Tr

Associate Professor ZAHİDE ÇAVDAR VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Böl.  1992
  Master's Degree  Middle East Technical University Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bölümü  1998
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Biyokimya  2015
 • NO NAME YEAR
  1  Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisi...  2018
  2  Protective effects of taurine against renal ischemia/reperfusion injury in rats by inhibition of gel...  2017
  3  Pretreatment with nebivolol attenuates level and expression of matrixmetalloproteinases in a rat mod...  2017
  4  Pretreatment with paricalcitol attenuates level and expression of matrix metalloproteinases in a rat...  2017
  5  Demir Sükroz Ve Demir Dekstran'ın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılım Ve İşlevleri ...  2015
  6  The effects of alpha-lipoic acid on MMP-2 and MMP-9 activities in a rat renal ischemia and re-perfus...  2014
  7  Anti-inflammatory and antioxidant effects of ethyl pyruvate on colitis: In a rat model...  2014
  8  Careers and research performance of PhD program graduates of Health Sciences in Turkey....  2013
  9  Pioglitazone reduces peritoneal fibrosis via inhibition of TGF-ß, MMP-2 and MMP-9 in a model of Enc...  2012
  10  The Effects of alfa-Lipoic Acid Against Testicular Ischemia-Reperfusion Injury in Rats...  2012
  11  Resveratrol reduces matrix metalloproteinase-2 activity induced by oxygen-glucose deprivation and re...  2012
  12  Endothelin Receptor-Independent Correlation Between HSP47 and Collagen in Rabbit Model of Early Athe...  2011
  13  Role of gelatinases (MMP-2 and MMP-9), vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin on c...  2011
  14  Special-study modules in a problem-based learning medical curriculum...  2011
  15  İnsan Beyin Mikrovaskuler Endotel Hücrelerinde in vitro İskemi Reperfüzyon Modelinin Geliştiril...  2010
  16  Decrease in cell proliferation by an matrix metalloproteinase inhibitor, doxycycline, in a model of ...  2010
  17  In vitro reoxygenation following hypoxia increases MMP-2 and TIMP-2 secretion by human umbilical vei...  2010
  18  Hipoksi sonrası Erken ve Geç Reoksijenasyon İnsan Umbilikal Vasküler Endotel Hücrelerini Oksida...  2010
  19  Biological markers in cerebrospinal fluid (CSF) and evaluation of in vitro effect of on PC12 cell li...  2009
  20  MMP-2 and MMP-9 Alteration in Response to Collaring in Rabbits: The Effects of Endothelin Receptor A...  2009
  21  TNF-related apoptosis-inducing ligand level in Alzheimer's disease...  2009
  22  Geyik Hamderilerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma...  2008
  23  Insulin-blood Cardioplegia Decreases Matrix Metalloproteinase Activity in Ischaemia-reperfusion Inju...  2008
  24  The effect of renal replacement therapies on serum gastrointestinal system hormones...  2007
  25  Effect of intravenous iron sucrose on oxidative stress in peritoneal dialysis patients...  2007
  26  Erythropoietin protects the intestine against ischemia/reperfusion injury in rats...  2007
  27  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un PC12 H...  2006
  28  Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Eritrositlerde Toplam ve İndirgenmiş Glutatyon Mi...  2006
  29  Arginase in patients with breast cancer...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Gebe Ratlarda Hipotiroidi ve Hipertiroidinin Sonuçları ve Hofbauer Hücre Davranışı... 10/05/2018 - 13/05/2018
  2  Radyasyonun Neden Olduğu Testis Hasarında Apocynin'in Etkilerinin Histolojik Olarak İncelenmesi... 10/05/2018 - 13/05/2018
  3  Deneysel Erişkin Hipertiroidi Modelinde Quercetin'in Testis Dokusundaki Etkisinin Histolojik Olarak... 10/05/2018 - 13/05/2018
  4  Sıçanlarda Sklerozan Enkapsüle Peritonit Modelinde Pirfenidonun Periton Fibrozisini Tedavi Edici ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  5  Deneysel scleroderma modelinde epigallokateşin-3-gallat'ın antioksidan etkisine aracılık eden mo... 18/10/2017 - 22/10/2017
  6  Bleomisinle oluşturulmuş deneysel scleroderma modelinde epigallokateşin-3-gallat'ın fibrozise et... 18/10/2017 - 22/10/2017
  7  Parkalsitolün Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında P38 MAPK Sinyal Yolu Aracılığıyla Koruyucu ... 19/09/2017 - 23/09/2017
  8  Skleroderma deney modelinde epigallokateşin?xxin antioksidan etkileri... 19/09/2017 -
  9  Fibrosis modulation in scleroderma by epigallocatechin-3-gallate.... 10/09/2017 - 14/09/2017
  10  The protective effect of paricalcitol on renal ischemia/reperfusion injury in rats through the inhib... 10/09/2017 - 14/09/2017
  11  An example of applying wet-lab special study module in Dokuz Eylul School of Medicine: The apoptotic... 06/09/2017 - 08/09/2017
  12  A special study module in medical education: Investigation of oxidative stress in a model of periton... 06/09/2017 - 08/09/2017
  13  Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üze... 19/10/2016 - 23/10/2016
  14  The effect of ferulic acid against testicular ischemişa/reperfusion injury in rats... 03/09/2016 - 08/09/2016
  15  Sıçanlarda torsiyon/detorsi,yon modelinde hasara karşı ferulik asitin etkisi... 30/04/2016 - 03/05/2016
  16  Taurinin iskemi reperfüzyon hasarında MMP-2, MMP-9 ve ilişkili sinyal ileti yolağı üzerine etk... 03/11/2015 - 06/11/2015
  17  Sıçanlarda cisplatin ile indüklenmiş testis hasarına karşı alfa lipoik asidin koruyucu etkisi... 03/11/2015 - 06/11/2015
  18  Böbrek İskemi/Reperfüzyon Modelinde Taurinin Hücredışı ve İlişkili Yolaklar Üzerine Etkisi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  19  The investigation of possible protective effect of taurine on extracellular matrix and related signa... 04/07/2015 - 09/07/2015
  20  The investigation of possible protective effect of taurine on extracellular matrix and related signa... 20/05/2015 - 22/05/2015
  21  Alfa Lipoik Asitin Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarında MMP-2 ve MMP-9 Aktiviteleri Üzerine Etkile... 03/09/2013 - 06/09/2013
  22  Aktive protein C'nin insan deri fibroblastında matriks metalloproteinaz-8 ekspresyonu üzerine etki... 03/09/2013 - 06/09/2013
  23  The effect of doxycycline on glomerulosclerosis in 5/6 renal ablation... 08/09/2012 - 12/09/2012
  24  Kolorektal karsinomda jelatinaz aktivitesi ve TIMP-1 düzeyi üzerindeki COX-2 ve VEGF etkisi... 08/12/2011 - 10/12/2011
  25  demir sükroz ve demir dekstranın sıçanlarda periferik kanda lenfosit dağılım ve işlevleri ü... 19/10/2011 - 23/10/2011
  26  Activated protein C increases matrix metalloproteinase-8 expression in human dermal fibroblasts... 25/06/2011 - 30/06/2011
  27  What Happens To PhD Program Graduates Of Graduate Schools Of Health Sciences In Turkiye? A Survey Of... 27/04/2011 - 30/04/2011
  28  Beclin-1 Expression, an Autophagy-Related Protein, in Colorectal Cancer Patients... 03/04/2010 - 07/04/2010
  29  İnsan beyin mikrovasküler endotel hücrelerinde hipoksi/reoksijenasyon ile indüklenen MMP-2 sekre... 28/10/2009 - 31/10/2009
  30  Erken ve Geç Hipoksi Reoksijenasyon HUVE Hücrelerini Oksidatif Stres Açısından Nasıl Etkiler?... 28/10/2009 - 31/10/2009
  31  In vitro koşullarda İnsan Umbilikal Ven Endotel Hücrelerinde Hipoksiyi İzleyen Reoksijenasyon MM... 28/10/2009 - 31/10/2009
  32  Resveratrol decreases hypoxia/reoxygenation induced MMP-2 secretion in human brain microvascular end... 04/07/2009 - 09/07/2009
  33  Damızlık yaşı, embriyo ve civciv döneminde sıcağa alıştırma ve sıcak stresinin etlik pili... 04/06/2009 - 06/06/2009
  34  Mikroglial hücrelerde LPS ile indüklenen Hücre Ölümü ve TNF-alfa Sentezinin APC tarafından az... 29/10/2008 - 01/11/2008
  35  Endostatinin Kolon Kanser Hücre dizisinde MMP-2,Hücre Canlılığı ve İnvazyonu ÜzerineEtkisi... 29/10/2008 - 01/11/2008
  36  Beyin endotel hücrelerinde resveratrol ile Nrf2 aracılı oksidatif stres yanıtının aktivasyonu... 29/10/2008 - 01/11/2008
  37  Oksidatif DNA baz hasarı: Kolorektal kanserde erken tanı belirteci... 20/10/2008 - 01/11/2008
  38  Koroner Bypass Operasyonlarında Kan-İnsülin Kardiyoplejisinin Matriks Metalloproteinaz Aktivitesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  39  Activated protein C attenuates lipopolysaccharide-induced activation of cell death and tumour necros... 28/06/2008 - 03/07/2008
  40  Oxidatively induced DNA base damage: poor prognostic marker in colorectal carcinoma... 05/05/2008 - 08/05/2008
  41  Erythropoetin protects the intestine against ischemia/reperfusion injury in rats.... 04/09/2007 - 07/09/2007
  42  Effect of in vitro hypoxia/reoxygenation injury on the gelatinases, their inhibitor and activator in... 07/07/2007 - 12/07/2007
  43  Protective effects of resveratrol against in vitro hypoxia reoxygenation injury in human umbilical v... 07/07/2007 - 12/07/2007
  44  Tıp Eğitiminde Özel Çalışma Modülü Örneği: "Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Renal Os... 09/06/2007 - 10/06/2007
  45  Matrix metalloproteinase-7, 13, 2 and 9 in colorectal carcinoma: Relationship to clinicopathological... 25/06/2006 - 28/06/2006
  46  The comparison of proteolytic activities of serum and tissue gelatinases in colorectal cancer by gel... 25/06/2006 - 28/06/2006
  47  Matrix metalloproteinase-7, 13, 2 and 9 in colorectal carcinoma: Relationship to clinicopathological... 24/06/2006 -
  48  DEÜ Aktif Eğitim Müfredatında Deneysel Bir Özel Çalışma Modülü Örneği: Aktive Protein C'... 06/06/2006 - 07/06/2006
  49  Tıp Eğitiminde Özel Çalışma Modülü Örneği: Eritrosit Membran Proteinlerinin SDS-PAGE Yönt... 06/06/2006 - 07/06/2006
  50  Kolorektal kanserlerde matriks metalloproteinaz-7, 13, 2 ve 9: Klinikopatolojik değişkenler ile il... 24/05/2006 - 28/05/2006
  51  Kolorektal kanserde matriks metalloproteinazlar (MMP-2, MMP-7, MMP-9 ve MMP-13) ve doku inhibitörle... 12/05/2006 - 15/05/2006
  52  Alzheimer hastalığında diagnostik biyolojik belirteç adayı: IL-18... 10/04/2006 - 14/04/2006
  53  The comparison of proteolytic activities of serum and tissue gelatinases in colorectal cancer by gel... 10/04/2006 - 12/04/2006
  54  Potential interactions between neutrophil apoptosis and oxidative damage in familial Mediterraen fev... 06/11/2005 - 10/11/2005
  55  Kolorektal kanserde matriks metalloproteinaz-2 ve -9 aktiviteleri ve doku inhibitörlerinin düzeyle... 15/05/2005 - 18/05/2005
  56  Alzheimer Hastalığında Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) Biyolojik Belirteçler ve BOS'un in vitr... 29/03/2005 - 02/04/2005
  57  The effect of intravenous iron on oxidative stress in CAPD patients... 28/02/2005 - 03/03/2005
  58  Total ve indirgenmiş glutatyon değerinin HPLC ile analizi için ideal koşulların saptanması... 07/10/2004 - 09/10/2004
  59  A Model Of A "Special Study Module" Application For Medical Students... 05/08/2004 - 07/08/2004
  60  Comparison of MDA levels measured by using two different HPLC detectors concurrently... 26/06/2004 - 01/07/2004
 • NO NAME YEAR
  1  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KILAVUZU...  2013
 • NO NAME DATE
  1  Alfa-Amanitine Bağlı Böbrek Toksisitesinin Önlenmesinde Silibinin ile Resveratrolün Etkinliğinin Karşılaştırılması...  4/2017 - 10/2017
  2  Sıçan Modelinde Küçük GTPaz'ların İyonlaştırıcı Radyasyon Hasarlarındaki Rolü...  12/2017 - 12/2019
  3  Diyabetik nefropati modelinde taurinin ekstrasellüler matriks proteinleri üzerine etkisi ve ilişkili sinyal ileti yolaklarının incelenmesi...  9/2017 - /
  4  Deneysel Erişkin Sıçan Hipertiroidi Modelinde Quercetin'in Testis Dokusundaki Etkisinin Histolojik Olarak İncelenmesi...  8/2016 - /
  5  Gebe ratlarda hipotiroidi ve hipertiroidinin sonuçları ve hofbauer hücre davranışı...  11/2016 - /
  6  DEÜ Tıp Fakültesi ARLAB Bünyesinde Araştırma Hücre Hattı Koleksiyonunun Kurulumu...  5/2016 - 5/2018
  7  DEÜ Tıp Fakültesi ARLAB Bünyesinde Araştırma Hücre Hattı Koleksiyonunun Kurulumu...  8/2016 - /
  8  Farelerde bleomisin ile oluşturulmuş skleroderma modelinde epigallokateşin 3 gallatın fibrozis üzerine olası koruyucu etkilerinin araştırılması...  5/2014 - 7/2017
  9  Sıçanlarda torsiyon/detorsiyon modeline bağlı olarak oluşturulan testis hasarına karşı ferulik asitin etkisi...  10/2014 - 4/2016
  10  Renal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Taurinin Ekstrasellüler Matriks Bütünlüğü Üzerine Olası Koruyucu Etkisinin ve İlişkili Sinyal Yolaklarının Tanımlanması...  11/2013 - 4/2015
  11  Sıçanlarda sklerozan enkapsüle peritonit modelinde pirfenidonenin periton fibrozisini tedavi edici etkisinin incelenmesi...  5/2013 - /
  12  Testiküler İskemi-Reperfüzyon Hasarında alfa-Lipoik Asidin Koruyucu Etkileri...  4/2012 - /
  13  Demir Sükroz Ve Demir Dekstranın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılımına Ve Işlevleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2011 - 1/2012
  14  Preterm bebeklerde kord kanı iskemi modifiye albumin düzeyleri beyaz cevher hasarının tanısal göstergesi olabilir mi?...  1/2009 - 1/2010
  15  Primer kolorektal tümörlerde ve metastatik karaciğer tümörlerinde migrasyon ve invazyon ile ilgili moleküllerin ekspresyonel değişikliklerinin kliniko-patolojik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  8/2008 - 8/2011
  16  İn vitro Fibroblast Hücre Kültüründe Oluşturulan Yara Modelinde Matriks Metalloproteinaz-8 (MMP-8)' in Rolü, Aktive Protein C'nin MMP-8 üzerine etkisi ve ilişkili Sinyal İleti Yolaklarının Araştırılması...  8/2008 - 2/2011
  17  Kolon Kanser Tedavi Direncinde Otofajinin Rolü...  9/2007 - 9/2009
  18  Pentoksifilin'in Fibrozise Ve İlgili Göstergelere Etkisi...  7/2006 - 7/2006
  19  Sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyon hasarına karşı eritropoietin etkinliğinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi...  1/2005 - 6/2006
  20  İzole perfüze sıçan kalbinde iskemi/iskemik önkoşullama üzerinde Levosimendan'ın etkileri...  7/2005 - 7/2007
  21  Endostatinin kolorektal kanserlerde in vitro ve in vivo koşullarda MMP-2 ve MT-1 MMP aracılı etki mekanizmasının araştırılması...  7/2005 - 7/2007
  22  Eritropoetin, Aktive Protein C ve Resveratrol'ün hipoksi-reoksijenasyon ile indüklenen in vitro endotel hücresi hasarına karşı etkisi...  6/2005 - 6/2008
  23  Alzheimer Hastalığında Yeni Biyomarkır Geliştirilmesi (TRAIL, İnterlökin-18 ve beta sekretaz aktivitesi...  5/2005 - 9/2008
  24  İn vitro endotel hücre kültüründe hipoksi ve hipoksi/reoksijenasyon hasarının matriks metalloproteinaz ve antioksidan sistem üzerine etkilerinin ve sinyal mekanizmalarının incelenmesi...  8/2004 - 12/2006
  25  Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Oksidatif Hasar, Nötrofil Apoptozu Ve Aralarındaki Potansiyel Etkileşimler...  9/2004 - 4/2005
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Mezuniyet İkincilik Derecesi...  2008
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Poster Birincilik Ödülü...  2008
  3  2005 Yılı En İyi Araştırma Yarışması...  2006
  4  XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi Poster Ödülü...  2009
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, Poster...  2012
 • NO NAME YEAR
  1  FEBS (Federation of European Biochemistry Society)  2006
  2  FEBS(Federation of European Biochemistry Society)  2012