Tr

Professor Doctor HASAN ÖZTÜRK FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING MACHINE THEORY AND DYNAMICS

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü  1995
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü (Makina Teorisi ve Dinamiği)  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi ve Dinamiği Programı  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2017
 • NO NAME YEAR
  1  An artificial neural network system for prediction of dimensional properties of cloth in garment man...  2017
  2  Proposal for a new mass distribution control system and its simulation for vibration reduction on ro...  2016
  3  Dynamic stability of cracked multi-bay frame structures...  2016
  4  Static and dynamic stability of cracked multi-storey steel frames...  2016
  5  Dynamic analysis of elastically supported cracked beam subjected to a concentrated moving load...  2016
  6  Vibration analysis of a pre-stressed laminated composite curved beam....  2015
  7  Stability analysis of delaminated composite beams...  2015
  8  Uzaktan kontrol ile atık su terfi merkezinin izlenmesi...  2014
  9  Effects of an edge crack on the free vibration and lateral buckling of a cantilever laminated compos...  2013
  10  Vibration analysis of cracked frame structures...  2013
  11  Tabakalı eğri çubukların dinamik kararlılık analizi...  2012
  12  Kompozit eğri çubukların doğal frekans ve burkulma Yükü Analizi...  2012
  13  Dynamic stability of multi-span frames subjected to periodic loading...  2012
  14  Crack effects on the in-plane static and dynamic stabilities of a curved beam with an edge crack...  2011
  15  Out-of-plane dynamic stability analysis of curved beams subjected to uniformly distributed radial lo...  2011
  16  In-plane free vibration of a pre-stressed curved beam obtained from a large deflected cantilever bea...  2011
  17  Investigation of effectiveness of some vibration-based techniques in early detection of real-time fa...  2010
  18  Detection and advancement monitoring of distributed pitting failure in gears...  2010
  19  Free vibration and lateral buckling of a cantilever slender beam with an edge crack: Experimental an...  2009
  20  Early Detection of Pitting Damage in Gears using Mean Frequency of Scalogram...  2008
  21  Lateral dynamic stability analysis of a cantilever laminated composite beam with an elastic support...  2007
  22  Tool condition monitoring in milling using vibration analysis...  2007
  23  Artificial neural network-based prediction technique for wear loss quantities in Mo coatings...  2006
  24  In-Plane Stability Analysis of Non-Uniform Cross-Sectioned Curved Beams...  2006
  25  Dişli çark oyukçuk arızasının titreşim analizi ile tespiti...  2005
  26  Stability analysis of a cantilever composite beam on elastic supports...  2005
  27  Effects of Spring Stiffness and Spring Position on the Stability of Cantilever Thick Beams...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Asılı kütle-yay sistemlerine sahip eğri çubuğun titreşim analizi... 05/07/2017 - 07/07/2017
  2  Yapay sinir ağları kullanarak helisel dişli kutusundaki oyukçuk hata seviyelerinin tespiti... 05/07/2017 - 07/07/2017
  3  Fault detection and pitting level classification ın helical gearbox by examining frequency spectrum... 03/05/2017 - 07/05/2017
  4  Pitting detection in a worm gearbox using artificial neural networks... 21/08/2016 - 21/08/2016
  5  Active vibration reduction of rotating machinery using a new mass distribution control system design... 21/08/2016 - 24/08/2016
  6  Smart condition monitoring of worm gearboxes... 21/08/2016 - 24/08/2016
  7  Examining comfort properties of leather and artificial leather cover materials... 27/05/2016 - 28/05/2016
  8  The comfort expectations of office workers and their discomforts originated from chair... 28/04/2016 - 30/04/2016
  9  Çatlaklı airfoil kesit alanına sahip türbin kanadının titreşim analizi... 14/06/2015 - 17/06/2015
  10  Baklava şekilli çerçevelerin titreşim, statik ve dinamik kararlılık analizi.... 14/06/2015 - 17/06/2015
  11  Çok bölmeli çerçevelerin düzlem içi ve dışı serbest titreşimi... 12/09/2013 - 13/09/2013
  12  Çatlaklı çerçevelerin serbest titreşimi... 16/06/2011 - 18/06/2011
  13  Dişli kutularındaki diş çatlak hatasının titreşim etüdüyle erken tespiti ve izlenmesi... 07/06/2007 - 09/06/2007
  14  Eğri çubukların düzlem dışı stabilite analizi... 07/06/2007 - 09/06/2007
  15  Periyodik yanal yük altındaki tabakalı kompozit çubuğun statik ve dinamik stabilitesi... 09/06/2005 - 11/06/2005
  16  Tabakalı kompozit değişken kesitli ankastre bir çubuğun statik ve dinamik stabilitesi... 04/09/2003 - 06/09/2003
  17  Gabor entropi yöntemi ile kısa süreli beyin sinyallerinin analizi üzerine yeni bir yaklaşım... 02/07/2003 - 04/07/2003
  18  Eğri çubukların stabilite analizi... 12/09/2001 - 14/09/2001
  19  Periyodik eksenel yük altındaki değişken kesitli Timoshenko çubuğunun statik ve dinamik stabil... 12/09/1999 - 15/09/1999
 • NO NAME DATE
  1  Dönel Makinaların Otomatik Dengelenmesi ve Kontrolü...  3/2016 - /
  2  Uzaktan Kontrol ile Atık Su Merkezinin Sağlıklı Çalışmasının İzlenmesi ve Arıza Tespiti...  2/2013 - 8/2014
  3  Tekstil Konfor Özellikleri Geliştirilmiş Ergonomik Büro Koltuğu Tasarımı...  11/2013 - 4/2016
  4  Entegre yenilenebilir enerji sistemlerinin imal edilmesi ve ulaşım taşıtlarında uygulanması (İZKA)...  6/2013 - 5/2014
  5  Makina Mühendisliği Eğitiminde Ölçüm ve Analiz Laboratuarı Dersinin Geliştirilmesi...  6/2009 - 6/2011
  6  Çok Çatlaklı Çubukların Titreşim Analizi ve Ölçümü...  5/2008 - 11/2009
  7  Titreşim Etüdü Yardımıyla Dişli Kutularının Sağlıklı Çalışmasının İzlenmesi ve Arızaların Tespiti...  5/2003 - 5/2006
 • NO NAME DATE
  1  Yayın Onur Belgesi...  2009
  2  Üstün Başarı Ödülü...  2010
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering , Vice Dean, August 2017- September 2017
  2 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, December 2013- December 2016
  3 DEÜ Tekstil, Hazır Giyim Ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2013- August 2016
  4 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, April 2010- June 2012