Tr

Professor Doctor AYÇA ARZU SAYINER FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY TIBBİ VİROLOJİ BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1985
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları  2000
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2008
 • NO NAME YEAR
  1  Clinical and radiological diagnosis of non-SARS-CoV-2 viruses in the era of COVID-19 pandemic...  2020
  2  Hepatitis A, B and C seropositivity among first-year healthcare students in western Turkey: a seropr...  2020
  3  COVID-19 S: A new proposal for diagnosis and structured reporting of COVID-19 on computed tomography...  2020
  4  Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni...  2019
  5  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients....  2019
  6  A Seven-Year Evaluation of Viral Central Nervous System Infections...  2019
  7  The Prevalence of Mixed Genotype Infections in Turkish Patients With Hepatitis C: A Multicentered As...  2019
  8  EBV serolojik tanısında atipik profil sorunu...  2017
  9  Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control ...  2017
  10  Determination of Human Papilloma Viruses DNA and Genotypes in Genital Samples with PCR...  2016
  11  Solid Organ Nakli Alıcılarında CMV Antijenemi Testi ve CMV-DNA PCR Sonuçlarının Karşılaştı...  2016
  12  İnfluenza A (H1N1) pdm09 Tanısında Hızlı Antijen Testi ile RT-PCR Testinin Karşılaştırılma...  2015
  13  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  14  A five-year study of adenoviruses causing conjunctivitis in İzmir, Turkey...  2015
  15  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  16  Anti-HDV EIA index in predicting HDV viremia in serum samples...  2013
  17  Bronchiolitis in young female smokers...  2013
  18  Multicentre evaluation of central nervous system infections due to Flavi and Phleboviruses in Turkey...  2012
  19  Chlamydial infections in term and preterm neonates....  2012
  20  A real-time PCR assay for the quantification of hepatitis B virus DNA and concurrent detection of YM...  2011
  21  A nucleic acid-based electrochemical biosensor for the detection of influenza B virus from PCR sampl...  2011
  22  Occult hepatitis B: Evolving challenges and new perspectives...  2011
  23  Unilateral acute retinal necrosis in a multiple sclerosis patient treated with high-dose systemic st...  2010
  24  Hepatit B Tanı Araçları: Seroloji ve Moleküler Yöntemler...  2010
  25  Photodynamic therapy as an adjunct to systemic treatment in a case with unilateral presumed vascular...  2009
  26  A new hepatitis B virus vaccine escape mutation in a renal transplant recipient...  2007
  27  Kantitatif viral nükleik asid testleri: Değerlendirme parametreleri ve yöntemler....  2007
  28  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  29  Prophylactic use of low-dose on-demand intramuscular hepatitis B immune globulins (HBIG) and lamivud...  2006
  30  YMDD motif variants in inactive hepatitis B carriers detected by Inno-Lipa HBV DR assay...  2006
  31  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerleri...  2006
  32  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  33  Label-free electrochemical hybridization genosensor for the detection of hepatitis B virus genotype ...  2005
  34  Electrochemical genomagnetic assay for the detection of hepatitis B virus DNA in polymerase chain re...  2005
  35  The role of atypical bacteria in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease....  2005
  36  Viral merkezi sinir sistemi infeksiyonlarında tanı...  2005
  37  Patoloji laboratuvarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri....  2005
  38  Akut Lenfoblastik Lösemide Varicella Hepatit Enfeksiyonu...  2004
  39  Failure to detect Chlamydia pneumoniae DNA in cerebral aneursymal sac tissue with two different poly...  2003
  40  TT virus infection and genotype distribution in Turkish blood donors, hemodialysis and fulminant hep...  2002
  41  Nosocomial hepatitis C virus infection in a renal transplantation center...  2002
  42  Kronik C hepatitinde HCV genotiplerinin dağılımı....  2001
  43  Seroprevalence of Helicobacter pylori in a pediatric population....  2001
  44  Herpes ensefalitinin beyin omurilik sıvısı örneklerinden polimeraz zincir reaksiyonu ile tanıs...  2000
  45  Prevalances of hepatitis A, B, C, and E viruses in Behcet's disease....  1999
  46  Renal transplant alıcılarında sitomegalovirus (CMV) antijenemi testi ile CMV hastalığı tanıs...  1999
  47  Lise öğrencilerinde HIV/AIDS konusunda klasik ve interaktif yöntemlerle uygulanan eğitim etkinli...  1999
  48  Hemofili ve talasemili çocuklarda hepatit A ve parvovirus B19 seroprevalansı ve klinik önemi...  1999
  49  HCV infection in haemodialysis and CAPD patients....  1999
  50  Muğla ili merkez ve Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde seçilmiş gruplarda HBsAg olumluluğu p...  1999
  51  Ege Üniversitesi Kan Merkezi'nde kan vericilerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 serolojik gösterg...  1999
  52  Screening for human immunodeficiency virus type 1 and 2 in a Turkish blood donor population....  1998
  53  Hemofilik çocuklarda parvovirus B19 seroprevalansı ve kullanılan kan ürünleriyle ilişkisi...  1998
  54  Geriyatrik yaş grubunda mukozal maya kolonizasyonu...  1997
  55  Ciprofloxacin treatment in chronic prostatitis...  1997
  56  Enfeksiyöz mononükleoza bağlı hepatit...  1995
  57  İmmün trombositopeni ile seyreden hepatit A olgusu...  1995
  58  İzmir'de 3 falciparum sıtması olgusu...  1994
  59  Fenat ile tamponlanmış gluteraldehit solüsyonunun in vitro antimikrobiyal etkinliği...  1993
  60  Mycoplasma pneumoniae pnömonili bir olgu sunumu...  1993
  61  Mycoplasma pneumoniae'ye bağlı Stevens-Johnson sendromu...  1992
  62  İmmatür bir yenidoğanda sistemik kandidoz...  1991
 • NO NAME DATE
  1  SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İNFLUENZA AŞISI YAPTIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 26/11/2019 - 30/11/2019
  2  rotavirus-adenovirus combo antijen testinde yalancı pozitif sonuçlar... 28/10/2019 - 01/10/2019
  3  Ardışık beş kış mevsiminde İzmir'de dolaşan solunum sinsityal virus tipleri ve genotipleri... 28/10/2019 - 01/11/2019
  4  Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında hızlı solunum panelinin etkisi... 28/10/2019 - 01/10/2019
  5  False Positive Results in Acommercially Available Rotavirus-Adenovirus Combo Antigen Assay... 02/10/2019 - 04/10/2019
  6  Changing Epidemiology of Hepatitis C virus Genotype Distribution: Eight-Year Data... 02/10/2019 - 04/10/2019
  7  Respiratory syncytial virus genotypes circulating in izmir, turkey, in five consecutive years... 11/09/2019 - 14/09/2019
  8  The effect of implementation of rapid molecular diagnostic panel for respiratory pathogens... 11/09/2019 - 14/09/2019
  9  Yalnızca Cilt Lezyonları ile Prozon Fenomenine Rağmen Tanı Alan Bir Konjenital Sifiliz Olgusu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  10  Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularımızda Cmv Antijenemi Ve Cmv-Dna Pcr Sonuçlarının... 01/03/2019 - 03/03/2019
  11  Hangi klinikler ne kadar hiv testi istiyor?... 15/11/2018 - 18/11/2018
  12  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 04/11/2018 - 08/11/2018
  13  Epstein barr virus serolojik tanısında;euroimmun IFA/ELİSA, abbott architect, siemens immulite ve... 04/11/2018 - 08/11/2018
  14  Bir konjenital sifiliz olgusu ve prozon fenomeni... 04/11/2018 - 08/11/2018
  15  Hiv çalıştayı; dokuz eylül üniversitesi 2016-2018 verileri... 04/11/2018 - 08/11/2018
  16  Çocuklarda respiratuvar sinsityal virus sıklığı ve dağılımının değerlendirilmesi... 04/11/2018 - 08/11/2018
  17  hiv tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  18  İnvaziv aspergilloz tanısında galaktomannan antijen testinin rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  19  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  20  Evaluation of Abbott Architect, Siemens Immulite, bioMerieux Vidas and Euroimmune Assays for Determi... 23/09/2018 - 26/09/2018
  21  Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data... 23/09/2018 - 26/09/2018
  22  Hepatitis E Infection in solid organ transplant recipients in Turkey... 23/09/2018 - 26/09/2018
  23  Sitomegalovirüs Kolitinin Klinik Bulgular ve Moleküler Yöntemlerle Prospektif Değerlendirilmesi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  24  Allogenik Nakil Sonrası CMV Monitorizasyonunda PP65 ve PCR sonuçlarının karşılaştırılmas... 01/03/2018 - 03/03/2018
  25  Anti HCV Antikoru Pozitif Bulunup İzlemden Çıkan Hastaların Laboratuvar Ver leri ile Yeniden De... 08/11/2017 - 12/11/2017
  26  Anti T.gondii IgG avidite testinin yorumunda karşılaşılan sorunlar... 08/11/2017 - 12/11/2017
  27  Enteroviruslara bağlı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Altı Yıllık Değerlendirmesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  28  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  29  Evaluation of a new real-time RT-PCR assay for hepatitis D virus RNA... 13/09/2017 - 16/09/2017
  30  A six-year evaluation of viral central nervous system infections... 13/09/2017 - 16/09/2017
  31  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients... 13/09/2017 - 16/09/2017
  32  The prevalence of mixed genotype infections in Turkish patients with hepatitis C: A multicentered as... 03/03/2017 - 04/03/2017
  33  HIV ile Enfekte Olgu Sayımız Artıyor mu?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  34  SOLUNUM VİRUSLARI; KİM? KİMİNLE? NE ZAMAN?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  35  EBV Serolojik Tanısında Atipik Profil Sorunu... 16/10/2016 - 20/10/2016
  36  Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  37  Servikal Örneklerde HPV DNA ve Sitoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 25/02/2016 - 28/02/2016
  38  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  39  Solid organ nakli alıcılarında CMV antijenemi ve CMV-DNA PCR verilerinin karşılaştırılması... 04/06/2014 - 07/06/2014
  40  Karaciğer transplant alıcılarında HBV DNA mutasyonlarının enfeksiyonun nüksündeki rolü... 03/11/2012 - 07/11/2012
  41  Kan dışı örneklerde hepatit C virus RNA'sının araştırılması... 03/11/2012 - 07/11/2012
  42  HCV genotiplerinin epidemiyolojisinde değişiklik var mı?... 05/06/2012 - 08/06/2012
  43  Servikal örneklerde hpv dna ve sitoloji sonuçlarının değerlendirilmesi... 12/11/2011 - 16/11/2011
  44  Servikal Sürüntü ve Biyopsi Örneklerinde Saptanan HPV Tipleri... 23/06/2011 - 26/06/2011
  45  Keratokonjonktivit yapan adenovirusların genotip prevalansı... 23/06/2011 - 26/06/2011
  46  QCMD external quality assessment results of Turkish participants for HBVDNA and HCVRNA panels... 27/09/2009 - 30/09/2009
  47  HCV RNA pozitifliğini öngörmede anti-HCV EIA indeks değerinin kullanılması.... 19/09/2008 - 19/09/2008
  48  Beyin Omurilik Sıvısı Biyokimyasal Özlellikleri ile HSV-DNA PCR İstemlerinin Uygunluğunun Kar... 24/06/2008 - 28/06/2008
  49  İnternal kontrol içeren kalitatif HSV 1/2 DNA Real-Time PCR Testi Geliştirilmesi... 09/12/2007 - 13/12/2007
  50  Hemaglütinin tip 5 influenza A tanısı için RT-PCR protokollerinin karşılaştırılması... 09/12/2007 - 13/12/2007
  51  Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile HBV DNA kantitasyonu ve HBV DNA YMDD motif mutasyon... 25/04/2006 - 28/04/2006
  52  Diyabetik hastalarda ketoz ve ketoasidoza yol açan faktörler... 21/09/2005 - 25/09/2005
  53  Kronik HBV infeksiyonlu hastalarda viral genotiplerin belirlenmesi... 13/09/2005 - 17/09/2005
  54  "Klinik virolojide serolojik ve moleküler biyolojik yöntemler" konulu uzmanlık ve uzmanlık sonra... 13/09/2005 - 17/09/2005
  55  2003-2005 yıllarında akut solunum yolu infeksiyonlu hastalarda influenza A/B viruslarının RT-PCR... 13/09/2005 - 17/09/2005
  56  Lamivudin tedavisi alan kronik HBV hastalarında viral polimeraz ve S geni mutasyonlarının araşt... 13/09/2005 - 17/09/2005
  57  Influenza virus among patients with acute respiratory infection detected by PCR and a hybridization ... 11/09/2005 - 14/09/2005
  58  Karaciğer naklinde lamivudin ile birlikte düşük dozda, kas içine gerektiğinde uygulanan hepati... 30/08/2005 - 04/09/2005
  59  Proflactic use of low-dose on-demand intramuscular hepatitis B immunglobulins(HBIG) and lamivudine(L... 11/07/2005 - 15/07/2005
  60  Karaciğer transplantasyonu sonrası proflaktik uygulanan intramuskuler ve düşük doz hepatit B im... 18/06/2005 - 20/06/2005
  61  Anti-HBe pozitif inaktif hepatit B taşıyıcılarında YMDD motif varyantları... 05/06/2005 - 07/06/2005
  62  Renal transplantasyon hastasında aşılamaya rağmen gelişen HBV enfeksiyonunda adefovir dipivoksi... 01/06/2005 - 05/06/2005
  63  Karaciğer Transplantasyonu sonrası proflaktik uygulanan intramüsküler ve düşük doz hepatit B ... 05/05/2005 - 08/05/2008
  64  Anti-HBe pozitif HBV infeksiyonlu hastalarda genotip belirleme ve "a" determinantı mutasyon analizi... 19/09/2004 - 23/09/2004
  65  Evaluation of isolated anti-HBc or anti-HBc and anti-HBe positivity.... 05/09/2004 - 09/09/2004
  66  Precore and basal core promoter mutations in anti-HBe positive patients... 05/09/2004 - 09/09/2004
  67  Türk Hastalardan soyutlanan genotip 1 hepatit delta virus (HDV) kökenlerinde genetik çeşitlilik... 28/06/2004 - 01/07/2004
  68  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  69  Serum örneklerinde HDV-PZT sonucunu öngörmede anti-HDV EIA indeksinin belirleyici rolü... 21/09/2003 - 23/09/2003
  70  Enterovirus RNA'sının Saptanmasında; RT-PCR Mikroplak ve Strip Hibridizasyon Yöntemleri ile RT-N... 21/09/2003 - 25/09/2003
  71  HDV RNA'nın genotip bağımsız öncüller kullanılarak çoğaltılması ve SmaI restriksiyon anal... 21/09/2003 - 25/09/2003
  72  Anti-HBe pozitif asemptomatik HBsAg taşıyıcılarında prekor ve kor promoter bölgesi nükleotid ... 21/09/2003 - 25/09/2003
  73  Detection of herpes simplex virus DNA and enterovirus RNA in cerebrospinal fluid using PCR and micro... 10/05/2003 - 13/05/2003
  74  Detection of Herpes simplex virus DNA and enterovirus RNA in cerebrospinal fluid using PCR and micro... 10/05/2003 - 13/05/2003
  75  Comparison of two commercial assays for hepatitis B virus DNA quantification: single vs. double test... 10/05/2003 - 13/05/2003
  76  HIV İnfeksiyonu serolojik Tanısında İki Farklı EIA Testine Dayanan Bir Algoritmanın Değerlend... 30/09/2002 - 05/10/2002
  77  HIV infeksiyonu serolojik tanısında iki farklı EIA testine dayanan bir algoritmanın değerlendir... 30/09/2002 - 05/10/2002
  78  Toxoplasma gondii serolojik tanısında rekombinant ve doğal antijen kullanan EIA testlerinin karş... 30/09/2002 - 05/10/2002
  79  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  80  Evaluation of indeterminate HCV confirmation assay results... 21/04/2002 - 25/04/2002
  81  Using Digene HPV specimens for C.trachomatis and HSV-2 polymerase chain reaction... 21/04/2002 - 25/04/2002
  82  Herpes ansefalitinin beyin omurilik sıvısı örneklerinden polimeraz zincir reaksiyonu ile tanıs... 08/10/2000 - 13/10/2000
  83  Kronik C hepatitinde HCV genotiplerinin dağılımı... 08/10/2000 - 13/10/2000
  84  Risk of Tuberculosis among Healtcare Workers in İzmir: Can Tuberculosis Considered as an Occupation... 30/08/2000 - 03/09/2000
  85  Farklı gruplarda TT virus (TTV) genotip dağılımı... 24/04/2000 - 27/04/2000
  86  İzmir'de Sağlık Çalışanları Arasında Tüberküloz Hastalığı Riski: Tüberküloz Meslek Ha... 09/04/2000 - 13/04/2000
  87  KOAH alevlenmeleri ve astım ile C. pneumoniae ve M. pneumoniae infeksiyonu ilişkisi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  88  Karaciğer transplantasyonundan sonra gastrointestinal sistem kanaması ve jejunal mikroperforasyonl... 27/05/1999 - 29/05/1999
  89  İnterferona yanıtsız kronik C hepatitli hastalardaki interferon + ribavirin tedavisindeki viral y... 27/05/1999 - 29/05/1999
  90  Serolojik olarak HIV - Sifiliz birlikteliği... 08/04/1999 - 10/04/1999
  91  Kronik C hepatitli olgularda serum HCV-RNA düzeyinin yaş, cins, kan biyokimyası, histoloji ve ted... 04/11/1998 - 06/11/1998
  92  HBsAg(+) HBV DNA (-) ALT yüksek olgularda HGV infeksiyonu... 04/10/1998 - 06/10/1998
  93  İnfertilite olgularında hepatit A, hepatit B, ve hepatit C seroprevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  94  Alt solunum yolu infeksiyonlu çocuklarda solunum virusları antijenlerinin araştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
  95  CMV antigenemia assay: A practical assay... 05/03/1997 - 09/03/1997
  96  Bronchial asthma, another extrahepatic manifestation of HCV infection... 08/12/1996 - 12/12/1996
  97  Salt antiHBs olumlu olguların hepatit B virus (HBV) aşısına yanıtı... 07/11/1996 - 09/11/1996
  98  HBsAg olumsuz kan donörlerinde HBV profilleri ve HBsAg saptamada RPHA ile EIA yöntemlerinin karş... 07/11/1996 - 09/11/1996
  99  Anti-HEV seroprevalence in healthy adults in Izmir, Turkey.... 16/10/1995 - 17/10/1995
  100  Saliva testing for diagnosis of viral hepatitis A and B... 16/10/1995 - 17/10/1995
  101  Etiology of chronic prostatitis... 26/03/1995 - 30/03/1995
  102  Prevalence of hepatitis C virus infection in different risk groups, blood donors and health care wor... 29/06/1993 - 01/07/1993
  103  Serodiagnosis of Mycoplasma pneumoniae infections using enzyme linked immunosorbent assay.... 28/03/1993 - 31/03/1993
 • NO NAME YEAR
  1  Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberi...  2014
  2  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  3  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  4  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE RAPORLANMASI(MİKROBİYOLOJİ BAKIŞ AÇISI) Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  2  Hepatit B virusu Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2017
  3  Antivirallere Direnç Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  4  QCMD HBV HCV Panel Sonuçları 3. Ulusal Viroloji Kongresi Kitabı...  2007
  5  Viral Yük Tayinleri Moleküler Klinik ve Tanısal Viroloji Kursu Kitabı...  2006
  6  Avian influenza A virusunun genel özellikleri ve laboratuvar tanı yöntemleri Kuş Gribi...  2006
  7  Transplant hastalarında viral etkenlerin saptanmasında moleküler teknikler: Hepatit virusları. 4. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı...  2006
  8  Klinik moleküler viroloji laboratuvarında preanalitik evrede kalite güvencesi 2. Ulusal Viroloji Kongresi Kitabı...  2005
  9  Dezenfeksiyon ve sterilizasyon İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu...  2005
  10  Nükleik asit testlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı...  2004
  11  Sterilization units and infection control European Sterilization Conference...  2004
  12  Merkezi sinir sisteminde hastalık oluşturan viruslar ve infeksiyonları Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji...  2004
  13  Viral santral sinir sistemi infeksiyonlarının tanısında nükleik asid saptama yöntemlerinin rolü II. Uluslararası Katılımlı Moleküler Tanı ve Uygulamaları Sempozyumu Kitabı...  2004
  14  Tanı ve tedavide kullanılan testler ve standardizasyonu (HBV DNA) Hepatit B - Ulusal uzlaşma toplantı metinleri...  2003
  15  Hastane infeksiyonları ve viruslar Hastane İnfeksiyonları...  2003
  16  Viral SSS infeksiyonlarında mikrobiyolojik tanı - nükleik asit saptama dışı yöntemler 1.Ulusal Viroloji Kongresi Kitabı...  2003
  17  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon Hastanelerde Sterilizasyon Birimlerinin İşleyişi ve Reuse Organizasyonu Kitabı...  2002
  18  CMV infeksiyonlarında tanı yöntemleri: Serolojik testler I. Ulusal CMV Simpozyumu Kitabı...  2001
  19  Antiviral İlaçlar Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmunoloji (Review of Medical Microbiology and Immunology)...  2000
  20  Adenovirus, polyomvirus, parvovirus, hepatit virusları, prion hastalıkları Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı...  2000
  21  Farklı eğitim tekniklerinin HIV/AIDS alanında kullanılması 4. Türkiye AIDS Kongresi Kitabı...  1999
  22  Antiretroviral ilaçlar 4.Türkiye AIDS Kongresi Kitabı...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının influenza aşısı yaptırma durumlarını etkileyen faktörlerin ve influenza aşı etkililiğinin değerlendirilmesi...  7/2019 - /
  2  Sağlık alanında öğrenime yeni başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinde Hepatit (A, B ve C) Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2018 - 1/2019
  3  Türkiye' de saptanan Pneumocystis jirovecii isolatlarındaki genotipik varyasyonların ve sülfonamid ilaç direncinin moleküler yöntemlerle araştırılması...  9/2018 - /
  4  Türkiye' deki Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastanede Gelişen Pnömoni ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Solunum Virüsleri İnsidansı ve Klinik Önemi...  12/2017 - /
  5  Solid Organ Transplant Alıcılarında HEV Enfeksiyonu...  8/2017 - 10/2018
  6  PEGİLE İNTERFERON+RİBAVİRİN TEDAVİSİ ALMAKTA OLAN, HEPATİT C GENOTİP 1b İLE ENFEKTE KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA OLUŞMUŞ VARYANTLARIN BİRİNCİ KUŞAK PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ...  10/2013 - 1/2017
  7  Serviks Karsinomunda Prognozu ve tedaviye yanıtı etkileyen bazı prognostik faktörlerin araştırılması...  2/2011 - /
  8  Real-time PCR yöntemi ile HBV DNA'nın kantitasyonu ve YMDD mutant analizi...  7/2007 - 7/2007
  9  Serumda hepatit B virus DNA kantitasyonu için real-time PCR testi geliştirilmesi...  12/2006 - 12/2008
  10  İnfluenza A ve B virusunun real time PCR ile saptanması...  7/2004 - 7/2004
 • NO NAME DATE
  1  Roche Viral Hepatit Araştırma Teşvik Ödülü - Birincilik...  2000
  2  Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi - Sözel bildiri dalında birincilik ödülü...  2002
  3  1. Ulusal Viroloji Kongresi. Poster dalında üçüncülük ödülü...  2003
  4  XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Poster dalında üçüncülük ödülü...  2004
  5  4. Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Poster dalında üçüncülük ödülü...  2006
 • NO NAME YEAR
  1  Tübitak  2002
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Microbiology Tibbi Viroloji Bilim Dali , Director of Science Branch, September 2018-Continues
  2 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Microbiology Tibbi Viroloji Bilim Dali , Director of Science Branch, September 2015- September 2018