Tr

Associate Professor GÖNÜL ALKAN İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1995
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Muhasebe Finansman)  2001
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Muhasebe Bilim Alanı  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırma: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme...  2019
  2  ETİK TEORİLER IŞIĞINDA BAĞIMSIZ DENETİM VE BİST'de BİR ARAŞTIRMA...  2018
  3  MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İSTİHDAM ODAKLI MUHASEBE EĞİTİMİ...  2018
  4  Ulusal Kültür Bağlamında Yönetim Kurullarındaki Bağımsız Üyelerin Bağımsızlığı: Gri ...  2016
  5  Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Arastırma...  2015
  6  Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI'da 20 Yılı...  2015
  7  İŞLETMELERİN ÖNLİSANS MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: İZMİR'de BİR ARAŞTIRMA...  2015
  8  Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI'da 20 Yılı...  2015
  9  TÜRKİYE'de MUHASEBE ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (19...  2014
  10  ARAŞTIRMACILARIN UFRS ALANINA BİLİMSEL KATKILARI: UFRS KONUSUNDA YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERE ...  2013
  11  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın Finansal Rasyolara Kısa ve Uzun Dönmeli Etkile...  2012
  12  2008 Küresel Mali krizinin KOBİ'lere Etkileri İzmir'de Faaliyet Gösteren KOBİ'lere Yönelik Bir...  2011
  13  İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi ve Senaryo Analizi Yöntemi...  2007
  14  Uluslararsı Muhasebe Standartları Kapsamında Stoklar...  2007
  15  TÜRKİYE'DE KULLANILAN BAZI ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA...  2007
  16  İşletme Birleşmeleri ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama...  2007
  17  İşletmelerde Karşılaşılan Finansal Riskler ve Etkileri...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırma: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  İstihdam Odaklı Muhasebe Eğitimi... 18/05/2016 - 20/05/2016
  3  Ulusal Kültür Bağlamında Yönetim Kurullarındaki Bağımsız Üyelerin Bağımsızlığı: Gri ... 23/10/2015 - 25/10/2015
  4  MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ETİĞİ ALGILAMA DÜZEYLERİ... 29/05/2014 - 31/05/2014
  5  Ege Bölgesi'nde bulunan meslek yüksekokullarının durum analizi: Sorunlar ve çözüm önerileri... 02/10/2013 - 04/10/2013
  6  20 Yaers of Turkish Finance and Accounting Literature in Social Science Citation Index... 19/06/2013 - 22/06/2013
  7  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Rasyolara Etkileri ve İMKB'de Yer Alan ... 20/05/2011 - 21/05/2011
  8  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİNDE TÜRKİYE'DEN KADIN AKADEMİSYENLERİN PERFORMANSI ... 13/10/2009 - 16/10/2009
  9  THE EFFECTS OF RECENT AMENDMENTS IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS ON BUSINESS COMBINAT... 21/08/2008 - 22/08/2008
 • NO NAME YEAR
  1  Finansal Piyasalar ve Kurumlar...  2015
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Finansman İşlevi İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  2  Muhasebe İşlevi İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  3  İşletmelerin sınıflandırılması İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  4  Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'deki KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Belirlenmesi Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  2  İş ve Meslek Danışmanı Eğitimi Projesi...  10/2011 - 11/2011
 • NO Responsibility
  1 Bergama Vocational School , Member of College Council, July 2018-Continues
  2 İzmir Multidisciplinary Vocational School Economics and Administrative Programme , Director of Department, October 2017-Continues
  3 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, October 2017-Continues
  4 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, December 2013- September 2016
  5 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, December 2013- September 2016
  6 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, December 2013- September 2016
  7 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, August 2013- December 2013
  8 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, August 2013- December 2013
  9 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, August 2013- December 2013
  10 İzmir Multidisciplinary Vocational School Economics and Administrative Programme , Vice Director of Department, June 2012- October 2013