Tr

Professor Doctor ŞADİYE CANAN ÇOKER FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL BIOCHEMISTRY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1986
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya  1991
  Associate Professor  Ege University Tıp Fakültesi Biyokimya  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
 • NO NAME YEAR
  1  Düşük Maliyetli Bir Fruktozamin Testinin Otomasyonu, Laboratuvar Performansı Ve Klinik Yararlıl...  2019
  2  Effect of Blood Cell Subtypes Lysis on Routine Biochemical Tests...  2018
  3  Selective Screening for Inborn Errors of Metabolism: A Report of Six Years Experience...  2017
  4  Transferrin İzoformlarının Analizinde İki Farklı Elektroforez Sisteminin Karşılaştırılmas...  2016
  5  Analysis of Urinary Organic Acid Profile in Clinically Suspected Patients...  2016
  6  A multicenter nationwide reference intervals study for common biochemical analytes in Turkey using A...  2014
  7  The Effect of Malnutrition on Protein Glycosylation in Children...  2014
  8  İn vitro heparinin iyonize kalsiyuma etkisi ve doz-yanıt ilişkisi...  2012
  9  The effects of different syringe volume, needle size and sample volume on blood gas analysis in syri...  2012
  10  Sharing our experience in improving postgraduate clinical biochemistry training with laboratory prac...  2012
  11  Scientific medical journals in Turkey: current state and goals...  2011
  12  Siemens İmmulite ve Abbott Architect TSH ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması...  2011
  13  Klinik biyokimya laboratuvarlarında jel elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara si...  2010
  14  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
  15  Acil servisten klinik laboratuvara gönderilen örneklere ait preanalitik hatalar...  2009
  16  Does Cisplatin Chemotherapy Decrease the MDP Uptake of Normal Bone; An Experimental Study...  2008
  17  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  18  Effects of selenium supplementation on antioxidant defense and glucose homeostasis in experimental d...  2007
  19  BLOOD LEVELS OF Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mg, Ca AND P IN TOBACCO WORKERS...  2006
  20  Glukoz taşıyıcılarında genetik kusur ile karakterli bir sendrom: Fankoni Bickel sendromu...  2005
  21  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung and skeletal muscle tissu...  2005
  22  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  23  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  24  Intermittent Chyluria...  2005
  25  The relationship between trace elements and cardiac markers in acute coronary syndromes...  2005
  26  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  27  Deneysel akut pankreatit modelinde kontrast madde etkisi...  2005
  28  Effects of selected antibiotics on pancreatitis induced liver and pulmonary injury...  2005
  29  Evaluation of montelukast in 8 to 14 year old children with mild persistent asthma and compared with...  2004
  30  Cadmium exposure in tobacco workers:possible renal effects...  2003
  31  The effect of simvastatin treatment on plasma ubiquinone, blood ATP concentrations, total antioxidan...  2002
  32  Serum Trace Element Levels in with Bronchial Asthma...  2001
  33  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?...  2000
  34  Urinary zinc excretion and zinc status of patients with B-Thalassemia Major...  1999
  35  Infantile spasm: the effect of corticotropin (ACTH) on the free amino acid profile in cerebrospinal ...  1999
  36  Sequential use of deferiprone and desferrioxamşne in primary school chidren with Thalassemia Major ...  1999
  37  Serum malondialdehyde levels in preterm and fullterm infants undergoing phototherapy...  1998
  38  Amino acid neurotransmitter levels in the cerebral cortex of mice receiving imipenem / cilastatin- l...  1998
 • NO NAME DATE
  1  The Effect of Pregestational Body Mass Index and the Rate of Gestational Weight Gain on Lipid Metabo... 10/10/2018 - 13/10/2018
  2  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI RİSK YÖNETİMİ DENEYİMİ... 04/05/2017 -
  3  "Abbott Sentinel" ve Archem Direct HDL Cholesterol" Kitlerinin Aynı Analizörde Karşılaştırılm... 05/05/2016 - 08/05/2016
  4  Fenilketonüri Hastalarında Fenilalanin Düzeyi ile A ve E Vitaminlerinin İlişkisi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  5  Kalıtsal metabolik hastalıklarda açilkarnitin ve aminoasitler için eşik değerin belirlenmesi.... 14/04/2015 - 18/04/2015
  6  Tıbbi Laboratuvarlarda Pnömatik Taşıma Sisteminin Kan Örnekleri Üzerine Hemolitik Etkisinin İ... 16/05/2013 - 18/05/2013
  7  Farklı yöntemle çalışılan aynı analiz sonuçlarının birbiri ile uyum araştırmasına bir ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  8  The effect of malnutrition on protein glycosylation in childhood... 13/05/2011 - 15/05/2011
  9  Konjenital glikozilasyon defekti şüphesi olan olguların transferrin izoelektrik fokuslama elektr... 26/05/2010 - 29/05/2010
  10  Pilot çalışma: ratlarda kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon modeli oluştur... 05/05/2010 - 09/05/2010
  11  Kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon rat modelinde sağ kalp basınçları ile ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  12  Periferal kan mononükleer hücrelerindeki metallotiyonein mRNA?sı organik nedenli olmayan büyüme... 15/04/2010 - 18/04/2010
  13  Klinik Laboratuvar İletişimi: Klinisyen Memnuniyet Anketleri... 23/04/2009 - 26/04/2009
  14  Reddedilen Örneklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  15  Elektroforetik Testlerin Yöntem Onaylanmasına Bir Örnek; Serum Protein Elektroforezi Yöntem Onay... 23/04/2009 - 26/04/2009
  16  Tümör Belirleyicilerinin Uygun Kullanımı... 23/04/2009 - 26/04/2009
  17  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  18  Konjenital glikozilasyon defektlerinin ayırıcı tanısında transferrin izoelektrik fokuslama elek... 08/05/2008 - 11/05/2008
  19  Sevofluran ve izofluranın akciger dokusu üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak... 23/04/2008 - 27/04/2008
  20  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  21  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  22  Deneysel meme neoplazileri modelleri oluşturulan spraque-dawley ratlarda parsiyel hepatektominin do... 19/04/2007 - 23/04/2007
  23  MULTİPL MYELOMALI HASTALARIN PARAPROTEİNEMİ TİPLERİNİN DEĞİŞİMİ... 19/04/2007 - 22/04/2007
  24  Alkol testi yapılan adli örnekler doğru koşullarda yedekleniyor mu?... 19/04/2007 - 22/04/2007
  25  Determination of uncertainly of measurement of routine clinical chemistry tests:ımplications for ac... 01/11/2006 - 04/04/2006
  26  Akreditasyon çalışmaları kapsamında klinik biyokimya testlerinde ölçüm belirsizliğinin sapt... 01/11/2006 - 04/04/2006
  27  effects of selenium supplementation on antoxidant defense and glucose homeostasis in experimential d... 12/10/2006 - 13/10/2006
  28  Effects Of Selenium Supplementation On Antioxidant Defense And Glucose Homeostasis In Experimental D... 12/10/2006 - 13/10/2006
  29  Heparinli enjektörde kan alımında iyonize kalsiyum sonuçlarında düşüklük... 27/04/2006 - 30/04/2006
  30  Serum indeksleri de birbirini interfere eder... 27/04/2006 - 30/04/2006
  31  Deneysel meme neoplazileri modelleri oluşturulan Sprague-Dawley ratlarda parsiyel hepatektominin do... 29/03/2006 - 02/04/2006
  32  Determination Of serum Bromide Levels by Colorimetric Method... 26/05/2005 - 30/05/2005
  33  Evaluating the stability of HbA1c measured by immunoturbidimetric method in patient specimens and ... 26/05/2005 - 30/05/2005
  34  İmmunfiksasyonda Biklonal Bant Görünümlü Monoklonal Gamopatili Bir Olgu... 05/09/2004 - 09/09/2004
  35  Düşük maliyetli bir fruktozamin testinin otomasyonu; laboratuvar performansı ve klinik yararlıl... 15/05/2004 - 19/05/2004
  36  An animal model for bipolar illness with a Na ++-K+ ATPase inhibitor quabain.... 09/02/2004 - 13/02/2004
  37  Rat ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde lokal organ ve akut akciğer hasarında AT III?ün etk... 24/10/2003 - 28/10/2003
  38  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  39  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  40  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  41  Does Cisplatin Chemotherapy Decrease the Sensivity of bone Sintigraphy :An Experimental Rat Model... 24/08/2003 - 27/08/2003
  42  Cisplatin kemoterapisi kemik sintigrafisi duyarlılığını azaltıyor mu? Sıçan modeli ile bir ... 10/05/2003 - 14/05/2003
  43  Diyabetik Ratlarda Lenste Selenyum, Çinko, Bakır, Demir Düzeyleri Ve Selenyum Katkısının Etkis... 30/04/2003 - 04/05/2003
  44  Low dose (1mg/kg) intravenous contrast medium does not increase the severity of acute pancreatitis i... 07/03/2003 - 11/03/2003
  45  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  46  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  47  Altered noradrenergic response in euthymic drug-free bipolars.... 24/08/2002 - 29/08/2002
  48  Cadmium and lead levels in tobacco workers and its effects of on essential trace elements... 16/06/2002 - 21/06/2002
  49  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  50  Noradrenergic function in a group of euthymic drug free bipolar patients... 09/03/2002 - 12/03/2002
  51  Serum Selenyum Düzeyinin Ölçümünde Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri ile Spekt... 31/10/2001 - 04/11/2001
  52  Bakır, Çinko ve Selenyumda Yaşa Bağlı Değişiklikler... 31/10/2001 - 04/11/2001
  53  Alfa ağır zincir hastalığının laboratuvar tanısında immunfiksasyona ne kadar güvenebiliriz ... 31/10/2001 - 04/11/2001
  54  Klinik biyokimya laboratuvarlarında elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara sistem... 31/10/2001 - 04/11/2001
  55  Total demir bağlama kapasitesi ölçümünde direk ve çöktürmeli yöntemlerin karşılaştırıl... 31/10/2001 - 04/11/2001
  56  Montelukast Sodyum ve İnhale Kortikosteroidlerle Tedavi Edilen Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda... 31/10/2001 - 04/11/2001
  57  Bipolar Bozukluk Tanılı Ötimik İlaç Almayan Hastalarda Noradrenerjik Sistem Etkinliği... 02/10/2001 - 06/10/2001
  58  The relationship between trace elements and cardiac troponin I levels in acute coronary syndromes... 26/05/2001 - 31/05/2001
  59  Age Related Changes In Copper, Zinc and Selenium.... 26/05/2001 - 31/05/2001
  60  The Effect of immune nutrition therapy in rats with indomethacin induced enterocolitis.... 05/05/2000 - 07/05/2000
  61  Denizli ilindeki sağlıklı gebelerde serum bakır ve çinko değerleri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  62  Tütün işletmesinde çalışan işçilerde kadmiyum düzeyleri ve biyokimyasal etkileri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  63  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?... 19/04/2000 - 23/04/2000
  64  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzeri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  65  Cadmium exposure in tobacco workers: Influence on essential trace elements.... 04/11/1999 - 07/11/1999
 • NO NAME YEAR
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Çalışan ve Hasta Güvenliği...  2011
  3  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  4  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Ekonomi ve İşletme Kavramları Tıbbi Laboratuvar Yönetimi: Laboratuvar Uzmanları için Klavuz...  2019
  2  Kalite Standartları Tıbbi Laboratuvar Yönetimi, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  3  Bölüm 32: Örgütleme ve Örgüt Şeması Oluşturulması Tıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  4  Harmonizasyon ve Standardizasyon TIBBİ LABORATUVAR YÖNETİMİ , Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
  5  GENEL BAKIŞ TIBBİ LABORATUVAR YÖNETİMİ, Laboratuvar Uzmanları için Kılavuz...  2019
 • NO NAME DATE
  1  Gebelerde Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksi(p-VKİ)'nin ve 2. Trimesterdeki Kilo Artış Hızının Maternal Lipid Profilleri, Adiponektin, İnsülin direnci ve w-3/w-6 Yağ Asitleri Üzerine Etkisi...  12/2016 - 5/2017
  2  Gebelerde Gebelik Öncesi Vücut Kitle İndeksi(p-VKİ)'nin ve 2. Trimesterdeki Kilo Artış Hızının Maternal Lipid Profilleri, Adiponektin, İnsülin direnci ve w-3/w-6 Yağ Asitleri Üzerine Etkisi...  5/2016 - /
  3  İn Vitro Hemoliz Sürecinde Etkilenen Hücre Tipi ve Sayısının Bazı Rutin Biyokimyasal Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  1/2013 - 1/2015
  4  Çocukluk çağında malnütrisyonun glikozile transferrin izoformlarının dağılımına etkisi...  8/2008 - 8/2010
  5  Konjenital glikolizasyon defektlerininin laboratuar tanısı...  10/2005 - 10/2007
  6  Periferik Kan Mononükleer Hücrelerindeki Metallothionein mRNA'sı, Organik Nedenli Olmayan Büyüme Gelişme Geriliğinde Vücut Çinko Durumunun Göstergesi Olabilir mi?...  7/2004 - 7/2006
  7  Deneysel meme kanseri oluşturulan ratlarda parsiyel hepatektomi sonrası dosetaksel uygulanmasının hepatosit ve meme tümör hücresi apoptozu üzerine etkisi...  1/2003 - 12/2006
  8  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - 1/2004
  9  Cisplatin kemoterapisinin kemik sintigrafisi sensitivitesi üzerine olan etkisi...  5/1999 - 5/2002
  10  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzerine etkileri...  4/1998 - 5/1999
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences , Director of Department, October 2016- October 2019
  2 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, October 2016- October 2019
  3 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2015- June 2018
  4 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2012- January 2013
  5 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, July 2012- August 2012
  6 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2012- June 2015
  7 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, October 2011- July 2012
  8 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, September 2011- October 2011
  9 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, April 2010- September 2011
  10 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2009- June 2012