Tr

Associate Professor ZİYA KURUÜZÜM FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1989
  Specialization in Medicine  SSK Buca Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji An  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2010
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Enfeksiyon Hastalıkları  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Adult'onset Still's Disease, An Unusual Cause of Severe Acute Liver Injury: A Case Report...  2020
  2  İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklar...  2019
  3  Solid tümörlü düşük riskli febril nötropenik olgularda oral amoksisilin/klavulanat ve siprofl...  2010
  4  Rate of chronicity and time of disapparance of HBsAg following acute hepatitis B...  2009
  5  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  6  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  7  Comparison of rifampicin and moxifloxacin efficacy in an experimental model of animal brucellosis...  2008
  8  Sağlık çalışanlarında kan ve beden sıvılarıyla oluşan mesleksel yaralanmalar: Bir anket ç...  2008
  9  Clinical significance of basal core promoter and precore mutations in chronic hepatitis B...  2007
  10  Tüberküloz meninjit olgularının değerlendirilmesi...  2007
  11  Infectious disease consultations and antibiotic usage in a Turkish university hospital...  2006
  12  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  13  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  14  Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invaziv fungal infeksiyonların değerlen...  2005
  15  Mycobacterium tuberculosiste rifampisine direncin iki farklı yöntemle incelenmesi...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  2  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  3  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  4  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  5  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  6  Weil hastalığı Anamnez ve Erken Tedavinin Önemi. Bir Olgu Sunumu... 25/03/2017 -
  7  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  8  Akut Karaciğer Hasarı ile Seyreden Erişkin Başlangıçlı Still Hastalık Olgusu... 22/11/2016 - 27/11/2016
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde El Hijyeni Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni... 30/03/2016 - 03/04/2016
  10  Bir Üniversite Hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) Üreten Klebsiella pneumoniae Varl... 09/03/2016 - 12/03/2016
  11  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  12  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  15  Daily inpatient ertapenem treatment: a safe alternative to hospitalisation for complicated urinary t... 10/05/2014 - 13/05/2014
  16  Correlation between Hepatitis C virus antibodies in saliva and serumk: a safe way for epidemiologica... 10/05/2014 - 13/05/2014
  17  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  18  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  19  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  20  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden son dört yılda bildirilen tüberküloz olguları... 25/03/2009 - 29/03/2009
  22  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  24  Kırkaltı ay seropozitif kalan bir akut viral hepatit A olgusu... 02/09/2007 - 05/09/2007
  25  Spontan kayba uğrayan bir kronik delta hepatiti olgusu... 02/09/2007 - 05/09/2007
  26  Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HDV seroprevalansı... 02/09/2007 - 05/09/2007
  27  Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HDV seroprevalansı... 02/09/2007 - 05/09/2007
  28  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  29  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  30  Nadir görülen enfeksiyon etkenleri; Arcanobacterium bernardiae ve Arcanobacterium haemolyticum: İ... 14/03/2007 - 18/03/2007
  31  Solid tümörlü febril nötropenik olgularda oral amoksisilin/klavulanik asit ve siprofloksasin kul... 14/03/2007 - 18/03/2007
  32  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  33  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  34  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  35  Sağlık çalışanlarında perkutan yaralanma sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  36  Kronik hepatit B olgularımızdaki anti-HDV sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  37  Kronik hepatit B olgularında hepatit B yüzey antijeninin spontan kaybı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  38  Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HDV seroprevalansı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  39  Kırkaltı ay seropozitif kalan bir akut viral hepatit A olgusu... 02/09/2006 - 05/09/2006
  40  Clinical and laboratory aspects of a trichinellosis outbreak in İzmir... 18/07/2004 - 23/07/2004
  41  Comparison of the efficacy of rifampicin and moxifloxacin in experimental brucellosis in a rat model... 01/12/2003 - 05/12/2003
  42  Duration of seropositivity of IgM Anti-HAV after acute viral hepatitis A infection... 10/05/2003 - 13/05/2003
  43  Tüberküloz menenjitli 33 olgunun değerlendirilmesi... 30/03/2003 - 03/04/2003
  44  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde infeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendi... 15/10/2001 - 19/10/2001
  45  Mycobacterium tuberculosis için rifampisin duyarlılığının saptanmasında FASTplaque TB-RIF kit... 15/10/2001 - 19/10/2001
  46  Piperasilin / tazobaktamın hastane kökenli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatları ... 03/10/1999 - 08/10/1999
  47  The determination of minimum inhibitory concentrations of glycopeptide antibiotics to methicillin- r... 20/05/1999 - 22/05/1999
  48  Aminoglikozid direnç mekanizmalarının çok merkezli araştırması: SSK İzmir Eğitim Hastanesi ... 17/05/1999 - 19/05/1999
  49  B tipi akut viral hepatit olgularındaki kronikleşme oranlarının yıllara göre değişimi... 04/11/1998 - 06/11/1998
  50  Akut viral hepatit olgularının hepatit tiplerinin dört yıllık değişimi... 04/11/1998 - 06/11/1998
  51  Stafilokokların metisilin direnci ve çeşitli antimikrobiklere duyarlılıkları... 01/06/1998 - 05/06/1998
  52  A single dose of hepatitis B vaccine in anti-HBc total positive, HBsAg and anti-HBs negative persons... 26/04/1998 - 30/04/1998
  53  The comparison of efficacy of three commercially available hepatitis B vaccines... 26/04/1998 - 30/04/1998
  54  The comparison of efficacy of three commercially available hepatitis B vaccines... 26/04/1998 - 30/04/1998
  55  Kronik hepatit ve karaciğer sirozunda hepatit B, C, D virüs göstergelerinin araştırılması... 07/11/1996 - 09/11/1996
  56  The seroepidemiology of chronic viral hepatitis and cirrhosis in aegean region... 20/07/1995 - 22/07/1995
  57  İki hemodiyaliz merkezinde hepatit C virüs antikorları bulunuş sıklığı... 18/04/1994 - 21/04/1994
  58  Kan donörlerinde ve hemodiyaliz hastalarında hepatit C virüsü antikorlarının araştırılması... 27/04/1993 - 30/04/1993
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Hastane infeksiyonlarında sorun olan mikroorganizmalar; Çoğul dirençli Gram negatif nonfermentatif aerobik bakteri infeksiyonları ve sağaltımları Hastane İnfeksiyonları...  2009
  2  İnfeksiyon açısından riskli hastane bölgeleri ve önlemleri; Diyaliz ünitesi ve enfeksiyon önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  3  Gastroenteroloji - Akut Viral Hepatitler İç Hastalıkları...  2008
  4  Ürogenital Sistem Enfeksiyonları - Üretritler Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri ile Tanımı...  2006
  5  Sağlık çalışanlarında kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları riski ve temas sonrası profilaksi DEÜ Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  6  Sistemlere yönelik öykü ve fizik muayene, Lenfatik sistem öykü ve fizik muayenesi Dokuz Eylül Üniversitesi Kliniğe Giriş; Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  7  İzolasyon DEÜ Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  8  Hastane infeksiyonlarında sorun olan mikroorganizmalar; Dirençli Gram Negatif Nonfermentatif Aerobik Bakteri İnfeksiyonları ve Sağaltımları. Hastane İnfeksiyonları...  2003
  9  İnfeksiyon açısından riskli hastane bölgeleri ve önlemler; Diyaliz Ünitesi ve İnfeksiyon Önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO NAME DATE
  1  BUHASDER sözel bildiri birincilik ödülü...  2017