Tr

Assistant Professor GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCABUCA FACULTY OF EDUCATION TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ EARLY CHILDHOOD EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü  2000
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  An alternative educational method in early childhood: Museum education...  2017
  2  The Effect of learning activities on the development of preschool children...  2017
  3  A study on the contributions of second language education to language development in pre-school peri...  2012
  4  Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ve Bilgisayara Yönelik Tut...  2011
  5  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Mesleki Benlik S...  2010
  6  Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yöne...  2009
  7  Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme E...  2009
  8  Analojiler, Kavram Karikatürleri Ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen Ve Te...  2009
  9  Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes...  2009
  10  İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri...  2006
  11  Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşün...  2005
  12  Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı, Tutumları ve Hatırda Tutm...  2005
  13  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim...  2005
  14  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yürütülen Lisansüstü Çalışmalara Yönelik Ö...  2005
 • NO NAME DATE
  1  The study of social gender perceptions of preschool children related to professions... 18/05/2017 - 21/05/2017
  2  Preschool teachers'opinions on outdoor teaching... 18/05/2017 - 21/05/2017
  3  Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançları ve tutumlar... 27/04/2017 - 29/04/2017
  4  Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin... 27/04/2017 - 29/04/2017
  5  Temel eğitim bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları ve matematik eğitimine yö... 27/04/2017 - 29/04/2017
  6  Erken Çocukluk Döneminde Alternatif Bir Yöntem: Müze Eğitimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  7  Tale Packet... 16/10/2014 - 17/10/2014
  8  The Evaluation of Educational Softwares Used in Early Childhood Education... 16/09/2013 - 18/09/2013
  9  Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik G... 12/09/2012 - 15/09/2012
  10  A study on the contributions of second language education to language development in preschool perio... 10/02/2012 - 12/02/2012
  11  Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki... 08/09/2011 - 10/09/2011
  12  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları ile B... 24/09/2010 - 26/09/2010
  13  Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğretimi... 16/09/2010 - 18/09/2010
  14  Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Programına Yönelik Görüşleri... 13/05/2010 - 15/05/2010
  15  Preschool Teacher Candidates' Attitudes Towards Profession, Self Efficacy Beliefs and Professional S... 29/04/2010 - 02/05/2010
  16  Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yöne... 01/09/2008 - 03/09/2008
  17  Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme E... 01/09/2008 - 03/09/2008
  18  Effects of Computer-Aided Concept Cartoons on Learning Outcomes.... 23/06/2008 - 25/06/2008
  19  Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Müzelerden Yararlanıyor muyuz: Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adayla... 27/04/2007 - 29/04/2007
  20  İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri... 13/09/2006 - 15/09/2006
  21  İlköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilinci Ve Eğitimi Üzerine Bir Durum Araştırması... 07/09/2006 - 09/09/2006
  22  Yeni İlköğretim Fen Ve Teknoloji Programına Yönelik Veli Görüşleri... 07/09/2006 - 09/09/2006
  23  Niçin Fen Öğretiyoruz? Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşleri... 07/09/2006 - 09/09/2006
  24  The Views Of Preservice Science Teachers Towards Instructional Technology Course... 19/04/2006 - 21/04/2006
  25  Yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri... 14/04/2006 - 16/04/2006
  26  Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim... 09/09/2004 - 11/09/2004
  27  Evaluation of research methods of master and doctorate thesis in science and mathematics education i... 05/07/2004 - 09/07/2004
  28  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yürütülen Lisansüstü Çalışmalara Yönelik Ö... 01/10/2003 - 04/10/2003
  29  Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin ... 16/09/2002 - 18/09/2002
  30  Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri... 29/05/2002 - 31/05/2002
  31  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları ve Fen Eğitimine Ya... 07/09/2001 - 08/09/2001
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Köy Enstitüleri Aydınlanması Işığında Eğitimde Yeni Arayışlar Köy Enstitüleri ve Yeni Arayışlar...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Gezici çocuk dünyası...  5/2014 - 5/2015
  2  Minik adımlarla kültürel mirasımıza yolculuk...  6/2014 - 6/2015
  3  ÖYKÜ BOHÇASI...  6/2014 - 6/2016
  4  Matematik Eğitiminde Müziğe Dayanan Materyal Geliştirme...  9/2007 - 9/2010
  5  İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi dersi, Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesinde Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin, Öğrenci Başarısı, Tutumu ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri...  5/2002 - 11/2003
  6  The comparison of School practices of class-teacher candidates in Primary schools who are being trained in Turkey and Netherlands...  9/2002 - 9/2002
 • NO Responsibility
  1 Buca Faculty of Education , Member of The Faculty Council, March 2014- March 2017