Tr

Professor Doctor UĞUR KOCA FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1990
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2007
  Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Current Status of Organ Donation in a University Hospital in İzmir: Identifying Obstacles and Possi...  2019
  2  Erişkin ve Pediatrik Hastalarda Ameliyat Öncesi Onam Hakkında Anestezi Doktorlarının Farkındal...  2019
  3  Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers...  2018
  4  Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers....  2018
  5  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S...  2018
  6  Mortality Related Risk Factors in High-Risk Pulmonary Embolism in the ICU...  2016
  7  comparison of two different enteral nutrition protocol in critically ill patients...  2016
  8  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Yakını Memnuniyetinin Değerlendirilmesi THE EVALUATION O...  2016
  9  A Case Report of Toxic Brain Syndrome Caused by Methyl Bromide...  2015
  10  What are the hemodynamic and respiratory effects of passive limb exercise for mechanically ventilate...  2014
  11  The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N-Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditio...  2014
  12  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in the cecal ligation and punct...  2013
  13  The Effects of Dexmedetomidine On Secondary Acute Lung and Kidney Injuries In The Rat Model Of Intra...  2013
  14  Respiratory and hemodynamic responses to mobilization of critically ill obese patients...  2012
  15  A possible perianesthetic serotonin syndrome related to intrathecal fentanyl...  2008
  16  Canlı karaciğer donörlerinde postoperatif analjezi yönetimi; tek merkez deneyimi...  2008
  17  Ischaemic Preconditioning Attenuates Haemodynamic Response and Lipid Peroxidation in Lower-Extremity...  2008
  18  Enteral beslenme sırasında karşılaşılan nadir bir komplikasyon: özefagus tıkanması....  2007
  19  Tavşanlarda oluşturulan medulla spinalis iskemi reperfüzyon modelinde diltiazem, insülin ve C vi...  2007
  20  Legionella pneumonia with acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successf...  2006
  21  Different responses of pulmonary and extrapulmonary acute respiratory distress syndromes to prone po...  2006
  22  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  23  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  24  Antioxidant Treatment With N-Acetylcysteine In Endosulfan Intoxication: Report Of Two Cases...  2006
  25  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung and skeletal muscle tissu...  2005
  26  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  27  Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi Deneyimimiz...  2004
  28  Canlı Vericiden Karaciğer Transplantasyonu: Vericilerdeki Anestezi Deneyimlerimiz...  2004
  29  Hipotiroidisi ilk kez preanestezik bakıda farkedilen geriyatrik olgunun major cerrahi girişiminde ...  2003
  30  Ratlarda intra-abdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğe...  2000
  31  Glycerol trinitrate plus epidural sympathetic block in the ischemia of glans penis...  1999
  32  ERİTROSİTLER KAN AKIM HIZINDA TRİBOELEKTRİK AKTİVİTE İLE YÜKLENİRLER...  1997
  33  Unutulmuş Hemodinamik Parametre 'ortalama Sistemik Dolum Basıncı?...  1997
  34  Sepsiste Dexmedetomidin...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik S... 19/04/2018 - 22/04/2018
  2  Mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda boşaltıcı torasentezin solunum mekanikleri, ve... 04/10/2017 - 07/10/2017
  3  Metanol intoksikasyonunda putaminal tutulum kötü nörolojik prognozu erken öngörebilir mi?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  4  Türkiye'de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  5  Nadir Görülen Spinal Kord Hasarı Komplikasyonu:Kardiyak Arrest... 26/10/2016 - 30/10/2016
  6  Diyafragma paralizisinden şüphelenilen yüksek servikal kord travmalı 3 yoğun bakım olgusunun d... 15/10/2016 - 19/10/2016
  7  Yoğun bakım hastalarında global kas kuvveti ile kavrama kuvveti arasındaki ilişki: Pilot çalı... 15/10/2016 - 19/10/2016
  8  Yoğun bakım hastalarında diyafragma kas kalınlığının ultrasonografi ile değerlendirilmesi: ... 15/10/2016 - 19/10/2016
  9  Çatapat İntoksikasyonuna Bağlı Akut Karaciğer Yetersizliği... 05/11/2015 - 07/11/2015
  10  The relationship between peripheral muscle strength and oxygenation in intensive care unit patients... 06/09/2014 - 10/09/2014
  11  Yoğun bakım hastalarında periferal kas kuvveti ile oksijenasyon arasındaki ilişki... 14/11/2013 - 16/11/2013
  12  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in cecal ligation and uncture m... 10/05/2013 - 11/05/2013
  13  Farklı solunum rezervine sahip yoğun bakım hastalarında kavrama kuvveti: pilot çalışma... 03/04/2013 - 07/04/2013
  14  Levosimendan deneysel abdominal sepsis modelinde akut böbrek hasarını engelleyebilir mi?... 07/11/2012 - 11/11/2012
  15  No touch extubation technique and respiratory complications in nasal surgery: one technique two anes... 09/06/2012 - 12/06/2012
  16  Total kalça protezi revizyonu yapılan sklerodermalı hastada postoperatif geçici körlük... 26/10/2011 - 30/10/2011
  17  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik ön koşullama ve uzak iskemik ön ko... 26/10/2011 - 30/10/2011
  18  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  19  Endoskopik retrograd kolanjiopankretografi'ye bağlı duedenum perforasyonu sonrası; sepsis, akut b... 27/10/2010 - 31/10/2010
  20  Organofosfat Zehirlenmesinde Torakal Epidural Kanamaya Bağlı Parapleji; Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  21  Cardiac reserve is a determinant of the responses to early mobilization in critically ill patients... 09/10/2010 - 13/10/2010
  22  Respiratory and hemodynamic responses to mobilization of the critically ill obese patients... 09/10/2010 - 13/10/2010
  23  metil bromür intoksikasyonu(olgu sunumu)... 15/05/2010 - 19/05/2010
  24  İki olgu ile beyin ölümünde refleks ve spontan hareketler... 05/05/2010 - 08/05/2010
  25  Levosimendan deneysel sepsis modelinde akciğer hasarını engelleyebilir mi... 05/05/2010 - 08/05/2010
  26  Smith Lemli Opitz sendromlu infantta sevofluran-remifentanil uygulaması:Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  27  ENTERAL BESLENME UYGULANAN YOĞUN BAKIM HASTALARINDA İKİ FARKLI GASTRİK REZİDÜEL VOLÜM İZLEM ... 29/10/2008 - 01/11/2008
  28  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  29  Sevofluran ve izofluranın akciger dokusu üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak... 23/04/2008 - 27/04/2008
  30  Rat ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde lokal organ ve akut akciğer hasarında AT III?ün etk... 24/10/2003 - 28/10/2003
  31  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  32  the effects of low doses of three different muscle relaxants in outpatients during remifentanyl-prop... 31/05/2003 - 03/06/2003
  33  Intoxication: Experience Of Anesthesiology And Reanimation Department Of Dokuz Eylul University Scho... 01/05/2003 - 03/05/2003
  34  The effects of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) on lungs in a rat intra-abdominal sepsi... 18/05/2000 - 24/05/2000
  35  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Yoğun bakım ünitelerinde eğitim Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
 • NO NAME DATE
  1  AKTİVE PROTEİN C'NİN RAT İNTRAABDOMİNAL SEPSİS MODELİNDE EPİTELİYAL APOPTOZİS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  8/2007 - 6/2008
  2  enteralbeslenme uygulanan yoğun bakım hastalarında iki farklı gastrik rezidüel volüm izlem protokolümün karşılaştırılması...  12/2006 - 12/2006
 • NO NAME DATE
  1  En İyi 3 Poster Ödülü...  1995
  2  En İyi 4 Poster Ödülü...  1997
  3  en iyi 2. deneysel çalışma ödülü...  2005
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaların Teşviki ve Organizasyonu Kuru...  2006
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaların Teşviki ve Organizasyonu Kuru...  2005