Tr

Assistant Professor NEVZAT DEVEBAKAN İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Sağlık İdaresi Yüksekokulu  1994
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi)  2001
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD.  2007
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2010
 • NO NAME YEAR
  1  The Relationship Between Burnout and Perceived Stress: A sample of Healthcare Workers...  2019
  2  Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Beklenti ve Algılamaları Temelinde Hizmet Kalitesinin SER...  2019
  3  Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İş Güvenliğinin Değerlendiri...  2019
  4  Relationship between temperament and character dimensions of personality and burnout and management ...  2018
  5  Sağlık Kurumlarında İşyeri Şiddeti ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hasta...  2018
  6  Sağlık Kurumlarında Çalışanların Kurumda Kalma ya da Ayrılma Kararlarının Belirlenmesinde ...  2017
  7  Vocational rehabilitation services for African-American women with HIV/AIDS: An examination of accep...  2017
  8  Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulamasını Değerlendirmesi: İzmir...  2017
  9  Sağlık İşletmelerinde Çalışanların Sunulan Hizmetlere Yönelik Kalite Algısı: İzmir'de Bi...  2016
  10  Hemodiyaliz Biriminden Hizmet Alan Hastaların Hizmet Kalitesi Algısı: Ege Üniversitesi Tıp Fak...  2015
  11  Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çal...  2015
  12  Belediye İşletmelerinde Müşteri Odaklı Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Ölçümü: İZDENİZ...  2015
  13  Doktorlar kalite çalışmalarına ilgisiz mi kalıyorlar; "Hekimler, ekip çalışması mantığı ...  2007
  14  Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Elazığ'daki Hastaneler Üzerine Bir...  2007
  15  Sağlık İşletmelerinde Teknik ve Algılanan Kalite...  2006
  16  Üniversitelerde SERVQUAL Tekniği İle Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik karş...  2005
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttı...  2003
  18  Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullan...  2003
  19  Taksi Durakları, Taksi Şoförleri ve Sosyal Sigorta İlişkisi...  2002
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttır...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Kamu Sağlık Kurumlarında Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin D... 13/10/2017 - 15/10/2017
  2  Meslek Yüksekokullarında Hizmet Kalitesinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Dokuz Eyl... 18/05/2016 - 20/05/2016
  3  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği;Enfeksiyona Maruziyet ve Personel Sağlığı Merkezi Organiza... 21/05/2009 - 24/05/2009
  4  DEÜ İşitme Konuşma Denge Ünitesi Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi ve Ölçümü... 11/02/2009 - 14/02/2009
  5  Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliği ve Akreditasyon... 04/06/2008 - 06/06/2008
  6  Türkiye'de Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Eğitimin Enstitü Yönetimleri, Öğretim Üyeleri v... 06/05/2008 - 09/05/2008
  7  Sağlık Sektöründe Çalışan Güvenliği ve Enfeksiyonlara Maruziyet... 20/02/2008 - 23/02/2008
  8  EXPO 2015 Kapsamında Turistlerin Türkiye?de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması:Mevcut Durum ve ... 25/10/2007 - 26/10/2007
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Verilen Derslerin Değerlendirilmesi... 04/05/2007 - 05/05/2007
  10  Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü... 04/05/2007 - 05/05/2007
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çalışanlarında İş Doyumu Analizi... 04/05/2007 - 05/05/2007
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Öğretim Üyeleri Hoşnutluğunun Ana... 04/05/2007 - 05/05/2007
  13  Lisansüstü Eğitimde Multidisipliner Yaklaşım Kapsamında Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akred... 09/12/2006 - 12/12/2006
  14  Comparing Perceived Service Quality Levels for Hospitals by using SERVQUAL Method... 23/06/2006 - 24/06/2006
  15  Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Araştırması... 25/05/2006 - 27/05/2007
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttı... 28/05/2003 - 30/05/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Sağlık Kurumlarında Şiddet ve Yönetimi...  2018
  2  Hemşirelerin Karşılaştığı Risk ve Tehlikelerin İş Stresi ile İlişkisi...  2015
  3  Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği...  2008
  4  SAGLIK ISLETMELERINDE ALGILANAN HIZMET KALITESI VE OLCUMU...  2005
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Geçici koruma altına alınan yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanması Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları...  2017
 • NO Responsibility
  1 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, October 2016- October 2017