DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Assistant Professor GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCA
BUCA FACULTY OF EDUCATION TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ EARLY CHILDHOOD EDUCATION
E-Mail :   guzin.ozyilmaz@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3012320 -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü  2000
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı  2003
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı  2008
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2011
NO NAME YEAR
1  A study on the contributions of second language education to language development in pre-school peri...  2012
2  Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ve Bilgisayara Yönelik Tutumları...  2011
3  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Mesleki Benlik Saygıları v...  2010
4  Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar...  2009
5  Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine E...  2009
6  Analojiler, Kavram Karikatürleri Ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen Ve Teknolo...  2009
7  Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes...  2009
8  İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri...  2006
9  Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme İle İlgili...  2005
10  Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı, Tutumları ve Hatırda Tutma Üzerindeki...  2005
11  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Profilleri...  2005
12  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yürütülen Lisansüstü Çalışmalara Yönelik Öğretmen Görüşleri...  2005
NO NAME DATE
1  Erken Çocukluk Döneminde Alternatif Bir Yöntem: Müze Eğitimi...
 18/03/2016 - 20/03/2016
2  Tale Packet...
 16/10/2014 - 17/10/2014
3  The Evaluation of Educational Softwares Used in Early Childhood Education...
 16/09/2013 - 18/09/2013
4  Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Görüşleri...
 12/09/2012 - 15/09/2012
5  A study on the contributions of second language education to language development in preschool perio...
 10/02/2012 - 12/02/2012
6  Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki...
 08/09/2011 - 10/09/2011
7  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları ile Bilgisayar...
 24/09/2010 - 26/09/2010
8  Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğretimi...
 16/09/2010 - 18/09/2010
9  Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Programına Yönelik Görüşleri...
 13/05/2010 - 15/05/2010
10  Preschool Teacher Candidates' Attitudes Towards Profession, Self Efficacy Beliefs and Professional S...
 29/04/2010 - 02/05/2010
11  Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine E...
 01/09/2008 - 03/09/2008
12  Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar...
 01/09/2008 - 03/09/2008
13  Effects of Computer-Aided Concept Cartoons on Learning Outcomes....
 23/06/2008 - 25/06/2008
14  Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Müzelerden Yararlanıyor muyuz: Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Gö...
 27/04/2007 - 29/04/2007
15  İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri...
 13/09/2006 - 15/09/2006
16  İlköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilinci Ve Eğitimi Üzerine Bir Durum Araştırması...
 07/09/2006 - 09/09/2006
17  Niçin Fen Öğretiyoruz? Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşleri...
 07/09/2006 - 09/09/2006
18  Yeni İlköğretim Fen Ve Teknoloji Programına Yönelik Veli Görüşleri...
 07/09/2006 - 09/09/2006
19  The Views Of Preservice Science Teachers Towards Instructional Technology Course...
 19/04/2006 - 21/04/2006
20  Yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri...
 14/04/2006 - 16/04/2006
21  Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Profilleri...
 09/09/2004 - 11/09/2004
22  Evaluation of research methods of master and doctorate thesis in science and mathematics education i...
 05/07/2004 - 09/07/2004
23  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yürütülen Lisansüstü Çalışmalara Yönelik Öğretmen Görüşleri...
 01/10/2003 - 04/10/2003
24  Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu Zeka Ku...
 16/09/2002 - 18/09/2002
25  Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri...
 29/05/2002 - 31/05/2002
26  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları ve Fen Eğitimine Yansımaları...
 07/09/2001 - 08/09/2001
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Köy Enstitüleri Aydınlanması Işığında Eğitimde Yeni Arayışlar Köy Enstitüleri ve Yeni Arayışlar...  2003
NO NAME DATE
1  Gezici çocuk dünyası...  5/2014 - 5/2015
2  Minik adımlarla kültürel mirasımıza yolculuk...  6/2014 - 6/2015
3  ÖYKÜ BOHÇASI...  6/2014 - 6/2016
4  Matematik Eğitiminde Müziğe Dayanan Materyal Geliştirme...  9/2007 - 9/2010
5  İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi dersi, Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesinde Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin, Öğrenci Başarısı, Tutumu ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri...  5/2002 - 11/2003
6  The comparison of School practices of class-teacher candidates in Primary schools who are being trained in Turkey and Netherlands...  9/2002 - 9/2002
NO Responsibility
1 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Mart 2014-Devam ediyor

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi