Tr

Associate Professor NURİ KARABAY FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF RADIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1996
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Bilim Dalı  2000
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı  2012
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2013
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Bilim Alanı  2015
 • NO NAME YEAR
  1  Nöral Tümörlerde Radyolojik Bulgular ve Patolojik Korelasyon...  2018
  2  Submandibular gland invasion and feasibility of gland-sparing neck dissection in oral cavity carcino...  2018
  3  An elderly patient with Alzheimer's Disease, Normal Pressure Hydrocephalus and Traumatic Brain Injur...  2018
  4  Radiological and Surgical Anatomy of Ventral C1-C2 Complex...  2018
  5  Our experience in the management of CSF otorrhea: A transmastoid approach with middle ear cavity obl...  2017
  6  Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds...  2017
  7  Computed Tomographic Analysis: The Effects of Frontal Recess Morphology and the Presence of Anatomic...  2017
  8  The classification of frontal sinus pneumatization patterns by CT-based volumetry...  2016
  9  What does an isolated cerebrospinal fluid band mean: a tertiary centre experience...  2015
  10  Hemoptysis caused by ectopic lingual thyroid...  2015
  11  Correlations between ultrasonography findings and surgical findings in patients with refractory symp...  2015
  12  Correlations between amygdala volumes and serum levels of BDNF and NGF as a neurobiological markerin...  2015
  13  Decreased Right Hippocampal Volumes and Neuroprogression Markers in Adolescents with Bipolar Disorde...  2015
  14  Brain morphometry and electrophysiological recordings in relation to illness duration in schizophren...  2015
  15  Giant sized retroperitoneal abscess mimicking incarcerated inguinal hernia....  2015
  16  Multi-level, bilateral pedicle fractures: case report...  2015
  17  Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Klinik Kullanım Alanları...  2014
  18  Brainstem swelling and noncommunicating hydrocephalus caused by hypertensive brainstem encephalopath...  2013
  19  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
  20  Kronik Ayak Bileği Ağrısına Neden Olan Peroneus Quartus Kası: Olgu Sunumu...  2013
  21  Sonographic assessment of transverse carpal ligament after surgical release of the carpal tunnel...  2013
  22  us findings in traumatic wrist and hand injuries...  2013
  23  Doppler US evaluation of renal biopsy complications in children....  2013
  24  Increased hippocampal volumes in lithium treated adolescents with bipolar disorders: A structural MR...  2012
  25  Derin ven trombozu tedavisinde endovasküler yöntemlerin rolü...  2012
  26  A Congenital Arteriovenous Malformation Originating from the Aorta Locating in the Posterior Mediast...  2012
  27  Alt Ekstremite Venografisi...  2012
  28  abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı...  2011
  29  screw prominences related to palmar locking plating of distal radius...  2011
  30  Ultrasonographic evaluation of the iatrogenic peripheral nerve injuries in upper extremity...  2010
  31  validity of ultrasonography in surgically treated zone 2 flexor tendon injuries....  2010
  32  Ultrasonographic diagnosis of the posterior cruciate ligament injury in a 4-year-old child: a case r...  2009
  33  Evaluation of peripheral nerves of the upper limb with ultrasonography: a comparison of ultrasonogra...  2009
  34  Ultrasonographic evaluation in plantar fasciitis...  2007
  35  Surveillance imaging and cost effectivity in pediatric brain tumors...  2003
  36  thyroid hemiagenesis with multinodular goiter: a case report and review of the literature...  2003
  37  Sonographic and MRI findings in prepubertal adnexal hemorrhagic cyst with torsion...  2001
  38  Transient neonatal hypoglycemia: cranial US and MRI findings...  2001
  39  Various radiological appearances of angiomyolipomas in the same kidney...  2000
  40  Esophageal duplication cyst coexisting with Bochdalek's hernia and polysplenia...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Myositis, Brain Abscess and Lung Infection Caused by a Single Agent: Disseminated Aspergillus Infect... 05/10/2019 - 10/10/2019
  2  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  3  Epilepside Nörogörüntüleme... 15/02/2019 - 17/02/2019
  4  Role of Peritumoral Apparent Diffusion Coefficient Values in Differential Diagnosis of Glioblastoma ... 10/05/2018 - 12/05/2018
  5  POSTMENAPOZAL HOOK EFEKTİ... 09/05/2018 - 13/05/2018
  6  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  7  Corpus callosum volume in patients with first-episode psychosis... 04/04/2018 - 07/04/2018
  8  Metanol intoksikasyonunda putaminal tutulum kötü nörolojik prognozu erken öngörebilir mi?... 04/10/2017 - 07/10/2017
  9  Endoscopic endonasal transclival approach for the posterior circulation aneurysm: Cadaver study... 08/09/2017 - 09/09/2017
  10  Factors Affecting the Treatment Decision on Patients with Cerebrospinal Fluid Leaks... 20/08/2017 - 25/08/2017
  11  Radiological and surgical anatomy of ventral C1-2 complex... 19/04/2017 - 22/04/2017
  12  RELATIONSHIP OF SCAPULAR MOTION, MUSCLE STRENGTH AND LENGTH WITH SUBACROMIAL SPACE IN SCAPULAR DYSKI... 10/08/2016 - 13/08/2016
  13  THE EFFECT OF KINESIOTAPING ON SHOULDER MUSCLE STRENGTH AND SUBACROMIAL SPACE IN SCAPULAR DYSKINESIS... 10/08/2016 - 13/08/2016
  14  frontal sinüs pnömatizasyon paternlerinin bilgisayarlı tomografi tabanlı BT ile sınıflandırı... 12/11/2015 - 13/11/2015
  15  kemik nazal septum deviasyonunu değerlendirmede fotoğrafik ölçümler ile bilgisayarlı tomografi... 12/11/2015 - 13/11/2015
  16  frontal reses bölgesi ile ilişkili anatomik varyasyonlar ile frontal sinüs morfolojisi arasındak... 12/11/2015 - 13/11/2015
  17  frontal sinüs morfolojisinin kraniyofasiyal gelişim ile ilişkisinin konvansiyonel antropometri ve... 12/11/2015 - 13/11/2015
  18  Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu... 28/10/2015 - 01/11/2015
  19  İnsidental Olarak Saptanan Unilateral İnternal Karotid Arter Agenezisi: Olgu Sunumu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  20  İki Olgu Eşliğinde Spinal Kanalın İntradural Kitlesel Oluşum Yapan Vasküler Malformasyonları... 14/10/2015 - 17/10/2015
  21  Desmoplastik İnfantil Gangliom... 14/10/2015 - 17/10/2015
  22  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  23  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  24  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience... 10/09/2014 - 13/09/2014
  25  Traumatic dissection of the internal carotid artery at the skull base... 14/02/2014 - 16/02/2014
  26  AKCİĞER KANSERİ RADYOTERAPİ PLANLAMASINDA GROSS TÜMÖR VOLÜM KONUMUNUN BELİRLENMESİNDE BT-S... 21/11/2013 - 24/11/2013
  27  İnkarsere İnguinal Herniyi Taklit Eden Dev Boyutlarda Retroperitoneal Abse Olgusu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  28  MS zemininde gelişen multiple intrakranial tuberkülom olgusu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  29  Bukkal kitleden alınan ince iğne aspirasyonu sitolojisinde ilginç bir tanı: Metastatik meningiom... 06/11/2013 - 10/11/2013
  30  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List... 21/04/2013 - 25/04/2013
  31  Assesment Of The Association Between Serum NGF and BDNF Levels And Hippocampus and Amygdala Volumes ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  32  Primer Anterograd Double j Stent Yaklaşımının Başarı Oranları... 29/03/2012 - 31/03/2012
  33  Retrograd double j stent takılamayan hastalarda anterograd yaklaşım... 29/03/2012 - 31/03/2012
  34  Alt Ekstremite Cerrahi ByPass Greft Trombozlarında Cerrahi Trombektomi ve Endovasküler Tedavi (PTA... 28/10/2011 - 02/11/2011
  35  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents Wit... 09/06/2011 - 11/06/2011
  36  Komplet Yüzük Amputasyonlarında Yapılan Replantasyonlarda Vasküler Tamir Seçenekleri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  37  Dorsal Vida Çıkımı: Kilitli Volar Plak Tespitli radius Alt Uç Kırıklarında komplikasyon Nokt... 19/05/2010 - 22/05/2010
  38  Volumetric Evaluation in Schizophrenia... 21/10/2009 - 24/10/2009
  39  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması... 22/10/2008 - 25/10/2008
  40  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi... 09/05/2007 - 11/05/2007
  41  Evaluation of Peripheral Nerves of The Upper Extremity via Ultrasonography ? Initial Experience... 15/06/2005 - 18/06/2005
  42  Plantar Fasiit'in Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri... 14/05/2005 - 19/05/2005
  43  Üst Ekstremite Periferik Sinir Hasarının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi... 19/05/2004 - 23/05/2004
  44  Kronik El Bileği Ağrısı; Manyetik Rezonans Görüntüleme, Artrografi ve Artroskopi Sonuçların... 19/05/2004 - 23/05/2004
  45  Surveillance Imaging and Cost-Effectivity in Pediatric Brain Tumors... 28/05/2001 - 01/06/2001
  46  Transarterial kemoembolizasyon komplikasyonu olarak ortaya çıkan hepatoselüler karsinom rüptür... 27/10/2000 - 31/10/2000
  47  Langerhans hücreli histiositozis olgularında radyolojik spektrum ve tedaviye yanıtın değerlendi... 26/10/1999 - 31/10/1999
  48  Çocukluk çağı pyelonefritlerinde renkli Doppler US'nin yeri... 26/10/1999 - 31/10/1999
  49  Efficacy of Ultrasound - Guided Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules... 25/04/1998 - 28/04/1998
  50  Different radiological appearence of anjiomyolipomas in the same kidney... 25/04/1998 - 28/04/1998
  51  Troid nodüllerinde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi: yöntemin başarısını et... 28/10/1997 - 02/11/1997
  52  Troid Nodüllerinde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi : 1993-1997 yıllarına ait ... 28/10/1997 - 02/11/1997
  53  Bochdalek hernisi ve polispleni birlikteliği olan özafagus duplikasyon kisti: olgu bildirisi... 28/10/1997 - 02/11/1997
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Peripheral nerve imaging Current treatment of nerve injuries and disorders...  2013
  2  Nöroradyolojik Görüntüleme Yöntemleri the applied biopysics ? uygulamalı beyin biyofiziği ve multidisipliner yaklaşım...  2009
 • NO NAME DATE
  1  İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastaların Çocuklarında Nörobiliş ve Nörogörüntüleme Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Yüksek Risk Çalışmasi...  11/2015 - 5/2017
  2  Primer kortikal işitme merkezi gyri temporales transversi (Heschl gyrusu)nun kadavrada radyolojik olarak manyetik rezonans görüntüleme ve mikroskobik olarak immunohistokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi...  2/2014 - 7/2015
  3  Skapular diskinezili bireylerde kinezyo bantlama skapular mekanikleri ve subakromiyal boşluğu etkiler mi?...  10/2014 - 4/2017
  4  Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Tat Ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile olfactor bulbus hacminin ölçülmesi...  9/2013 - 9/2014
  5  Şizofrenide Beyin Elektrofizyolojisi ve MRI ile SPECT Ortak Değerlendirilmesi...  11/2008 - 11/2011
 • NO Responsibility
  1 Vocational School of Health Services Medical Imaging Techniques , Head of The Programme, May 2014- May 2017
  2 Vocational School of Health Services , Member of College Board, May 2014- May 2017
  3 Vocational School of Health Services , Member of College Council, May 2014- May 2017