Tr

Assistant Professor GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCABUCA FACULTY OF EDUCATION TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ EARLY CHILDHOOD EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü  2000
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı  2008
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  A study on the contributions of second language education to language development in pre-school peri...  2012
  2  Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ve Bilgisayara Yönelik Tut...  2011
  3  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Mesleki Benlik S...  2010
  4  Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yöne...  2009
  5  Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme E...  2009
  6  Analojiler, Kavram Karikatürleri Ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen Ve Te...  2009
  7  Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes...  2009
  8  İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri...  2006
  9  Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşün...  2005
  10  Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı, Tutumları ve Hatırda Tutm...  2005
  11  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim...  2005
  12  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yürütülen Lisansüstü Çalışmalara Yönelik Ö...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Erken Çocukluk Döneminde Alternatif Bir Yöntem: Müze Eğitimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  2  Tale Packet... 16/10/2014 - 17/10/2014
  3  The Evaluation of Educational Softwares Used in Early Childhood Education... 16/09/2013 - 18/09/2013
  4  Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik G... 12/09/2012 - 15/09/2012
  5  A study on the contributions of second language education to language development in preschool perio... 10/02/2012 - 12/02/2012
  6  Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki... 08/09/2011 - 10/09/2011
  7  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları ile B... 24/09/2010 - 26/09/2010
  8  Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğretimi... 16/09/2010 - 18/09/2010
  9  Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Programına Yönelik Görüşleri... 13/05/2010 - 15/05/2010
  10  Preschool Teacher Candidates' Attitudes Towards Profession, Self Efficacy Beliefs and Professional S... 29/04/2010 - 02/05/2010
  11  Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stratejilerinin Eleştirel Düşünme E... 01/09/2008 - 03/09/2008
  12  Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin ve Öğretmenlik Mesleğine Yöne... 01/09/2008 - 03/09/2008
  13  Effects of Computer-Aided Concept Cartoons on Learning Outcomes.... 23/06/2008 - 25/06/2008
  14  Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Müzelerden Yararlanıyor muyuz: Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adayla... 27/04/2007 - 29/04/2007
  15  İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri... 13/09/2006 - 15/09/2006
  16  İlköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilinci Ve Eğitimi Üzerine Bir Durum Araştırması... 07/09/2006 - 09/09/2006
  17  Niçin Fen Öğretiyoruz? Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşleri... 07/09/2006 - 09/09/2006
  18  Yeni İlköğretim Fen Ve Teknoloji Programına Yönelik Veli Görüşleri... 07/09/2006 - 09/09/2006
  19  The Views Of Preservice Science Teachers Towards Instructional Technology Course... 19/04/2006 - 21/04/2006
  20  Yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri... 14/04/2006 - 16/04/2006
  21  Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim... 09/09/2004 - 11/09/2004
  22  Evaluation of research methods of master and doctorate thesis in science and mathematics education i... 05/07/2004 - 09/07/2004
  23  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yürütülen Lisansüstü Çalışmalara Yönelik Ö... 01/10/2003 - 04/10/2003
  24  Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin ... 16/09/2002 - 18/09/2002
  25  Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri... 29/05/2002 - 31/05/2002
  26  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları ve Fen Eğitimine Ya... 07/09/2001 - 08/09/2001
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Köy Enstitüleri Aydınlanması Işığında Eğitimde Yeni Arayışlar Köy Enstitüleri ve Yeni Arayışlar...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Gezici çocuk dünyası...  5/2014 - 5/2015
  2  Minik adımlarla kültürel mirasımıza yolculuk...  6/2014 - 6/2015
  3  ÖYKÜ BOHÇASI...  6/2014 - 6/2016
  4  Matematik Eğitiminde Müziğe Dayanan Materyal Geliştirme...  9/2007 - 9/2010
  5  İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi dersi, Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesinde Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin, Öğrenci Başarısı, Tutumu ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri...  5/2002 - 11/2003
  6  The comparison of School practices of class-teacher candidates in Primary schools who are being trained in Turkey and Netherlands...  9/2002 - 9/2002
 • NO Responsibility
  1 Buca Faculty of Education , Member of The Faculty Council, March 2014- March 2017