Tr

Professor Doctor AYŞE OKUR FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING TEXTILE TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı  1983
  Master's Degree  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  1986
  PhD (Doctorate)  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tekstil Teknolojsi Bilim Dalı  1990
  Assistant Professor  Ege University Mühendislik Fakültesi  1994
  Associate Professor  Ege University Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi  1995
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2002
 • NO NAME YEAR
  1  Electrostatic Properties of Clothing Fabrics Suitable for Different End-Uses...  2020
  2  Analysis and improvement of tactile comfort and low-stress mechanical properties of denim fabrics...  2019
  3  The effect of garment combinations on thermal comfort of office clothing...  2019
  4  Underwear purchasing behavior of Turkish consumers and a quality function deployment application ...  2019
  5  Effect of Yarn Characteristics on Surface Properties of Knitted Fabrics...  2019
  6  Determination of the effect of fabric properties on the coupled heat and moisture transport of under...  2018
  7  A novel approach for precise determination of in-plane shear behavior of woven fabrics...  2017
  8  Cyclic deformation properties of knitted sportwear fabrics by different test methods...  2017
  9  A Comparison for the Physical Properties of Cotton, Modal and Acrylic Yarns Spun in Ring and OE-Roto...  2016
  10  A test apparatus to measure vertical wicking of fabrics-a case study on shirting fabrics...  2016
  11  The wetting and moisture transmission properties of woven shirting fabrics...  2015
  12  A comprehensive study on the general performance properties of Viloft-blended knitted fabrics...  2015
  13  Comparison of the Results of Different Hairiness Testers for Cotton-Tencel Blended Ring, Compact and...  2014
  14  The Roughness and Frictional Properties of Cotton and Polyester Woven Fabrics...  2013
  15  A 3-D model study for 2/1 twill and 3/1 twill weaves...  2013
  16  Evaluation of moisture management properties on knitted fabrics...  2013
  17  Prediction of the in-plane and through-plane fluid flow behavior of woven fabrics...  2013
  18  The Effect of Different Knitted Fabrics' Structures on the Moisture Transport Properties...  2013
  19  Predicting the Intra-Yarn Porosity by Image Analysis Method...  2012
  20  Investigation of pore parameters of woven fabrics by theoretical and image analysis methods...  2012
  21  The Variation of the Yarn Cross-Section in the Fabric...  2012
  22  Subjektif konfor değerlendirmeleri ile laboratuvar testleri arasındaki ilişkiler...  2011
  23  Eğirme Sisteminin İplik Özelliklerine Etkileri...  2011
  24  Materyal, Üretim Teknolojisi ve Kumaş Yapısının Termal Konfora Etkileri...  2011
  25  The Properties of Cotton-Tencel and Cotton-Promodal Blended Yarns Spun In Different Spinning Systems...  2011
  26  A New Dynamic Sweating Hotplate System for Steady-state and Dynamic Thermal Comfort Measurements...  2010
  27  Kumaşlarda Hava Geçirgenliği...  2010
  28  Using OWA aggregation technique in QFD: a case study in education in a textile engineering departmen...  2009
  29  Determination of Coolness and Dampness Sensations Created By Fabrics by Forearm Test and Fabric Meas...  2009
  30  Objective Evaluation of Fabric Handle by Simple Measurement Methods...  2008
  31  The Meaning and Importance of Clothing Comfort and Sensory Descriptors Used to Describe Discomfort: ...  2008
  32  Handle of Men's Suitings Produced In Turkey...  2008
  33  New Application of a Surface Roughness Tester on Fabrics...  2007
  34  Tekstil Materyallerinde Meydana Gelen Isı ve Kütle Transferi Mekanizmalarının Giysi Termal Konfo...  2007
  35  Sensory Evaluation Methods for Tactile Properties of Fabrics...  2007
  36  Relationships Between Yarn Diameter / Diameter Variation and Strength...  2006
  37  Kumaşların Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesinde Subjektif Değerlendirmenin Yeri...  2006
  38  Tıbbi Tekstiller ve Test Yöntemleri...  2006
  39  Kumaşların Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Subjektif Değerlendirme Yöntemler...  2006
  40  Kumaşların Geçirgenlik-İletkenlik Özelliklerinin Giysi Termal Konforu Üzerindeki Etkileri...  2005
  41  The Effect of Gauge Length on Single-Strand Breaking Force of Yarns...  2004
  42  A Study On The Frictional Properties of Plain-Knitted Cotton Fabrics...  2002
  43  A Study On The Prediction of Fabric Drape Coefficient from FAST Data...  2002
  44  Kumaşların Sürtünme Davranışları Üzerine Bir Araştırma Bölüm I: Aynı Cins Kumaşlar Ara...  2002
  45  Kumaşların Sürtünme Davranışları Üzerine Bir Araştırma Bölüm II: Viskon Kumaşlarda Baz...  2002
  46  Kumaşlarda Aşınma ve Eskime...  2001
  47  Kumaş Mekanik Özelliklerinin Dökümlülük Üzerine Etkileri...  2001
  48  Giysi Seçimini Etkileyen Tüketici Davranışları...  2001
  49  Tekstil Endüstrisinde Standartların Rolü...  1999
  50  %100 Yün Blazer Kumaşında Makaslama İşleminin Boncuklanma Eğilimine Etkisi...  1995
  51  Pamuklu Dokuma Kumaşların Eğilme Dirençleri ve Dökümlülük Özellikleri Üzerine Bir Araştı...  1995
  52  Kumaşlarda Boncuklanma: Oluşumu, Etkileyen Faktörler ve Test Yöntemleri...  1994
  53  Pamuklu Kumaşlarda Hava Geçirgenliği ile Kumaşın Bazı Yapısal Özellikleri Arasındaki İliş...  1993
  54  Kumaşların Duyusal Özelliklerinin Objektif Olarak Belirlenmesi İçin Bazı Yaklaşımlar...  1993
  55  Türkiye'de Tekstil Test Laboratuvarlarının Durumu...  1992
  56  İplik, Dokuma ve Örme Alt Sektörlerine İlişkin Rapor...  1991
  57  Periyodik İplik Düzgünsüzlüklerinin Kontrolunda Spektrogram Analizinin Kullanımı...  1987
  58  Pamuk İpliklerinde Sık Rastlanan Hatalar ile İplik Düzgünsüzlüğü Arasındaki İlişkiler Ü...  1987
  59  Dokumacılıkta Veri Toplamanın Önemi ve Mikrobilgisayarlardan Yararlanma...  1985
  60  Pamukta Nope Oluşumu ve Bazı Lif Özellikleri ile ilişkisi...  1985
 • NO NAME DATE
  1  The Tensile Properties of 3D Warp Interlock Carbon Fabrics: Effect of Weave Pattern... 20/11/2019 - 22/11/2019
  2  Surface profile and frictional properties of denim fabrics... 11/06/2019 - 15/06/2019
  3  Spesific Properties of 3D Warp Interlock Carbon Fabrics for Composite Material... 11/06/2019 - 15/06/2019
  4  A multi-criteria decision making approach for assessing thermophysiological comfort properties of un... 08/11/2017 - 10/11/2017
  5  Application of ring method for denim fabrics and its relations with mechanical and surface propertie... 14/09/2017 - 16/09/2017
  6  Electrostatic properties of clothing fabrics determined by a testing mechanism... 08/06/2016 - 10/06/2016
  7  In-plane shear behaviour of denim fabrics... 08/06/2016 - 10/06/2016
  8  Determination of Surface Properties of Knitted Fabrics by Image Analysis Method... 25/04/2016 - 28/04/2016
  9  Effects of Raw Material, Spinning System and Fabric Structure on Structural, Mechanical and Surface ... 10/06/2015 - 12/06/2015
  10  Kumaşlarda dikey kılcal emme ölçümü için bir test aparatı tasarımı... 22/10/2014 - 24/10/2014
  11  Ring ve OE-Rotor Eğirme Sistemlerinde Üretilmiş İpliklerin Fiziksel, Yapısal ve Yüzey Özellik... 22/10/2014 - 24/10/2014
  12  Thermophysiological Comfort Properties of Sportswear Produced from Advantageous Fiber Types and Fabr... 04/09/2014 - 06/09/2014
  13  The impact of elastane on comfort properties of knitted fabrics... 26/05/2014 - 28/05/2014
  14  The assessment of thermophysiological comfort for Viloft blended knitted fabrics in wear trials... 22/05/2013 - 24/05/2013
  15  The influence of fiber type on transfer properties of knitted fabrics... 22/05/2013 - 24/05/2013
  16  Effects of structural parameters on deformation properties of knitted fabrics suitable for portswear... 22/05/2013 - 24/05/2013
  17  Deformation properties of knitted fabrics suitable for sportswear... 07/11/2012 - 09/11/2012
  18  Electromagnetic Shielding and Thermal Comfort Properties of Fabrics Knitted from Hybrid Yarns... 13/06/2012 - 15/06/2012
  19  The Frictional and Roughness Properties of Woven Fabrics Made of Polyester Filament Yarns... 13/06/2012 - 15/06/2012
  20  Evaluation of moisture management properties on knitted fabrics... 13/06/2012 - 15/06/2012
  21  The Capillary Behaviour of Woven Fabrics... 13/06/2012 - 15/06/2012
  22  Modeling of Twill Fabrics by B-Spline Curves... 20/10/2011 - 22/10/2011
  23  Prediction of comfort properties of fabrics using neural network approach... 20/10/2011 - 22/10/2011
  24  Unevenness and Strength Properties of Cotton-Tencel and Cotton-Promodal Blended Yarns Spun in Differ... 20/10/2011 - 22/10/2011
  25  Comparison of the Results of Different Hairiness Testers for Cotton-Tencel Blended Ring, Compact and... 20/10/2011 - 22/10/2011
  26  Relationship Between Roughness and Frictional Properties of Fabrics... 20/10/2011 - 22/10/2011
  27  Prediction of Porosity of Woven Fabrics Having Different Weaves... 16/05/2010 - 18/05/2010
  28  Assessment of Textile Engineering Education by Determining the Satisfaction Level of Students and Gr... 24/06/2008 - 26/06/2008
  29  Investigating the Relations Between Fabric Properties and Coolness to Touch Sensation with Forearm T... 24/06/2008 - 26/06/2008
  30  Relationships Between Fabric Extraction Test and Fabric Mechanical and Surface Properties... 24/06/2008 - 26/06/2008
  31  Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Uygulamalarında OWA Kümeleme Tekniğinin Kullanılması: Denim P... 19/03/2008 - 21/03/2008
  32  Türkiye'de Tekstil Mühendisliği Eğitimi: Mevcut Durum ve Beklentiler... 19/10/2007 - 20/10/2007
  33  Determination of The Product Attributes and Sensory Descriptors Related to Clothing Comfort: A Case ... 26/06/2007 - 28/06/2007
  34  Water Vapor Regulation Performances of Underwear Fabrics... 05/06/2007 - 07/06/2007
  35  A New Approach to Measure Fabric Surface Properties for Handle Prediction... 05/06/2007 - 07/06/2007
  36  Fuzzy Logic and Application Examples in Textile... 05/06/2007 - 07/06/2007
  37  Tıbbi Tekstiller ve Test Yöntemleri, Paketleme Malzemelerinde TSE Standartları... 04/04/2007 - 08/04/2007
  38  Ambalaj Malzemesi Olarak Kullanılan Tekstiller... 24/04/1997 - 26/04/1997
  39  Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Hammadde Boyutu... 09/01/1995 - 13/01/1995
  40  Çift Katlı İplik Çapının Hesaplanması ve Ölçümü... 07/11/1990 - 10/11/1990
  41  Türk Tekstil Endüstrisinde Kalite Kontrolunun Önemi... 04/11/1986 - 07/11/1986
  42  Pamuk İpliklerinde İstatistiksel Bir Hata Analiz Yönteminin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırma... 15/10/1986 - 17/10/1986
 • NO NAME YEAR
  1  Tekstil Materyallerinde Mukavemet Testleri...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Karışım İpliklerinde Düzgünsüzlük ve Tüylülük Analizleri...  5/2008 - 11/2010
  2  Giysi Termal Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Geliştirilmesi...  7/2007 - 7/2008
  3  Giysilerin Termal Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Geliştirilmesi...  6/2006 - 12/2008
  4  Kumaş Tutumunun Ölçülebilir Kumaş Özelliklerinden Tahminlenmesi Üzerine Bir Araştırma...  5/2002 - 12/2005
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK  1986
 • NO Responsibility
  1 Dokuz Eylül University , Vice Rector, March 2017- September 2017
  2 Presidency of Dokuz Eylul University Rektörlük , Üniversite Yayın Komisyon Üyesi, September 2016- March 2017
  3 Faculty of Engineering , Deputy Dean, September 2016- August 2017
  4 Faculty of Engineering , Head of The Faculty Council, September 2016- August 2017
  5 Faculty of Engineering , Head of The Faculty Council, September 2016- August 2017
  6 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Director of The Institute, March 2016- October 2016
  7 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Head of The Institute Council, March 2016- October 2016
  8 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Head of The Institute Council, March 2016- October 2016
  9 Dokuz Eylül University , Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi Koordinatörü, October 2014- October 2016
  10 Presidency of Dokuz Eylul University Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (Öyp) Kurum Koordinasyon Birimi , Öyp Koordinatörü, October 2014- October 2016
  11 Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, September 2014- September 2016
  12 DEÜ İstatistik,Risk Ve Aktüerya Araştirma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, July 2013- July 2016
  13 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Director of The Institute, March 2013- March 2016
  14 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Head of The Institute Council, March 2013- March 2016
  15 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Head of The Institute Council, March 2013- March 2016
  16 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering Textile Technology , Director of Science Branch, August 2012- August 2015
  17 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, November 2008- November 2011
  18 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Director of Department, July 2006- July 2009
  19 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, July 2006- July 2009
  20 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering Textile Technology , Director of Science Branch, December 2003- December 2006
  21 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, May 2000- August 2002
  22 Faculty of Engineering Department of Textile Engineering , Vice Director of Department, December 1997- July 2000