Tr

Professor Doctor AYŞE MERİH SARIIŞIKFACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Programı  1985
  Master's Degree  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı  1989
  PhD (Doctorate)  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  1995
  Assistant Professor  Ege University Mühendislik Fakültesi  1996
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Effects of Liposome-Assisted Peroxide Bleaching on Woolen Fabric Properties...  2017
  2  Determination of antioxidant capacity of capsule loaded textiles...  2017
  3  Layer by layer assembly of antibacterial inclusion complexes...  2016
  4  Çok tabakalı kaplama yönteminin emdirme metoduna göre uygulanabilirliğinin araştırılması...  2016
  5  Portakal yağı içeren mikro ve moleküler kapsül aktarılmış kumaşlardan salım davranışlar...  2016
  6  Antifungal Microcapsules of Ethyl Cellulose by Solvent Evaporation and Their Application to Cotton F...  2015
  7  In-vivo and in-vitro tick repellent properties of cotton fabric...  2015
  8  Deposition of nanoparticle multilayers to improve mechanical properties of denim fabrics...  2015
  9  DISPOSABLE MASK DESIGN FOR ODOR POLLUTION IN THE WORK ENVIRONMENT...  2015
  10  Antifungal cotton fabric via molecular encapsulation of terbinafine...  2014
  11  Nano polyurethane based surface modification on thee anti-felting functionalization of wool fabrics...  2014
  12  Preparation of naproxenethy cellulose microparticles by spray-drying technique and their application...  2014
  13  Design of orthopedic support material containing diclofenac sodium microparticles: preparation and c...  2013
  14  Batch production pf pyranose 2 oxidase from trametes versicolor in medium with a lignocellulosic sub...  2012
  15  Odor Adsorption Kinetics on Modified Textile Materials Using Quartz Microbalance Technique...  2012
  16  Electrostatic self-assembly dyeing of cotton fabrics...  2011
  17  Nano-TiO2 Based Multilayer Film Deposition on Cotton Fabrics for UV-Protection...  2011
  18  Dyeing of Wool Fibers with Natural Fungal Dye from Suillus luteus...  2011
  19  Nano Al2O3 multilayer film deposition cotton fabrics by layer by layer deposition method...  2011
  20  Katyonizasyon işleminin pamuklu kumaşların bazı özelliklerine etkisi...  2011
  21  The fabrication of nanocomposite thin films with TiO2 nanoparticles by the layer-by-layer deposition...  2010
  22  Modifying of cotton fabric surface with Nano-Zno multilayer films by layer-by-layer deposition metho...  2010
  23  The microencapsulation of terbinafine via in situ polymerization of melamine-formaldehyde and their ...  2010
  24  Pamuklu kumaşlarda antibakteriyel amaçlı ZnO nanopartikül içeren ince filmlerin oluşturulması...  2010
  25  A Comparison Among Performance Characteristics of Various Denim Fading Processes...  2009
  26  Ketokonazol Monoklortriazin-ß-siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin Hazırlanması ve Tekstil M...  2008
  27  Laccase: Production by Trametes versicolor and application to denim washing...  2005
  28  Treating denim fabrics with immobilized commercial cellulases...  2005
  29  Use of Enzymes and Chitosan Biopolymer on Wool Dyeing...  2005
  30  Scouring of cotton with pectinases, cellulases and proteases...  2004
  31  Superabsorbent polymers and their usage in packaging...  2004
  32  Application of enzymes and chitosan biopolymer to the antifelting finishing process...  2004
  33  The Effects of Washing Conditions on Soil Removal in Domestic Laundering Processes...  2004
  34  Uluslararası Ev Tekstili Ürünleri Fuarı ve Türk ev Tekstili Sektörüne Bir Bakış...  2004
  35  Microencapsulation in textiles...  2004
  36  Influence of Catalases Isolated from Different Origins on Dyeing of Cotton Fabrics...  2004
  37  Use of cellulases and their effects on denim fabric properties...  2004
  38  Selülaz enzimlerinin denim mamullerinin yıkama işleminde kullanımı...  2001
  39  Pamuklu mamullerin hidrofilleştirilmesinde enzim kullanımı...  2000
  40  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri...  2000
  41  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri...  2000
  42  Piyasada bulunan bazı kombin kasar maddelerinin konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması...  1999
  43  Boyama öncesi kasar işlemlerinde reçete varyasyonları...  1998
  44  Hidrojenperoksit ağartmalarında stabilizatör olarak doğal zeolitlerin kullanımı, Bölüm:1 Emd...  1997
  45  Hidrojenperoksit ağartmalarında stabilizatör olarak doğal zeolitlerin kullanımı, Bölüm: II: ...  1997
  46  Pamuklu örgü mamullerin aynı banyoda deminerilizasyonu ve ağartılması...  1997
  47  Pamuklu mamullerin tek adımlı peroksit ağartmalarında üre kullanımı...  1997
  48  Tıbbi amaçlı Nonwovenlar...  1997
  49  Pamuklu mamullerde ekolojik ağartma...  1996
  50  Itma 95'de ön terbiye makinaları...  1996
  51  Itma 95'de dokusuz yüzey makinaları...  1996
  52  Pamuklu mamullerin perasetik asit ile ağartılması...  1995
  53  Ekolojik Haşıllama, haşıl sökme ve haşılın geri kazanılması...  1995
  54  Itma 95'de renk ölçüm cihazları...  1995
  55  Tekstil terbiyesinde enzimler ve kullanımı...  1994
  56  Flok teknolojisi ile tekstil üretimi...  1994
  57  Pamuklu kumaşlarda su sertliği ve kumaş cinsinin optik beyazlatma işlemine etkisi...  1993
  58  Non-wovenların filtrasyonda kullanımı...  1993
  59  Renkli pamuklu kumaşlarda yumuşatıcıların yarattığı renk farklılığı üzerine bir araşt...  1993
  60  Yeni üretim yöntemleri ve gelişen uygulama alanları ile gelişen sektör: Non-wovenlar...  1992
  61  Ham pamukluların tek adımda sodyumklorit ile ağartılmalarında potasyum permanganat kullanımın...  1992
  62  Pamuklu mamullerin ön terbiyesinde güneş enerjisinden yararlanma olanakları...  1992
  63  Persülfat esaslı haşıl sökme maddelerinin kombine ön işlemlerde uygulanabilirliği...  1991
  64  ITMA 91'de ön terbiye, renk ölçüm ve dokusuz yüzey (non-woven) makinalarında görülen yenilik...  1991
  65  Soğuk sodyumklorit ağartmaları üzerine bir araştırma...  1991
  66  Tülbent esaslı dokusuz yüzeylerin termofiksajı...  1991
  67  Tekstil mamullerinde karşılaşılan çeşitli leke ve kirlerin giderilmesi...  1990
  68  Tekstilde kullanılan pamuk dışındaki başlıca bitkisel liflerin ön terbiye işlemleri...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Yünlü Kumaşların Reaktif Boyarmaddeler ile Boyanmasında Lipozomların Kullanım Olanaklarının... 04/05/2017 - 06/05/2017
  2  NANO KAPLAMA YÖNTEMİNİN TEKSTİL MATERYALLERİNİN TERBİYE İŞLEMLERİNDE KULLANIM OLANAKLARI... 04/05/2017 - 06/05/2017
  3  İnşaat Sektöründe Dikey Tarım İçin Kullanılacak Tekstil Materyallerinin Geliştirilmesi... 27/04/2017 - 28/04/2014
  4  Development of Nifedipine-Sodium Alginate Microparticle Loaded Textile Materials for Anal Fissure Tr... 25/09/2016 - 28/09/2016
  5  Multilayer nanoparticle deposition of indigo dyed warp yarns for functional properties... 19/09/2016 - 23/09/2016
  6  Lidocaine Hydrochloride Microparticles Loaded Textile Materials For Anal Fissure Treatment... 18/09/2016 - 21/09/2016
  7  PREPARATION OF MICROCAPSULES CONTAINING PHOTOCHROMIC DYE BY IN SITU POLYMERIZATION AND USING THEM IN... 08/06/2016 - 10/06/2016
  8  A New Technology in Wool Dyeing with 1:2 Metal Complex Dyes: Liposome Technology... 08/06/2016 - 10/06/2016
  9  Halloysite Nanoclay/Fluorocarbon Nanocomposite Cotton Fabrics... 08/06/2016 - 10/06/2016
  10  ENCAPSULATION OF HYPERICUM PERFORATUM L. AND CITRUS RETICULATA. OILS BY SPRAY DRYING AND THEIR APPLI... 08/06/2016 - 10/06/2016
  11  Functional Disposable Face Masks For Malodorous Surgical Operations... 23/05/2016 - 25/05/2016
  12  Layer By Layer Assembly Of Halloysite Nanoclay Based Flame Retardant Nanocomposite On Cotton Fabric... 23/05/2016 - 25/05/2016
  13  Benzoil Peroksit Lipozomlarını İçeren Akne Bantlarının Üretimi Üzerine Çalışmalar... 12/05/2016 - 13/05/2016
  14  Anal Fissür Tedavisinde Kullanılacak Mikropartikül İçeren Medikal Tekstil Ürünlerinin Tasarı... 12/05/2016 - 13/05/2016
  15  Çok Fonksiyonlu Gömleklik Kumaşların Geliştirilmesi... 12/05/2016 - 13/05/2016
  16  Development of Washing Durable Moth Repellent Textile via Inclusion Complex Including Camphor... 26/11/2015 - 27/11/2015
  17  Establishing Optimum Method for B-cyclodextrin Complex to Acquire Antiacterial Textiles... 26/11/2015 - 27/11/2015
  18  Layer by Layer Assembly of Antibacterial Inclusion Complexes... 14/10/2015 - 16/10/2015
  19  The Usage of Liposome in Hydrogen Peroxide Bleaching... 10/06/2015 - 12/06/2015
  20  Pamuklu Kumaşların Boyanmasında Çevre Dostu Bir Uygulama: Lipozom Kullanımı... 27/05/2015 - 29/05/2015
  21  Güve Kovucu Tekstil Uygulamalarında Yavaş Salım Yapan Sistemlerin Geliştirilmesi... 27/05/2015 - 29/05/2015
  22  Investigation of Binding Properties of Microcapsules on Low Pressure Plasma Treated Textiles... 24/05/2015 - 28/05/2015
  23  Kromik boyarmaddelerin Kapsülasyonu ile Ürün İşaretlemede Kullanımı Üzerine Alternatif Yönt... 14/05/2015 - 16/05/2015
  24  PET Kumaşların Boyama İşlemlerinde Lipozomların Kullanım Olanaklarının Araştırılması... 14/05/2015 - 16/05/2015
  25  PAN Ürünlerin Boyanmasında Lipozomların Kullanım Olanaklarının İncelenmesi... 22/10/2014 - 24/10/2014
  26  Lipozomların Ağartma İşleminde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi... 22/10/2014 - 24/10/2014
  27  Disposable Mask Design For Odor Pollution In The Work Environment... 15/10/2014 - 17/10/2014
  28  The Usage of Liposome in Wool/PET Dyeing Process... 26/05/2014 - 28/05/2014
  29  Antibacterial Featured Flame Retardant Capsules for Protective Textile Materials... 14/05/2014 - 16/05/2014
  30  Üç Boyutlu Ayakkabı Astarlarında Antimikrobiyal Uygulamalar... 03/04/2014 - 04/04/2014
  31  Kemokromik Boyarmaddeler ile Zehirli Gazlara Duyarlı Perde Üretimi... 03/04/2014 - 04/04/2014
  32  Formation Inclusion Complexes of B-Cyclodextrin-Thymol and The Antibacterial Properties as Textile F... 28/11/2013 - 29/11/2013
  33  Karvakrol B-Siklodekstrin Kompleksi Esaslı Antimikrobiyal Bir Tekstil Ürünü Tasarımı... 07/11/2013 - 09/11/2013
  34  The Application Possibilities of Liposomes in Textile Finishing Process... 17/10/2013 - 18/10/2013
  35  The Application Possibilities of Liposomes in Textile Finishing Process... 17/10/2013 - 18/10/2013
  36  Durable Insect Repellent Behaviour Of Cotton Fabric By Permethrin Capsules... 09/06/2013 - 11/06/2013
  37  Production of wool fabrics with enhanced functional properties by using a nanofabrication method... 01/06/2013 - 01/06/2013
  38  Textiles Carrying A-Tocopherol Capsules For Long Lasting Cosmetic Effect... 29/05/2013 - 31/05/2013
  39  Nano polyurethane based surface modification on the antifelting functionalization of wool fabrics... 22/05/2013 - 24/05/2013
  40  THE PLACE OF PACKAGING SECTOR IN TURKEY'S ECONOMY: AN OVERVIEW TO PACKAGING TEXTILES... 09/05/2013 - 11/05/2013
  41  Microencapsulated Limonene Loaded Textile And Its Insect Repellent Behavior... 08/05/2013 - 10/05/2013
  42  KÖTÜ KOKULARI ABSORBE EDEBİLEN BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ TASARIMI... 04/05/2013 - 05/05/2013
  43  Fesleğen (Ocimum basilicum) Yağının Mikropartiküler Formunu İçeren Tekstil Materyallerinin Ge... 04/04/2013 - 05/04/2013
  44  Capture of Volatile Organic Compound Vapours by Cotton Fabric/Beta-Cyclodextrin... 07/11/2012 - 09/11/2012
  45  Deposition of Nanoparticle Multilayers to Improve Mechanical properties of Denim Fabrics... 07/11/2012 - 09/11/2012
  46  Investigation of Layer by Layer Deposition Method for Functionalization of Cotton Fabrics... 07/11/2012 - 07/11/2012
  47  Transdermal delivery of textile material contained naproxen microparticles,... 10/09/2012 - 12/09/2012
  48  Tick Repellent cotton fabrics via molecular Encapsulation of Deet and Eucalyptol... 20/10/2011 - 22/10/2011
  49  Development of naproxen microparticles and characterization studies... 12/09/2011 - 14/09/2011
  50  Tekstil Esaslı İlaç Salım Sistemleri... 02/06/2011 - 04/06/2011
  51  Preparation and Evaluation of Diclofenac Sodium Sustained Release Microparticles Using Spray Drying ... 24/06/2010 - 27/06/2010
  52  Electrostatic Self-Assembly Dyeing of Cotton Fabrics... 15/06/2010 - 18/06/2010
  53  Tekstil Terbiyesinde Mikrokapsülasyon Olanakları... 27/05/2010 - 28/05/2010
  54  AL2O3 Nanocomposite Film Deposition on Cotton Fabrics by Layer by Layer Deposition Method... 16/05/2010 - 18/05/2010
  55  A design of orthopedic support material containing sodium diclofenac microparticules... 16/05/2010 - 18/05/2010
  56  Pycnoporus cinnabarinus'tan üretilen sinnabarinik asitin izolasyonu, yün boyama özelliği ve anti... 13/12/2009 - 16/12/2009
  57  The effect of ultrasonic energy on stain removal by using machines special designed for textile wash... 22/10/2009 - 24/10/2009
  58  Layer-by Layer deposition of ZnO Nanoparticles on Cotton Fabrics... 22/10/2009 - 24/10/2009
  59  Textile Based Drug Delivery Systems... 16/08/2009 - 19/08/2009
  60  Layer by layer deposition of anatase TiO2 nanoparticles on cotton fabrics... 08/06/2009 - 12/06/2009
  61  Molecular encapsulation of antimycotic agents for textiles... 08/06/2009 - 12/06/2009
  62  Ketokonazol Mikrokapsüller İçeren Antifungal Tekstil Materyali Üzerine Bir Araştırma... 20/05/2009 - 24/05/2009
  63  Medikal Tekstilde Biyopolimer ve Kompozitlerden Nanoliflerin Yapımı için İyi Bir Araç: Electros... 23/04/2009 - 26/04/2009
  64  Ev tekstil ürünlerinde mikrokapsülasyon uygulamaları... 19/02/2009 - 19/02/2009
  65  Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Sentetik Liflerin Yüzeylerinin Enzimatik/Kimyasal Modifikasyonu... 19/02/2009 - 19/02/2009
  66  Biobleaching of cotton fabrics by pyranose oxidase from trametes versicolor... 01/10/2008 - 05/10/2008
  67  Effects of Ultrasonic Energy on Dyeing Properties of Cotton Fabric with Reactive Dyes... 24/06/2008 - 26/06/2008
  68  The Microencapsulation of Some Antifungal Agents and Their Applications to Textiles... 05/06/2007 - 07/06/2007
  69  Tıbbi Tekstiller ve Test Yöntemleri, Paketleme Malzemelerinde TSE Standartları... 04/04/2007 - 08/04/2007
  70  Fungal pigment ile yün liflerinin boyanması... 07/12/2006 - 08/12/2006
  71  Eskitme Yöntemlerinin Denim Mamullerin Performans Özelliklerine Etkisi... 07/12/2006 - 08/12/2006
  72  Tekstil Sanayinde Enzim Kullanımı... 03/06/2006 - 04/06/2006
  73  Denim mamullerin aşındırma işlemlerinde benzoil peroksit kullanımı... 27/09/2004 - 28/09/2004
  74  The Effects of Proteolytic Degumming on Silk Dyeing... 14/06/2004 - 16/06/2004
  75  Using and Properties Biofibers based on Chitin and Chitosan on Medical Applications... 14/06/2004 - 16/06/2006
  76  Superabsorbent Polymers and Their Usage in Packaging... 03/12/2003 - 06/12/2003
  77  Influence of catalases isolated from different origins on dyeing of cotton fabrics... 09/09/2003 - 12/09/2003
  78  Scouring of cotton with pectinases, cellulases and proteases... 09/09/2003 - 12/09/2003
  79  Türkiye'de Teknik Tekstil Sektörü... 17/06/2003 - 18/06/2003
  80  Chemical Protective Clothing and Test Methods... 16/06/2003 - 18/06/2003
  81  Yangından Koruyucu Giysiler ve Test Yöntemleri... 11/06/2003 - 13/06/2003
  82  Yüzyılın Devrimi: Mikrokapsüller... 12/12/2002 - 13/12/2002
  83  Pamuklu mamullerin hidrofilleştirilmesinde pektinaz, selülaz ve proteaz enzimlerinin kullanımı... 12/12/2002 - 13/12/2002
  84  İmmobilize selülazların denim yıkamada kullanımı ve geri boyamaya etkisi... 12/12/2002 - 13/12/2002
  85  Farklı kaynaklardan elde edilen katalaz enzimlerinin pamuklu mamullerinin boyanmasına etkisi... 12/12/2002 - 13/12/2002
  86  Tramates versicolor'dan izole edilen lakkaz enzimi ile denim kumaşların yıkanması... 12/12/2002 - 13/12/2002
  87  Properties and Classification of Medical Textiles... 11/10/2002 - 12/10/2002
  88  Tekstil terbiye endüstrisinde selülaz enziminin kullanım alanları... 17/09/2001 - 21/09/2001
  89  Yün Liflerinin Terbiye İşlemlerinde Enzimlerin Kullanımı... 17/09/2001 - 21/09/2001
  90  Tekstil Yaş İşlemlerinde Köpük Kullanımı... 18/10/2000 - 20/10/2000
  91  Nonwoven Bonded Fabrics for Packing Use... 13/10/1999 - 15/10/1999
  92  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri... 06/10/1999 - 08/10/1999
 • NO NAME YEAR
  1  Tekstil Terbiye İşlemlerinde Enzimler...  2001
 • NO NAME DATE
  1  KAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ KULLANARAK SPOR VE BOŞ ZAMAN GİYSİLERİNİN FONKSİYONELLEŞTİRİLMESİ...  12/2015 - 5/2017
  2  Denim terbiye işlemlerinde nanokaplama yöntemlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi...  10/2014 - 10/2016
  3  KROMİK BOYARMADDELERİN KAPSÜLASYONU İLE ÜRÜN İŞARETLEMEDE KULLANIMI ÜZERİNE ALTERNATİF YÖNTEMLER...  3/2014 - /
  4  Teknik Tekstiller Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi...  1/2013 - 3/2013
  5  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  4/2013 - 9/2014
  6  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  4/2013 - 10/2014
  7  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  9/2012 - 8/2014
  8  Tekstil Materyallerine Fonksiyonel Özellik Kazandıran Çeşitli Kapsüllerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu...  8/2011 - 8/2013
  9  Aromaterapide kullanılacak fonksiyonel bir havlu tasarımı...  6/2010 - 6/2011
  10  Günlük Örme Giysi Koleksiyonlarının Oluşturulması ve Tasarım Sürelerinin İyileştirilmesi...  12/2010 - 2/2011
  11  Topikal uygulanan bazı antienflamatuvar ilaçların mikropartiküler şekillerini içeren ortopedik destek materyallerinin geliştirilmesi...  10/2009 - 10/2011
  12  Endüstriyel ve Ev Tipi Ultrasonik Çamaşır Makinesi Tasarımı Prototip Üretimi ve Proses Testleri...  8/2007 - 8/2009
  13  Bazı Antifungal Ajanların Mikrokapsülasyonu ve Tekstil Materyallerine Aplikasyonu...  4/2005 - 6/2008
  14  Balistik Kumaşlar ve Test Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma...  5/2005 - 6/2008
  15  Pamuklu Kumaşlarin Lignin Uzaklaştirma Işlemlerinde Fungal Ligninolitik Enzimlerin Kullanimi...  1/2004 - 1/2006
  16  Beyaz Çürükçül Funguslardan Üretilen Lakkaz Enziminin Tekstil Sanayinde Kullanımı...  1/2003 - 1/2005
  17  Hijyenik Pedlerin Kullanım Sonrası Performans Özelliklerinin İncelenmesi...  5/2003 - 3/2008
  18  Protein Liflerinin (Yün,ipek) Terbiyesinde Enzimlerin Kullanımı...  4/2002 - 9/2003
  19  Ev Tipi Çamaşır Yıkama Programlarının Giysilerin Performans Özelliklerine Etkisi...  2/2001 - 11/2002
  20  Tekstil Materyallerinin Yıkama ve Boyanmasına Ultra-Ses Dalgalarının Etkisi...  1/2001 - 1/2004
  21  Pamuklu Mamullerin Hidrofilleştirilmesinde Enzim Kullanımı...  1/2000 - 1/2002
  22  Pamuklu Mamullerin Ön Terbiyesinde Asitle İşlemin Etkisi Üzerine Bir Araştırma...  1/1992 - 1/1995
 • NO NAME DATE
  1  Adnan Şener Tekstil Terbiye Ödülü (İkincilik Ödülü)...  1997
  2  I. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, 12- 13 Aralık 2002, Bursa, Poster birinciliği...  2002
  3  V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı/ Üçüncülük Ödülü...  2013
  4  II. İnovasyon yarışması Ödülü- II. lik Ödülü...  2014
  5  8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı/Üçüncülük Ödülü...  2016
  6  7th European Conference on Protective Clothing...  2016
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Director of Department, July 2015-continues
  2 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, July 2015-continues
  3 Faculty of Engineering Department of Textile Sciences , Director of Science Branch, March 2014- November 2015
  4 DEÜ Tekstil, Hazır Giyim Ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2013- August 2016
  5 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, January 2013- January 2016
  6 Faculty of Engineering Department of Textile Sciences , Director of Science Branch, March 2011- March 2014
  7 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, October 2009- October 2012
  8 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, June 2009- December 2010
  9 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Vice Director of Department, July 2006- July 2009
  10 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, June 2006- June 2009
  11 DEÜ Tekstil, Hazır Giyim Ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, March 2005- March 2008
  12 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Vice Director of Department, July 2000- April 2002