauterin B... 14/04/2013 - 17/04/2013
  63  Kronik karaciğer hastalığı yaşam kalitesi ölçeği 2.0'ın Türk Toplumu için geçerlilik ve... 20/11/2012 - 25/11/2012
  64  Kronik konstipasyon hasta değerlendirme ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türk toplumu için geçerl... 20/11/2012 - 25/11/2012
  65  Kentsel bir bölgede toplumda yaşayan yaşlılarda depresyon sıklığı ve risk faktörleri... 01/04/2010 - 04/04/2010
  66  İzmir ili 112 sağlık hizmetlerinde çalışan acil tıp teknisyenlerinin iş doyumu ve iş riskle... 05/11/2008 - 09/11/2008
  67  İzmir ilinde 2004 ve 2005 yıllarında 112 ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmes... 05/11/2008 - 09/11/2008
  68  Older people?s use of pre-hospital emergency medical services in Izmir... 05/11/2008 - 09/11/2008
  69  Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri araştırmalarında kurumlar arası işbirliği ne durumda ... 05/11/2008 - 09/11/2008
  70  Birinci basamak sağlık araştırmalarında kurumlar arası işbirliği yeterli düzeyde midir?... 29/10/2008 - 02/11/2008
  71  Reliability and validity of Revised Turkish Version of The Mini Mental State Examination (SMMSE) in ... 05/04/2008 - 08/04/2008
  72  The effects of dietary habits on dementia in the elderly... 05/04/2008 - 08/04/2008
  73  Pretest results of the revised Turkish version of srandized mini mental examination test in communit... 27/08/2007 - 29/08/2007
  74  Prevelance and Risc Factors of Depression in the Community-Dwelling Elderly an Example of a Big City... 03/05/2007 - 06/05/2007
  75  İzmir Metropolünde Gelişmiş Bir Bölgede Evli Kadınlarda Cinsel Doyumsuzluk Sorun mudur?... 19/04/2007 - 22/04/2007
  76  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 24/11/2006 - 26/11/2006
  77  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı... 24/11/2006 - 26/11/2006
  78  Bir gecekondu bölgesinde 15 yaş ve üzeri sigara içicilik sıklığı, içicilik maliyeti ve içi... 24/11/2006 - 26/11/2006
  79  Revize edilmiş standardize mini mental testin toplumda yaşayan yaşlılarda uygulanan öntest sonu... 12/11/2006 - 17/11/2006
  80  Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik da... 09/11/2006 - 12/11/2006
  81  Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Şiddet; Çalışma Yaşamında Şiddetle Karşılaşma ve Önlem... 06/09/2006 - 08/09/2006
  82  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  83  The Assocıatıon Of Health Status And Qualıty Of Lıfe Wıth Gender Dıscrımınatıon Among Older... 02/06/2006 - 06/06/2006
  84  An Elderly Abuse; Assessment Of The Health And Socıal Insecurıty Of The Older Persons By Focus Gro... 02/06/2006 - 06/06/2006
  85  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  86  Esentepe Sağlık Ocağı Bölgesinde 0?11 Aylık Çocuklarda Uzamış Sarılık Görülme Sıklığ... 13/04/2006 - 14/04/2006
  87  Balçova ve Güzelbahçe Sağlık Grup Başkanlıkları Bölgelerinde 2005 yılında yapılan halk e... 13/04/2006 - 14/04/2006
  88  Sağlık Ocağı Bölgesinde gebelerde idrar yolu enfeksiyonunu belirleme... 13/04/2006 - 14/04/2006
  89  Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal ö... 22/09/2005 - 24/09/2005
  90  2-12 yaş grubu çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonunda pasif sigara içiciliğinin etkisinin sa... 22/09/2005 - 24/09/2005
  91  İzmir'de kentsel bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş bekar kadınların aile planlaması ve... 22/09/2005 - 24/09/2005
  92  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  93  İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine Getirilen Çocukların Özellikl... 22/09/2005 - 24/09/2005
  94  İzmir'de Kentsel Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Bekar Kadınların Aile Planlaması ve Üreme Sa... 22/09/2005 - 24/09/2005
  95  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  96  Balçova Sağlık Grup Başkanlığı'nın Balçova Belediyesi ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müd... 07/05/2005 - 08/05/2005
  97  İnönü Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  98  İnönü Lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektör... 05/05/2005 - 06/05/2005
  99  Güzelbahçe sağlık ocağı bölgesinde 65 yaş ve üzerinde depresyon sıklığı ve risk etmenle... 02/05/2005 - 04/05/2005
  100  2?12 yaş grubu çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonunda pasif tütün dumanı maruziyetinin etki... 28/04/2005 - 02/05/2005
  101  Yarı kırsal bir sağlık ocağı bölgesinde üreme çağı ve postmenopozal kadınlarda şişmanl... 20/04/2005 - 23/04/2005
  102  Gebelerde aktif ve pasif sigara içiciliği ve etkileyen etmenler... 20/04/2005 - 23/04/2005
  103  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 19 yaş ve altı gebelikle... 20/04/2005 - 23/04/2005
  104  Bir kamu hastanesinde 2004 yılı ilk altı ayında yapılan 35 yaş ve üzeri doğumlar... 20/04/2005 - 23/04/2005
  105  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un in vitr... 29/03/2005 - 02/04/2005
  106  Alzheimer Hastalarının Kan ve İdrar Örneklerinin PC12 Hücre Hattı Canlılığı Üzerine Etki... 29/03/2005 - 02/04/2005
  107  Konak Doğumevi'nde Ocak-Nisan 2002 tarihlerinde yapılan doğumlar ve bu doğumlarda risk faktörle... 08/12/2004 - 12/12/2004
  108  Işıkkent Sağlık Ocağı Bölgesindeki ilkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis varlığ... 08/12/2004 - 12/12/2004
  109  Işıkkent Sağlık Ocağı'na başvuran 15-49 yaş evli kadınların etkili aile planlaması yönte... 08/12/2004 - 12/12/2004
  110  Konak Doğumevinde Ocak- Nisan 2002'de gerçekleşen ileri yaş gebelikler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  111  Gebelik Sırasındaki Sigara İçiminin Bebeğin Doğum Ağırlığı ve Doğum Boyuna Etkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  112  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  113  Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  114  Konak Doğumevinda Ocak-Mart 2002 Tarihlerinde Gerçekleşen Ergen Gebelikler... 03/06/2004 - 06/06/2004
  115  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  116  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  117  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  118  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  119  Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlı sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi... 07/05/2004 - 08/05/2004
  120  Yaşlının fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme... 07/04/2004 - 11/04/2004
  121  İzmir İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar... 07/04/2004 - 11/04/2004
  122  Bir toplumsal tanı çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması... 23/06/2003 - 25/06/2003
  123  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  124  2002 Yılı Ocak Ayında Konak Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesinde Gerçekleşen Ergen Doğ... 04/06/2003 - 06/06/2003
  125  Narlıdere İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Nisan 2002 Tarihinde Sağlık Hizmetleri İçin Yap... 23/09/2002 - 28/09/2002
  126  2001 Yılında İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Gerçekleşen Adölesan Gebelikler... 23/09/2002 - 28/09/2002
  127  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Sağlık Düzeyi Göstergelerine Sağlık Ocakla... 23/09/2002 - 28/09/2002
  128  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  129  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  130  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
  131  Çambidi 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Yaşlılarda Kronik Hastalık ve Yetersizlik Prevala... 11/09/2001 - 13/09/2001
  132  Immunity to diphteria in Izmir, Turkey... 26/03/2001 - 28/03/2001
  133  İntradermal düşük doz rekombinan hepatit B aşısı uygulanan çocuklarda üç yıl sonra anti-H... 02/12/1999 - 05/12/1999
  134  İzmir'de aşılanmamış populasyonda kabakulak seroprevalansı... 02/12/1999 - 05/12/1999
  135  İzmir'de difteri immünitesi... 02/12/1999 - 05/12/1999
  136  İzmir'de aşılanmamış bireylerde kızamıkcık seroprevalansı... 02/12/1999 - 05/12/1999
  137  Kızamık kontrolünde bir deneyim: catch-up uygulaması... 06/11/1999 - 09/11/1999
  138  İzmir'de 1-29 yaş grubunda kızamık seroprevalansı... 06/11/1999 - 09/11/1999
  139  Sex discrimination in Izmir, Turkey: New studies are needed... 13/10/1999 - 16/10/1999
  140  Kızamık cath-up uygulamasından sonra aşı yanetkileri... 06/10/1999 - 09/10/1999
  141  İzmir'de 1-29 yaş grubunda kızamık seroprevalansı... 06/10/1999 - 09/10/1999
  142  Measles seroprevalence in Izmir with special emphasis on measles vaccination policy for Turkey... 25/09/1999 - 28/09/1999
  143  Rubelle seroprevalence in an unvaccinated population in Izmir: recommendation for rubella vaccinatio... 25/09/1999 - 28/09/1999
  144  Vitamin A Deficiency in healty children aged 6-59 months in Izmir Province of Turkey... 25/09/1999 - 28/09/1999
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Yaşlılık ve Yeti Yitimi Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
 • NO NAME DATE
  1  Polarize mikroglialardan salınan ekzozomların nöroinflamasyona etkilerinin incelenmesi...  11/2018 - 5/2020
  2  Casticin'in Hücre Ölümüne Etkisinin Kök Hücre Benzeri KG1a ve Farklılaşmış Formu KG1 AML Hücre Hatlarında İncelenmesi...  6/2018 - 5/2019
  3  Prematüre Bebeklerde Oksidatif Stres İle İlişkili Hastalıklarda Plasental Otofajinin Rolü...  3/2018 - 9/2018
  4  Nazal Polipozisli Kronik Rinosinüzitin Medikal ve Cerrahi Sonrası İdame Tedavisinde Düşük Dozda Oral Metotreksat veya Düşük Dozda Oral Metilprednizolon Tedavisinin Standart Tedaviyle karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü, Üç kollu, Paralel, Açık Etiketli, Faz 2 Klinik Araştır...  9/2017 - 9/2019
  5  EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?...  9/2015 - 11/2018
  6  Veziko Üreteral Reflülü Çocuklarda Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tanı ve İzlem Kriteri Geliştirme...  6/2014 - 7/2015
  7  Sağlıklı çocuklarda kan basıncı eğrilerinin belirlenmesi ve farklı eğri modellerinin karşılaştırılması...  5/2012 - /
  8  Türk Toplumuna Göre Yeniden Düzenlenmiş Standardize Mini Mental Testin Toplumda Yaşayan Eğitimli ve Eğitimsiz Yaşlılarda Geçerlilik ve Güvenilirliği...  7/2006 - 10/2007
  9  2- 12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA, İDRARDA KOTİNİN VE EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN DÜZEYİ BELİRLENEREK, ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİNİN ETKİSİNİN SAPTANMASI...  9/2003 - 9/2003
 • NO NAME DATE
  1  Poster ödülü...  2004
  2  4.Uluslararası Üreme Sağlığı Kongeresi- Poster Ödülü...  2005
  3  3. Ana Çocuk Sağlığı Kongre Bildiri Ödülü-Birincilik Ödülü...  2005
  4  En iyi araştırma ödülü-Yılın geriatri alanında en iyi araştırması...  2006
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DEÜ HADYEK) Member, July 2020-Continues
  2 DEÜ Rectorate Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Member, March 2020- July 2020
  3 Graduate School of Health Sciences Medikal İnformatik Anabilim Dali , Director of Science Branch, March 2019-Continues
  4 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, March 2019-Continues
  5 DEÜ Rectorate Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Member, September 2018-Continues
  6 DEÜ Rectorate Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Member, January 2016- January 2020