Tr

Associate Professor SERPİL KESTANE İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme  1996
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Uluslararası İşletmecilik)  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2008
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Pazarlama  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Perception Research On Developing Brand Identity For Small Cities...  2019
  2  ŞEHİR PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SWOT ANALİZİ: MANİSA KÖPRÜBAŞI İL...  2017
  3  İç ve Dış Müşterilerin Bakış Açısıyla İzdeniz A.Ş. Hizmet Kalitesi...  2017
  4  AVM "Alışveriş Merkezlerinde" Çalışan Satış Elemanlarının Özellikleri ve Çalışma Koş...  2016
  5  BELEDİYE İŞLETMELERİNDE İÇSEL PAZARLAMA ANLAYIŞI VE İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: İZDENİZ ...  2015
  6  Belediye İşletmelerinde Müşteri Odaklı Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Ölçümü: İZDENİZ...  2015
  7  Antik Çağda Pazarlama ve Pazarlama Karması Elemanlarına Yönelik Değerlendirmeler...  2015
  8  Marketing and Communication Problems and Proposed Solutions for The Turkish Women's N.G.O.Sektor...  2014
  9  Differences Between The Concepts Associated With Social Marketing...  2014
  10  MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇABALAR VE ÖĞRENCİ GÖZ...  2010
  11  Viral Pazarlamanın Sosyal Paylaşım Sitelerine Üye Olan Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi...  2010
  12  İnternet Üzerinde İzinli Pazarlama Yaklaşımı...  2010
  13  2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Teknikleri ve İzmir İli Örneği...  2008
 • NO NAME DATE
  1  Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Şehir Algı Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi: M... 27/04/2018 - 28/04/2018
  2  Aspect Of Antiquity That Remain Unchanged Until Today In Politics, Economy And The Epistemology Of C... 01/02/2016 - 03/02/2016
  3  KADIN ODAKLI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL PAZARLAMA... 11/12/2015 - 13/12/2015
  4  Labor Force Planning in Local Governments with Computer Software: Izmir Sample... 30/03/2015 - 02/04/2015
  5  Labor Force Planning In Local Governments: Computer Software And It's Application Based On Workload ... 02/02/2015 - 04/02/2015
  6  Megep ve İkmep Projelerinin Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yönünden İncelenmesi... 25/06/2011 - 27/06/2011
  7  Using Hoshin Kanri Management Tool In strategic Planning Practices In Education Sector: İzmir Vocat... 27/05/2009 - 29/05/2009
  8  The Effects of The Ethical Perceptions Of The Salespeople On Customer Loyalty: an Application In Ele... 17/10/2008 - 19/10/2008
  9  Examining Women's Relational Dimension Between Self-Esteem and Personal Appearance: a Study Applied ... 21/08/2008 - 22/08/2008
  10  Examining Women's Relational Dimension Between Self-Esteem and Personal Appearance: A Study Applied ... 21/08/2008 - 22/08/2008
  11  MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRETİME İLİŞKİN SORUNLARA ÇÖZÜM OLABİLECEK BİR MODEL ÖNE... 14/05/2007 - 16/05/2007
  12  Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesinde Zihin Dili Programlama'nın (NLP) Eğitim Modeli Olarak... 07/05/2007 - 09/05/2007
  13  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ?NDE ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMA `NIN (NLP) EĞİ... 07/05/2007 - 09/05/2007
  14  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İhracatta Karşılaştıkları sorunlar ve Çözüm Öner... 28/06/2001 - 01/07/2001
 • NO NAME YEAR
  1  Entellektüel sermaye Olarak Marka (Vergileme ve Pazarlama Boyutuyla)...  2018
  2  Kadın Odaklı Sivil Toplum Örgütlerinde (KOSTÖ) Pazarlama...  2016
  3  Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri...  2011
  4  Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu: DEÜ İMYO...  2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  KÜÇÜK YERLEŞİM YERLERİNDE ŞEHİR PAZARLAMASI VE MARKALAŞMA SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018...  2018
  2  Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Şehir Algı Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi: Manisa Köprübaşı İlçesi ÖrneğiMultidisciplinary Studies-4 (Social Science)...  2018
 • NO NAME DATE
  1  Manisa Köprübaşı İlçesi Şehir Pazarlama Planının Hazırlanması...  5/2018 - 10/2018
  2  İzmir Büyükşehir Belediyesi Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi...  6/2014 - 6/2015
  3  İBB-Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi...  6/2014 - 6/2015
  4  Kar Amaçsız Kuruluşlardan "Kadın Odaklı Sivil Toplum Örgütlerinde" Pazarlama ve İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri...  5/2013 - 5/2014
  5  TS-EN ISO 9000:2001 Sisteminin kurumda kurularak belgelendirilmesi-DEÜ İMYO...  9/2005 - 9/2006
 • NO Responsibility
  1 İzmir Multidisciplinary Vocational School Economics and Administrative Programme , Vice Director of Department, March 2008- July 2009
  2 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, January 2005- July 2007
  3 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, January 2005- July 2007