Tr

Professor Doctor AYŞE MERİH SARIIŞIK FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Programı  1985
  Master's Degree  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı  1989
  PhD (Doctorate)  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  1995
  Assistant Professor  Ege University Mühendislik Fakültesi  1996
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Modifying of UHMWPE Fishing Nets with Layer-by-layer Deposition Method for Antifouling Properties...  2020
  2  Development of textile-based sodium alginate and chitosan hydrogel dressings...  2020
  3  Providing Antifouling Properties to Fishing Nets with Encapsulated Econea...  2020
  4  The Effect of Liposome on Dyeing Mohair/Wool Blends...  2020
  5  Micro- and nano-encapsulation of limonene and permethrin for mosquito repellent fnishing of cotton t...  2020
  6  Effects of Phosphatidylcholine/Cholesterol Liposome-Assisted Dyeing on Woolen Fabric Properties...  2019
  7  Çok Tabakalı ZnO veya TiO2 Kaplanmış %100 Pamuklu Kumaşların Dispers Boyarmaddelerle Transfer ...  2018
  8  Effects of Liposome Assisted Dyeing on PET Fabric Properties...  2018
  9  Preparation and Characterization of Textile-Based Carrier Systems for Anal Fissure Treatment...  2017
  10  Effects of Liposome-Assisted Peroxide Bleaching on Woolen Fabric Properties...  2017
  11  Determination of antioxidant capacity of capsule loaded textiles...  2017
  12  Encapsulation of Hypericu Perforatum L., Jojoba Oil and Jasmine Oil by Spray Drying and Therir Appli...  2017
  13  Layer by layer assembly of antibacterial inclusion complexes...  2016
  14  Çok tabakalı kaplama yönteminin emdirme metoduna göre uygulanabilirliğinin araştırılması...  2016
  15  Portakal yağı içeren mikro ve moleküler kapsül aktarılmış kumaşlardan salım davranışlar...  2016
  16  Antifungal Microcapsules of Ethyl Cellulose by Solvent Evaporation and Their Application to Cotton F...  2015
  17  In-vivo and in-vitro tick repellent properties of cotton fabric...  2015
  18  Deposition of nanoparticle multilayers to improve mechanical properties of denim fabrics...  2015
  19  Disposable Mask Design for Odor Pollution in The Work Environment...  2015
  20  Antifungal cotton fabric via molecular encapsulation of terbinafine...  2014
  21  Nano polyurethane based surface modification on thee anti-felting functionalization of wool fabrics...  2014
  22  Preparation of naproxenethy cellulose microparticles by spray-drying technique and their application...  2014
  23  Design of orthopedic support material containing diclofenac sodium microparticles: preparation and c...  2013
  24  Batch production pf pyranose 2 oxidase from trametes versicolor in medium with a lignocellulosic sub...  2012
  25  Odor Adsorption Kinetics on Modified Textile Materials Using Quartz Microbalance Technique...  2012
  26  Electrostatic self-assembly dyeing of cotton fabrics...  2011
  27  Nano-TiO2 Based Multilayer Film Deposition on Cotton Fabrics for UV-Protection...  2011
  28  Dyeing of Wool Fibers with Natural Fungal Dye from Suillus luteus...  2011
  29  Katyonizasyon işleminin pamuklu kumaşların bazı özelliklerine etkisi...  2011
  30  Nano Al2O3 multilayer film deposition cotton fabrics by layer by layer deposition method...  2011
  31  The fabrication of nanocomposite thin films with TiO2 nanoparticles by the layer-by-layer deposition...  2010
  32  Modifying of cotton fabric surface with Nano-Zno multilayer films by layer-by-layer deposition metho...  2010
  33  The microencapsulation of terbinafine via in situ polymerization of melamine-formaldehyde and their ...  2010
  34  Pamuklu kumaşlarda antibakteriyel amaçlı ZnO nanopartikül içeren ince filmlerin oluşturulması...  2010
  35  A Comparison Among Performance Characteristics of Various Denim Fading Processes...  2009
  36  Ketokonazol Monoklortriazin-ß-siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin Hazırlanması ve Tekstil M...  2008
  37  Laccase: Production by Trametes versicolor and application to denim washing...  2005
  38  Treating denim fabrics with immobilized commercial cellulases...  2005
  39  Use of Enzymes and Chitosan Biopolymer on Wool Dyeing...  2005
  40  Scouring of cotton with pectinases, cellulases and proteases...  2004
  41  Superabsorbent polymers and their usage in packaging...  2004
  42  Application of enzymes and chitosan biopolymer to the antifelting finishing process...  2004
  43  The Effects of Washing Conditions on Soil Removal in Domestic Laundering Processes...  2004
  44  Uluslararası Ev Tekstili Ürünleri Fuarı ve Türk ev Tekstili Sektörüne Bir Bakış...  2004
  45  Microencapsulation in textiles...  2004
  46  Influence of Catalases Isolated from Different Origins on Dyeing of Cotton Fabrics...  2004
  47  Use of cellulases and their effects on denim fabric properties...  2004
  48  Selülaz enzimlerinin denim mamullerinin yıkama işleminde kullanımı...  2001
  49  Pamuklu mamullerin hidrofilleştirilmesinde enzim kullanımı...  2000
  50  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri...  2000
  51  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri...  2000
  52  Piyasada bulunan bazı kombin kasar maddelerinin konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması...  1999
  53  Boyama öncesi kasar işlemlerinde reçete varyasyonları...  1998
  54  Hidrojenperoksit ağartmalarında stabilizatör olarak doğal zeolitlerin kullanımı, Bölüm:1 Emd...  1997
  55  Hidrojenperoksit ağartmalarında stabilizatör olarak doğal zeolitlerin kullanımı, Bölüm: II: ...  1997
  56  Pamuklu örgü mamullerin aynı banyoda deminerilizasyonu ve ağartılması...  1997
  57  Pamuklu mamullerin tek adımlı peroksit ağartmalarında üre kullanımı...  1997
  58  Tıbbi amaçlı Nonwovenlar...  1997
  59  Pamuklu mamullerde ekolojik ağartma...  1996
  60  Itma 95'de ön terbiye makinaları...  1996
  61  Itma 95'de dokusuz yüzey makinaları...  1996
  62  Pamuklu mamullerin perasetik asit ile ağartılması...  1995
  63  Ekolojik Haşıllama, haşıl sökme ve haşılın geri kazanılması...  1995
  64  Itma 95'de renk ölçüm cihazları...  1995
  65  Tekstil terbiyesinde enzimler ve kullanımı...  1994
  66  Flok teknolojisi ile tekstil üretimi...  1994
  67  Pamuklu kumaşlarda su sertliği ve kumaş cinsinin optik beyazlatma işlemine etkisi...  1993
  68  Non-wovenların filtrasyonda kullanımı...  1993
  69  Renkli pamuklu kumaşlarda yumuşatıcıların yarattığı renk farklılığı üzerine bir araşt...  1993
  70  Yeni üretim yöntemleri ve gelişen uygulama alanları ile gelişen sektör: Non-wovenlar...  1992
  71  Ham pamukluların tek adımda sodyumklorit ile ağartılmalarında potasyum permanganat kullanımın...  1992
  72  Pamuklu mamullerin ön terbiyesinde güneş enerjisinden yararlanma olanakları...  1992
  73  Persülfat esaslı haşıl sökme maddelerinin kombine ön işlemlerde uygulanabilirliği...  1991
  74  ITMA 91'de ön terbiye, renk ölçüm ve dokusuz yüzey (non-woven) makinalarında görülen yenilik...  1991
  75  Soğuk sodyumklorit ağartmaları üzerine bir araştırma...  1991
  76  Tülbent esaslı dokusuz yüzeylerin termofiksajı...  1991
  77  Tekstil mamullerinde karşılaşılan çeşitli leke ve kirlerin giderilmesi...  1990
  78  Tekstilde kullanılan pamuk dışındaki başlıca bitkisel liflerin ön terbiye işlemleri...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Aromaterapi amacıyla kullanılmak üzere kekik yağı içeren hazır giyim ürünlerinin geliştiri... 20/11/2019 - 22/11/2019
  2  Enhancing colour fastness properties of denim fabrics by using nanofilm deposition method... 24/10/2019 - 25/10/2019
  3  Investigation of the usage of ozone in denim finishing process... 24/10/2019 - 25/10/2019
  4  Development of ready-made clothing products with rosemary oil to use in aromatherapy... 24/10/2019 - 25/10/2019
  5  A new approach to support acne treatment: Plaster containing benzoyl peroxide microsponges... 26/09/2019 - 28/09/2019
  6  İndigo boyalı çözgü ipliklerinin nanokaplama yöntemi ile fonksiyonel özelliklerinin geliştir... 26/09/2019 - 27/09/2019
  7  Providing Antifouling Properties to Fishing Nets with Encapsulated Econea... 11/09/2019 - 13/09/2019
  8  Development of Textile-Based Hydrogel Dressings Used in Burn Treatment... 01/07/2019 - 03/07/2019
  9  Micro and Molecular Encapsulation For Functional Textile Materials... 16/05/2019 - 17/05/2019
  10  Washable woolen fabric design... 19/04/2019 - 19/04/2019
  11  Effect of Liposome on Mohair/Wool Blends Dyeing... 19/04/2019 - 19/04/2019
  12  Design of a plaster containing of a plaster containing benzoyle peroxide loaded microsponges to supp... 17/04/2019 - 18/04/2019
  13  Dyeing of Wool Fabrics at Low Temperatures with Liposome Technology... 09/11/2018 - 10/11/2018
  14  Designing Textile Based Sodium Alginate Dressings with Super Absorbent Polymers... 10/10/2018 - 12/10/2018
  15  Investigation of the Performence Characteristics of Outdoor Workers Clothes... 10/10/2018 - 12/10/2018
  16  Providing the Washable Feature to Worsted Fabrics by LBL Method... 10/10/2018 - 12/10/2018
  17  The Use of Commercial Photochromic Dyes in Prevention of Counterfeiting... 10/10/2018 - 12/10/2018
  18  Investigation of Effects of Phase Changing Materials Transfer By Coating Method... 07/05/2018 - 09/05/2018
  19  Aromaterapik Tekstiller... 26/10/2017 - 28/10/2017
  20  Tekstil Materyallerine Fonksiyonel Özellik Kazandıran Mikro ve Moleküler Kapsülasyon Çalışmal... 28/09/2017 - 29/09/2017
  21  Pamuklu Kumaşların Nanokaplama Yöntemi ile Boyama ve Bitim İşlemleri... 28/09/2017 - 29/09/2017
  22  Examination of Aging Performances of Denim Fabrics with Mexhanical Properties Developed by Nano Coat... 11/09/2017 - 13/09/2017
  23  NANO KAPLAMA YÖNTEMİNİN TEKSTİL MATERYALLERİNİN TERBİYE İŞLEMLERİNDE KULLANIM OLANAKLARI... 04/05/2017 - 06/05/2017
  24  Yünlü Kumaşların Reaktif Boyarmaddeler ile Boyanmasında Lipozomların Kullanım Olanaklarının... 04/05/2017 - 06/05/2017
  25  İnşaat Sektöründe Dikey Tarım İçin Kullanılacak Tekstil Materyallerinin Geliştirilmesi... 27/04/2017 - 28/04/2014
  26  Development of Nifedipine-Sodium Alginate Microparticle Loaded Textile Materials for Anal Fissure Tr... 25/09/2016 - 28/09/2016
  27  Multilayer nanoparticle deposition of indigo dyed warp yarns for functional properties... 19/09/2016 - 23/09/2016
  28  Lidocaine Hydrochloride Microparticles Loaded Textile Materials For Anal Fissure Treatment... 18/09/2016 - 21/09/2016
  29  Halloysite Nanoclay/Fluorocarbon Nanocomposite Cotton Fabrics... 08/06/2016 - 10/06/2016
  30  PREPARATION OF MICROCAPSULES CONTAINING PHOTOCHROMIC DYE BY IN SITU POLYMERIZATION AND USING THEM IN... 08/06/2016 - 10/06/2016
  31  A New Technology in Wool Dyeing with 1:2 Metal Complex Dyes: Liposome Technology... 08/06/2016 - 10/06/2016
  32  ENCAPSULATION OF HYPERICUM PERFORATUM L. AND CITRUS RETICULATA. OILS BY SPRAY DRYING AND THEIR APPLI... 08/06/2016 - 10/06/2016
  33  Layer By Layer Assembly Of Halloysite Nanoclay Based Flame Retardant Nanocomposite On Cotton Fabric... 23/05/2016 - 25/05/2016
  34  Functional Disposable Face Masks For Malodorous Surgical Operations... 23/05/2016 - 25/05/2016
  35  Anal Fissür Tedavisinde Kullanılacak Mikropartikül İçeren Medikal Tekstil Ürünlerinin Tasarı... 12/05/2016 - 13/05/2016
  36  Benzoil Peroksit Lipozomlarını İçeren Akne Bantlarının Üretimi Üzerine Çalışmalar... 12/05/2016 - 13/05/2016
  37  Çok Fonksiyonlu Gömleklik Kumaşların Geliştirilmesi... 12/05/2016 - 13/05/2016
  38  Development of Washing Durable Moth Repellent Textile via Inclusion Complex Including Camphor... 26/11/2015 - 27/11/2015
  39  Establishing Optimum Method for B-cyclodextrin Complex to Acquire Antiacterial Textiles... 26/11/2015 - 27/11/2015
  40  Layer by Layer Assembly of Antibacterial Inclusion Complexes... 14/10/2015 - 16/10/2015
  41  UV curing effect on fixating of capsule based substances onto textile materials... 14/10/2015 - 16/10/2015
  42  The Usage of Liposome in Hydrogen Peroxide Bleaching... 10/06/2015 - 12/06/2015
  43  Pamuklu Kumaşların Boyanmasında Çevre Dostu Bir Uygulama: Lipozom Kullanımı... 27/05/2015 - 29/05/2015
  44  Güve Kovucu Tekstil Uygulamalarında Yavaş Salım Yapan Sistemlerin Geliştirilmesi... 27/05/2015 - 29/05/2015
  45  Investigation of Binding Properties of Microcapsules on Low Pressure Plasma Treated Textiles... 24/05/2015 - 28/05/2015
  46  Kromik boyarmaddelerin Kapsülasyonu ile Ürün İşaretlemede Kullanımı Üzerine Alternatif Yönt... 14/05/2015 - 16/05/2015
  47  PET Kumaşların Boyama İşlemlerinde Lipozomların Kullanım Olanaklarının Araştırılması... 14/05/2015 - 16/05/2015
  48  PAN Ürünlerin Boyanmasında Lipozomların Kullanım Olanaklarının İncelenmesi... 22/10/2014 - 24/10/2014
  49  Lipozomların Ağartma İşleminde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi... 22/10/2014 - 24/10/2014
  50  Disposable Mask Design For Odor Pollution In The Work Environment... 15/10/2014 - 17/10/2014
  51  The Usage of Liposome in Wool/PET Dyeing Process... 26/05/2014 - 28/05/2014
  52  Antibacterial Featured Flame Retardant Capsules for Protective Textile Materials... 14/05/2014 - 16/05/2014
  53  Kemokromik Boyarmaddeler ile Zehirli Gazlara Duyarlı Perde Üretimi... 03/04/2014 - 04/04/2014
  54  Üç Boyutlu Ayakkabı Astarlarında Antimikrobiyal Uygulamalar... 03/04/2014 - 04/04/2014
  55  Formation Inclusion Complexes of B-Cyclodextrin-Thymol and The Antibacterial Properties as Textile F... 28/11/2013 - 29/11/2013
  56  Karvakrol B-Siklodekstrin Kompleksi Esaslı Antimikrobiyal Bir Tekstil Ürünü Tasarımı... 07/11/2013 - 09/11/2013
  57  The Application Possibilities of Liposomes in Textile Finishing Process... 17/10/2013 - 18/10/2013
  58  The Application Possibilities of Liposomes in Textile Finishing Process... 17/10/2013 - 18/10/2013
  59  Durable Insect Repellent Behaviour Of Cotton Fabric By Permethrin Capsules... 09/06/2013 - 11/06/2013
  60  Production of wool fabrics with enhanced functional properties by using a nanofabrication method... 01/06/2013 - 01/06/2013
  61  Textiles Carrying A-Tocopherol Capsules For Long Lasting Cosmetic Effect... 29/05/2013 - 31/05/2013
  62  Nano polyurethane based surface modification on the antifelting functionalization of wool fabrics... 22/05/2013 - 24/05/2013
  63  THE PLACE OF PACKAGING SECTOR IN TURKEY'S ECONOMY: AN OVERVIEW TO PACKAGING TEXTILES... 09/05/2013 - 11/05/2013
  64  Microencapsulated Limonene Loaded Textile And Its Insect Repellent Behavior... 08/05/2013 - 10/05/2013
  65  KÖTÜ KOKULARI ABSORBE EDEBİLEN BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ TASARIMI... 04/05/2013 - 05/05/2013
  66  Fesleğen (Ocimum basilicum) Yağının Mikropartiküler Formunu İçeren Tekstil Materyallerinin Ge... 04/04/2013 - 05/04/2013
  67  Investigation of Layer by Layer Deposition Method for Functionalization of Cotton Fabrics... 07/11/2012 - 07/11/2012
  68  Deposition of Nanoparticle Multilayers to Improve Mechanical properties of Denim Fabrics... 07/11/2012 - 09/11/2012
  69  Capture of Volatile Organic Compound Vapours by Cotton Fabric/Beta-Cyclodextrin... 07/11/2012 - 09/11/2012
  70  Transdermal delivery of textile material contained naproxen microparticles,... 10/09/2012 - 12/09/2012
  71  Tick Repellent cotton fabrics via molecular Encapsulation of Deet and Eucalyptol... 20/10/2011 - 22/10/2011
  72  Development of naproxen microparticles and characterization studies... 12/09/2011 - 14/09/2011
  73  Tekstil Esaslı İlaç Salım Sistemleri... 02/06/2011 - 04/06/2011
  74  Preparation and Evaluation of Diclofenac Sodium Sustained Release Microparticles Using Spray Drying ... 24/06/2010 - 27/06/2010
  75  Electrostatic Self-Assembly Dyeing of Cotton Fabrics... 15/06/2010 - 18/06/2010
  76  Tekstil Terbiyesinde Mikrokapsülasyon Olanakları... 27/05/2010 - 28/05/2010
  77  A design of orthopedic support material containing sodium diclofenac microparticules... 16/05/2010 - 18/05/2010
  78  AL2O3 Nanocomposite Film Deposition on Cotton Fabrics by Layer by Layer Deposition Method... 16/05/2010 - 18/05/2010
  79  Pycnoporus cinnabarinus'tan üretilen sinnabarinik asitin izolasyonu, yün boyama özelliği ve anti... 13/12/2009 - 16/12/2009
  80  The effect of ultrasonic energy on stain removal by using machines special designed for textile wash... 22/10/2009 - 24/10/2009
  81  Layer-by Layer deposition of ZnO Nanoparticles on Cotton Fabrics... 22/10/2009 - 24/10/2009
  82  Textile Based Drug Delivery Systems... 16/08/2009 - 19/08/2009
  83  Molecular encapsulation of antimycotic agents for textiles... 08/06/2009 - 12/06/2009
  84  Layer by layer deposition of anatase TiO2 nanoparticles on cotton fabrics... 08/06/2009 - 12/06/2009
  85  Ketokonazol Mikrokapsüller İçeren Antifungal Tekstil Materyali Üzerine Bir Araştırma... 20/05/2009 - 24/05/2009
  86  Medikal Tekstilde Biyopolimer ve Kompozitlerden Nanoliflerin Yapımı için İyi Bir Araç: Electros... 23/04/2009 - 26/04/2009
  87  Ev tekstil ürünlerinde mikrokapsülasyon uygulamaları... 19/02/2009 - 19/02/2009
  88  Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Sentetik Liflerin Yüzeylerinin Enzimatik/Kimyasal Modifikasyonu... 19/02/2009 - 19/02/2009
  89  Biobleaching of cotton fabrics by pyranose oxidase from trametes versicolor... 01/10/2008 - 05/10/2008
  90  Effects of Ultrasonic Energy on Dyeing Properties of Cotton Fabric with Reactive Dyes... 24/06/2008 - 26/06/2008
  91  The Microencapsulation of Some Antifungal Agents and Their Applications to Textiles... 05/06/2007 - 07/06/2007
  92  Tıbbi Tekstiller ve Test Yöntemleri, Paketleme Malzemelerinde TSE Standartları... 04/04/2007 - 08/04/2007
  93  Eskitme Yöntemlerinin Denim Mamullerin Performans Özelliklerine Etkisi... 07/12/2006 - 08/12/2006
  94  Fungal pigment ile yün liflerinin boyanması... 07/12/2006 - 08/12/2006
  95  Tekstil Sanayinde Enzim Kullanımı... 03/06/2006 - 04/06/2006
  96  Denim mamullerin aşındırma işlemlerinde benzoil peroksit kullanımı... 27/09/2004 - 28/09/2004
  97  Using and Properties Biofibers based on Chitin and Chitosan on Medical Applications... 14/06/2004 - 16/06/2006
  98  The Effects of Proteolytic Degumming on Silk Dyeing... 14/06/2004 - 16/06/2004
  99  Superabsorbent Polymers and Their Usage in Packaging... 03/12/2003 - 06/12/2003
  100  Scouring of cotton with pectinases, cellulases and proteases... 09/09/2003 - 12/09/2003
  101  Influence of catalases isolated from different origins on dyeing of cotton fabrics... 09/09/2003 - 12/09/2003
  102  Türkiye'de Teknik Tekstil Sektörü... 17/06/2003 - 18/06/2003
  103  Chemical Protective Clothing and Test Methods... 16/06/2003 - 18/06/2003
  104  Yangından Koruyucu Giysiler ve Test Yöntemleri... 11/06/2003 - 13/06/2003
  105  Yüzyılın Devrimi: Mikrokapsüller... 12/12/2002 - 13/12/2002
  106  Tramates versicolor'dan izole edilen lakkaz enzimi ile denim kumaşların yıkanması... 12/12/2002 - 13/12/2002
  107  Pamuklu mamullerin hidrofilleştirilmesinde pektinaz, selülaz ve proteaz enzimlerinin kullanımı... 12/12/2002 - 13/12/2002
  108  Farklı kaynaklardan elde edilen katalaz enzimlerinin pamuklu mamullerinin boyanmasına etkisi... 12/12/2002 - 13/12/2002
  109  İmmobilize selülazların denim yıkamada kullanımı ve geri boyamaya etkisi... 12/12/2002 - 13/12/2002
  110  Properties and Classification of Medical Textiles... 11/10/2002 - 12/10/2002
  111  Yün Liflerinin Terbiye İşlemlerinde Enzimlerin Kullanımı... 17/09/2001 - 21/09/2001
  112  Tekstil terbiye endüstrisinde selülaz enziminin kullanım alanları... 17/09/2001 - 21/09/2001
  113  Tekstil Yaş İşlemlerinde Köpük Kullanımı... 18/10/2000 - 20/10/2000
  114  Nonwoven Bonded Fabrics for Packing Use... 13/10/1999 - 15/10/1999
  115  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri... 06/10/1999 - 08/10/1999
 • NO NAME YEAR
  1  Tekstil Terbiye İşlemlerinde Enzimler...  2001
 • NO NAME DATE
  1  ESANSİYEL YAĞ İÇERİKLİ MEDİKAL BEBEK BONESİ TASARIMI ...  8/2020 - /
  2  Antifouling Özellikli Balık Ağlarının Geliştirilmesi...  7/2020 - /
  3  Dış mekan dekoratif kumaşlarda farklı yöntemlerle böcek kovuculuk özelliğinin geliştirilmesi...  1/2019 - 7/2020
  4  DIŞ MEKAN DEKORATİF KUMAŞLARDA FARKLI YÖNTEMLERLE BÖCEK KOVUCULUK ÖZELLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ...  1/2019 - /
  5  Akne tedavisini desteklemek üzere benzoil peroksit yüklü mikrosünger içeren flaster tasarımı...  10/2017 - 11/2019
  6  KAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ KULLANARAK SPOR VE BOŞ ZAMAN GİYSİLERİNİN FONKSİYONELLEŞTİRİLMESİ...  12/2015 - 4/2019
  7  Denim terbiye işlemlerinde nanokaplama yöntemlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi...  10/2014 - 10/2016
  8  KROMİK BOYARMADDELERİN KAPSÜLASYONU İLE ÜRÜN İŞARETLEMEDE KULLANIMI ÜZERİNE ALTERNATİF YÖNTEMLER...  3/2014 - /
  9  Kapsül esaslı maddelerin tekstil materyallerine fiksaj işlemlerinde UV kürlemenin etkisi...  2/2014 - 2/2015
  10  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  4/2013 - 9/2014
  11  Teknik Tekstiller Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi...  1/2013 - 3/2013
  12  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  4/2013 - 10/2014
  13  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  9/2012 - 8/2014
  14  Tekstil Materyallerine Fonksiyonel Özellik Kazandıran Çeşitli Kapsüllerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu...  8/2011 - 8/2013
  15  Aromaterapide kullanılacak fonksiyonel bir havlu tasarımı...  6/2010 - 6/2011
  16  Günlük Örme Giysi Koleksiyonlarının Oluşturulması ve Tasarım Sürelerinin İyileştirilmesi...  12/2010 - 2/2011
  17  Topikal uygulanan bazı antienflamatuvar ilaçların mikropartiküler şekillerini içeren ortopedik destek materyallerinin geliştirilmesi...  10/2009 - 10/2011
  18  Endüstriyel ve Ev Tipi Ultrasonik Çamaşır Makinesi Tasarımı Prototip Üretimi ve Proses Testleri...  8/2007 - 8/2009
  19  Bazı Antifungal Ajanların Mikrokapsülasyonu ve Tekstil Materyallerine Aplikasyonu...  4/2005 - 6/2008
  20  Balistik Kumaşlar ve Test Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma...  5/2005 - 6/2008
  21  Pamuklu Kumaşlarin Lignin Uzaklaştirma Işlemlerinde Fungal Ligninolitik Enzimlerin Kullanimi...  1/2004 - 1/2006
  22  Beyaz Çürükçül Funguslardan Üretilen Lakkaz Enziminin Tekstil Sanayinde Kullanımı...  1/2003 - 1/2005
  23  Hijyenik Pedlerin Kullanım Sonrası Performans Özelliklerinin İncelenmesi...  5/2003 - 3/2008
  24  Protein Liflerinin (Yün,ipek) Terbiyesinde Enzimlerin Kullanımı...  4/2002 - 9/2003
  25  Ev Tipi Çamaşır Yıkama Programlarının Giysilerin Performans Özelliklerine Etkisi...  2/2001 - 11/2002
  26  Tekstil Materyallerinin Yıkama ve Boyanmasına Ultra-Ses Dalgalarının Etkisi...  1/2001 - 1/2004
  27  Pamuklu Mamullerin Hidrofilleştirilmesinde Enzim Kullanımı...  1/2000 - 1/2002
  28  Pamuklu Mamullerin Ön Terbiyesinde Asitle İşlemin Etkisi Üzerine Bir Araştırma...  1/1992 - 1/1995
 • NO NAME DATE
  1  Adnan Şener Tekstil Terbiye Ödülü (İkincilik Ödülü)...  1997
  2  I. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, 12- 13 Aralık 2002, Bursa, Poster birinciliği...  2002
  3  V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı/ Üçüncülük Ödülü...  2013
  4  II. İnovasyon yarışması Ödülü- II. lik Ödülü...  2014
  5  8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı/Üçüncülük Ödülü...  2016
  6  7th European Conference on Protective Clothing...  2016
  7  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 8. Ar-Ge Proje Pazarı Boyalar ve Yapıştırıcılar Kat...  2019
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering Department of Textile Sciences , Director of Science Branch, November 2018-Continues
  2 DEÜ Rectorate Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Member, June 2017- November 2018
  3 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Director of Department, July 2015- July 2018
  4 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, July 2015- July 2018
  5 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering Department of Textile Sciences , Director of Science Branch, March 2014- November 2015
  6 DEÜ Tekstil, Hazir Giyim Ve Boya Araştirma-Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2013- August 2016
  7 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, January 2013- January 2016
  8 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering Department of Textile Sciences , Director of Science Branch, March 2011- March 2014
  9 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, October 2009- October 2012
  10 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, June 2009- December 2010
  11 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Vice Director of Department, July 2006- July 2009
  12 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, June 2006- June 2009
  13 DEÜ Tekstil, Hazir Giyim Ve Boya Araştirma-Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, March 2005- March 2008
  14 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Vice Director of Department, July 2000- April 2002