Tr

Professor Doctor İPEK DEVECİ KOCAKOÇ FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMETRICS OPERATIONAL

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  1997
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2005
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2008
  Full Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL UYGULAMA PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA...  2018
  2  A Compilation of Some Popular Goodness of Fit Tests for Normal Distribution: Their Algorithms and MA...  2017
  3  Comparative study on retail sales forecasting between single and combination methods...  2017
  4  GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMANIN PARAMETRELERİNİN İNC...  2017
  5  GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMALARLA ÇÖZÜMÜNDE BAŞLANGIÇ POPÜLASYONUN BELİR...  2017
  6  A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient Of Variation...  2016
  7  A new model selection strategy in time series forecasting with artificial neural networks: IHTS...  2016
  8  Smoothed functional canonical correlation analysis of humidity and temperature data...  2015
  9  A Multivariate Change Point Detection Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously...  2013
  10  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria...  2012
  11  Estimation of Change Point in Generalized Variance Control Chart...  2011
  12  Component Oriented Software Design by Utilizing Quality Function Deployment...  2010
  13  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services...  2010
  14  A New ANN Training Approach for Efficiency Evaluation...  2010
  15  Bilişim Teknolojisi Projelerinde Reel Opsiyonlar...  2010
  16  Altı Sigma Dedikleri...  2008
  17  Using Analytic hierarchy process to determine process economics in multivariate loss functions...  2008
  18  Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İnc...  2007
  19  The Long Term Effect of Pentoxifylline and L-NAME on Testicular Functions in Spermatic Artery Ligati...  2006
  20  Utilizing Surveys for Finding Improvement Areas For Customer Satisfaction Along the Supply Chain...  2006
  21  Telekomünikasyon Sektöründe Karşılaştırmalı Etkinlik Değerlendirmesi...  2005
  22  Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süre...  2003
  23  Reliability of Service Systems and an Application in Student Office...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Perakendecilik Sektöründe RFM Analizi İle Müşteri Sınıflandırma... 26/06/2018 - 29/06/2018
  2  Kayıt Sistemleri Süreç İyileştirmesinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı ve Bir Uygulaması... 26/06/2018 - 29/06/2018
  3  Yöneylem Araştırması Alanında Optimizasyon Konusu ile İlgili Bir Literatür Taraması... 05/10/2017 - 07/10/2017
  4  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Çözümünde Başlangıç Popülasyonun Belirle... 20/05/2017 - 21/05/2017
  5  Sermaye Bütçelemesi Kararlarında Simülasyon Metodu İle Risk Değerlendirmesi: Bir Karar Destek ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  6  Shapiro-Wilk Testi İle Deneysel Dağılım Fonksiyonuna Dayanan Normallik Testlerinin 1.Tip Hata Ve... 03/11/2016 - 06/11/2016
  7  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerin... 13/07/2016 - 15/07/2016
  8  Çabuk Bozulan Gıdaların Tedarik Zinciri Dağıtım Sisteminde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulama... 13/07/2016 - 15/07/2016
  9  Girişimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Ölçeğinin CBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğre... 11/07/2016 - 13/07/2016
  10  Multiobjective Evolutionary Optimization Approach to Multiresponse Surface Problems... 03/07/2016 - 06/07/2016
  11  An Empirical Comparison of Some Artificial Neural Networks Techniques for Short-Term Electricity Dem... 03/07/2016 - 06/07/2016
  12  X-Bar Kontrol Kartlarının Ekonomik İstatistiksel Tasarımı İçin Evrimsel Çok Amaçlı Optimiz... 09/09/2015 - 11/09/2015
  13  An Application of Multiobjective Evolutionary Algorithm to Reliability Optimization... 12/07/2015 - 15/07/2015
  14  Desirability Function Approach to Multiobjective Optimization Problems... 12/07/2015 - 15/07/2015
  15  ROC Analysis on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 01/07/2013 - 04/07/2013
  16  Proje Seçim Problemlerinde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulaması... 24/05/2013 - 28/05/2013
  17  Optimization on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 08/07/2012 - 11/07/2012
  18  A Supervised Learning Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously... 08/07/2012 - 11/07/2012
  19  Ege Bölgesi Yağış, Sıcaklık ve Nem Verilerinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi İle İn... 24/05/2012 - 26/05/2012
  20  Yapay Sinir Ağlarında Performans Ölçümü için Parametrik Olmayan İyi Uyum İstatistiklerinin ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  21  Şirket imajı ve Saygınlığının Müşteri Sadakati Üzerindeki Rolü... 27/05/2009 - 29/05/2009
  22  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services... 14/10/2008 - 17/10/2008
  23  Yapay Sinir Ağlarında Duyarlılık Analizi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  24  Sıcaklık Verilerinin Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi İle İncelenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  25  Assessing the Relative Performance Weights of Employee Performance Criteria with AHP: A Case Study f... 26/09/2007 - 28/09/2007
  26  Süreç İyileştirmede İsraf Denetimlerinin Kullanılması... 02/07/2007 - 04/07/2007
  27  Bilişim Teknolojisi Projelerinin Esnekliğini Arttırmada Reel Opsiyonlar Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  28  Etkinlik Değerlendirmesi İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  29  Ege Bölgesindeki Yağış Miktarlarının Olasılık Modellerinin Pearson Dağılış Sistemi ile B... 24/05/2007 - 25/05/2007
  30  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria... 07/09/2006 - 09/09/2006
  31  Cultural Deployment by Matrix Reflections... 07/09/2006 - 09/09/2006
  32  Lean Production Deployment Project For Turkish Textile Industry: A Model and Case Study... 07/09/2006 - 09/09/2006
  33  Pearson Dağılış Sisteminin Taguchi Metodu İle Birlikte Kullanılarak Hedef Dağılışların El... 24/05/2006 - 27/05/2006
  34  SQFD on action: Component based project management software development... 26/09/2005 - 30/09/2005
  35  Yeterlilik Analizlerinin Kontrol Planı Oluşturmadaki Yeri ve Önemi... 08/05/2005 - 12/05/2005
  36  Çok değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulama Prosedürü Üzerine Bir Çalışma... 08/05/2005 - 12/05/2005
  37  Bir Müşteri Zincirine Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Değerlendirilmesi... 20/05/2004 - 21/05/2004
  38  Veri Zarflama Analizinde Kullanılan Hipotez Testleri... 01/08/2003 - 03/08/2003
  39  Göktepede Kısıtlar Teorisi Uygulaması... 17/04/2002 - 19/04/2002
  40  İstanbul İli Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Sıralı Probit Olasılık Modelleriyle İncele... 27/11/2000 - 29/11/2000
  41  Bir Sistem Tasarımında KFG, HMEA ve Güvenilirlik Tekniklerinin Tasarım Güvencesi Amacı ile Kul... 14/05/1999 - 16/05/1999
 • NO NAME YEAR
  1  MATLAB ve İstatistiksel Veri Analizi...  2007
 • NO NAME DATE
  1  Perkandecelik Sektöründe İş Zekası ve Veri Madenciliği Uygulamaları...  8/2008 - 8/2009
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Director of Department, July 2017-continues
  2 Faculty of Economics and Administrative Sciences , Member of The Faculty Council, July 2017-continues
  3 Graduate School of Social Sciences , Vice Director of The Institute, November 2016- September 2017
  4 Faculty of Economics and Administrative Sciences Operational , Director of Science Branch, May 2016-continues
  5 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, July 2014- July 2017
  6 Faculty of Economics and Administrative Sciences Operational , Director of Science Branch, May 2013- May 2016
  7 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, October 2011- July 2014
  8 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, June 2009- February 2011
  9 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, July 2007- May 2009
  10 DEÜ Bölgesel Kalkınma Ve İşletme Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, March 2006- March 2009