Tr

Professor Doctor BİNNUR GÖREN KIRAL FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING MECHANICS (MECHANICAL)

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü  1993
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Mekanik) Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Mekanik Programı  2004
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2005
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Friction Stir Welding of AZ31 Magnesium Alloys - A Numerical and Experimental Study...  2017
  2  Dynamic analysis of elastically supported cracked beam subjected to a concentrated moving load...  2016
  3  Stability analysis of delaminated composite beams...  2015
  4  Finite Element Analysis of Friction Stir Welded Aluminum Alloy AA6061-T6 Joints...  2014
  5  Effect of the Root Crack on the Lateral Buckling Loads and Natural Frequencies of Sandwich Composite...  2013
  6  Investigation into the Effect of Temper Condition on Friction Stir Weldability of AA6061 Al-Alloy Pl...  2013
  7  Impactor diameter effect on low velocity impact response of woven glass epoxy composite plates...  2013
  8  Finite Element Modeling of Friction Stir Welding in Aluminum Alloys Joint...  2013
  9  İnsan Bacak Hareketleri İçin Prototip Dış iskelet Robotik Sisteminin Mekanik Tasarımı ve Hare...  2012
  10  Effect of Impact Failure on the Damping Characteristics of Beam Like Composite Structures...  2012
  11  Impactor shape effect on low velocity impact response of woven glass epoxy composites...  2012
  12  Investigation of The Effect of Temper Condition on The Friction-Stir Weldability of AA7075 Al-Alloy ...  2012
  13  Investigation of Free Vibration Response of E-Glass/Epoxy Delaminated Composite Plates...  2012
  14  Sürtünme Karıştırma Kaynaklı Alüminyum Levhalar...  2011
  15  Effect of the Clearance and Interference-Fit on Failure of the Pin-Loaded Composites...  2010
  16  Free Vibration Analysis of Delaminated Composite Beams...  2009
  17  Effect of Elastic Foundation on the Dynamic Response of Laminated Composite Beams to Moving Loads...  2009
  18  Experimental Investigation of The Dynamic Response of a Symmetric Laminated Composite Beam Via Laser...  2009
  19  Static and Dynamic Stability Analyses of the Symmetric Laminated Cantilever Beams...  2008
  20  3-D Fem Stress Analysis of an Empress 2 All-Ceramic Crown on A Maxillary Central Incisor Tooth by Us...  2008
  21  Dynamic Analysis of a Symmetric Laminated Composite Beam Subjected to a Moving Load with Constant Ve...  2008
  22  Molar Dişlerde İnlay Restorasyonların Mekanik Performansının İncelenmesi:3 Boyutlu Sonlu Elema...  2008
  23  Kaynaklı Hafif Metal Kirişlerin Serbest Titreşimlerinin İncelenmesi...  2007
  24  Performance of Steel Beam-to-Column Connections with Weld Defects under Inelastic Cyclic Loading...  2006
  25  Kron Kaplamalı bir Dişin Bilgisayar Destekli Modellemesi ve Analizi...  2006
  26  Sıcaklık Farkının Forklift Bıçağında Meydana Gelen Gerilme Dağılımına Etkisinin Araştı...  2006
  27  Prediction of Fracture Behavior of Steel Beam-to-Column Connections with Weld Defect using the SINTA...  2005
  28  Çekmeye Maruz Kaynaklı Çelik Plakaların Kırılma Davranışının SINTAP Yöntemi ile İncelenm...  2004
  29  Fracture Assessment of Welded Steel Structures Using the SINTAP...  2004
  30  Effects of the Welded Electrode on the Fracture Behavior of Welded Steel Beam-to-Column Joints...  2004
  31  Dynamic Behavior of Laminated Composite Beams Subjected to a Moving Load...  2004
  32  Investigation of the Stresses and Strains of Steel Column-Beam Connections Subjected to Seismic Load...  2002
  33  Değişken Kesitli Ankastre Timoshenko Kirişin Statik Stabilite Analizi...  2002
 • NO NAME DATE
  1  IMPACT BEHAVIOR OF NUGGET ZONE IN DISSIMILAR FRICTION STIR WELDED AA6061-T6 AND AA6061/SiCp COMPOSIT... 17/07/2017 - 18/07/2017
  2  Determination of the influences of various tool rotation speeds on the tensile properties of frictio... 04/07/2017 - 07/07/2017
  3  Mechanical Properties of Dissimilar Friction Stir Welded Joints between AA7075-O and AA6061-O Alloys... 22/08/2016 - 23/08/2016
  4  Investigation of Mechanical Properties of Friction Stir Welded 6061-O Aluminum Alloys... 11/04/2016 - 14/04/2016
  5  Investigation of the Effect of Tool Rotational Speed on the Microstructure and Hardness Behaviour of... 17/09/2015 - 18/09/2015
  6  Investigation of Mechanical Properties and Numerical Simulation of Friction Stir Welded 7075 Aluminu... 17/09/2015 - 18/09/2015
  7  A Study on the Characterization of Friction Stir Welded AA6061 Al-Alloy Plates... 24/10/2011 - 25/10/2011
  8  Fiber Takviyeli Kompozitlerde Yönlenme Açısının Malzemenin Darbeye Cevabına ve Darbe Sonrası ... 13/10/2010 - 15/10/2010
  9  Bir Asansör Kabini Süspansiyonu İçin Düşme Analizi... 03/05/2008 - 05/05/2008
  10  Tabakalı Kompozit Bir Kirişin Hareketli Yük Zorlamasına Verdiği Cevabın İncelenmesi... 07/06/2007 - 09/06/2007
  11  On the Dynamic Response of the Guide Rails Subjected to Moving Car Load Having Different Speeds... 19/06/2006 - 22/06/2006
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Test Asansörü Kuyusunun Deprem Yükleri Etkisi Altındaki Dinamik Davra... 14/04/2006 - 16/04/2006
  13  Ray Deformasyonlarının Asansör Kabini Titreşimlerine Etkisinin İncelenmesi... 27/05/2005 - 28/05/2005
 • NO NAME DATE
  1  Sürtünme Karıştırma Kaynaklı Kompozitlerin Dinamik Yükler Altındaki Davranışlarının Araştırılması...  10/2016 - /
  2  Sürtünme Karıştırma Kaynağında Takım Geometrisinin ve Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması...  10/2011 - 4/2013
  3  İnsan Bacak Hareketleri için Prototip Exoskeleton Robotik Sistemler Geliştirilmesi...  12/2010 - 4/2013
  4  Tabakalı Kompozitlerde Darbe Parametrelerinin Darbe Sonrasi Bası Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi...  2/2008 - 2/2010
  5  Pres Gövdesi İmalatında Kaynak Dikişi Boyutlarının Sonlu Elemanlar Analizi İle Belirlenmesi...  3/2008 - 3/2009
  6  Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynak Performanslarının İncelenmesi...  3/2008 - 3/2010
  7  Farklı Türden Kaynaklı Çelik Bağlantılarda Oluşan Artık Gerilmelerin Kırılma Davranışına Etkisinin İncelenmesi...  10/2006 - 10/2008
  8  Deprem Yüklerine Maruz Kaynaklı Çelik-Kolon Kiriş Bağlantılarının Kırılma Davranışlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2002
 • NO NAME YEAR
  1  GKSS Research Center  1998
  2  GKSS Research Center  2002