Tr

Professor Doctor VİLDAN AVKAN OĞUZ FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Uludağ University Tıp Fakültesi  1988
  Specialization in Medicine  Şişli Etfal Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  1997
  Master's Degree  İstanbul University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı  1998
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Primary Cutaneous Aspergillosis in Immunocompetent Adults: Three Cases and a Review of the Literatur...  2020
  2  Multicenter analysis of anidulofungin use in invasive Candida infection...  2019
  3  The results of expanded-polytetrafluoroethylene mesh repair in difficult abdominal wall defects...  2019
  4  Determinants and characteristics of tuberculosis in liver transplant recipients...  2018
  5  PREVALENCE OF MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL COLONIZATION AND RISK FACTORS IN GERIATRIC NURSING HOME ...  2018
  6  Solid Organ Transplant Alıcılarında Cerrahi Alan Enfeksiyonları...  2017
  7  Heteroresistant vancomycin intermediate S. aureus (h-VISA) isolated from a patient with orthopedic i...  2017
  8  Infectious Complications after Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intra-Peritoneal Chemotherapy....  2017
  9  Epidemiology and susceptibility of pathogens from SMART 2011-12 Turkey: evaluation of hospital-acqui...  2017
  10  Recommendations for intra-abdominal infections consensus report...  2016
  11  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  12  Solid Organ Nakli Alıcılarında CMV Antijenemi Testi ve CMV-DNA PCR Sonuçlarının Karşılaştı...  2016
  13  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl...  2015
  14  Kolorektal kanser kökenli peritoneal karsinomatoz tedavisinde enfeksiyöz komplikasyonlar ve risk f...  2015
  15  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  16  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  17  Bacterial pathogens isolated in liver transplant recipients with surgical site infection and antibio...  2015
  18  Successful treatment of herpes esophagitis with ganciclovir in a liver transplant patient...  2015
  19  Various Specialist Approaches for the Management of Candiduria: A Questionnaire Study...  2015
  20  Incidence of late acute rejection in living donor liver transplant patients, risk factors, and the r...  2015
  21  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  22  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  23  Monitoring the BK virus in liver transplant recipients: a prospective observational study...  2014
  24  Hospital-acguired urinary tract infection point prevalence in Turkey: Differences in risk factors am...  2013
  25  Effects of blood products on nosocomial infections in liver transplant recipients...  2013
  26  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  27  Risk factors for early bacterial infections in liver transplantation...  2013
  28  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  29  Ocular toxoplasmosis developed after liver transplantation...  2012
  30  The effectiveness of single dose fosfomycin as antimicrobial prophylaxis for patients undergoing tra...  2012
  31  Elde tüberküloz enfeksiyonu...  2012
  32  Yaşlı bir hastada nadir intraabdominal apse etkeni: Abiotrophia defectiva...  2012
  33  An investigation of genes coding fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus isolated from...  2011
  34  A comparison of two different fluorochrome stains for the detection of acid-fast bacilli in sputum s...  2011
  35  Stafilokokların neden olduğu ortopedik protez infeksiyonlarında ayaktan parenteral teikoplanin te...  2010
  36  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  37  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia A multicenter case-control study...  2010
  38  An analysis of adult patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis...  2009
  39  A case of total knee arthroplasty in which Aeromonas Hydrophylia was isolated in perioperative cultu...  2009
  40  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  41  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  42  Solid Organ Transplant Alıcılarında Akciğerin Mantar İnfeksiyonlarının Yönetimi...  2008
  43  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  44  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı...  2006
  45  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  46  Infectious disease consultations and antibiotic usage in a Turkish university hospital...  2006
  47  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  48  Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu...  2006
  49  Cerebral Toxoplasmosis Treated with Clindamycin Alone in an HIV-Positive Patient Allergic to Sulfona...  2005
  50  rpoB Gene Mutations in Rifampin-Resistant Mycobacterium tuberculosis strains Isolated in the Aegean ...  2004
  51  Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları: Ege Bölges...  2004
  52  Doksanbeş erişkin akciğer dışı tüberküloz olgusu...  2004
  53  Kene kaynaklı akciğer hastalığı: bir olgu nedeniyle...  2004
  54  Tüberküloz Kuskulu Hastalarin Balgam Yaymalarindaki Sitolojik ve Mikrobiyolojik Ozellikler....  2004
  55  Tüberkuloz Tedavisi Sirasinda Yayma pozitifligi ile Birlikte Kültür Negatifligi Gosteren bir Olgu...  2003
  56  Mikobakteriyoloji Laboratuvarları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2003
  57  Mycobacterium tuberculosiste rifampisine direncin iki farklı yöntemle incelenmesi...  2002
  58  Geriyatrik Human Immunodeficiency Vırus (HIV) infeksiyonu ve sitomegalovirüse bağlı kolit: Olgu ...  2001
  59  Metisiline Dirençli Staphylococus aureus (MRSA) Prevelansının Farklı Yöntemlerle Araştırılma...  2001
  60  Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Yaklaşım...  2001
  61  Edinsel çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis suşlarının major ve minör antitüberkül...  2000
  62  Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması...  2000
  63  50 Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu....  1999
  64  Comparison of two DNA extraction methods on inhibitory sputulum samples...  1997
  65  Gereksiz antibiyotik kullanımının maliyeti; Gözleme dayalı bir çalışmanın sonuçlarının a...  1997
  66  Characterization of Multiple-Antibiotic-Resistant Salmonella typhimurium strains : Moleculer epidemi...  1996
  67  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  1996
  68  Nasopharyngeal carriage rate and antimicrobial resistance of Haemophilus influenzea in İstanbul-TUR...  1994
  69  Yenidoğan menenjitlerinin mikrobiyolojisi ve Klebsiella pneumoniae epidemisi; Analizi ve düşünd...  1993
  70  Streptokoksik farenjit tanısında çabuk tanı testlerinin maliyet etkinlik değeri...  1993
  71  Taksim Hastanesinde Beta-laktam antibiyotiklere karşı gelişen direncin sürveyansı...  1993
  72  Çoğul antibiyotik dirençli geniş spektrumlu Beta-laktamaz yapan Salmonella paratyphi B suşları...  1993
 • NO NAME DATE
  1  Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında hızlı solunum panelinin etkisi... 28/10/2019 - 01/10/2019
  2  Böbrek Nakli Alıcısında Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu... 16/10/2019 - 20/10/2019
  3  The effect of implementation of rapid molecular diagnostic panel for respiratory pathogens... 11/09/2019 - 14/09/2019
  4  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  5  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  6  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  7  Sitomegalovirüs Kolitinin Klinik Bulgular ve Moleküler Yöntemlerle Prospektif Değerlendirilmesi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  8  Enfekte, fistülize ve protrüde olmuş biyomateryalli komplike karın duvarı onarımlarında sonu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  9  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  10  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  11  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  12  The Investigation of Multi-Drug Resistant Bacteria Colonization in Geriatric Population in A Turkish... 04/10/2017 - 08/10/2017
  13  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  14  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  15  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  16  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  17  Genel Cerrahi Servisinde Antibiyotik Kullanım Kılavuzuna Uyumun Değerlendirilmesi... 11/05/2016 - 15/05/2016
  18  Epidemiology and Antimicrobial Resistance Patterns of Community-acquired Complicated Intra-abdominal... 10/04/2016 - 12/09/2016
  19  Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  20  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  21  In treatment of primary cutaneous Aspergillosis, systemic antifungal therapy and surgical management... 09/10/2015 - 12/10/2015
  22  Investigation of Candiduria Cases in Intensive Care Unit: a 5-year Observational Study.... 09/10/2015 - 12/10/2015
  23  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  24  Active tuberculosis prevalence and characteristics of tuberculosis patients in liver transplant pati... 26/09/2015 - 30/09/2015
  25  Canlı vericili karaciğer transplant hastalarında geç dönem ortaya çıkan akut rejeksiyonun ins... 15/10/2014 - 18/10/2014
  26  Karaciğer transplantasyonu sonrası Hepatit B rekurrensinin önlenmesinde intravenöz immunglobulin... 15/10/2014 - 18/10/2014
  27  Karaciğer transplantasyonu sonrası cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastalardan izole edilen mikr... 15/10/2014 - 18/10/2014
  28  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  29  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda aktif tüberküloz gelişme sıklığı ve tüberkü... 15/10/2014 - 18/10/2014
  30  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  31  Solid organ nakli alıcılarında CMV antijenemi ve CMV-DNA PCR verilerinin karşılaştırılması... 04/06/2014 - 07/06/2014
  32  Daily inpatient ertapenem treatment: a safe alternative to hospitalisation for complicated urinary t... 10/05/2014 - 13/05/2014
  33  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  34  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  35  Epidemiology and susceptibility of pathogens from Intra-abdominal infections in different patients s... 10/05/2014 - 13/05/2014
  36  Epidemiology and Susceptibility of Pathogens from Hospital- and Community-Associated Urinary Tract I... 10/05/2014 - 13/05/2014
  37  Peritoneal karsinomatozis cerrahisinde enfeksiyöz komplikasyonlar: Dibimizdeki düşman... 16/04/2014 - 20/04/2014
  38  Use of intrathecal colistin in the treatment of postoperative ventriculitis in pediatric tumor patie... 11/11/2013 - 14/11/2013
  39  Olgularla fasiola hepatika enfeksiyonu ve radyolojik bulguları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  40  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  41  A prospective follow-up of patients with Candiduria in the Intensive care unit: it's effect on morta... 11/10/2013 - 14/10/2013
  42  Yara yeri akıntısının ortopedik protez enfeksiyonu tanısında önemi... 13/03/2013 - 17/03/2013
  43  Türkiye'deki tüberküloz laboratuvarlarının durumu: Anket sonuçlarının değerlendirilmesi... 13/03/2013 - 17/03/2013
  44  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  45  Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi:nokta prevalans çalış... 13/03/2013 - 17/03/2013
  46  the effectiveness of single dose fosfomycin as antimicrobial prophylaxis for patients undergoing tra... 26/10/2012 - 27/10/2012
  47  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda erken dönem bakteriyel infeksiyon risk faktörlerin... 26/09/2012 - 29/09/2012
  48  transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsi yapılan hastalarda fosfomisin ve levofloksas... 26/10/2011 - 30/10/2011
  49  Tek ve iki intravenöz antibiyotik kullanımının flebit gelişimine etkisi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  50  Bulaşıcı Hastalıklar ve korunma yolları... 23/09/2011 -
  51  The effects of intraoperative blood products on nosocomial infections in liver transplant recipients... 17/09/2011 - 20/09/2011
  52  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  53  The efficacy of low-dose valganciclovir prophylaxis for cytomegalovirus infection in renal transplan... 07/05/2011 - 10/05/2011
  54  Bir Üniversite hastanesi Genel Cerrahi Anabilim dalında Cerrahi Alan infeksiyonu (CAİ) Surveyans... 23/03/2011 - 27/03/2011
  55  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  56  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  57  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia a multicenter case control study... 18/10/2009 - 21/10/2009
  58  Fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus strains isolated from 6 to 14-year-old nasal c... 16/05/2009 - 19/05/2009
  59  Outpatient parenteral teicoplanin treatment in staphylococcal prosthesis infections... 16/05/2009 - 19/05/2009
  60  Cytomegalovirus infections in liver transplant recipients... 16/05/2009 - 19/05/2009
  61  Management of candiduria an interview schedule... 16/05/2009 - 19/05/2009
  62  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  63  Karaciğer transplantasyon hastasında mide mukormikozisine bağlı gastrointestinal sistem kanamas... 12/10/2008 - 16/10/2008
  64  Fungal infections in liver transplant recipient... 09/07/2008 - 12/07/2008
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  66  Fungal infections in liver transplant recipients... 19/04/2008 - 21/04/2008
  67  Comparison of two acid-fast microscopy methods for the detection of acid-fast bacilli in sputum spec... 19/04/2008 - 22/04/2008
  68  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  69  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  70  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  71  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  72  Balgam örneklerinde Mycobacterium tuberculosis aranmasında iki farklı florokrom boyama yöntemini... 23/11/2006 - 25/11/2006
  73  Kronik hepatit B olgularımızdaki anti-HDV sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  74  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  75  Kronik hepatit B olgularında hepatit B yüzey antijeninin spontan kaybı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  76  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  77  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  78  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı... 16/11/2005 - 20/11/2005
  79  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  80  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  81  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  82  tedaviye dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  83  Onbeş Yaş Üzeri Yeni Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Özelliklerinin Kar... 27/04/2005 - 01/05/2005
  84  Mutations in the rpoB, katG and inh A genes leading to rifampicin and isoniasid resistance in Mycoba... 02/04/2005 - 05/04/2005
  85  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  86  DNA sequencing analysis of rifampin resistant M tuberculosis strains isolated from Aegean Region in ... 04/09/2003 - 06/09/2003
  87  Tüberküloz kuşkulu hastaların balgam yaymalarında sitolojik ve mikrobiyolojik özelliklerin kar... 31/10/2002 - 02/11/2002
  88  Ege Bölgesinde Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu... 24/04/2002 - 27/04/2002
  89  Mycobacterium tuberculosis için rifampisin duyarlılığının saptanmasında FASTplaque TB-RIF kit... 15/10/2001 - 19/10/2001
  90  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde infeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendi... 15/10/2001 - 19/10/2001
  91  Verem Savaş Derneği hizmet değerlendirme çalışması... 06/10/1998 - 10/10/1998
  92  Edinsel çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis suşlarının major ve minör antitüberkül... 04/10/1998 - 09/10/1998
  93  Akciğer dışı yerleşimli tüberküloz olguları... 06/05/1998 - 10/05/1998
  94  Co-transfer of Tetracycline-Chloramphenicol resistance from Sulfomethoxazole-Trimethoprim resistant ... 20/10/1996 - 25/10/1996
  95  İntrakranial tüberküloz olgusunda BT ile medikal tedavinin takibi... 06/10/1996 - 10/10/1996
  96  Yoğun bakım ünitesinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç patenleri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  97  Çoğul dirençli Klebsiealla pneumoniae ile oluşan bir epideminin değerlendirilmesi... 02/06/1996 - 06/06/1996
  98  Empirik Şigelloz tedavisinde semptom ve bulguların prediktif değeri ve tek doz siprofloksasin kul... 06/06/1995 - 09/06/1995
  99  İstanbul'daki A Grubu Beta Hemolitik Streptokok suşlarının antibiyotik direnç özellikleri... 02/05/1995 - 04/05/1995
  100  Genelev kadınlarında N. gonorrhoeae sıklığı ve servikal yayma ile kültürün karşılaştır... 11/04/1994 - 15/04/1994
  101  Akut farenjit tanısı konan 49 hastada A grubu streptokok infeksiyonlarının "Çabuk Antijen Tanı... 27/04/1993 - 30/04/1993
 • NO NAME YEAR
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Ortopedik İnfeksiyonlar Yaşlılıkta İnfeksiyonlar...  2019
  2  Üriner Sistemin Kandida Enfeksiyonları Kandida Enfeksiyonları Özel Sayı...  2019
  3  Seyahat Enfeksiyonları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji...  2017
  4  Kemik Eklem Tüberkülozu Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  5  Postoperatif erken dönem infeksiyonlar ve tedavi yaklaşımları Karaciğer Transplantasyonu...  2015
  6  Protez Eklem İnfeksiyonları Yaşlılıkta İnfeksiyonalr...  2013
  7  Yaşlılık döneminde infeksiyon hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni umutlar Yaşlı Sağlığı...  2010
  8  Transplantasyondan sonraki günlük yaşamda infeksiyondan korunma İnfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Dizisi -15- Solid organ Transplantasyonu İnfeksiyonlarının ...  2010
  9  Yeni Tüberküloz Aşıları Tüberküloz 2007...  2009
  10  Tüberküloz ve HIV/AIDS Tüberküloz 2007...  2009
  11  Transplant alıcılarında infeksiyonlar Hastane İnfeksiyonları...  2009
  12  Hastane infeksiyonlarında izolasyon önlemleri ve el yıkama Hastane infeksiyonları...  2009
  13  Kabakulak Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri ile Tanımı...  2006
  14  Sağlık Çalışanları ve Tüberküloz İnfeksiyon kontrol Kılavuzu...  2005
  15  Çoğul dirençli Mikroorganizmalar İnfeksiyon kontrol Kılavuzu...  2005
  16  Transplant Alıcılarında İnfeksiyonlar Hastane İnfeksiyonları...  2003
  17  Hastane infeksiyonlarında izolasyon önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Bağışıklığı Baskılanmamış Yoğun Bakım Hastalarında CMV Reaktivasyonunun İzlemi...  11/2019 - /
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Boğmaca Seroprevalansı...  2/2018 - 11/2019
  3  Kolonoskopi yapılan hastalarda CMV (Sitomegalovirus) varlığının immunhistokimya ve PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile saptanması ve hastaların klinik bulgular ile izlemi...  7/2016 - 7/2017
  4  Geriyatrik yaş grubunda çok ilaca dirençli bakteri kolonizasyonmunun araştırılması...  12/2014 - /
  5  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastaların BK virus yönünden izlemi...  1/2011 - /
  6  Taşıyıcılardan izole edilen Staphylococcus aureus kökenlerinde virülans faktörlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2009
  7  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  8  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO NAME DATE
  1  Tübitak Bilimsel Yayın teşvik ödülü...  2008
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, February 2015- June 2015
  2 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, February 2015- June 2015