Tr

Associate Professor YUSUF ZORBAMARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Istanbul Technical University Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  1994
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2009
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Strateji  2015
 • NO NAME YEAR
  1  İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığ...  2016
  2  Tükenmişlik Sendromu: Güverte Zabitleri ve Kaptanlar Üzerinde Tanımlayıcı Bir Çalışma...  2016
  3  An Analysis of the Effects of Major Oil Companies on Crew Selection Criteria for Tanker Operating Sh...  2015
  4  Determinants of Operational Efficiency at Chemical Cargo Terminals...  2014
  5  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  6  Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University ...  2012
  7  İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi...  2011
  8  The Impact of Global Economic Crisis on Human Resources Strategies in Maritime Industry...  2010
  9  Uluslararası Deniz Ticaretinde Tehlikeli Yüklere İlişkin Emniyet Yönetimi ve Türk Limanları ...  2009
  10  Probleme Dayalı Tartışma Oturumlarının Bilişsel, Duyusal ve Bedensel Becerileri Geliştirmede ...  2008
  11  İzmir Limanı ve Gelişimi...  1999
  12  Gemilerdeki Gelişim ve Limanlar Üzerine Etkisi...  1999
 • NO NAME DATE
  1  The Literature Review: Bunkering and Bunkering Decisions... 21/06/2017 - 23/06/2017
  2  İzmir Aliağa Limanı Uğraklı Gemiler Bazında Emniyet Kültürü Algılamasına Yönelik bir İn... 05/11/2015 - 06/11/2015
  3  Liman Manevralarında İhtiyaç Duyulan Römorkör Kuvvetlerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma... 23/10/2015 - 23/10/2015
  4  Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainee... 01/07/2012 - 05/07/2012
  5  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  6  A Concern to be Considered in Maritime Education and Training (MET): Individual Learning Styles and ... 13/03/2011 - 15/03/2011
  7  Safety Culture Perception Analysis of Seafarers... 13/03/2011 - 15/03/2011
  8  Global Economic Crisis and The Impact on Human Resources Strategies for Seafarers... 15/04/2009 - 17/04/2009
  9  Safety Management for Dangerous Cargo in Container Terminal: Safety Perception Analyses of Port-Work... 14/10/2008 - 17/10/2008
  10  Task Based Learning Application on Tanker Training of Senior Students... 15/10/2007 - 18/10/2007
  11  Probleme dayalı tartışma oturumlarının bilişsel, duyusal ve bedensel becerileri geliştirmede ... 09/06/2007 - 10/06/2007
  12  How problem based discussion sessions are used to promote cognitive, affective, and psychomotor doma... 29/03/2007 - 30/03/2007
  13  Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application... 28/03/2007 - 30/03/2007
  14  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  15  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  16  Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization... 30/06/2004 - 02/07/2004
  17  Adaptation of Problem Based Learning Method To Requirements of STCW Convention... 27/09/2003 - 02/10/2003
  18  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  19  Scenario Creation in Problem Based Learning... 01/06/2003 - 03/06/2003
  20  Assessment of the Students and Evaluation of the System in Problem Based Learning... 01/06/2003 - 03/06/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Kimyasal Tankerlerde Operasyonel Etkinlik...  2013
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Safety and Security Management Implementation for Handling of Class I Type Dangerous Cargoes at Ports Global Maritime Security: New Horizons...  2014
  2  Factors Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Ecology...  2013
  3  The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal Maritime Transport & Shipping...  2013
  4  Assessment of Port Performance: Application on Port of Izmir Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Limanı Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2016 - 2/2016
  2  Çolakoğlu Metalürji Bandırma Sanayi Geliştirme Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2016 - 5/2016
  3  Petkim 160.000 DWT Sıvı ve Kuru Yük İskelesi Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2016 - 5/2016
  4  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  5  LimakPort İskenderun Terminali İçin LOA 366 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  6  Aliağa/Tüpraş Terminali 203 Numaralı Yanaşma Yeri Modellemesi...  4/2015 - 6/2015
  7  Petkim 160.000 DWT?luk Dökme Yük Gemisi Terminali Projesinin Gemi Manevra Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  3/2015 - 3/2015
  8  Petkim Konteyner Terminali İçin LOA 400 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  9  Rize Limanı Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2015 - 1/2015
  10  Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  11  Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  12/2014 - 1/2015
  12  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  13  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2014 - 8/2014
  14  Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2014 - 12/2014
  15  Tüpraş İzmit Rafinerisi ?B? Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  1/2014 - 2/2014
  16  OMV Petrol Ofisi Yeni Projesi İle Petkim Konteyner Terminali Projesinin Seyir Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  9/2013 - 10/2013
  17  LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2013 - 9/2013
  18  Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2013 - 7/2013
  19  Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2013 - 8/2013
  20  Çanakkale Kepez Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2013 - 1/2014
  21  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  22  Ship Maneuver Risk Assessment Report for The Petkim Container Terminal Project...  10/2012 - 12/2012
  23  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 7/2013
  24  Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  10/2012 - 11/2012
  25  Socar Power Termik Santral İskelesi ( B ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 11/2012
  26  Socar Power Termik Santral İskelesi ( A ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 10/2012
  27  Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  28  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Design Ship at Petkim Container Terminal...  10/2012 - 1/2013
  29  Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  11/2012 - 2/2013
  30  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( E ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 11/2013
  31  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  32  İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2012 - 8/2012
  33  MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı ve Güçlerinin Belirlenmesi Raporu...  2/2012 - 2/2012
  34  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rapor...  9/2012 - 7/2013
  35  Yalıkavak Yat Limanı Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2011 - 11/2011
  36  Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2011 - 6/2012
  37  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 3/2012
  38  OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2011 - 2/2012
  39  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rap...  4/2011 - 6/2011
  40  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II -...  8/2011 - 8/2011
  41  Batıçim İskelesi Büyütme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2011 - 3/2011
  42  BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi...  4/2011 - 7/2011
  43  Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2011 - 5/2011
  44  The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 7/2011
  45  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 9/2011
  46  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal I...  3/2011 - 7/2011
  47  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Termina...  3/2011 - 9/2011
  48  Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu...  8/2011 - 8/2011
  49  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II...  10/2010 - 12/2010
  50  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2010 - 10/2010
  51  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2010 - 1/2011
  52  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasina Yapilacak İlave Dolgu ve Romorkör Barınağı İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  2/2010 - 3/2010
  53  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2010 - 3/2011
  54  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2010 - 2/2010
  55  Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2010 - 9/2010
  56  Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu...  7/2009 - 10/2009
  57  IDÇ ve Ege Gubre İskeleleri Arasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu...  4/2009 - 5/2009
  58  Botaş-Ceyhan Terminalinde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi...  6/2008 - 8/2008
  59  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  60  Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulastırma Sektorü, TÜSIAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)...  1/2006 - 2/2007
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  62  Güllük Gemi Yanaşma İskelesi Yatırım ve İşletme Fizibilite Raporu...  2/2003 - 5/2003
  63  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
 • NO NAME DATE
  1  Prof.Dr. Necmettin AKTEN En İyi Bildiri Ödülü...  2015
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, November 2016-continues
  2 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2016-continues
  3 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Vice Director of Science Branch, February 2016-continues
  4 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015-continues
  5 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, September 2015-continues
  6 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering , Vice Director of Department, February 2015- February 2016
  7 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2014- September 2015
  8 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- October 2015
  9 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- October 2015
  10 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering , Vice Director of Department, April 2012- February 2015
  11 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2011- April 2014
  12 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering , Vice Director of Department, September 2010- February 2012